สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
Office of Chiangrai Election Commission


 
 
ราชกิจจานุเบกษา
ตรวจสอบการยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ศูนย์รับร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย

image by free.in.th       
กกต.เชียงราย
เห็นชอบให้กำหนดเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงราย วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557
รับสมัครระหว่างวันที่ 8-12 เมษายน 2557  ณ สำนักงาน อบจ.เชียงราย (ฝั่งหมิ่น)
ดาวโหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ีนี่ www2.ect.go.th/content.php
ดาวโหลดแบบฟอร์มแจ้งเหตุฯได้ที่ นี่  www2.ect.go.th/content.php

 
หมายเลข

ผู้สมัคร ส.ว.

จังหวัดเชียงราย

คะแนนรวมอย่างไม่เป็นทางการ

(อัพเดทคะแนน  ทุก 10 นาที)

1

นางเตือนใจ  ดีเทศน์
72,588

2

นายปรีชา  พัวนุกุลนนท์
76,393

3

นายมงคลชัย  ดวงแสงทอง
169,251

4

นายศักดิ์ชัย  จงสุขธนามณี
79,055

5

น.ส.พนิดา  มะโนธรรม
6,827

6

นายประสิทธิ์  บุญยืน
5,249


จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
897,165
 
    จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน 514,620 57.36%
        จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ 514,620
 
                 -บัตรดี 409,363 79.55%
                 -บัตรเสีย 38,278 7.44%
                 -บัตรที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน 66,979 13.02%
 


   
 
 
 
   
   
      
   
   


 
  
  
 
 
 
 
 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น
กำหนดวันเลือกตั้งประจำเดือนธันวาคม 2556
กำหนดวันเลือกตั้งประจำเดือนธันวาคม 2556
กำหนดวันเลือกตั้งประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
กำหนดวันเลือกตั้งประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
วันเลือกตั้ง นายก อบต.เวียงห้าว กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และ ส.ทต.สันมะเค็ด เขต 2 กรณี แทนตำแหน่งที่ว่าง
วันเลือกตั้ง นายก อบต.เวียงห้าว กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และ ส.ทต.สันมะเค็ด เขต 2 กรณี แทนตำแหน่งที่ว่าง
อบต.แม่สลองนอก ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต.แม่สลองนอก เขตเลือกตั้งที่ ๘ แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖
อบต.แม่สลองนอก ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต.แม่สลองนอก เขตเลือกตั้งที่ ๘ แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖  new
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต.เชียงเคี่ยน เขตเลือกตั้งที่ ๓ อ.เทิง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต.เชียงเคี่ยน เขตเลือกตั้งที่ ๓ อ.เทิง  new
แสดงทั้งหมด
 
ผลการเลือกตั้ง
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ทต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น กรณีครบวาระ วันที่ 23 มีนาคม 2557
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ทต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น กรณีครบวาระ วันที่ 23 มีนาคม 2557  new
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น กรณีครบวาระ วันที่ 23 มีนาคม 2557
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น กรณีครบวาระ วันที่ 23 มีนาคม 2557  new
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น กรณีครบวาระ วันที่ 23 มีนาคม 2557
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น กรณีครบวาระ วันที่ 23 มีนาคม 2557  new
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ทต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า กรณีครบวาระ วันที่ 23 มีนาคม 2557
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ทต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า กรณีครบวาระ วันที่ 23 มีนาคม 2557  new
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ทต.ท่าข้าวเปลือก กรณีครบวาระ วันที่ 23 มีนาคม 2557
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ทต.ท่าข้าวเปลือก กรณีครบวาระ วันที่ 23 มีนาคม 2557  new
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สจ.เขตอำเภอเชียงแสน และ อบต.แม่ข้าวต้ม แทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สจ.เขตอำเภอเชียงแสน และ อบต.แม่ข้าวต้ม แทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง  new
กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในการเลือกตั้งเมื่อ 25 - 26 ม.ค. 2557
กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในการเลือกตั้งเมื่อ 25 - 26 ม.ค. 2557
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบต.เจดีย์หลวง เขต 8 (เพิ่มเติม)
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบต.เจดีย์หลวง เขต 8 (เพิ่มเติม)
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณียกฐานะ 7 แห่ง
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณียกฐานะ 7 แห่ง
แสดงทั้งหมด
 
