สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร
Office of chumphon Election Commission


 
 
ลูกเสืออาสา
กกต.ทั่วประเทศ
office of the election commission of thailand.
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร

         กกต.จว.ชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑ โดยมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่  ๘ ม.ค. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สนง.กกต.จว.ชุมพร


 
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สำนักงานคณะกกรมการการเลือกตั้งแห่งชาติมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2556
 
         
          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และข้อห้ามหาเสียงในการเลือกตั้ง ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล/นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก
 
 
 

 
   


 
 
ข่าว
กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง  new
ประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จ.ชุมพร
ประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จ.ชุมพร  hot
กกต.จังหวัดชุมพร จัดอบรมโปรแกรมประมวลผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ว.ปี 2557
กกต.จังหวัดชุมพร จัดอบรมโปรแกรมประมวลผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ว.ปี 2557  hot
สนง.กกต.จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมสถานที่เวทีกลางแนะนำตัวผู้สมัคร ส.ว. 57
สนง.กกต.จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมสถานที่เวทีกลางแนะนำตัวผู้สมัคร ส.ว. 57  hot
สนง.กกต.จังหวัดชุมพรจัดอบรมกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดสำหรับการเลือกตั้ง ส.ว.57
สนง.กกต.จังหวัดชุมพรจัดอบรมกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดสำหรับการเลือกตั้ง ส.ว.57  hot
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชุมพร
ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชุมพร  update
กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูับริหารท้องถิ่น 3 แห่ง ทต.ขุนกระทิง/ทต.นาชะอัง/ทต.บางสน
กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูับริหารท้องถิ่น 3 แห่ง ทต.ขุนกระทิง/ทต.นาชะอัง/ทต.บางสน  new
การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557
การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557  hot
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗  new
การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้  hot
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2)
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554.pdf 490 KB ดาวน์โหลด
เรื่อง แก้ไขแบบพิมพ์ท้ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง ส.ส
เรื่อง แก้ไขแบบพิมพ์ท้ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง ส.ส.pdf 716 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ!! กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
img394.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ประกาศ!! การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
img392.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ประกาศ กกต. กำหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง
IMG.pdf 561 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ขั้นตอนการเลือกตั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง(ผอ.ปน./กปน./จนท.รปภ.)
เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง 8.docx 2 MB ดาวน์โหลด
เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง 6.docx 2 MB ดาวน์โหลด
เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง 7.docx 737 KB ดาวน์โหลด
เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง 5.docx 854 KB ดาวน์โหลด
เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง 4.docx 1 MB ดาวน์โหลด
เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง 2.docx 1 MB ดาวน์โหลด
เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง 3.docx 942 KB ดาวน์โหลด
เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง.docx 375 KB ดาวน์โหลด
เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง 1.docx 1 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใบสมัคร.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายรับ-รายจ่าย ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
- แบบยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่าย.xls.xls 54 KB ดาวน์โหลด
- แบบส่งรายงาน.pdf 63 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ กกต.
รัฐธรรมนูญ ปี 2550
รัฐธรรมนูญปี 50.pdf 859 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต. ว่าการเลือกตั้ง
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญ ปี 2550 ฉบับที่ 2
รธน.ปี 50 ฉ.2.pdf 64 KB ดาวน์โหลด
พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น
พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น.pdf 212 KB ดาวน์โหลด
พ.ร.บ. ส.ส.-ส.ว.
พ.ร.บ. ส.ส.-ส.ว. 50.pdf 411 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 60
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 100,383