สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
Office of Province Election Commission amnatcharoen


 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ

 
 
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล จังหวัดอำนาจเจริญ
คำสั่ง ศส.ปชต.อำเภอเมือง
คำสั่ง ศส.ปชต.อำเภอเมือง
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบราคาเช่ารถยนต์ (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง
การสอบราคาเช่ารถยนต์ (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง  new
แสดงทั้งหมด
 
เอกสาร/ไฟล์ ดาวโหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.อำเภอหัวตะพาน
คำสั่ง ศส.ปชต.หัวตะพาน.doc 50 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.หนองแก้ว.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.รัตนวารี.doc 50 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.สร้างถ่อน้อย.doc 50 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.จิกดู่.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.โพนเมืองน้อย.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.เค็งใหญ่.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.คำพระ.doc 50 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.อำเภอเสนางคนิคม
คำสั่ง ศส.ปชต.หนองสามสี.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.หนองไฮ.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.เสนางคนิคม.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.ไร่สีสุก.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.โพนทอง.doc 50 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.นาเวียง.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.อำเภอลืออำนาจ
คำสั่ง ศส.ปชต.แมด.doc 50 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.ไร่ขี.doc 47 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.อำนาจ.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.เปือย.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.ดงมะยาง.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.โคกกลาง.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.ดงบัง.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.อำเภอพนา
คำสั่ง ศส.ปชต.พระเหลา.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.ไม้กลอน.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.พนา.doc 47 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.จานลาน.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.อำเภอปทุมราชวงศา
คำสั่ง ศส.ปชต.โนนงาม.doc 48 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.หนองข่า.doc 47 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.ห้วย.doc 47 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.ลือ.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.นาหว้า.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.นาป่าแซง.doc 48 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.คำโพน.doc 47 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ทะเบียนอาสาสมัคร กกต.
คำสั่ง ศส.ปชต.เมืองอำนาจจเริญ
คำสั่ง ศส.ปชต.เมืองอำนาจจเริญ
คำสั่ง ศส.ปชต.อ.หัวตะพาน
คำสั่ง ศส.ปชต.อ.หัวตะพาน
คำสั่ง ศส.ปชต.อ.เสนางคนิคม
คำสั่ง ศส.ปชต.อ.เสนางคนิคม
คำสั่ง ศส.ปชต.อ.ลืออำนาจ
คำสั่ง ศส.ปชต.อ.ลืออำนาจ
คำสั่ง ศศ.ปชต.อ.พนา
คำสั่ง ศศ.ปชต.อ.พนา
แสดงทั้งหมด
 
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
คู่มือครู 4 ช่วงชั้น
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
คำร้องคัดคาน
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ/ข้อกำหนด
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ห้องสมุด สนง.กกต.จังหวัดอำนาจเจริญ
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
การยื่นค่าใช้จ่ายผู้สมัคร
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
แสดงทั้งหมด
 
การลือกตั้ง ส.ส.
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
การเลือกตั้ง ส.ว.
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
สื่อสิ่งพิมพ์
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
โครงการพลเมืองอาสา กกต.
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
โครงการค่ายเยาวชน
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
โครงการตรวจสอบการเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
สอบถามวันประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปี 2548
อ่าน : 795 | สร้างเมื่อ : 29 พ.ย. 54 โดย : สมร
ในกรณีที่มีการสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.มีจำนวนผู้สมัคร 1 คน
อ่าน : 931 | สร้างเมื่อ : 28 ก.ค. 54 โดย : อุษณีย ธรรมวงศ์
ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างการรายงานสมาชิกสภา อบต.เสียชีวิตเพื่อเตรียมการเลือกตั้งซ่อม
อ่าน : 1710 | สร้างเมื่อ : 17 ม.ค. 54 โดย : นางสมร สีตะวัน
แสดงทั้งหมด
 
สื่อมัลติมีเดีย
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
แบบใบลา
แบบใบลา.doc 69 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ภาพกิจกรรม
สนง.กกต.อำนาจเจริญจัดกิจกรรม 5 ส.
สนง.กกต.อำนาจเจริญจัดกิจกรรม 5 ส.
แสดงทั้งหมด
 
กิจกรรม/โครงการ
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 24
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 168,701