หนังสือแจ้งเวียน
หนังสือขออนุญาตต้นสังกัด วิทยากรเขตเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้ง สว. ปี 2557 ให้เ้ข้าร่วมอบรมฯ
หนังสือขออนุญาตต้นสังกัด วิทยากรเขตเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้ง สว. ปี 2557 ให้เ้ข้าร่วมอบรมฯ  hot
ซักซ้อมและกำชับแนวทางปฎิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง ส.ส. ในการเลือกตั้ง ส.ส ปี 57
ซักซ้อมและกำชับแนวทางปฎิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง ส.ส. ในการเลือกตั้ง ส.ส ปี 57
หนังสือแจ้งสถานที่อบรมวิทยากรเขตเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.
หนังสือแจ้งสถานที่อบรมวิทยากรเขตเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.
หนังสือแจ้งการรับบัตรเลือกตั้ง ของทต.เชี่ยงเคี่ยน อบต.ป่าก่อดำ อบต.แม่ลอย อบต.แม่ต๋ำ และ อบต.ตาดควัน
หนังสือแจ้งการรับบัตรเลือกตั้ง ของทต.เชี่ยงเคี่ยน อบต.ป่าก่อดำ อบต.แม่ลอย อบต.แม่ต๋ำ และ อบต.ตาดควัน
คำสั่งแต่งตั้ง กกต.เขต และผอ.กต.เขตเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 57
คำสั่งแต่งตั้ง กกต.เขต และผอ.กต.เขตเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 57  hot
แสดงทั้งหมด
 
กิจกรรมของ กกต.จว.
รวมภาพกิจกรรมก่อนวันเลือกตั้ง ส.ส.และวันเลือกตั้ง ส.ส. 2 ก.พ.57
รวมภาพกิจกรรมก่อนวันเลือกตั้ง ส.ส.และวันเลือกตั้ง ส.ส. 2 ก.พ.57
ลูกเสืออาสา กกต.โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม และโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ในวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ในวันที่ 26 มกราคม 2557
ลูกเสืออาสา กกต.โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม และโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ในวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ในวันที่ 26 มกราคม 2557
ลูกเสืออาสา กกต.ปฏิบัติหน้าที่หน้าหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
ลูกเสืออาสา กกต.ปฏิบัติหน้าที่หน้าหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
กกต.เชียงราย  จัดขบวนเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.2557 โค้งสุดท้าย
กกต.เชียงราย จัดขบวนเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.2557 โค้งสุดท้าย  new
กำหนดการจัดเวทีกลางเพื่อหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย
กำหนดการจัดเวทีกลางเพื่อหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย  hot
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินกิจกรรม
2 ก.พ. 57 2 ก.พ. 57
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร
  วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป แบบบัญชีรายชื่อและแบบ
26 ม.ค. 57 26 ม.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและนอกเขตจังหวัด
  นลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตจังหวัด ณ ที่เลือกต
13 ม.ค. 57 - 17 ม.ค. 57
ทั้งวัน ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง
  ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านตามทะเบียนบ้าน ที่ต้องเดินทางออกนอกเขตไม่สาม
20 ต.ค. 56 20 ต.ค. 56
ทั้งวัน นายก ทต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน
  วันที่กำหนดให้มีการเลือกตั้ง 20 ตุลาคม 2556
เล
19 ต.ค. 56 19 ต.ค. 56
ทั้งวัน อบต.ครบวาระ 35 แห่ง
  วันที่กำหนดให้มีการเลือกตั้ง 19 ตุลาคม 2556
แสดงทั้งหมด
 
