สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
Office of Province Election Commission amnatcharoen


 
 
facebook.amnatcharoen
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ

 ขอเชิญ นักธุรกิจ ข้าราการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิและภาคประชาชน เข้าร่วมเวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อการมีส่วนร่วมปฎิรูปประเทศไทย ชื่อเวที สปช. : เสียงประชาชน ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ช่อง NBT ท่านใดสนใจเข้าร่วมเวทีฯ สามารถสำรองที่นั่งได้ฟรี ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0-4552-3134 หรือได้ที่ Line หรือ facebook

 
 


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัด
บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัด  update
เอกสารสำหรับ นิติบุคคล
เอกสารสำหรับ นิติบุคคล  update
การแสดงตนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
การแสดงตนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  update
การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  update
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทิน กิจกรรม
14 ส.ค. 56
08:00 - 12:00 14 ส.ค. 56 โครงการบำบัดทุกข์ฯ ณ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
  โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ
9 ส.ค. 56
14:00 - 18:00 9 ส ค 56 ร่วมพิธีการแข่งขัน "วิทยุฯ มินิววอลเลย์ฯ
  วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. ร่วมพิธีปิดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มิ
2 ส.ค. 56
08:30 - 17:00 การอบรมวิทยากรท้องถิ่น โครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ
  การอบรมวิทยากรท้องถิ่น โครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงป
2 ส.ค. 56
08:30 - 16:00 2 สิงหาคม 2556 โครงการอบรมวิทยากรท้องถิ่น ประจำปี 2556
  2 สิงหาคม 2556 โครงการอบรมวิทยากรท้องถิ่น ประจำปี 2556 ณ โรมแรมกิจตรง วิวล์ รี
1 ส.ค. 56
08:30 - 21:00 การอบรมวิทยากรท้องถิ่น โครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ
  การอบรมวิทยากรท้องถิ่น โครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงป
แสดงทั้งหมด
 
เอกสาร/ไฟล์ ดาวโหลด
แบบรายงาน 1-5 และสรุปผลการใช่้สิทธิเลือกตั้ง
แบบ 1-5 และสรุป.docx 26 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ภาพกิจกรรม
ครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557
ครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557  new
10-06-57 วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ
10-06-57 วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยบรรณารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จำนวน 1 อัตรา)
การจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยบรรณารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จำนวน 1 อัตรา)  update
จ้างเหมาบุคลากรบันทึกข้อมูลการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2558 (จำนวน 1 อัตรา)
จ้างเหมาบุคลากรบันทึกข้อมูลการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2558 (จำนวน 1 อัตรา)  update
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จำนวน 1 อัตรา)
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จำนวน 1 อัตรา)  update
จัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2558
จัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2558  update
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2558  (จำนวน 2 อัตรา)
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2558 (จำนวน 2 อัตรา)  update
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 63
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 157,652