สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ

                    
    
****** การเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา (30 มีนาคม 2557)

---ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ว. 58 จังหวัด
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน) http://www.ect.go.th/sn57/sn57.pdf
    
** ประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จ.ชัยภูมิ (อย่างไม่เป็นทางการ)   
         หมายเลข 2 พล.ต.ท.สุกิจ อุดมเศรษฐ์        ได้คะแนน   23,241   คะแนน
         หมายเลข 3 นายอุปกรณ์ วงศ์นรา             ได้คะแนน     8,206   คะแนน
         หมายเลข 4 พ.ต.ท.วรินทร์ สวัสดิ์โรจน์       ได้คะแนน   10,063   คะแนน  
         หมายเลข 5 นายบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย ได้คะแนน 243,699   คะแนน
         หมายเลข 6 นางลัดดา วงศ์ใหญ่                ได้คะแนน   50,776   คะแนน
         หมายเลข 7 นายสมมิตร รื่นรวย                 ได้คะแนน     9,917   คะแนน
             -โดยมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 404,974 คน คิดเป็น 46.68 เปอร์เซนต์

 -สรุปข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั้งประเทศ http://www.ect.go.th/th/wp-content/uploads/2014/04/sn57_stat.pdf


-รายชื่อผู้สมัคร ส.ว. ทั่วประเทศ  http://ectnet2.ect.go.th/ectDocCenter/Docpic/%E0%B8%A7%20950%20%28%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%29.pdf           
           
                                
                    *****แบบคำขอยกเลิการใช้การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด/นอกราชอาณาจักร http://www2.ect.go.th/content.php?Province=chaiyaphum&SiteMenuID=11116&Action=view&Sys_Page=&Sys_PageSize=&DataID=16568  
                     *****ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด  http://www.khonthai.com/Election/Elecenter/outvote/enq/index.php
 
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ครบวาระในปี พ.ศ.2557
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ครบวาระในปี พ.ศ.2557  update
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง
กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สมาชิกและนายก อปท. ที่เลือกตั้งเมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2557
กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สมาชิกและนายก อปท. ที่เลือกตั้งเมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2557  hot
แสดงทั้งหมด
 
กำหนดการเลือกตั้งท้องถิ่น
กำหนดการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำเดือน เมษายน 2557
กำหนดการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำเดือน เมษายน 2557  new
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการสรรหา กกต.ท้องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการสรรหา กกต.ท้องถิ่น  new
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก กกต.ท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง' วันที่ 4-18 ก.ค.2557
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก กกต.ท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง' วันที่ 4-18 ก.ค.2557
แสดงทั้งหมด
 
ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมสาขาพรรคการเมือง
ตรวจเยี่ยมสาขาพรรคการเมือง  update
แสดงทั้งหมด
 
โครงการและกิจกรรม
โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้ง ส.ว. จังหวัดชัยภูมิ
โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้ง ส.ว. จังหวัดชัยภูมิ  new
สนง.กกต.ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ
สนง.กกต.ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ  new
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งท้องถิ่นผ่านทางรายการวิทยุ สวท.ชัยภูมิ คลื่น 92.75 MHz.
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งท้องถิ่นผ่านทางรายการวิทยุ สวท.ชัยภูมิ คลื่น 92.75 MHz.  new
ตรวจ ติดตามการอบรมเจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตรวจ ติดตามการอบรมเจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  new
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อปรองดอง
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อปรองดอง  new
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  new
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร การประกวดพรรคการเมืองตัวอย่างในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร การประกวดพรรคการเมืองตัวอย่างในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๖  new
แสดงทั้งหมด
 
คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต. ที่ 692/2556 วันที่ 12 มิ.ย. 56
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต. ที่ 692/2556 วันที่ 12 มิ.ย. 56  update
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต. ที่ 574/2556 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 56
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต. ที่ 574/2556 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 56  hot
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต. ที่ 491/2556 วันที่ 23 เม.ย. 56
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต. ที่ 491/2556 วันที่ 23 เม.ย. 56  update
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต. ที่ 490/2556 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 56
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต. ที่ 490/2556 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 56  update
คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล ปี 2551
คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล ปี 2551
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์
รายงานผลรวมคะแนนการเลือกตั้ง ส.ว. อย่างไม่เป็นทางการ
รายงานผลรวมคะแนนการเลือกตั้ง ส.ว. อย่างไม่เป็นทางการ  update
รวมหนังสือติดต่อและประสานงานการเลือกตั้ง ส.ว.  30 มีนาคม 2557
รวมหนังสือติดต่อและประสานงานการเลือกตั้ง ส.ว. 30 มีนาคม 2557  new
ข้อมูลเตรียมการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา 30 มีนาคม 2557
ข้อมูลเตรียมการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา 30 มีนาคม 2557  update
แบบคำขอยกเลิกใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดฯ-หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ว.28) และแบบเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด / นอกราชอาณาจักร
แบบคำขอยกเลิกใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดฯ-หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ว.28) และแบบเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด / นอกราชอาณาจักร  new
รวมหนังสือเอกสารฯ ที่ใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
รวมหนังสือเอกสารฯ ที่ใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
แสดงทั้งหมด
 
ดีเจประชาธิปไตย
เวทีเสวนา
เวทีเสวนา "โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2557"  new
ทำเนียบดีเจประชาธิปไตยชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
ทำเนียบดีเจประชาธิปไตยชุมชนจังหวัดชัยภูมิ  update
แสดงทั้งหมด
 
ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย
กิจกรรมบรรณารักษ์อาสา (บรรณารักษ์น้อย พ.ศ. 2556)  นักเรียนจาก โรงเรียนสุนทรวัฒนา จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมบรรณารักษ์อาสา (บรรณารักษ์น้อย พ.ศ. 2556) นักเรียนจาก โรงเรียนสุนทรวัฒนา จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม
บรรยากาศภายในห้องสมุด
บรรยากาศภายในห้องสมุด
เวลาเปิดให้บริการ
เวลาเปิดให้บริการ  new
ยอดนักอ่าน
ยอดนักอ่าน  new
บุคลากร
บุคลากร  new
ห้องสมุดเครือข่าย
ห้องสมุดเครือข่าย  new
หนังสือแนะนำ
หนังสือแนะนำ  update
แสดงทั้งหมด
 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สถ./ผถ.
แบบฟอร์มการยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง
แบบฟอร์มการยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง  new
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ถ. / ผ.ถ.
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ถ. / ผ.ถ.  new
แสดงทั้งหมด
 
เรื่องร้องคัดค้าน
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 42
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 160,407