สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร
Office of chumphon Election Commission


 
 
กกต.ทั่วประเทศ
office of the election commission of thailand.
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร       เมื่อวันนี้ 29 สิงหาคม 2557  ท่านศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน และได้มอบนโยบายการทำงานเพื่อประสิทธิภาพของการทำงานที่ดียื่งขึ้นต่อไป


 
     
 
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
# ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แบบพิมพ์ที่ใช้ในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
# ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
# ายละเอียดประกอบการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
# ต้นแบบป้ายประชาสัมพันธ์ 
# แบบพิมพ์ต่างๆ ในการสรรหา สปช. 

 
การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ คลิ๊กที่นี่

www.ect.go.th/16th_movie.zip           สำนักงาน กกต.จว.ชุมพร ได้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาส ครบรอบ ๑๖ ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ วัดอุทัยธรรม (เขาถล่ม) ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

         กกต.จว.ชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑ โดยมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่  ๘ ม.ค. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สนง.กกต.จว.ชุมพร


 
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สำนักงานคณะกกรมการการเลือกตั้งแห่งชาติมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2556
 
         
          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และข้อห้ามหาเสียงในการเลือกตั้ง ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล/นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก
 
 
 
   


 
 
ข่าว
สำนักงาน กกต.จว.ชุมพร ได้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาส ครบรอบ ๑๖ ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
สำนักงาน กกต.จว.ชุมพร ได้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาส ครบรอบ ๑๖ ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  new
กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพร อ.เมืองชุมพร
กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพร อ.เมืองชุมพร  hot
กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง อ.ปะทิว
กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง อ.ปะทิว  hot
กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง  new
ประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จ.ชุมพร
ประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จ.ชุมพร  hot
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กกต.ประกาศรายชื่อผู้ได้การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๕ คน
สำนักงาน กกต.ประกาศรายชื่อผู้ได้การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๕ คน  new
สำนักงาน กกต.ประกาศรายชื่อผู้ได้การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ จำนวน ๔ คน
สำนักงาน กกต.ประกาศรายชื่อผู้ได้การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ จำนวน ๔ คน  new
สำนักงาน กกต.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 58 คน
สำนักงาน กกต.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 58 คน  hot
ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชุมพร
ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชุมพร  update
กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูับริหารท้องถิ่น 3 แห่ง ทต.ขุนกระทิง/ทต.นาชะอัง/ทต.บางสน
กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูับริหารท้องถิ่น 3 แห่ง ทต.ขุนกระทิง/ทต.นาชะอัง/ทต.บางสน  new
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2)
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554.pdf 490 KB ดาวน์โหลด
เรื่อง แก้ไขแบบพิมพ์ท้ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง ส.ส
เรื่อง แก้ไขแบบพิมพ์ท้ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง ส.ส.pdf 716 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ!! กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
img394.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ประกาศ!! การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
img392.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ประกาศ กกต. กำหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง
IMG.pdf 561 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ขั้นตอนการเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใบสมัคร.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายรับ-รายจ่าย ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
- แบบยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่าย.xls.xls 54 KB ดาวน์โหลด
- แบบส่งรายงาน.pdf 63 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ กกต.
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 123
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 119,961