สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
Office of Province Election Commission Of Buriram


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ค้นหา
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์

 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
 • จังหวัดบุรีรัมย์
 • เรื่อง ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 58 จังหวัด ซึ่งไม่มีเรื่องร้องเรียนและเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนสูงสุด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ect.go.th/th/?p=2239
 • ----------------------------------------------------
 •  


 


 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
การรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีครบวาระ
การรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีครบวาระ  update
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  update
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่สิ่งก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่สิ่งก่อสร้าง  update
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.บุรีรัมย์
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.บุรีรัมย์  update
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ เนื่องในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวินัย สำนักบริหารทั่วไป
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ เนื่องในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวินัย สำนักบริหารทั่วไป  update
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง  new
สรุปผลคะแนนเลือกตั้ง นายก อบต. และ นายกเทศมนตรีตำบล ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 19 และ 20 ตุลาคม 2556
สรุปผลคะแนนเลือกตั้ง นายก อบต. และ นายกเทศมนตรีตำบล ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 19 และ 20 ตุลาคม 2556  hot
แสดงทั้งหมด
 
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ
กฏหมาย
พรป.ว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550.pdf 191 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554.pdf 84 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554.pdf 64 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.pdf 854 KB ดาวน์โหลด
พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550.pdf 340 KB ดาวน์โหลด
พ.ร.ป.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2552.pdf 163 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556.pdf 155 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554.pdf 45 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ.2553.pdf 112 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าตอบแทน ผอ.กกต.ประจำเขต , กกต.เขต,อนุกรรมการประจำเขต กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ฯลฯ.pdf 73 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2556.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2554.pdf 206 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556.pdf 155 KB ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมจัดตั้งพรรคการเมืองและการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง พ.ศ.2550.pdf 341 KB ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัด.pdf 45 KB ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. พ.ศ.2551.pdf 98 KB ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรือง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2555.pdf 31 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
สรุปข่าวประจำเดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เดือนมกราคม 2557 ฉบับที่ 3
ข่าวประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ฉบับที่ 3.pdf 167 KB ดาวน์โหลด
สรุปข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
สรุปข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2556.pdf 288 KB ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศผลการเลือกตั้งเดือนกันยายน 2556
ประกาศผลการเลือกตั้งเดือนกันยายน 2556.pdf 226 KB ดาวน์โหลด
สรุปข่าวประจำเดือนเมษายน 2556
สรุปข่าวประจำเดือนเมษายน 2556.pdf 409 KB ดาวน์โหลด
สรุปข่าวประจำเดือนมีนาคม 2556
สรุปข่าวประจำเดือนมีนาคม 2556.pdf 431 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อบุคคลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อบุคคลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น.docx 21 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้ง.docx 21 KB ดาวน์โหลด
คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด.pdf 19 KB ดาวน์โหลด
แบบรายงานแสดงรายรับและรายจ่ายเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน.pdf 68 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแสดงรายรับและรายจ่ายเลือกตั้งท้องถิ่น.pdf 262 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน.pdf 17 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
กกต.เปิดสอบ
อ่าน : 654 | สร้างเมื่อ : 14 ก.พ. 56 โดย : มุกดา
สงสัยการนับคะแนน
อ่าน : 306 | สร้างเมื่อ : 19 พ.ย. 55 โดย : Prapapron
อบต.จะไปศึกษาดูงาน
อ่าน : 377 | สร้างเมื่อ : 14 มี.ค. 55 โดย : นายมงคล อุปจันทร์
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์และผังบริเวณด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์และผังบริเวณด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  hot
แสดงทั้งหมด
 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  hot
แสดงทั้งหมด
 
เลือกตั้ง ส.ส. บุรีรัมย์
สปอตรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง ส.ส. 2 ก.พ. 2557
สปอตรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง ส.ส. 2 ก.พ. 2557
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.บุรีรัมย์
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.บุรีรัมย์
สถานที่ทำการเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ทั้ง 9 เขต จังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ทำการเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ทั้ง 9 เขต จังหวัดบุรีรัมย์  new
สถานที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งและสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง
สถานที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งและสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง  update
จำนวนผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 9 เขตเลือกตั้ง
จำนวนผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 9 เขตเลือกตั้ง  hot
แสดงทั้งหมด
 
เตรียมเลือกตั้ง ส.ว. 2557 เลือกตั้งวันที่ 30 มีนาคม 2557
การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิฯ
การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิฯ
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
เอกสารแจ้งเจ้าบ้านในการเลือกตั้ง ส.ว. 30 มีนาคม 2557 เพิ่มเติม
เอกสารแจ้งเจ้าบ้านในการเลือกตั้ง ส.ว. 30 มีนาคม 2557 เพิ่มเติม
	 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เพิ่มเติม (ส.ว. 22/3)
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เพิ่มเติม (ส.ว. 22/3)
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว. 22)
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว. 22)
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 7 แห่ง
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 7 แห่ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ทต.บ้านกรวด และ ทต.พนมรุ้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ทต.บ้านกรวด และ ทต.พนมรุ้ง  new
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ.และ ผ.ถ. จำนวน 5 แห่ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ.และ ผ.ถ. จำนวน 5 แห่ง  hot
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกและ ส.ทต.ห้วยราช 2 เขต และ ส.อบต.สนวน เขต 10 อ.ห้วยราช
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกและ ส.ทต.ห้วยราช 2 เขต และ ส.อบต.สนวน เขต 10 อ.ห้วยราช  new
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ. และ ผ.ถ. ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2555 จำนวน 5 แห่ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ. และ ผ.ถ. ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2555 จำนวน 5 แห่ง  hot
แสดงทั้งหมด
 
คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล
คำวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 100 /2556
คำวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 100 /2556  hot
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต. ที่ 6/2554 ในการเลือกตั้งนายกและ ส.ทต.บ้านใหม่ไชยพจน์
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต. ที่ 6/2554 ในการเลือกตั้งนายกและ ส.ทต.บ้านใหม่ไชยพจน์  update
รวมคำวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งของจังหวัดบุรีรัมย์
รวมคำวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งของจังหวัดบุรีรัมย์
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
27 เม.ย. 57 27 เม.ย. 57
08:00 - 08:30 เลือกตั้ง ส.อบต.โคกมะม่วง และ ส.อบต.ท่าโพธิ์ชัย์ ในวันที่ 27 เมษายน 2557
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์  มีมติเห็นชอบให้ ผู้อำน
8 เม.ย. 57
08:00 - 08:30 การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ (ครบวาระ)ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2557
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์  มีมติเห็นชอบให้ ผู้อำน
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
08:00 - 08:30 เลือกตั้ง ผ.ถ.และ ส.ถ. จำนวน 5 แห่ง
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นชอบให้ผู้อำนวยการกา
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 52
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 236,427