สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
Office of Provincial Election Commission of Chachoengsao


 
 
การประกวดราคากลาง
เว็บไซด์ กกต.จ.ฉช.(EN)
สนง.กกต.
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน สนง.กกต.จังหวัด
FB กกต.ฉช.
You Tube สนง.กกต.จว.ฉช.
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเบาะเสาะทุจริตการเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา                                                                                                                  TH    ENG
                                                                                                                                                            

 
 


  

    
                     
 


 
 
**กระดาน ถาม-ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง**
การยื่นคำขอจดทะเบียนรับรองเป็นองค์การเอกชนช่วยตรวจสอบการเลือกตั้ง
อ่าน : 1295 | สร้างเมื่อ : 24 พ.ย. 53 โดย : ลูงวัย
ทดสอบการตั้งคำถาม
อ่าน : 1999 | สร้างเมื่อ : 10 พ.ย. 53 โดย : สนง.กกต.จว.ฉช.
แสดงทั้งหมด
 
ประมวลข้อหารือ คำถาม คำตอบ ในการเลือกตั้ง ส.ส.,ส.ว.และท้องถิ่นที่ผ่านมา
ประมวลข้อหารือ คำถาม – คำตอบ ในการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554
1.ประมวลข้อหารือ คำถาม-คำตอบ ในการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554.pdf 119 KB ดาวน์โหลด
ประมวลข้อหารือ คำถาม – คำตอบ ในการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2550-2554 ส.ว.ปี 2551 และ ส.ถ.,ผ.ถ.ปี2551-2553(ฉบับปรับปรุง)
2.ประมวลคำถาม-ตอบข้อหารือในการเลือกตั้ง (ฉบับปรับปรุง).pdf 724 KB ดาวน์โหลด
คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม่ 333 คำถาม รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์
3.คำถาม.pdf 924 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
# จดหมายข่าว กกต.ฉะเชิงเทรา #
จดหมายข่าว : ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2557
จดหมายข่าว : ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2557
10-14 มีนาคม 2557 ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง
10-14 มีนาคม 2557 ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง
4-8 มีนาคม 2557 รับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
4-8 มีนาคม 2557 รับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
17-28 กุมภาพันธ์ 2557 ลงทะเบียน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก การขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.ล่วงหน้านอกเขตจังหวัด
17-28 กุมภาพันธ์ 2557 ลงทะเบียน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก การขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.ล่วงหน้านอกเขตจังหวัด
รายงานผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งของจังหวัดฉะเชิงเทรา และวิธีการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
รายงานผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งของจังหวัดฉะเชิงเทรา และวิธีการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
แสดงทั้งหมด
 
-ข่าวประชาสัมพันธ์ & ภาพกิจกรรม
เลือกประธานนักเรียน โรงเรียนสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
เลือกประธานนักเรียน โรงเรียนสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง  new
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันสถาปนา กกต.ครบรอบ 16 ปี
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันสถาปนา กกต.ครบรอบ 16 ปี  new
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ นายก และ ส.ทต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ นายก และ ส.ทต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา  new
โครงการเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ว. 2557
โครงการเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ว. 2557
นายปราโมทย์ ลำดับวงศ์ ผู้ตรวจการเขต 4 สนง.กกต.ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ส.ว.
นายปราโมทย์ ลำดับวงศ์ ผู้ตรวจการเขต 4 สนง.กกต.ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ส.ว.
แสดงทั้งหมด
 
การประกวดราคา และการกำหนดราคากลาง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อและจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ในการจัดซื้อและจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ส.ว.
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อและจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ในการจัดซื้อและจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ส.ว.
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ในการทำสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วย และคู่มือ กปน.เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ส.ว.
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ในการทำสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วย และคู่มือ กปน.เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ส.ว.
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ในการทำเอกสารเลือกตั้ง ส.ว. ส่งเจ้าบ้าน
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ในการทำเอกสารเลือกตั้ง ส.ว. ส่งเจ้าบ้าน
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
แสดงทั้งหมด
 
แนะนำเยี่ยมชมข้อมูลน่าสนใจประจำเว็บไซด์
 Padraew Model การบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ.) ของ สนง.กกต.จว.ฉะเชิงเทรา
Padraew Model การบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ.) ของ สนง.กกต.จว.ฉะเชิงเทรา  hot
เว็บไซด์ สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา (รูปแบบภาษาอังกฤษ)
เว็บไซด์ สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา (รูปแบบภาษาอังกฤษ)  hot
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ท่ากระดาน กรณีแทนตำแหน่งว่าง เลือกตั้ง 25 มกราคม 57
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ท่ากระดาน กรณีแทนตำแหน่งว่าง เลือกตั้ง 25 มกราคม 57  new
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายก และ ส.อบต.บางกะไห กรณีครบวาระ เลือกตั้ง 13 ตุลาคม 56
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายก และ ส.อบต.บางกะไห กรณีครบวาระ เลือกตั้ง 13 ตุลาคม 56
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ฉช.เขต 1 แทนตำแหน่งว่าง เลือกตั้ง 2 มิถุนายน 56
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ฉช.เขต 1 แทนตำแหน่งว่าง เลือกตั้ง 2 มิถุนายน 56
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบต.หัวไทร อ.บางคล้า เขต 1 แทนตำแหน่งว่าง เลือกตั้ง 2 มิถุนายน 56
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบต.หัวไทร อ.บางคล้า เขต 1 แทนตำแหน่งว่าง เลือกตั้ง 2 มิถุนายน 56
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ทต.บางวัว อ.บางปะกง กรณีครบวาระ เลือกตั้ง 12 พฤษภาคม 56
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ทต.บางวัว อ.บางปะกง กรณีครบวาระ เลือกตั้ง 12 พฤษภาคม 56
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา พ.ศ.2554
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา พ.ศ.2554
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2554
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2554
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยค่าตอบแทน ผอ.เขต กกต.เขต อนุกรรมการประจำอำเภอ กปน. และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยค่าตอบแทน ผอ.เขต กกต.เขต อนุกรรมการประจำอำเภอ กปน. และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2554
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2554
แสดงทั้งหมด
 
-ปฏิทินเลือกตั้งเดือน มิถุนายน 2557
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 50
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 849,780