สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
Office of Chiangrai Election Commission


 
 
ราชกิจจานุเบกษา
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ศูนย์รับร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายimage by free.in.th
     ประกาศสอบราคาเช่ารถตู้สำนักงานฯ


                                                    


 
 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ทต.แม่ยาว
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ทต.แม่ยาว  hot
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ทต.ดงมะดะ
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ทต.ดงมะดะ  hot
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ทต.เม็งราย
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ทต.เม็งราย  hot
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ทต.หงาว
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ทต.หงาว  hot
วันเลือกตั้ง นายก อบต.เวียงห้าว กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และ ส.ทต.สันมะเค็ด เขต 2 กรณี แทนตำแหน่งที่ว่าง
วันเลือกตั้ง นายก อบต.เวียงห้าว กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และ ส.ทต.สันมะเค็ด เขต 2 กรณี แทนตำแหน่งที่ว่าง
แสดงทั้งหมด
 
ผลการเลือกตั้ง
ประกาศกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประกาศกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  new
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ทต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น กรณีครบวาระ วันที่ 23 มีนาคม 2557
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ทต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น กรณีครบวาระ วันที่ 23 มีนาคม 2557  new
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น กรณีครบวาระ วันที่ 23 มีนาคม 2557
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น กรณีครบวาระ วันที่ 23 มีนาคม 2557  new
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น กรณีครบวาระ วันที่ 23 มีนาคม 2557
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น กรณีครบวาระ วันที่ 23 มีนาคม 2557  new
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ทต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า กรณีครบวาระ วันที่ 23 มีนาคม 2557
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ทต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า กรณีครบวาระ วันที่ 23 มีนาคม 2557  new
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ต้า เขตเลือกตั้งที่ 8 อ.ขุนตาล กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ต้า เขตเลือกตั้งที่ 8 อ.ขุนตาล กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
การประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ถ. อบต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย
การประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ถ. อบต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย  new
การประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.เทศบาลตำบสันทรายงาม อำเภอเทิง
การประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.เทศบาลตำบสันทรายงาม อำเภอเทิง  new
การประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.เทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเทิง
การประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.เทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเทิง  new
การประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
การประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
แสดงทั้งหมด
 
หนังสือแจ้งเวียน
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
กิจกรรมของ กกต.จว.
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายและพนักงานร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายและพนักงานร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร
สนง.กกต.จว.เชียงราย ร่วมพิธีทางศาสนาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ
สนง.กกต.จว.เชียงราย ร่วมพิธีทางศาสนาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ  update
ผอ.กต.จว.เชียงราย เยี่ยมคาราวะ รองผู้ว่าฯเชียงราย
ผอ.กต.จว.เชียงราย เยี่ยมคาราวะ รองผู้ว่าฯเชียงราย  hot
ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ซึ่งมารับตำแหน่งใหม่ในวันจันทร์ที่ 3 ต.ค.2559 ได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิประจำเมืองเชียงราย
ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ซึ่งมารับตำแหน่งใหม่ในวันจันทร์ที่ 3 ต.ค.2559 ได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิประจำเมืองเชียงราย  update
นายประสาน สิทธิชุม รอง ผอ.กต.จว.ชร. ไปตรวจรับร่าง รธน.ที่ ปณ.บ้านดู่
นายประสาน สิทธิชุม รอง ผอ.กต.จว.ชร. ไปตรวจรับร่าง รธน.ที่ ปณ.บ้านดู่  update
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินกิจกรรม
2 ก.พ. 57 2 ก.พ. 57
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร
  วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป แบบบัญชีรายชื่อและแบบ
26 ม.ค. 57 26 ม.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและนอกเขตจังหวัด
  นลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตจังหวัด ณ ที่เลือกต
13 ม.ค. 57 - 17 ม.ค. 57
ทั้งวัน ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง
  ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านตามทะเบียนบ้าน ที่ต้องเดินทางออกนอกเขตไม่สาม
20 ต.ค. 56 20 ต.ค. 56
ทั้งวัน นายก ทต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน
  วันที่กำหนดให้มีการเลือกตั้ง 20 ตุลาคม 2556
เล
19 ต.ค. 56 19 ต.ค. 56
ทั้งวัน อบต.ครบวาระ 35 แห่ง
  วันที่กำหนดให้มีการเลือกตั้ง 19 ตุลาคม 2556
แสดงทั้งหมด
 
