สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร
Office of chumphon Election Commission


 
 
กกต.ทั่วประเทศ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร


เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 กกต.จว. ผอ.กต.จว. และพนักงาน สนง.กกต.จว.ชุมพร ร่วมกับ กศน.ตำบลพะโต๊ะ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลพะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 สนง.กกต.จว.ชุมพร จัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นในการปฏิรูป ระดับจังหวัดชุมพร ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 กกต.จว.  ผอ.กต.จว. และพนักงาน สนง.กกต.จว.ชุมพร ร่วมกับ กศน.อำเภอละแม จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร


เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 นายสมศักดิ์  ตะเภาน้อย ประธาน ปปช.จว.ชุมพร และคณะฯ ได้มาอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2558   กับนายทรงศักดิ์  ลิ่มศิลา ผอ.กต.จว.ชุมพร และพนักงานฯ ณ สำนักงาน กกต.จว.ชุมพร


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ปธ.กกต.จว. กกต.จว. ผอ.กต.จว. และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ร่วมทำพิธีงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา                
www.ect.go.th/main/media/p1.pdf     www.ect.go.th/main/media/p2.pdf      


             
www.ect.go.th/main/media/m1.pdf     www.ect.go.th/main/media/m2.pdf 

www.ect.go.th/main/media/civil_democracy.pdf

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร และพนักงาน ไปแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่   นายวงศศิริ  พรหมชนะ มารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร


วันที่ 29 กันยายน 2557
งานการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร จัดอบรมให้ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ฯ และนักศึกษา กศน.ตำบลปากน้ำ โดย ปธ.กกต.จว. กกต.จว. และ ผอ.กต.จว. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
วิถีประชาธิปไตย ณ ศูนย์ กศน.ตำบลปากน้ำ
อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557
งานการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ไปเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปะทิว ในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งระดับตำบล ณ ศูนย์ กศน.อำเภอปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยนายนักรบ  ณ ถลาง นายอำเภอปะทิว เป็นประธานในที่ประชุม      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยระดับตำบล (ศส.ปชต.) ตำบลปากน้ำ      เป็นศูนย์ต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร


       เมื่อวันนี้ 29 สิงหาคม 2557  ท่านศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน และได้มอบนโยบายการทำงานเพื่อประสิทธิภาพของการทำงานที่ดียื่งขึ้นต่อไป

 
     
 
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
# ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แบบพิมพ์ที่ใช้ในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
# ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
# ายละเอียดประกอบการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
# ต้นแบบป้ายประชาสัมพันธ์ 
# แบบพิมพ์ต่างๆ ในการสรรหา สปช. 

 


               

 
           สำนักงาน กกต.จว.ชุมพร ได้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาส ครบรอบ ๑๖ ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ วัดอุทัยธรรม (เขาถล่ม) ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

         กกต.จว.ชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑ โดยมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่  ๘ ม.ค. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สนง.กกต.จว.ชุมพร
 
 


 
 
ข่าว
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.ชุมพร
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.ชุมพร  update
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2)
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554.pdf 490 KB ดาวน์โหลด
เรื่อง แก้ไขแบบพิมพ์ท้ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง ส.ส
เรื่อง แก้ไขแบบพิมพ์ท้ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง ส.ส.pdf 716 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ!! กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
img394.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ประกาศ!! การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
img392.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ขั้นตอนการเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
รณรงค์เผยแพร่
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ กกต.
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
สื่อมัลติมีเดีย
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
สื่อสิ่งพิมพ์
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 40
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 158,690