สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร
Office of chumphon Election Commission


 
 
กกต.ทั่วประเทศ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร


เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 กกต.จว. ผอ.กต.จว. และพนักงาน สนง.กกต.จว.ชุมพร ร่วมกับ กศน.ตำบลพะโต๊ะ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลพะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 สนง.กกต.จว.ชุมพร จัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นในการปฏิรูป ระดับจังหวัดชุมพร ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 กกต.จว.  ผอ.กต.จว. และพนักงาน สนง.กกต.จว.ชุมพร ร่วมกับ กศน.อำเภอละแม จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร


เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 นายสมศักดิ์  ตะเภาน้อย ประธาน ปปช.จว.ชุมพร และคณะฯ ได้มาอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2558   กับนายทรงศักดิ์  ลิ่มศิลา ผอ.กต.จว.ชุมพร และพนักงานฯ ณ สำนักงาน กกต.จว.ชุมพร


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ปธ.กกต.จว. กกต.จว. ผอ.กต.จว. และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ร่วมทำพิธีงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา                
www.ect.go.th/main/media/p1.pdf     www.ect.go.th/main/media/p2.pdf      


             
www.ect.go.th/main/media/m1.pdf     www.ect.go.th/main/media/m2.pdf 

www.ect.go.th/main/media/civil_democracy.pdf

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร และพนักงาน ไปแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่   นายวงศศิริ  พรหมชนะ มารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร


วันที่ 29 กันยายน 2557
งานการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร จัดอบรมให้ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ฯ และนักศึกษา กศน.ตำบลปากน้ำ โดย ปธ.กกต.จว. กกต.จว. และ ผอ.กต.จว. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
วิถีประชาธิปไตย ณ ศูนย์ กศน.ตำบลปากน้ำ
อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557
งานการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ไปเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปะทิว ในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งระดับตำบล ณ ศูนย์ กศน.อำเภอปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยนายนักรบ  ณ ถลาง นายอำเภอปะทิว เป็นประธานในที่ประชุม      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยระดับตำบล (ศส.ปชต.) ตำบลปากน้ำ      เป็นศูนย์ต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร


       เมื่อวันนี้ 29 สิงหาคม 2557  ท่านศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน และได้มอบนโยบายการทำงานเพื่อประสิทธิภาพของการทำงานที่ดียื่งขึ้นต่อไป

 
     
 
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
# ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แบบพิมพ์ที่ใช้ในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
# ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
# ายละเอียดประกอบการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
# ต้นแบบป้ายประชาสัมพันธ์ 
# แบบพิมพ์ต่างๆ ในการสรรหา สปช. 

 


               

 
           สำนักงาน กกต.จว.ชุมพร ได้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาส ครบรอบ ๑๖ ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ วัดอุทัยธรรม (เขาถล่ม) ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

         กกต.จว.ชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑ โดยมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่  ๘ ม.ค. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สนง.กกต.จว.ชุมพร
 
 


 
 
ข่าว
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.ชุมพร
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.ชุมพร  update
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2)
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554.pdf 490 KB ดาวน์โหลด
เรื่อง แก้ไขแบบพิมพ์ท้ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง ส.ส
เรื่อง แก้ไขแบบพิมพ์ท้ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง ส.ส.pdf 716 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ!! กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
img394.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ประกาศ!! การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
img392.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ขั้นตอนการเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
รณรงค์เผยแพร่
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ กกต.
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยออกเสียงในการออกเสียงประชามติ
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยออกเสียงในการออกเสียงประชามติ  new
จัดจ้างทำป้ายบอกที่ออกเสียง ในการออกเสียงประชามติ
จัดจ้างทำป้ายบอกที่ออกเสียง ในการออกเสียงประชามติ  new
แสดงทั้งหมด
 
สื่อมัลติมีเดีย
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
สื่อสิ่งพิมพ์
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 26
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 167,607