สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก
Office of Tak Election Commission


 
 
ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รณรงคเลือกตั้ง ส.ส.
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอัตโนมัติ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเบาะแสการทุจริต
โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
 

ถาม-ตอบ


รายละเอียด ถาม-ตอบ
หัวข้อคำถาม
หน่วยเลือกตั้ง สส.
๑. กกต.จะประกาศจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละเขตได้เมื่อไหร่ครับ
๒. หน่วยเลือกตั้ง สว. ครั้งล่าสุดนั้น หากแยกย่อยเป็น ๓ เขตการเลือกตั้ง สส.แล้ว แต่ละเขตจะมีกี่หน่วยเลือกตั้งครับ
๓. การนับคะแนนเลือกตั้ง สส. ครั้งนี้ เป็นการนับที่หน่วยเลือกตั้งเลยหรือนำกลับมานับรวมกันครับ
โดย : ปั๊บ  เมื่อ : 2011-05-20 23:41:50 IP : 192.168.0.1
 
คำตอบ
สำหรับคำถามที่ถามมานี้นะครับ จะตอบให้เป็นข้อ ๆ ดังนี้ครับ

ตอบข้อ 1,2 เขต 1 233 หน่วย
เขต 2 197 หน่วย
เขต 3 214 หน่วย
รวม 644 หน่วย

ตอบข้อ 3 นัคะแนนที่หน่วย
โดย : Webmaster  เมื่อ : 2011-05-27 11:44:34