สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ

                    ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

สนง.กกต.จังหวัดชัยภูมิเปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ถึงวันที่ 7 ก.ค. 59 ที่สำนักทะเบียน ทุกอำเภอ
***เว็บไซต์ ออกเสียงประชามติ http://www.ect.go.th/th/?page_id=8583

***ลงทะเบียนนอกเขตทางอินเทอร์เนต https://election.dopa.go.th/ectoutvote/Investigate.aspx

 
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) 2557 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF    
-ร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับลงประชามติ http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution2/ewt_dl_link.php?nid=429&filename=index   
                   

       รวมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับ สนง.กกต

  ประกาศ คสช.ฉบับที 1/2558 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

           **** ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 5.            
            **** ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 7 ห้ามชุมนุมทางการเมือง.         
            
**** ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 11 .   
            
***ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 57 พ.ร.บ. บางฉบับมีผลบังคับใช้  
            
****ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 58 เรื่องการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่น (สถ.และผถ.).
  
             *** ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ฉบับที 85 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
                      **รวมประกาศคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ**

                                 ตรวจสอบข้อมูลการเลือกตั้ง   
  ****แบบคำขอยกเลิกการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด/นอกราชอาณาจักร ดาวน์โหลด               

                      ---ข้อมูล สถิติการเลือกตั้ง ดาวน์โหลด
                     ---ห้องสมุดประชาธิปไตย สนง.กกต. ดาวน์โหลด
                    
                         http://eservice.dopa.go.th/                     

  
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ครบวาระในปี พ.ศ.2557
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ครบวาระในปี พ.ศ.2557  update
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง
ประกาศกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามคำสั่ง คสช. ที่ 1/2557
ประกาศกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามคำสั่ง คสช. ที่ 1/2557  hot
แสดงทั้งหมด
 
กำหนดการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศ คสช. ที่ 85/2557 วันที่ 21 ก.ค.57 การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
ประกาศ คสช. ที่ 85/2557 วันที่ 21 ก.ค.57 การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  new
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก กกต.ท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง' วันที่ 14-18 ก.ค.2557
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก กกต.ท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง' วันที่ 14-18 ก.ค.2557
การประชุมคณะกรรมการสรรหา กกต.ท้องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการสรรหา กกต.ท้องถิ่น  new
แสดงทั้งหมด
 
ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมสาขาพรรคการเมือง
ตรวจเยี่ยมสาขาพรรคการเมือง  update
แสดงทั้งหมด
 
โครงการและกิจกรรม
รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนน ร่วมกับ จังหวัดเคลื่อนที่
รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนน ร่วมกับ จังหวัดเคลื่อนที่  new
สนง.กกต.จว.ชัยภูมิ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรรคตสมเด็จพระปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557
สนง.กกต.จว.ชัยภูมิ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรรคตสมเด็จพระปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557  new
สนง.กกต.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมเตรียมความพร้อม กกต.ท้องถิ่น 4 แห่ง ที่จะครบวาระ
สนง.กกต.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมเตรียมความพร้อม กกต.ท้องถิ่น 4 แห่ง ที่จะครบวาระ  new
 สนง.กกต.มอบเเงินค่าชดเชยกรณีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
สนง.กกต.มอบเเงินค่าชดเชยกรณีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่  new
ตรวจ ติดตามการอบรมเจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตรวจ ติดตามการอบรมเจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  new
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อปรองดอง
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อปรองดอง  new
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร การประกวดพรรคการเมืองตัวอย่างในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร การประกวดพรรคการเมืองตัวอย่างในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๖  new
แสดงทั้งหมด
 
คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล
บันทึก สนง.กฤษฏีกาเรื่อง การพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นฯ กรณีศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา
บันทึก สนง.กฤษฏีกาเรื่อง การพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นฯ กรณีศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา
เลือกตั้งใหม่ นายก อบต.นาหนองทุ่ม
เลือกตั้งใหม่ นายก อบต.นาหนองทุ่ม  update
ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย  hot
คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 2 (การสวมครื่องแบบฯโดยไม่มีสิทธิ)
คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 2 (การสวมครื่องแบบฯโดยไม่มีสิทธิ)  update
อบต.ดงกลาง สั่งให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.ใหม่ (กรณีจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
อบต.ดงกลาง สั่งให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.ใหม่ (กรณีจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)  update
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางในการจัดหาวัสดุประจำหน่วยการออกเสียงประจำเขตจังหวัดชัยภูมิ
ประกาศราคากลางในการจัดหาวัสดุประจำหน่วยการออกเสียงประจำเขตจังหวัดชัยภูมิ  new
ประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
ประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทย
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทย  update
** รวม พรบ. ระเบียบ หนังสือ เอกสารฯ ที่ใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
** รวม พรบ. ระเบียบ หนังสือ เอกสารฯ ที่ใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
รวม พรบ ระเบียบ หนังสือฯ  เอกสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส.
รวม พรบ ระเบียบ หนังสือฯ เอกสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส.
แสดงทั้งหมด
 
ดีเจประชาธิปไตย
เวทีเสวนา
เวทีเสวนา "โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2557"  new
ทำเนียบดีเจประชาธิปไตยชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
ทำเนียบดีเจประชาธิปไตยชุมชนจังหวัดชัยภูมิ  update
แสดงทั้งหมด
 
ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย
กิจกรรมบรรณารักษ์อาสา (บรรณารักษ์น้อย พ.ศ. 2556)  นักเรียนจาก โรงเรียนสุนทรวัฒนา จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมบรรณารักษ์อาสา (บรรณารักษ์น้อย พ.ศ. 2556) นักเรียนจาก โรงเรียนสุนทรวัฒนา จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม
บรรยากาศภายในห้องสมุด
บรรยากาศภายในห้องสมุด
เวลาเปิดให้บริการ
เวลาเปิดให้บริการ  new
ยอดนักอ่าน
ยอดนักอ่าน  new
บุคลากร
บุคลากร  new
ห้องสมุดเครือข่าย
ห้องสมุดเครือข่าย  new
หนังสือแนะนำ
หนังสือแนะนำ  update
แสดงทั้งหมด
 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สถ./ผถ.
แบบฟอร์มการยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง
แบบฟอร์มการยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง  new
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ถ. / ผ.ถ.
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ถ. / ผ.ถ.  new
แสดงทั้งหมด
 
เรื่องร้องคัดค้าน
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 228
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 258,268