สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง
The Office of Provincial Election Commission of Angthong


 
 
ลงนามถวายความอาลัย
กกต.
เฟรชบุ๊ค
สถาบันพัฒนาพรรคการเมือง
กองทุนพัฒนาพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแส
ectlibrary
ลงนามถวายพระพร
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง


 
        

 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
“กกต.” จัดทำแผนงานสนองแนวพระยุคลบาท ชู 5 ยุทธศาสตร์ หนุนการเลือกตั้งสุจริต
“กกต.” จัดทำแผนงานสนองแนวพระยุคลบาท ชู 5 ยุทธศาสตร์ หนุนการเลือกตั้งสุจริต  new
แผนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศ จังหวัดอ่างทอง
แผนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศ จังหวัดอ่างทอง
สนง.กกต.ทั่วประเทศ ตั้งศูนย์ประสานงาน สปช.ระดับจังหวัด
สนง.กกต.ทั่วประเทศ ตั้งศูนย์ประสานงาน สปช.ระดับจังหวัด
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  hot
ต้นกล้าประชาธิปไตย สร้างจิตสำนึกปลูกฝังพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เริ่มต้นได้ที่ตัวเราเอง
ต้นกล้าประชาธิปไตย สร้างจิตสำนึกปลูกฝังพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เริ่มต้นได้ที่ตัวเราเอง
ประกาศคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ขยายเวลาการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประจำจังหวัดอ่างทอง (เพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ขยายเวลาการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประจำจังหวัดอ่างทอง (เพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประจำจังหวัดอ่างทอง
ประกาศคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประจำจังหวัดอ่างทอง  hot
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศสอบราคาล่าสุด
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อและวงเงินเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้)
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อและวงเงินเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้)  new
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเช่ารถยนต์ตู้ ครั้งที่ 3
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเช่ารถยนต์ตู้ ครั้งที่ 3  new
สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ครั้งที่ 3
สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ครั้งที่ 3  new
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเช่ารถยนต์ตู้ ครั้งที่ ๒
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเช่ารถยนต์ตู้ ครั้งที่ ๒
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP)
แสดงทั้งหมด
 
คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล
คำสั่งศาลอุทธรณ์ ภาค 1 คดีหมายเลขแดงที่ 3829/2555 เรื่อง คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง(ขอให้สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
คำสั่งศาลอุทธรณ์ ภาค 1 คดีหมายเลขแดงที่ 3829/2555 เรื่อง คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง(ขอให้สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต เรื่องการเลือกตั้ง นายกและ ส.ทต.โพสะ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต เรื่องการเลือกตั้ง นายกและ ส.ทต.โพสะ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต. เรื่อง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทองและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เขตเลือกตั้งที่ ๑ และที่ ๒ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต. เรื่อง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทองและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เขตเลือกตั้งที่ ๑ และที่ ๒ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต. เรื่องการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เขตเลือกตั้งที่ ๑ และที่ ๒ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง กรณี นางขนิษฐา มาลากิจสกุล กับพวกร้องคัดค้าน
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต. เรื่องการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เขตเลือกตั้งที่ ๑ และที่ ๒ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง กรณี นางขนิษฐา มาลากิจสกุล กับพวกร้องคัดค้าน
คำวินิจฉัยสั่งการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเกษไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง กรณีให้เงิน
คำวินิจฉัยสั่งการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเกษไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง กรณีให้เงิน
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ร่วมสังเกตการณ์ทำลายบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา (กรณีครบวาระ)
ร่วมสังเกตการณ์ทำลายบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา (กรณีครบวาระ)  new
ร่วมสังเกตการณ์ทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง (กรณีครบวาระ)
ร่วมสังเกตการณ์ทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง (กรณีครบวาระ)  new
"รวมพลังแห่งความภักดี"  new
กิจกรรม
กิจกรรม"แต่งประทีป ลอยกระทงสาย ถวายอาลัยองค์ราชัน"  new
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง  new
สังเกตการณ์ทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
สังเกตการณ์ทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล  new
แสดงความอาลัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
แสดงความอาลัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  new
แสดงทั้งหมด
 
รายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก อบต.บ้านอิฐ
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก อบต.บ้านอิฐ  hot
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ว. 2557
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ว. 2557  hot
ผลการนับคะแนน การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระ (อย่างไม่เป็นทางการ)
ผลการนับคะแนน การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระ (อย่างไม่เป็นทางการ)  hot
ผลการนับคะแนน ทต.เพชรเมืองทอง
ผลการนับคะแนน ทต.เพชรเมืองทอง
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
24 พ.ย. 59
13:00 - 15:30 เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จะมีการเลือกตั้งคณ
29 มิ.ย. 57 29 มิ.ย. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้
       ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามโก้ อำเภ
29 มิ.ย. 57 29 มิ.ย. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง สมาชิก อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้
       ด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ
22 มิ.ย. 57 22 มิ.ย. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ
       ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยคันแหล
22 มิ.ย. 57 22 มิ.ย. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง สมาชิก อบต.ศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ
 


แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 15
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 308,254