สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Saraburi


 
 
เฟซบุ๊ก
อ่านข่าวประจำวัน กกต. cliping news
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 2554
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
กองทุนพัฒนาการเมือง
 
 

ถาม-ตอบ


รายละเอียด ถาม-ตอบ
หัวข้อคำถาม
สิทธิในการเลือกตั้งหาย และต้องมีคำตอบ
1. แจ้งย้ายทะเบียนบ้านเข้า 30 ธค. 54 เลือกตั้ง สจ. 29 กค. 55 ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง (กฎหมาย/ระเบียบ ย้ายเข้าไม่ถึง 1 ปี)
2. ย้ายออก 30 ธค. 54 เลือกตั้ง สก. 2 กย. 55 ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง (กฎหมาย/ระเบียบ ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
ย้ายออกไปแล้ว)
ขอถามว่า
ก .สิทธิการเลือกตั้งในช่วงดังกล่าวของผมหายไปไหน?
ข. คนเขียน กฎหมาย/ระเบียบ คิดหรือไม่ว่าจะต้องทำให้คนๆหนึ่งเสียสิทธิ ในช่วงดังกล่าว (ในระหว่าง 1 ปี)
ค.ผมจะต้องเสียสิทธิอะไร/หรือไม่/อย่างไร
ง.กฎ/ระเบียบ การเลือกตั้ง ท้องถิ่น กับ สส.สว.ทำไมไม่ทำเหมือนกัน(มีชื่อในทะบียนบ้าน 90 วัน กับ 1 ปี นานไปหรือเปล่า)
จ.ข้อสำคัญ แก้ไขเถอะครับ กฎหมาย/ระเบียบ คนเป็นผู้เขียนครับ สมัยนี้ก้าวหน้าไปมากแล้วครับอย่ามัวกลัวคนโกงคนเลยครับ
โดย : ทรงศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์  เมื่อ : 2012-08-24 11:13:09 IP : 192.168.0.1
 
คำตอบ
ก. สิทธิของท่านหายไปตามระเบียบ กฎหมาย ครับ (ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข. ในการออกกฎหมาย แต่ละฉบับ ได้ผ่านการกลั่นกรองหลายชั้น ตั้งแต่กรรมาธิการ ส.ส. และ ส.ว. คือได้พิจารณาแล้วว่าดีจึงตราเป็นกฎหมายได้
ค. ท่านมิได้เสียสิทธิ เนื่องจากไม่ได้ไปเลือกตั้งครับเพราะว่าท่านไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อ
ง. ได้ข่าวมาเกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ. เลือกตั้งท้องถิ่น เกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวระยะเวลาในการมีชื่อในทะเบียนบ้าน จะแก้ไขให้เหมือนกับ ส.ส. ครับ รวมถึงอีกหลายประเด็น เช่นการลาออกของ นายก อบต.ก่อนครบวาระ เป็นต้น ช่วงนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่ครับ คอยติดตามไปเรื่อย ๆ นะครับ
จ. เกี่ยวกับการย้ายคนเพื่อหวังประโยชน์ในการเลือกตั้ง อันนี้น่ากลัวครับหากไม่มีระยะเวลามาจำกัดไว้

ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นที่ดีๆ ครับ
โดย : Webmaster  เมื่อ : 2012-08-24 12:56:17