สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
Office of Province Election Commission Of Buriram


 
 
เว็บไซต์ กกต.
เว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ
การเลือกตั้ง ส.ส.
การได้มาซึ่ง ส.ว.
การเลือกตั้งท้องถิ่น
เครื่องลงคะแนน
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
รวมวีดีทัศน์  กกต.
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
  
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจ
ร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจ  new
การมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกไป ใช้สิทธิออกเสียงประชามติ จังหวัดบุรีรัมย์
การมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกไป ใช้สิทธิออกเสียงประชามติ จังหวัดบุรีรัมย์  update
โครงการ รด.จิตอาสา  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
โครงการ รด.จิตอาสา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ  new
รายงานผลการรวมคะแนนออกเสียงจังหวัดบุรีรัมย์
รายงานผลการรวมคะแนนออกเสียงจังหวัดบุรีรัมย์  hot
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนน ร.ร.วัดบ้านแสลงคง
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนน ร.ร.วัดบ้านแสลงคง
แสดงทั้งหมด
 
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ
กฏหมาย
พรป.ว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550.pdf 191 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554.pdf 84 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554.pdf 64 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.pdf 854 KB ดาวน์โหลด
พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550.pdf 340 KB ดาวน์โหลด
พ.ร.ป.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2552.pdf 163 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556.pdf 155 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554.pdf 45 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ.2553.pdf 112 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าตอบแทน ผอ.กกต.ประจำเขต , กกต.เขต,อนุกรรมการประจำเขต กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ฯลฯ.pdf 73 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2556.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2554.pdf 206 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556.pdf 155 KB ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมจัดตั้งพรรคการเมืองและการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง พ.ศ.2550.pdf 341 KB ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัด.pdf 45 KB ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. พ.ศ.2551.pdf 98 KB ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรือง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2555.pdf 31 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์
แสดงทั้งหมด
 
เลือกตั้ง ส.ส. บุรีรัมย์
สปอตรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง ส.ส. 2 ก.พ. 2557
สปอตรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง ส.ส. 2 ก.พ. 2557
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.บุรีรัมย์
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.บุรีรัมย์
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ราคากลางจัดหารถตู้โดยวิธีพิเศษ
ราคากลางจัดหารถตู้ โดยวิธีพิเศษ03012545.pdf 39 KB ดาวน์โหลด
ยกเลิกสอบราคารถตู้ รอบ 2
ยกเลิกสอบราคารถตู้รอบ2.pdf 220 KB ดาวน์โหลด
ราคากลางการเช่ารถตู้ สนง.
ราคากลางเช่ารถตู้ปี60.pdf 165 KB ดาวน์โหลด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขการเช่ารถยนต์ตู้ปี60.pdf 98 KB ดาวน์โหลด
ราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
ราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัย.pdf 161 KB ดาวน์โหลด
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด
ราคารกลางแม่บ้าน.docx.pdf 162 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกวดราคา
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และ อปท.
ข้อมูลปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์  update
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 11
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 389,514