สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ

                    

 


รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557

พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557

  ประกาศแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

       รวมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับ สนง.กกต.

            **** ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 5.PDF

            
**** ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 7 ห้ามชุมนุมทางการเมือง.PDF         
          
**** ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 11 .PDF   
          
***ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 57 พ.ร.บ. บางฉบับมีผลบังคับใช้ pdf a 
         
****ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 58 เรื่องการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่น (สถ.และผถ.).PDF
  
*** ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ฉบับที 85 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

                                 ตรวจสอบข้อมูลการเลือกตั้ง   

               
 สนง.กกต.จังหวัดชัยภูมิเปิดระบบ ยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่ วันนี้-ถึง 31 ธันวาคม 2557  

                                           
                      ****แบบคำขอยกเลิกการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด/นอกราชอาณาจักร pdf
               
                *****ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งในเขตจังหวัด

                     
****ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด pdf
                      
                         http://eservice.dopa.go.th/                      
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ครบวาระในปี พ.ศ.2557
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ครบวาระในปี พ.ศ.2557  update
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง
กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบต.บ้านกอกและ ส.อบต.ห้วยยายจิ๋ว ที่เลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557
กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบต.บ้านกอกและ ส.อบต.ห้วยยายจิ๋ว ที่เลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557  hot
แสดงทั้งหมด
 
กำหนดการเลือกตั้งท้องถิ่น
มติในการประชุม กกต. ครั้งที่ 68/2557 วันที่ 11 มิ.ย.57 ให้ระงับ และให้ขยายระยะเวลาการเลือกตั้งท้องถิ่นออกไป
มติในการประชุม กกต. ครั้งที่ 68/2557 วันที่ 11 มิ.ย.57 ให้ระงับ และให้ขยายระยะเวลาการเลือกตั้งท้องถิ่นออกไป  new
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก กกต.ท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง' วันที่ 14-18 ก.ค.2557
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก กกต.ท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง' วันที่ 14-18 ก.ค.2557
การประชุมคณะกรรมการสรรหา กกต.ท้องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการสรรหา กกต.ท้องถิ่น  new
แสดงทั้งหมด
 
ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมสาขาพรรคการเมือง
ตรวจเยี่ยมสาขาพรรคการเมือง  update
แสดงทั้งหมด
 
โครงการและกิจกรรม
 สนง.กกต.มอบเเงินค่าชดเชยกรณีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
สนง.กกต.มอบเเงินค่าชดเชยกรณีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่  new
สนง.กกต.จว.ชัยภูมิ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2557
สนง.กกต.จว.ชัยภูมิ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2557  new
สนง.กกต.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมเตรียมความพร้อม กกต.ท้องถิ่น 4 แห่ง ที่จะครบวาระ
สนง.กกต.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมเตรียมความพร้อม กกต.ท้องถิ่น 4 แห่ง ที่จะครบวาระ  new
โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้ง ส.ว. จังหวัดชัยภูมิ
โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้ง ส.ว. จังหวัดชัยภูมิ  new
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งท้องถิ่นผ่านทางรายการวิทยุ สวท.ชัยภูมิ คลื่น 92.75 MHz.
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งท้องถิ่นผ่านทางรายการวิทยุ สวท.ชัยภูมิ คลื่น 92.75 MHz.  new
ตรวจ ติดตามการอบรมเจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตรวจ ติดตามการอบรมเจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  new
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อปรองดอง
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อปรองดอง  new
แสดงทั้งหมด
 
คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต. ที่ 692/2556 วันที่ 12 มิ.ย. 56
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต. ที่ 692/2556 วันที่ 12 มิ.ย. 56  update
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต. ที่ 574/2556 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 56
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต. ที่ 574/2556 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 56  hot
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต. ที่ 491/2556 วันที่ 23 เม.ย. 56
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต. ที่ 491/2556 วันที่ 23 เม.ย. 56  update
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต. ที่ 490/2556 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 56
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต. ที่ 490/2556 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 56  update
คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล ปี 2551
คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล ปี 2551
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์
** รวม พรบ. ระเบียบ หนังสือ เอกสารฯ ที่ใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
** รวม พรบ. ระเบียบ หนังสือ เอกสารฯ ที่ใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
รวม พรบ ระเบียบ หนังสือฯ  เอกสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส.
รวม พรบ ระเบียบ หนังสือฯ เอกสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส.
รวมหนังสือติดต่อและประสานงานการเลือกตั้ง ส.ว.  30 มีนาคม 2557
รวมหนังสือติดต่อและประสานงานการเลือกตั้ง ส.ว. 30 มีนาคม 2557  new
ข้อมูลเตรียมการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา 30 มีนาคม 2557
ข้อมูลเตรียมการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา 30 มีนาคม 2557  update
แบบคำขอยกเลิกใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดฯ-หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ว.28) และแบบเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด / นอกราชอาณาจักร
แบบคำขอยกเลิกใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดฯ-หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ว.28) และแบบเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด / นอกราชอาณาจักร  new
แสดงทั้งหมด
 
ดีเจประชาธิปไตย
เวทีเสวนา
เวทีเสวนา "โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2557"  new
ทำเนียบดีเจประชาธิปไตยชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
ทำเนียบดีเจประชาธิปไตยชุมชนจังหวัดชัยภูมิ  update
แสดงทั้งหมด
 
ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย
กิจกรรมบรรณารักษ์อาสา (บรรณารักษ์น้อย พ.ศ. 2556)  นักเรียนจาก โรงเรียนสุนทรวัฒนา จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมบรรณารักษ์อาสา (บรรณารักษ์น้อย พ.ศ. 2556) นักเรียนจาก โรงเรียนสุนทรวัฒนา จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม
บรรยากาศภายในห้องสมุด
บรรยากาศภายในห้องสมุด
เวลาเปิดให้บริการ
เวลาเปิดให้บริการ  new
ยอดนักอ่าน
ยอดนักอ่าน  new
บุคลากร
บุคลากร  new
ห้องสมุดเครือข่าย
ห้องสมุดเครือข่าย  new
หนังสือแนะนำ
หนังสือแนะนำ  update
แสดงทั้งหมด
 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สถ./ผถ.
แบบฟอร์มการยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง
แบบฟอร์มการยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง  new
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ถ. / ผ.ถ.
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ถ. / ผ.ถ.  new
แสดงทั้งหมด
 
เรื่องร้องคัดค้าน
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 112
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 173,809