สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
Office of Province Election Commission amnatcharoen


 
 
กองทุนพรรคการเมือง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ห้องสมุด อิเล็กทรอนิค
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
ginfo
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
ศูนย์ร้องเรียนขึ้นเพื่อมีไว้สำหรับผู้ที่มีความเดือดร้อน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
nbt
thaipbs
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
วอยทีวี
ืnation
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

  
 
ภาพข่าว/กิจกรรม
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560  new
กิจกรรมสานสัมพันธ์ (ปีใหม่ 2560)
กิจกรรมสานสัมพันธ์ (ปีใหม่ 2560)  new
งานกีฬาหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจจังหวัดอำนาจเจริญ
งานกีฬาหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจจังหวัดอำนาจเจริญ  new
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
เอกสาร/ไฟล์ ดาวโหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.อำเภอหัวตะพาน
คำสั่ง ศส.ปชต.หัวตะพาน.doc 50 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.หนองแก้ว.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.รัตนวารี.doc 50 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.สร้างถ่อน้อย.doc 50 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.จิกดู่.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.โพนเมืองน้อย.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.เค็งใหญ่.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.คำพระ.doc 50 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.อำเภอเสนางคนิคม
คำสั่ง ศส.ปชต.หนองสามสี.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.หนองไฮ.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.เสนางคนิคม.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.ไร่สีสุก.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.โพนทอง.doc 50 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.นาเวียง.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.อำเภอลืออำนาจ
คำสั่ง ศส.ปชต.แมด.doc 50 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.ไร่ขี.doc 47 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.อำนาจ.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.เปือย.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.ดงมะยาง.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.โคกกลาง.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.ดงบัง.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.อำเภอพนา
คำสั่ง ศส.ปชต.พระเหลา.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.ไม้กลอน.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.พนา.doc 47 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.จานลาน.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.อำเภอปทุมราชวงศา
คำสั่ง ศส.ปชต.โนนงาม.doc 48 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.หนองข่า.doc 47 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.ห้วย.doc 47 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.ลือ.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.นาหว้า.doc 46 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.นาป่าแซง.doc 48 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง ศส.ปชต.คำโพน.doc 47 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
สื่อสิ่งพิมพ์
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ/ข้อกำหนด
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล จังหวัดอำนาจเจริญ
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ห้องสมุด สนง.กกต.จังหวัดอำนาจเจริญ
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
สอบถามวันประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปี 2548
อ่าน : 834 | สร้างเมื่อ : 29 พ.ย. 54 โดย : สมร
ในกรณีที่มีการสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.มีจำนวนผู้สมัคร 1 คน
อ่าน : 960 | สร้างเมื่อ : 28 ก.ค. 54 โดย : อุษณีย ธรรมวงศ์
ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างการรายงานสมาชิกสภา อบต.เสียชีวิตเพื่อเตรียมการเลือกตั้งซ่อม
อ่าน : 1751 | สร้างเมื่อ : 17 ม.ค. 54 โดย : นางสมร สีตะวัน
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 24
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 174,512