สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Saraburi


 
 
เฟซบุ๊ก
อ่านข่าวประจำวัน กกต. cliping news
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 2554
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
กองทุนพัฒนาการเมือง
 
 

ถาม-ตอบ


รายละเอียด ถาม-ตอบ
หัวข้อคำถาม
คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.
ถ้าหากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลย จะมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.ไหมคะ
โดย : คนท้องถิ่น  เมื่อ : 2011-10-12 15:50:52 IP : 192.168.0.1
 
คำตอบ
ตามข้อ 3 ค่ะ
การเสียสิทธิ 6 ประการ (ท้องถิ่น)
**ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้ิสิทธิ และไม่ได้แจ้งเหตุ จะเสียสิทธิดังต่อไปนี้
1.สิทธิการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ถ. / ผ.ถ.
2.สิทธิร้องคัดค้านการเลือกตั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
3.สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเ็ป็้น ส.ถ. / ผ.ถ.
4.สิทธิสมัครรับเลือกตั้งกำนันและผู้ใหญ่้บ้าน
5.สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
6.สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.

** การเสียสิทธิเลือกตั้งนั้น จะได้สิทธิกลับคืนมาก็ต่อเมื่อได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งต่อไป ไม่ว่าจะเ็้ป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือการเลือกตั้ง ส.ส. / ส.ว. ก็ตาม
โดย : Webmaster  เมื่อ : 2011-10-12 17:02:13