สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
Office of Provincial Election Commission of Chachoengsao


 
 
การสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557
ราชกิจจานุเบกษา
การประกวดราคากลาง
เว็บไซด์ กกต.จ.ฉช.(EN)
สนง.กกต.
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน สนง.กกต.จังหวัด
FB กกต.ฉช.
You Tube สนง.กกต.จว.ฉช.
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเบาะเสาะทุจริตการเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา                                                                                                                            TH    ENG
 
@-
สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชมเว็ปไซด์เกี่ยวกับการเลือกตั้งของจังหวัดฉะเชิงเทรา-@
                                                                                                                                                           ผลคะแนนการออกเสียงประชามติจังหวัดฉะเชิงเทรา
                  วันที่ 7 สิงหาคม 2559
                 สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา

   


    
                     
 


 
 
**กระดาน ถาม-ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง**
การขอยกเลิกการใช้สิทธินอกเขตจังหวัด
อ่าน : 403 | สร้างเมื่อ : 7 พ.ค. 57 โดย : นุช
การยื่นคำขอจดทะเบียนรับรองเป็นองค์การเอกชนช่วยตรวจสอบการเลือกตั้ง
อ่าน : 1836 | สร้างเมื่อ : 24 พ.ย. 53 โดย : ลูงวัย
ทดสอบการตั้งคำถาม
อ่าน : 2596 | สร้างเมื่อ : 10 พ.ย. 53 โดย : สนง.กกต.จว.ฉช.
แสดงทั้งหมด
 
ประมวลข้อหารือ คำถาม คำตอบ ในการเลือกตั้ง ส.ส.,ส.ว.และท้องถิ่นที่ผ่านมา
ประมวลข้อหารือ คำถาม – คำตอบ ในการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554
1.ประมวลข้อหารือ คำถาม-คำตอบ ในการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554.pdf 119 KB ดาวน์โหลด
ประมวลข้อหารือ คำถาม – คำตอบ ในการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2550-2554 ส.ว.ปี 2551 และ ส.ถ.,ผ.ถ.ปี2551-2553(ฉบับปรับปรุง)
2.ประมวลคำถาม-ตอบข้อหารือในการเลือกตั้ง (ฉบับปรับปรุง).pdf 724 KB ดาวน์โหลด
คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม่ 333 คำถาม รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์
3.คำถาม.pdf 924 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
# จดหมายข่าว กกต.ฉะเชิงเทรา #
ประกาศสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สปช. 250 คน
ประกาศสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สปช. 250 คน
รายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา
รายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกาศ เชิญชวนบุคคลเข้ารับการสรรหา สปช.แห่งชาติ แบบบุคคล (เพิ่มเติม) ถึงวันที่ 2 กันยายน 2557
ประกาศ เชิญชวนบุคคลเข้ารับการสรรหา สปช.แห่งชาติ แบบบุคคล (เพิ่มเติม) ถึงวันที่ 2 กันยายน 2557
ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติแบบบุคคล
ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติแบบบุคคล
ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติแบบนิติบุคคล
ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติแบบนิติบุคคล
แสดงทั้งหมด
 
-ข่าวประชาสัมพันธ์ & ภาพกิจกรรม
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  hot
 โครงการ
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2560 (จังหวัดเคลื่อนที่)  new
ร่วมกิจกรรม
ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์การ และการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 (สภากาแฟ)
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์การ และการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 (สภากาแฟ)
แสดงทั้งหมด
 
แนะนำเยี่ยมชมข้อมูลน่าสนใจประจำเว็บไซด์
 Padraew Model การบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ.) ของ สนง.กกต.จว.ฉะเชิงเทรา
Padraew Model การบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ.) ของ สนง.กกต.จว.ฉะเชิงเทรา  hot
เว็บไซด์ สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา (รูปแบบภาษาอังกฤษ)
เว็บไซด์ สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา (รูปแบบภาษาอังกฤษ)  hot
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ท่ากระดาน กรณีแทนตำแหน่งว่าง เลือกตั้ง 25 มกราคม 57
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ท่ากระดาน กรณีแทนตำแหน่งว่าง เลือกตั้ง 25 มกราคม 57  new
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายก และ ส.อบต.บางกะไห กรณีครบวาระ เลือกตั้ง 13 ตุลาคม 56
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายก และ ส.อบต.บางกะไห กรณีครบวาระ เลือกตั้ง 13 ตุลาคม 56
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ฉช.เขต 1 แทนตำแหน่งว่าง เลือกตั้ง 2 มิถุนายน 56
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ฉช.เขต 1 แทนตำแหน่งว่าง เลือกตั้ง 2 มิถุนายน 56
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบต.หัวไทร อ.บางคล้า เขต 1 แทนตำแหน่งว่าง เลือกตั้ง 2 มิถุนายน 56
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบต.หัวไทร อ.บางคล้า เขต 1 แทนตำแหน่งว่าง เลือกตั้ง 2 มิถุนายน 56
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ทต.บางวัว อ.บางปะกง กรณีครบวาระ เลือกตั้ง 12 พฤษภาคม 56
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ทต.บางวัว อ.บางปะกง กรณีครบวาระ เลือกตั้ง 12 พฤษภาคม 56
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา พ.ศ.2554
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา พ.ศ.2554
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2554
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2554
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยค่าตอบแทน ผอ.เขต กกต.เขต อนุกรรมการประจำอำเภอ กปน. และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยค่าตอบแทน ผอ.เขต กกต.เขต อนุกรรมการประจำอำเภอ กปน. และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2554
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2554
แสดงทั้งหมด
 
-ปฏิทินเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
การประกวศราคา และการจัดซื้อจัดจ้าง
การกำหนดราคากลางในการคำนวณราคางานก่อสร้าง (ปรับปรุง สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา)
การกำหนดราคากลางในการคำนวณราคางานก่อสร้าง (ปรับปรุง สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา)  new
ประกาศสอบราคารถยนต์โดยสาร (รถคู้) ขนาดไม่เกิน 1 ที่นั่ง (VIP) จำนวน 1 คัน
ประกาศสอบราคารถยนต์โดยสาร (รถคู้) ขนาดไม่เกิน 1 ที่นั่ง (VIP) จำนวน 1 คัน
ประกาศยกเลิกการสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP)
ประกาศยกเลิกการสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP)
การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้)
การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้)
ประกาศสอบราคารถยนต์โดยสาร (รถคู้) ขนาดไม่เกิน 1 ที่นั่ง (VIP) จำนวน 1 คัน
ประกาศสอบราคารถยนต์โดยสาร (รถคู้) ขนาดไม่เกิน 1 ที่นั่ง (VIP) จำนวน 1 คัน
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 402
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 1,157,741