สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี
Office of Chanthaburi Province Election Commission


 
 
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตรวจสอบข้อมูลพรรคการเมือง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
แจ้งแบะแสทุจริตการเลือกตั้ง
สำนักงานคุ้มครองพยาน
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี

 

 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี ยินดีต้อนรับ
 


 

 

 


 
 
เอกสารแสดงต่อ ป.ป.ช.
รายการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ส.2557
รายการจัดจ้างทำป้ายบอกที่เลือกตั้ง.pdf 40 KB ดาวน์โหลด
รายการจัดจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง.pdf 40 KB ดาวน์โหลด
รายการจัดจ้างทำหีบบัตร คูหาเลือกตั้ง.pdf 40 KB ดาวน์โหลด
รายการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง.pdf 40 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งคำสั่งศาลฎีกา
แจ้งคำสั่งศาลฎีกา  new
ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา 2557
ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา 2557
รายงานผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง
รายงานผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์เทศบาลเมืองจันทบุรี
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์เทศบาลเมืองจันทบุรี  update
วันรับสมัครเลือกตั้ง เทศบาลเมืองจันทบุรี
วันรับสมัครเลือกตั้ง เทศบาลเมืองจันทบุรี  update
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
13 ต.ค. 56 13 ต.ค. 56
08:00 - 15:00 การเลือกตั้งนายก อบต. และ ส.อบต. จำนวน 18 แห่ง และ ส.อบต. จำนวน 2 แห่ง จ.จันทบุรี กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง
  กำหนดวันเลือกตั้งนายก อบต. และ ส.อบต. จำนวน 18 แห่ง อบต.คลองนาร
22 ก.ย. 56 22 ก.ย. 56
08:00 - 15:00 กำหนดวันเลือกตั้ง ส.อบจ.จันทบุรี เขตฯ 3 อ.ขลุง จ.จันทบุรี กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
  กำหนดวันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย. 2556 เป็นวันเลือกตั้ง ส.อบ
15 ก.ย. 56 15 ก.ย. 56
08:00 - 15:00 กำหนดวันเลือกตั้ง ส.ทต.แสลง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
  กำหนดวันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 2556 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ทต
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
เลือกตั้ง ส.ส.2557
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 156
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 124,525