สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี
Office of Chanthaburi Province Election Commission


 
 
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตรวจสอบข้อมูลพรรคการเมือง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
แจ้งแบะแสทุจริตการเลือกตั้ง
สำนักงานคุ้มครองพยาน
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี

 

 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี ยินดีต้อนรับ
 


 

 

 


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว ปีที่6 ฉบับที่12 ประจำเดินธันวาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่6 ฉบับที่12 ประจำเดินธันวาคม 2557  new
แจ้งคำสั่งศาลฎีกา
แจ้งคำสั่งศาลฎีกา  new
ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา 2557
ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา 2557
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์เทศบาลเมืองจันทบุรี
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์เทศบาลเมืองจันทบุรี  update
วันรับสมัครเลือกตั้ง เทศบาลเมืองจันทบุรี
วันรับสมัครเลือกตั้ง เทศบาลเมืองจันทบุรี  update
แสดงทั้งหมด
 
กิจกรรมของสำนักงาน กกต.จว.จันทบุรี
 การจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดจันทบุรี
การจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดจันทบุรี  new
โครงการสนับสนุนและระงับข้อพิพาทในระดับชุมชน
โครงการสนับสนุนและระงับข้อพิพาทในระดับชุมชน  new
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมรายการ สปช.เสียงประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมรายการ สปช.เสียงประชาชน  new
ประชุม คณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน
ประชุม คณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน "จันทบุรีเมืองแห่งความสุข สุขทุกวัน...ที่จันทบุรี"  new
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2558
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2558
ประชุมคณะกรรมมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(VDO Conference System)
ประชุมคณะกรรมมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(VDO Conference System)
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี  new
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปจังหวัดจันทบุรี
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปจังหวัดจันทบุรี  new
วันที่ 9 มิถุนายน 2557 สนง.กกต.ประจำจังหวัดจันทบุรี ได้จัดงานวันสถาปนา 16 ปี สนง.กกต. โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหาร
วันที่ 9 มิถุนายน 2557 สนง.กกต.ประจำจังหวัดจันทบุรี ได้จัดงานวันสถาปนา 16 ปี สนง.กกต. โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหาร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมบันทึกเทปถวายพระพร  new
ประชุมเตรียมความพร้อมของ ศูนย์ประสานงานรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี
ประชุมเตรียมความพร้อมของ ศูนย์ประสานงานรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี  new
เครื่องลงคะแนนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เขาคิชฌกูฏ
เครื่องลงคะแนนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เขาคิชฌกูฏ  new
ประมวลภาพกิจกรรมเครื่องลงคะแนน ปี2557
ประมวลภาพกิจกรรมเครื่องลงคะแนน ปี2557  new
สุดยอดเยาวชนเมืองจันทบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวิทยากรแกนนำเลือกตั้งท้องถิ่น ระดับประเทศ
สุดยอดเยาวชนเมืองจันทบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวิทยากรแกนนำเลือกตั้งท้องถิ่น ระดับประเทศ  update
แสดงทั้งหมด
 
เลือกตั้ง ส.ส.2557
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 71
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 142,220