สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก
Office of Tak Election Commission


 
 
ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รณรงคเลือกตั้ง ส.ส.
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอัตโนมัติ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเบาะแสการทุจริต
โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
 

ถาม-ตอบ


รายละเอียด ถาม-ตอบ
หัวข้อคำถาม
คุณสมบัติรองนายกอบต.
รองนายกอบต.เคยถูกพิพากษาให้จำคุก 2 ปี โดยไม่ต้องรอลงอาญาข้อหาร่วมกับพนักงานประจำที่ว่าการอำเภอในการปลอมแปลงเอกสารสำหรับทำบัตรให้กับคนต่างด้าว และถูกนายกอำเภอตั้งคณะกรรมการสอบชี้มูลแล้วให้ผู้ว่าสั่งให้พ้นจากตำแหน่งในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งนายกอบต.อยู่ ถามว่าบุคคลดังกล่าวพ้นโทษมาแล้ว 4 ปี และถูกนายกอบต.คนปัจจุบันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกอบต.ได้หรือไม่เพราะเหตุใด
โดย : นายปริวัตย์  เมื่อ : 2012-07-03 22:18:42 IP : 192.168.0.1
 
คำตอบ
หากมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย ขออนุญาตให้ติดต่อมาทางโทรศัพท์ของสำนักงานจะดีกว่าครับ

0-5551-5986 ต่อ 206 งานสืบสวนสอบสวนครับ
โดย : Webmaster  เมื่อ : 2012-08-07 08:59:35