สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ
Office of Provincial Election Commission of Buengkan


 
 
คำสั่ง คสช.
ประกาศ คสช.
พรบ.ท้องถิ่น
ข้อมูลการเลือกตั้ง อปท. จว.บึงกาฬ
รอบรู้เลือกตั้งท้องถิ่น
สนง.กกต.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตารางการจัดรายการวิทยุ
ลงนามถวายพระพร
ศูนย์ตรวจสอบการเลือกตั้งท้องถิ่น
แจ้งเหตุหรือเบาะแสการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลพรรคการเมือง
จังหวัดบึงกาฬ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ

 
 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น คู่มือการรับสมัคร สถ./ผถ. แบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง เว็บลิงก์ สนง.กกต.จว.  


 

   

  
 
ข่าวสาร & กิจกรรม
วันสถาปนา สนง.กกต. ครบรอบ 17 ปี
วันสถาปนา สนง.กกต. ครบรอบ 17 ปี  hot
เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ  (อ.โซ่พิสัย)
เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ (อ.โซ่พิสัย)  hot
เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ  (อ.ปากคาด)
เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ (อ.ปากคาด)  hot
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงานข่าวและแหล่งข่าว สนง.กกต.จว.บึงกาฬ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงานข่าวและแหล่งข่าว สนง.กกต.จว.บึงกาฬ  new
โครงการส่งเสริมสตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง จว.บึงกาฬ
โครงการส่งเสริมสตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง จว.บึงกาฬ  new
แสดงทั้งหมด
 
»ปฏิทินการเลือกตั้ง
18 พ.ค. 57 18 พ.ค. 57
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งนายก อบต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย
  วันเลือกตั้งนายก อบต.ถ้ำเจริญ  อ.โซ่พิสัย  กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้ง ส.อบต.หนองเดิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
  เลือกตั้ง ส.อบต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขต 2 จำนวน 1 ตำแหน
30 มี.ค. 57 30 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้ง ส.ว. เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
  วันเลือกตั้ง ส.ว. เป็นการเลือกตั้งทั่วไป  สามารถไปเลือกตั้งได้ที่หน่ว
23 มี.ค. 57 23 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้ง ส.ว. ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตจังหวัด
  วันเลือกตั้ง ส.ว. ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตจังหวัด 
   - สถา
2 มี.ค. 57 2 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งนายกและสมาชิก ทต.โคกก่อง/ ทต.ไคสี/ ทต.ศรีสำราญ
  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตำบล 3 แห่ง กรณีครบวาระ ได้แก่
แสดงทั้งหมด
 
หนังสือเวียน อปท.
เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ (อ.เซกา)
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติ.pdf 993 KB ดาวน์โหลด
เรียน นายทะเบียนอำเภอ/ นายทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง
เรื่อง จัดทำ ส.ว.29.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
เรื่อง การทำลายบัตรเลือกตั้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
แบบรายงานข้อมูลเพื่อขอพิจารณาอนุมัติให้ทำลายบัตรเลือกตั้ง.pdf 79 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเก็บรักษาและการทำลายเอกสาร พ.ศ. 2552.pdf 139 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ. 2553.pdf 112 KB ดาวน์โหลด
เรียน นายก ทต.โคกก่อง/ ทต.ศรีสำราญ // เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
เรียน ผอ.กต.อบต.ถ้ำเจริญ// เรื่อง โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
โครงการสมานฉันท์ในการเลือกตั้งนายก อบต.ถ้ำเจริญ.pdf 990 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต.ถ้ำเจริญ
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก อบต.ถ้ำเจริญ.pdf 26 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.หนองเดิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.หนองเดิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 28 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิก ทต.ศรีสำราญ/ ทต.โคกก่อง/ ทต.ไคสี (ครบวาระ)
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก และส.ทต.ไคสี.pdf 56 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก และส.ทต.โคกก่อง.pdf 56 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก และส.ทต.ศรีสำราญ.pdf 56 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิก ทต.ดอนหญ้านาง (ครบวาระ)
ประกาผลการเลือกตั้ง ทต.ดอนหญ้านาง.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก ทต.พรเจริญ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.พรเจริญ (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 571 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งท้องถิ่น
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายก อบต.ถ้ำเจริญ (อย่างไม่เป็นทางการ)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายก อบต.ถ้ำเจริญ (อย่างไม่เป็นทางการ)  update
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิก ทต.บึงโขงหลง (อย่างไม่เป็นทางการ)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิก ทต.บึงโขงหลง (อย่างไม่เป็นทางการ)  new
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.อบต.หนองเดิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง) อย่างไม่เป็นทางการ
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.อบต.หนองเดิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง) อย่างไม่เป็นทางการ  new
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกและสมาชิก ทต.ศรีสำราญ (อย่างไม่เป็นทางการ)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกและสมาชิก ทต.ศรีสำราญ (อย่างไม่เป็นทางการ)  update
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกและสมาชิก ทต.ไคสี (อย่างไม่เป็นทางการ)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกและสมาชิก ทต.ไคสี (อย่างไม่เป็นทางการ)  update
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ
แบบพิมพ์ ส.ส. 57
แบบพิมพ์ สส 57.doc 2 MB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์ ส.ส. 57 (ต่อ).docx 190 KB ดาวน์โหลด
ผังแสดงสถานที่และขั้นตอนรับสมัคร ส.ส.
ผังแสดงสถานที่และขั้นตอนรับสมัคร.pdf 175 KB ดาวน์โหลด
ประกาศกำหนดสถานที่รับสมัคร ส.ส. เขต 1 - 2
ประกาศกำหนดสถานที่รับสมัคร เขต 1.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ประกาศกำหนดสถานที่รับสมัคร เขต 2.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
การจัดสถานที่ปิดประกาศและแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.
จัดสถานที่ปิดประกาศ.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
แบบรายงานแสดงรายรับรายจ่าย (ส.ถ./ผ.ถ.30)
สถ ผถ 30.pdf 151 KB ดาวน์โหลด
สถ ผถ30.doc 101 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
การรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบถ้ำเจริญ
อ่าน : 356 | สร้างเมื่อ : 3 ก.ค. 57 โดย : การรับรองผลการเลือกตั้ง
ยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจะทำอย่างไร
อ่าน : 404 | สร้างเมื่อ : 27 พ.ค. 57 โดย : วิรัตน์
อยากทราบวันประกวดสุนทรพจน์!!
อ่าน : 411 | สร้างเมื่อ : 15 ก.พ. 57 โดย : มานี มานะ
กรณี ส.อบต.เสียชีวิตหลังหลังวันเลือกตั้งและยังไม่ประกาศผล
อ่าน : 774 | สร้างเมื่อ : 18 พ.ย. 56 โดย : วิรัตน์
พรรคการเมืองประกอบด้วย(บุคคลในพรรค) ใครบ้าง
อ่าน : 386 | สร้างเมื่อ : 20 พ.ค. 56 โดย : Jaroon
แสดงทั้งหมด
 
»ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศ แต่งตั้ง ส.ทต.ท่าสะอาด เป็นการชั่วคราว
ประกาศ แต่งตั้ง ส.ทต.ท่าสะอาด เป็นการชั่วคราว  update
ข้้อมูลการเลือกตั้ง อปท. จว.บึงกาฬ
ข้้อมูลการเลือกตั้ง อปท. จว.บึงกาฬ  update
ประกาศ คสช. ที่ 85 เรื่อง การได้มาซึ่ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. ชั่วคราว
ประกาศ คสช. ที่ 85 เรื่อง การได้มาซึ่ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. ชั่วคราว  update
อปท.ที่ครบวาระ ปี พ.ศ. 2558
อปท.ที่ครบวาระ ปี พ.ศ. 2558  update
รายชื่อผู้สมัครนายก และสมาชิก ทต.ท่าสะอาด
รายชื่อผู้สมัครนายก และสมาชิก ทต.ท่าสะอาด  update
แสดงทั้งหมด
 
การเลือกตั้ง ส.ว. ปี 57
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ว.
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ว.  new
สถิติการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.
สถิติการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.  update
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้  new
สรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.บึงกาฬ
สรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.บึงกาฬ  new
เรียนเชิญ ประธานคณะอนุกรรมการประจำอำเภอ และ จนท.การเงิน ประชุม
เรียนเชิญ ประธานคณะอนุกรรมการประจำอำเภอ และ จนท.การเงิน ประชุม  new
แสดงทั้งหมด
 
การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 57
สรุปจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. จว.บึงกาฬ
สรุปจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. จว.บึงกาฬ  new
การแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
การแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้  new
จำนวนผู้มีสิทธิและมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง นอกเขต จว.
จำนวนผู้มีสิทธิและมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง นอกเขต จว.  update
ข้อมูลจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต จว.
ข้อมูลจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต จว.  update
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตจังหวัด
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตจังหวัด  update
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์เสนอความคิดเห็น สปช.
แบบฟอร์มเสนอความคิดเห็น (สปช.).pdf 215 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแจ้งเหตุฯ ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.
ส.ว.28.pdf 69 KB ดาวน์โหลด
ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้ง
ทก.1.pdf 89 KB ดาวน์โหลด
ทก.1ทับ1.pdf 94 KB ดาวน์โหลด
ทก.2.pdf 89 KB ดาวน์โหลด
ทก.2 ทับ 1.pdf 102 KB ดาวน์โหลด
ใบสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีแบ่งเขต
ใบสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต.pdf 177 KB ดาวน์โหลด
ใบสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
ใบสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ.pdf 122 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอยกเลิกการใช้สิทธินอกเขตจังหวัด-นอกราชอาณาจักร
แบบคำขอยกเลิกการใช้สิทธินอกเขตจังหวัด-นอกราชอาณาจักร.pdf 19 KB ดาวน์โหลด
คำร้องขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง(ส.ส.12)
คำร้องขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง(ส.ส.12).pdf 64 KB ดาวน์โหลด
แบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้(แบบ ส.ส.28)
form_mp28.pdf 73 KB ดาวน์โหลด
คำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด(ส.ส.42)
คำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด(ส.ส.42).pdf 74 KB ดาวน์โหลด
คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด(ส.ส.42 ก)
คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด(ส.ส.42 ก).pdf 80 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 11
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 544,571