สื่อสิ่งพิมพ์
หนังสือเรื่อง มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง (ส.ส.)
มติ ครม.เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง_Part7.pdf 663 KB ดาวน์โหลด
มติ ครม.เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง_Part8.pdf 383 KB ดาวน์โหลด
มติ ครม.เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง_Part6.pdf 596 KB ดาวน์โหลด
มติ ครม.เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง_Part5.pdf 952 KB ดาวน์โหลด
มติ ครม.เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง_Part1.pdf 720 KB ดาวน์โหลด
มติ ครม.เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง_Part2.pdf 768 KB ดาวน์โหลด
มติ ครม.เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง_Part3.pdf 913 KB ดาวน์โหลด
มติ ครม.เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง_Part4.pdf 904 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ตัวอย่างประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียง (ส.ส.)
นส.แจ้งอปท.ขอให้กำหนดสถานที่ปิดประกาศ สส..doc 57 KB ดาวน์โหลด
รายชื่อพลเมืองอาสา 2556
อบต.ห้วยไคร้.pdf 44 KB ดาวน์โหลด
อบต.ห้วยชมภู.pdf 42 KB ดาวน์โหลด
อบต.สันทราย.pdf 44 KB ดาวน์โหลด
อบต.หนองป่าก่อ.pdf 34 KB ดาวน์โหลด
อบต.หนองแรด.pdf 38 KB ดาวน์โหลด
อบต.สันสลี.pdf 42 KB ดาวน์โหลด
อบต.สันติสุข.pdf 41 KB ดาวน์โหลด
อบต.ศรีดอนชัย.pdf 42 KB ดาวน์โหลด
อบต.ศรีถ้อย.pdf 41 KB ดาวน์โหลด
อบต.ศรีเมืองชุม.pdf 43 KB ดาวน์โหลด
อบต.ศรีค้ำ.pdf 44 KB ดาวน์โหลด
อบต.เวียงห้าว.pdf 44 KB ดาวน์โหลด
อบต.เวียงเหนือ.pdf 40 KB ดาวน์โหลด
อบต.วาวี.pdf 41 KB ดาวน์โหลด
อบต.เวียงเทิง.pdf 42 KB ดาวน์โหลด
อบต.เวียงชัย.pdf 42 KB ดาวน์โหลด
อบต.แม่ต๋ำ.pdf 44 KB ดาวน์โหลด
อบต.แม่สลองนอก.pdf 42 KB ดาวน์โหลด
อบต.แม่ลอย.pdf 45 KB ดาวน์โหลด
อบต.ริมโขง.pdf 40 KB ดาวน์โหลด
อบต.โรงช้าง.pdf 40 KB ดาวน์โหลด
อบต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า.pdf 42 KB ดาวน์โหลด
อบต.แม่เย็น.pdf 42 KB ดาวน์โหลด
อบต.แม่เงิน.pdf 40 KB ดาวน์โหลด
อบต.แม่จัน.pdf 39 KB ดาวน์โหลด
อบต.แม่เจดีย์ใหม่.pdf 42 KB ดาวน์โหลด
อบต.แม่เจดีย์.pdf 40 KB ดาวน์โหลด
อบต.เมืองชุม.pdf 39 KB ดาวน์โหลด
อบต.ผางาม.pdf 41 KB ดาวน์โหลด
อบต.โป่งแพร่.pdf 44 KB ดาวน์โหลด
อบต.โป่งผา.pdf 41 KB ดาวน์โหลด
อบต.ทานตะวัน.pdf 44 KB ดาวน์โหลด
อบต.ทุ่งก่อ.pdf 41 KB ดาวน์โหลด
อบต.ธารทอง.pdf 39 KB ดาวน์โหลด
อบต.เทอดไทย.pdf 42 KB ดาวน์โหลด
อบต.บัวสลี.pdf 43 KB ดาวน์โหลด
อบต.บ้านแซว.pdf 40 KB ดาวน์โหลด
อบต.บ้านด้าย.pdf 44 KB ดาวน์โหลด
อบต.ป่าก่อดำ.pdf 45 KB ดาวน์โหลด
อบต.ปล้อง.pdf 42 KB ดาวน์โหลด
อบต.ป่าซาง.pdf 41 KB ดาวน์โหลด
อบต.โป่งงาม.pdf 41 KB ดาวน์โหลด
อบต.ตาดควัน.pdf 46 KB ดาวน์โหลด
อบต.ตับเต่า.pdf 45 KB ดาวน์โหลด
อบต.ต้า.pdf 35 KB ดาวน์โหลด
อบต.ดอยฮาง.pdf 34 KB ดาวน์โหลด
อบต.ดงมหาวัน.pdf 41 KB ดาวน์โหลด
อบต.ดอนศิลา.pdf 42 KB ดาวน์โหลด
อบต.เชียงเคี่ยน.pdf 40 KB ดาวน์โหลด
ทต.บุญเรือง.pdf 44 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น
คุณสมบัติของผู้รับสมัครนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพิ่มเติม 17 พ.ย.pdf 79 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
ตัวอย่าง ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณและวิธีการปิดประกาฯ (ส.ว.)
ตัวอย่าง ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณและวิธีการปิดประกาฯ (ส.ว.)  update
แบบฟอร์ม ตัวอย่างประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียง (ส.ส.)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียง (ส.ส.)  hot
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ กกต.ท้องถิ่น
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ กกต.ท้องถิ่น  new
ตัวอย่าง ร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.๑) และแบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ กกต.อปท.
ตัวอย่าง ร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.๑) และแบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ กกต.อปท.  hot
แบบฟอร์มการขอยกเลิกการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด / นอกราชอาณาจักร
แบบฟอร์มการขอยกเลิกการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด / นอกราชอาณาจักร  new
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 95
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 620,920