สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
Office of Province Election Commission of Kalasin


 
 
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
สนง.กกต.
เว็บไซต์ สนง.กกต.จว.
facebook ect kalasin
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
กองทุนพรรคการเมือง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ราชกิจจานุเบกษา
ECT intranet
Google
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

 
 
กิจกรรมของ กกต.กาฬสินธุ์
โครงการส่งเสริมสตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง
โครงการส่งเสริมสตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง  new
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2558
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2558  new
เวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศจังหวัดกาฬสินธุ์
เวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศจังหวัดกาฬสินธุ์  new
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย  new
ท่านบุญส่ง  น้อยโสภณ กกต. ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.กาฬสินธุ์
ท่านบุญส่ง น้อยโสภณ กกต. ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.กาฬสินธุ์  new
อบรมผู้ประสานงานและแหล่งข่าว
อบรมผู้ประสานงานและแหล่งข่าว  new
เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด
เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด  new
เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท
เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท  new
เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ
เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ  new
เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์  new
แสดงทั้งหมด
 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
AEC คือ อะไร
AEC คือ อะไร  new
EWEC คืออะไร
EWEC คืออะไร  new
ENGLISH กับการเลือกตั้ง
ENGLISH กับการเลือกตั้ง  new
แสดงทั้งหมด
 
สปช.จว.กาฬสินธุ์
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสารประชาสัมพันธ์
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมอาคารสำนักงานฯ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมอาคารสำนักงานฯ
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สนง.กกต.จว.กาฬสินธุ์
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สนง.กกต.จว.กาฬสินธุ์  hot
ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานฯ
ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานฯ  hot
ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมฯ
ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมฯ  hot
ราคากลางจ้าง รปภ.
ราคากลางจ้าง รปภ.  hot
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์มและสื่อสิ่งพิมพ์
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม  update
สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์  update
แสดงทั้งหมด
 
ทำเนียบหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทำเนียบหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทำเนียบหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น  new
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 33
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 701,755