สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
Office of Bangkok Election Commission


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ค้นหาราชกิจจา
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
ประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1.เสนอความคิดเห็นด้วยตนเองที่ ศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ถนนอู่ทองในเขตดุสิต กทม.
2.call center 1743
3.โทรศัพท์/โทรสาร 0 2244 1881 ในวันเวลาราชการ
4.ไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 999 ปณฝ.รัฐสภา กทม.10305
5.เว็บไซต์ : ศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ www.parliament.go.th/publicopinion
6.e-mail : nrc57.puplic@gmail.com
7.line id : nrc57puplic
8.facebook:ศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ
9.รายการ “ทันสถานการณ์กับสภาปฏิรูปแห่งชาติ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 Mhz และ AM 1071 khz ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 07.30 – 08.00 น. โทร.0 2244 1482 , 0 2241 0055
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ www.parliament.go.th/publicopinion 


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรม
อนุ กมธ.กทม. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (เวทีย่อย) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
อนุ กมธ.กทม. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (เวทีย่อย) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
อนุ กมธ.กทม. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (เวทีย่อย) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
อนุ กมธ.กทม. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (เวทีย่อย) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
	 การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2558 วันพุธที่ 28 มกราคม 2558
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2558 วันพุธที่ 28 มกราคม 2558
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2557  วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2557 วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557
โครงการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบ สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.
โครงการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบ สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.
โครงการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบ ณ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
โครงการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบ ณ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
โครงการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
โครงการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
โครงการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
โครงการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
ส.ว.22
ส.ว.22  update
ประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร
ประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร
ประกาศสำนักงานเขตบางกะปิ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร
ประกาศสำนักงานเขตบางกะปิ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร
ประกาศสถานที่หาเสียง เลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 20
ประกาศสถานที่หาเสียง เลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 20
ประกาศสถานที่หาเสียง เลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 23
ประกาศสถานที่หาเสียง เลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 23
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
23 ธ.ค. 56 - 24 ธ.ค. 56
08:30 - 16:30 กกต. ประกาศรับสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
  ประกาศ กกต. เรื่อง การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบ
23 ธ.ค. 56 - 27 ธ.ค. 56
ทั้งวัน วันสุดท้ายในการสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
  วันสุดท้ายรับสมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ
15 ส.ค. 56
08:30 - 16:30 วันสุดท้ายประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร
  วันที่  15  สิงหาคม  2556  
23 มิ.ย. 56
08:30 - 16:30 วันสุดท้ายที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ช่วงหลังวันเลือกตั้ง
  วันที่  23  มิถุนายน  2556 &n
16 มิ.ย. 56
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้ง ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 12 แทนตำแหน่งที่ว่าง
  วันที่   16  มิถุนายน  2556&n
9 มิ.ย. 56
08:00 - 15:00 วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลาง
  วันที่  9  มิถุนายน  2556 &nb
8 มิ.ย. 56
08:30 - 16:30 วันสุดท้าย ผอ.กต.เขต ตรวจคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
  วันที่   8  มิถุนายน  2556&nb
6 มิ.ย. 56
08:30 - 16:30 วันสุดท้ายที่ กกต.เขต ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง หรือที่เลือกตั้ง
  วันที่  6  มิถุนายน  2556  
   
1 มิ.ย. 56
08:30 - 16:30 วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน
  วันที่  1  มิถุนายน  2556  (
28 พ.ค. 56 - 1 มิ.ย. 56
08:30 - 16:30 วันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
  วันที่ 28  พ.ค.
27 พ.ค. 56
08:30 - 16:30 วันสุดท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 
27 พ.ค. 56 - 31 พ.ค. 56
08:30 - 16:30 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง
  วันที่  27
5 มี.ค. 56
ทั้งวัน ตรวจเยี่ยมการรับมอบหีบบัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานเขตจตุจักร
  ตรวจเยี่ยมการรับมอบหี
3 มี.ค. 56 - 4 มี.ค. 56 3 มี.ค. 56 - 4 มี.ค. 56
08:00 - 01:00 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
28 ก.พ. 56
14:00 - 16:30 ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจติดตามการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 16
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 224,275