สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Office of Ayutthaya Election Commission


 
 
ลงนามถวายพระพร
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
กองทุนฯ พรรคการเมือง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
แบบรายงานผลการเลือกตั้ง ส.ว. ด้วยโปรแกรม Excel
แบบรายงานผลการเลือกตั้ง ส.ว. ด้วยโปรแกรม Excel  new
การเสียสิทธิเลือกตั้งและการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
การเสียสิทธิเลือกตั้งและการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  new
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๗
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๗  new
ท่านศุภชัย  สมเจริญ ประธาน กกต.พร้อมด้วยท่านภุชงค์  นุตราวงค์ เลขาธิการ กกต.เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการประจำอำเภอในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ท่านศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต.พร้อมด้วยท่านภุชงค์ นุตราวงค์ เลขาธิการ กกต.เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการประจำอำเภอในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  new
ท่านประวิช  รัตนเพียร กกต.ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา
ท่านประวิช รัตนเพียร กกต.ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา  new
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
20 เม.ย. 57 20 เม.ย. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโดและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขตเลือกตั้งที่ 2
  ครบวาระนายก สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 ลาออก
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 55,869