สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
Office of Bangkok Election Commission


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ค้นหาราชกิจจา
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรม
โครงการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
โครงการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
โครงการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
โครงการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ผลการเลือกตั้งและสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ผลการเลือกตั้งและสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ผลการเลือกตั้งและสถิติการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผลการเลือกตั้งและสถิติการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผลการเลือกตั้งและสถิติการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ผลการเลือกตั้งและสถิติการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ผลการเลือกตั้งและสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผลการเลือกตั้งและสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร  update
หน่วยเลือกตั้ง ส.ส. กรุงเทพมหานคร
หน่วยเลือกตั้ง ส.ส. กรุงเทพมหานคร  new
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กทม.
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กทม.  hot
โครงการอบรมการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของสมุห์บัญชีเลือกตั้งฯ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
โครงการอบรมการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของสมุห์บัญชีเลือกตั้งฯ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
ส.ว.22
ส.ว.22  update
ประกาศ ส.ส. 22 เขต 11 ถึง 15
ประกาศ ส.ส. 22 เขต 11 ถึง 15  new
ประกาศ ส.ส. 22 เขต 6 ถึง 10
ประกาศ ส.ส. 22 เขต 6 ถึง 10  new
ประกาศ ส.ส. 22 เขต 16-20
ประกาศ ส.ส. 22 เขต 16-20
ประกาศ ส.ส. 22  เขต 21-25
ประกาศ ส.ส. 22 เขต 21-25
ประกาศ ส.ส. 22  เขต 26-30
ประกาศ ส.ส. 22 เขต 26-30
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
23 ธ.ค. 56 - 24 ธ.ค. 56
08:30 - 16:30 กกต. ประกาศรับสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
  ประกาศ กกต. เรื่อง การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบ
23 ธ.ค. 56 - 27 ธ.ค. 56
ทั้งวัน วันสุดท้ายในการสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
  วันสุดท้ายรับสมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ
15 ส.ค. 56
08:30 - 16:30 วันสุดท้ายประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร
  วันที่  15  สิงหาคม  2556  
23 มิ.ย. 56
08:30 - 16:30 วันสุดท้ายที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ช่วงหลังวันเลือกตั้ง
  วันที่  23  มิถุนายน  2556 &n
16 มิ.ย. 56
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้ง ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 12 แทนตำแหน่งที่ว่าง
  วันที่   16  มิถุนายน  2556&n
9 มิ.ย. 56
08:00 - 15:00 วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลาง
  วันที่  9  มิถุนายน  2556 &nb
8 มิ.ย. 56
08:30 - 16:30 วันสุดท้าย ผอ.กต.เขต ตรวจคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
  วันที่   8  มิถุนายน  2556&nb
6 มิ.ย. 56
08:30 - 16:30 วันสุดท้ายที่ กกต.เขต ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง หรือที่เลือกตั้ง
  วันที่  6  มิถุนายน  2556  
   
1 มิ.ย. 56
08:30 - 16:30 วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน
  วันที่  1  มิถุนายน  2556  (
28 พ.ค. 56 - 1 มิ.ย. 56
08:30 - 16:30 วันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
  วันที่ 28  พ.ค.
27 พ.ค. 56
08:30 - 16:30 วันสุดท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 
27 พ.ค. 56 - 31 พ.ค. 56
08:30 - 16:30 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง
  วันที่  27
5 มี.ค. 56
ทั้งวัน ตรวจเยี่ยมการรับมอบหีบบัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานเขตจตุจักร
  ตรวจเยี่ยมการรับมอบหี
3 มี.ค. 56 - 4 มี.ค. 56 3 มี.ค. 56 - 4 มี.ค. 56
08:00 - 01:00 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
28 ก.พ. 56
14:00 - 16:30 ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจติดตามการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 77
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 201,515