สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
Office of Provincial Election Commission of Chachoengsao


 
 
การสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557
ราชกิจจานุเบกษา
การประกวดราคากลาง
เว็บไซด์ กกต.จ.ฉช.(EN)
สนง.กกต.
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน สนง.กกต.จังหวัด
FB กกต.ฉช.
You Tube สนง.กกต.จว.ฉช.
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเบาะเสาะทุจริตการเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา                                                                                                                             TH    ENG
 
@-
สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชมเว็ปไซด์เกี่ยวกับการเลือกตั้งของจังหวัดฉะเชิงเทรา-@
                                                                                                                                                            

 
  

    
                     
 


 
 
**กระดาน ถาม-ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง**
การยื่นคำขอจดทะเบียนรับรองเป็นองค์การเอกชนช่วยตรวจสอบการเลือกตั้ง
อ่าน : 1374 | สร้างเมื่อ : 24 พ.ย. 53 โดย : ลูงวัย
ทดสอบการตั้งคำถาม
อ่าน : 2084 | สร้างเมื่อ : 10 พ.ย. 53 โดย : สนง.กกต.จว.ฉช.
แสดงทั้งหมด
 
ประมวลข้อหารือ คำถาม คำตอบ ในการเลือกตั้ง ส.ส.,ส.ว.และท้องถิ่นที่ผ่านมา
ประมวลข้อหารือ คำถาม – คำตอบ ในการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554
1.ประมวลข้อหารือ คำถาม-คำตอบ ในการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554.pdf 119 KB ดาวน์โหลด
ประมวลข้อหารือ คำถาม – คำตอบ ในการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2550-2554 ส.ว.ปี 2551 และ ส.ถ.,ผ.ถ.ปี2551-2553(ฉบับปรับปรุง)
2.ประมวลคำถาม-ตอบข้อหารือในการเลือกตั้ง (ฉบับปรับปรุง).pdf 724 KB ดาวน์โหลด
คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม่ 333 คำถาม รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์
3.คำถาม.pdf 924 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
# จดหมายข่าว กกต.ฉะเชิงเทรา #
ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติแบบบุคคล
ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติแบบบุคคล  new
ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติแบบนิติบุคคล
ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติแบบนิติบุคคล  new
จดหมายข่าว : ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2557
จดหมายข่าว : ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2557
10-14 มีนาคม 2557 ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง
10-14 มีนาคม 2557 ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง
4-8 มีนาคม 2557 รับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
4-8 มีนาคม 2557 รับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
แสดงทั้งหมด
 
-ข่าวประชาสัมพันธ์ & ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2557
ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2557  new
เลือกประธานนักเรียนโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
เลือกประธานนักเรียนโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง  new
นายปราโมทย์ ลำดับวงศ์ ผู้ตรวจการ สนง.กกต.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ต.โสธร จ.ฉะเชิงเทรา
นายปราโมทย์ ลำดับวงศ์ ผู้ตรวจการ สนง.กกต.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ต.โสธร จ.ฉะเชิงเทรา
เลือกประธานนักเรียน โรงเรียนสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
เลือกประธานนักเรียน โรงเรียนสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันสถาปนา กกต.ครบรอบ 16 ปี
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันสถาปนา กกต.ครบรอบ 16 ปี
แสดงทั้งหมด
 
การประกวดราคา และการกำหนดราคากลาง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อและจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ในการจัดซื้อและจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ส.ว.
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อและจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ในการจัดซื้อและจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ส.ว.
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ในการทำสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วย และคู่มือ กปน.เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ส.ว.
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ในการทำสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วย และคู่มือ กปน.เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ส.ว.
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ในการทำเอกสารเลือกตั้ง ส.ว. ส่งเจ้าบ้าน
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ในการทำเอกสารเลือกตั้ง ส.ว. ส่งเจ้าบ้าน
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
แสดงทั้งหมด
 
แนะนำเยี่ยมชมข้อมูลน่าสนใจประจำเว็บไซด์
 Padraew Model การบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ.) ของ สนง.กกต.จว.ฉะเชิงเทรา
Padraew Model การบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ.) ของ สนง.กกต.จว.ฉะเชิงเทรา  hot
เว็บไซด์ สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา (รูปแบบภาษาอังกฤษ)
เว็บไซด์ สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา (รูปแบบภาษาอังกฤษ)  hot
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ท่ากระดาน กรณีแทนตำแหน่งว่าง เลือกตั้ง 25 มกราคม 57
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ท่ากระดาน กรณีแทนตำแหน่งว่าง เลือกตั้ง 25 มกราคม 57  new
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายก และ ส.อบต.บางกะไห กรณีครบวาระ เลือกตั้ง 13 ตุลาคม 56
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายก และ ส.อบต.บางกะไห กรณีครบวาระ เลือกตั้ง 13 ตุลาคม 56
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ฉช.เขต 1 แทนตำแหน่งว่าง เลือกตั้ง 2 มิถุนายน 56
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ฉช.เขต 1 แทนตำแหน่งว่าง เลือกตั้ง 2 มิถุนายน 56
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบต.หัวไทร อ.บางคล้า เขต 1 แทนตำแหน่งว่าง เลือกตั้ง 2 มิถุนายน 56
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบต.หัวไทร อ.บางคล้า เขต 1 แทนตำแหน่งว่าง เลือกตั้ง 2 มิถุนายน 56
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ทต.บางวัว อ.บางปะกง กรณีครบวาระ เลือกตั้ง 12 พฤษภาคม 56
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ทต.บางวัว อ.บางปะกง กรณีครบวาระ เลือกตั้ง 12 พฤษภาคม 56
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา พ.ศ.2554
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา พ.ศ.2554
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2554
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2554
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยค่าตอบแทน ผอ.เขต กกต.เขต อนุกรรมการประจำอำเภอ กปน. และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยค่าตอบแทน ผอ.เขต กกต.เขต อนุกรรมการประจำอำเภอ กปน. และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2554
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2554
แสดงทั้งหมด
 
-ปฏิทินเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 556
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 878,244