สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี
Office of Chanthaburi Province Election Commission


 
 
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตรวจสอบข้อมูลพรรคการเมือง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
แจ้งแบะแสทุจริตการเลือกตั้ง
สำนักงานคุ้มครองพยาน
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี

 

 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี ยินดีต้อนรับ
 
 


 
 
กิจกรรมของสำนักงาน กกต.จว.จันทบุรี
เวที สปช. อำเภอขลุง
เวที สปช. อำเภอขลุง  new
เวที สปช. อำเภอมะขาม
เวที สปช. อำเภอมะขาม  new
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงานข่าวจันทบุรี
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงานข่าวจันทบุรี  new
เวที สปช. อ.สอยดาว
เวที สปช. อ.สอยดาว  new
เวที สปช. อ.โป่งน้ำร้อน
เวที สปช. อ.โป่งน้ำร้อน  new
เวที สปช. อำเภอเขาคิชฌกูฏ
เวที สปช. อำเภอเขาคิชฌกูฏ  new
เวที สปช. อำเภอแก่งหางแมว
เวที สปช. อำเภอแก่งหางแมว  new
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลสองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลสองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  new
 การจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดจันทบุรี
การจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดจันทบุรี  new
โครงการสนับสนุนและระงับข้อพิพาทในระดับชุมชน
โครงการสนับสนุนและระงับข้อพิพาทในระดับชุมชน  new
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมรายการ สปช.เสียงประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมรายการ สปช.เสียงประชาชน  new
ประชุม คณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน
ประชุม คณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน "จันทบุรีเมืองแห่งความสุข สุขทุกวัน...ที่จันทบุรี"  new
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2558
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2558
ประชุมคณะกรรมมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(VDO Conference System)
ประชุมคณะกรรมมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(VDO Conference System)
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 144,685