สื่อสิ่งพิมพ์
หนังสือเรื่อง มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง (ส.ส.)
มติ ครม.เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง_Part7.pdf 663 KB ดาวน์โหลด
มติ ครม.เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง_Part8.pdf 383 KB ดาวน์โหลด
มติ ครม.เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง_Part6.pdf 596 KB ดาวน์โหลด
มติ ครม.เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง_Part5.pdf 952 KB ดาวน์โหลด
มติ ครม.เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง_Part1.pdf 720 KB ดาวน์โหลด
มติ ครม.เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง_Part2.pdf 768 KB ดาวน์โหลด
มติ ครม.เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง_Part3.pdf 913 KB ดาวน์โหลด
มติ ครม.เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง_Part4.pdf 904 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ตัวอย่างประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียง (ส.ส.)
นส.แจ้งอปท.ขอให้กำหนดสถานที่ปิดประกาศ สส..doc 57 KB ดาวน์โหลด
รายชื่อพลเมืองอาสา 2556
อบต.ห้วยไคร้.pdf 44 KB ดาวน์โหลด
อบต.ห้วยชมภู.pdf 42 KB ดาวน์โหลด
อบต.สันทราย.pdf 44 KB ดาวน์โหลด
อบต.หนองป่าก่อ.pdf 34 KB ดาวน์โหลด
อบต.หนองแรด.pdf 38 KB ดาวน์โหลด
อบต.สันสลี.pdf 42 KB ดาวน์โหลด
อบต.สันติสุข.pdf 41 KB ดาวน์โหลด
อบต.ศรีดอนชัย.pdf 42 KB ดาวน์โหลด
อบต.ศรีถ้อย.pdf 41 KB ดาวน์โหลด
อบต.ศรีเมืองชุม.pdf 43 KB ดาวน์โหลด
อบต.ศรีค้ำ.pdf 44 KB ดาวน์โหลด
อบต.เวียงห้าว.pdf 44 KB ดาวน์โหลด
อบต.เวียงเหนือ.pdf 40 KB ดาวน์โหลด
อบต.วาวี.pdf 41 KB ดาวน์โหลด
อบต.เวียงเทิง.pdf 42 KB ดาวน์โหลด
อบต.เวียงชัย.pdf 42 KB ดาวน์โหลด
อบต.แม่ต๋ำ.pdf 44 KB ดาวน์โหลด
อบต.แม่สลองนอก.pdf 42 KB ดาวน์โหลด
อบต.แม่ลอย.pdf 45 KB ดาวน์โหลด
อบต.ริมโขง.pdf 40 KB ดาวน์โหลด
อบต.โรงช้าง.pdf 40 KB ดาวน์โหลด
อบต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า.pdf 42 KB ดาวน์โหลด
อบต.แม่เย็น.pdf 42 KB ดาวน์โหลด
อบต.แม่เงิน.pdf 40 KB ดาวน์โหลด
อบต.แม่จัน.pdf 39 KB ดาวน์โหลด
อบต.แม่เจดีย์ใหม่.pdf 42 KB ดาวน์โหลด
อบต.แม่เจดีย์.pdf 40 KB ดาวน์โหลด
อบต.เมืองชุม.pdf 39 KB ดาวน์โหลด
อบต.ผางาม.pdf 41 KB ดาวน์โหลด
อบต.โป่งแพร่.pdf 44 KB ดาวน์โหลด
อบต.โป่งผา.pdf 41 KB ดาวน์โหลด
อบต.ทานตะวัน.pdf 44 KB ดาวน์โหลด
อบต.ทุ่งก่อ.pdf 41 KB ดาวน์โหลด
อบต.ธารทอง.pdf 39 KB ดาวน์โหลด
อบต.เทอดไทย.pdf 42 KB ดาวน์โหลด
อบต.บัวสลี.pdf 43 KB ดาวน์โหลด
อบต.บ้านแซว.pdf 40 KB ดาวน์โหลด
อบต.บ้านด้าย.pdf 44 KB ดาวน์โหลด
อบต.ป่าก่อดำ.pdf 45 KB ดาวน์โหลด
อบต.ปล้อง.pdf 42 KB ดาวน์โหลด
อบต.ป่าซาง.pdf 41 KB ดาวน์โหลด
อบต.โป่งงาม.pdf 41 KB ดาวน์โหลด
อบต.ตาดควัน.pdf 46 KB ดาวน์โหลด
อบต.ตับเต่า.pdf 45 KB ดาวน์โหลด
อบต.ต้า.pdf 35 KB ดาวน์โหลด
อบต.ดอยฮาง.pdf 34 KB ดาวน์โหลด
อบต.ดงมหาวัน.pdf 41 KB ดาวน์โหลด
อบต.ดอนศิลา.pdf 42 KB ดาวน์โหลด
อบต.เชียงเคี่ยน.pdf 40 KB ดาวน์โหลด
ทต.บุญเรือง.pdf 44 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
doc02623220120911153837.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
doc02623320120911153906.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
ตัวอย่าง ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณและวิธีการปิดประกาฯ (ส.ว.)
ตัวอย่าง ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณและวิธีการปิดประกาฯ (ส.ว.)  update
แบบฟอร์มการขอลทะเบียนนอกเขต ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต (ส.ว.42)
แบบฟอร์มการขอลทะเบียนนอกเขต ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต (ส.ว.42)
แบบฟอร์มการขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส.42)
แบบฟอร์มการขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส.42)
แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (การเลือกตั้ง ส.ส.)  (แบบ ส.ส.28)
แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (การเลือกตั้ง ส.ส.) (แบบ ส.ส.28)  hot
แบบฟอร์ม ตัวอย่างประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียง (ส.ส.)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียง (ส.ส.)  hot
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 211
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 422,184