สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร
Office of chumphon Election Commission


 
 
กกต.ทั่วประเทศ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 น.ส.นุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผอ.กต.จว. นายทรงศักดิ์ ลิ่มศิลา รอง.ผอ.กต.จว. พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง สนง.กกต.จว.ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยมีการแปรอักษร "แก้มลิงชุมพร" และร่วมกันพัฒนา ปรับปรุง บูรณะพื้นโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพรวันนี้ (14 พฤศจิกายน 2559) เวลา 09.00 น. น.ส.นุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผอ.กต.จว. มอบหมายให้ หัวหน้างานและพนักงาน สนง.กกต.จว.ชุมพร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งนหลวง" ประจำปี 2559 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร ชั้น 3 อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพรวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. น.ส.นุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผอ.กต.จว. นายทรงศักดิ์ ลิ่มศิลา รอง ผอ.กต.จว. พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในงานพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชุมพร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเครื่องดื่มและอาหารว่าง การประชุมคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ภาคเอกชน และประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 10/2559 ประจำเดือนตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4 อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
วันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผอ.กต.จว.ชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง สนง.กกต.จว.ชุมพร เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.09 น. นายทรงศักดิ์ ลิ่มศิลา รอง ผอ.กต.จว. พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร เข้าร่วมพิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมกันแปรอักษรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวชุมพร ซึ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) มีการบันทึกภาพออกอากาศทั่วประเทศ และถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่องชุมพรแชแนล 147 (จานส้ม) ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
             นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผอ.กต.จว.ชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมในพิธีลงนามถวายอาลัย และถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เบื้องหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์
              เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร

 


วันนี้ (13 ตุลาคม 2559) เวลา 10.00 น. ณ ห้องปลัดจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผอ.กต.จว. นายทรงศักดิ์ ลิ่มศิลา รอง ผอ.กต.จว. พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายประจินต์ ธารศิริสิน นายอำเภอเมืองชุมพร ที่ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดชุมพร

วันนี้ (11 ตุลาคม 2559) เวลา 13.30 น. นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผอ.กต.จว. นายทรงศักดิ์ ลิ่มศิลา รอง ผอ.กต.จว. พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร เข้าคารวะและแสดงความยินดีกับ นายชัยสิทธิ์ พาณิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ที่ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ณ ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4 อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วันนี้ (10 ตุลาคม 2559) เวลา 08.00 น. ณ บ้านพักปลัดจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดย น.ส.นุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผอ.กต.จว. นายทรงศักดิ์ ลิ่มศิลา รอง ผอ.กต.จว. พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง สนง.กกต.จว.ชุมพร ร่วมแสดงความอำลาอาลัยเลี้ยงส่ง นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร เนื่องในโอกาสที่ท่านย้ายเข้ารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นายณรงค์   พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และ น.ส.นุชนภางค์        ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผอ.กต.จว. นายทรงศักดิ์ ลิ่มศิลา รอง ผอ.กต.จว. พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง สนง.กกต.จว.ชุมพร ร่วมรับประทานอาหารเช้าและแสดงความอำลาอาลัยเลี้ยงส่ง นายไมตรี ไตรติลานันท์     รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เนื่องในโอกาสที่ท่านย้ายเข้ารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผอ.กต.จว. นายทรงศักดิ์ ลิ่มศิลา รอง ผอ.กต.จว. พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง สนง.กกต.จว.ชุมพร ขอแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับ นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เนื่องในโอกาสที่ท่านย้ายเข้ารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 3 ตุลาคม 2559
เวลา 13.30 น.
นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผอ.กต.จว. นายทรงศักดิ์ ลิ่มศิลา รอง ผอ.กต.จว. พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือก
ตั้งประจำจังหวัดชุมพร เข้าคารวะและแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4 อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วันที่ 28 กันยายน 2559 จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมจิบกาแฟยามเช้า ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีนายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางอารุณี คชายั่งยืน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมจิบกาแฟและรับประทานอาหารว่างยามเช้า พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
ในการนี้ น.ส.นุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผอ.กต.จว. นายทรงศักดิ์ ลิ่มศิลา รอง ผอ.กต.จว. พร้อมด้วยหัวหน้างาน ได้มอบของที่ระลึกให้กับ นายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เนื่องจากครบกำหนดอายุราชกา
ร ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยหัวหน้าส่วนราชการได้มีการมอบดอกไม้เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรอีกด้วย
 


 
 
ข่าว
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.ชุมพร
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.ชุมพร  update
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2)
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554.pdf 490 KB ดาวน์โหลด
เรื่อง แก้ไขแบบพิมพ์ท้ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง ส.ส
เรื่อง แก้ไขแบบพิมพ์ท้ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง ส.ส.pdf 716 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ!! กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
img394.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ประกาศ!! การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
img392.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ขั้นตอนการเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
รณรงค์เผยแพร่
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ กกต.
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
จัดเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP) จำนวน 1 คัน
จัดเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP) จำนวน 1 คัน  new
จัดเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP) จำนวน 1 คัน
จัดเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP) จำนวน 1 คัน  new
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดของ สนง.กกต.จว.ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2560
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดของ สนง.กกต.จว.ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2560  new
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยออกเสียงในการออกเสียงประชามติ
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยออกเสียงในการออกเสียงประชามติ  new
จัดจ้างทำป้ายบอกที่ออกเสียง ในการออกเสียงประชามติ
จัดจ้างทำป้ายบอกที่ออกเสียง ในการออกเสียงประชามติ  new
แสดงทั้งหมด
 
สื่อมัลติมีเดีย
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
สื่อสิ่งพิมพ์
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 176,098