สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
Office of Province Election Commission of Kalasin


 
 
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
สนง.กกต.
เว็บไซต์ สนง.กกต.จว.
facebook ect kalasin
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
กองทุนพรรคการเมือง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ราชกิจจานุเบกษา
ECT intranet
Google
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
กิจกรรมของ กกต.กาฬสินธุ์
เลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
เลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  new
โครงการ
โครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านคอรัปชั่น
ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านคอรัปชั่น  new
5 ธันวามหาราช
5 ธันวามหาราช
โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่เกษตรกรไทยฯ
โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่เกษตรกรไทยฯ  new
สปช.กาฬสินธุ์  รับความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์
สปช.กาฬสินธุ์ รับความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์  new
โครงการให้ความรู้และเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยฯ
โครงการให้ความรู้และเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยฯ  new
โครงการ
โครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  new
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กต.จว.กาฬสินธุ์  เข้ารายงานตัวต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กต.จว.กาฬสินธุ์ เข้ารายงานตัวต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  new
วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช  hot
แสดงทั้งหมด
 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
AEC คือ อะไร
AEC คือ อะไร  new
EWEC คืออะไร
EWEC คืออะไร  new
ENGLISH กับการเลือกตั้ง
ENGLISH กับการเลือกตั้ง  new
แสดงทั้งหมด
 
ทำเนียบหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทำเนียบหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทำเนียบหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น  new
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สนง.กกต.จว.กาฬสินธุ์
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สนง.กกต.จว.กาฬสินธุ์  hot
ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานฯ
ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานฯ  hot
ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมฯ
ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมฯ  hot
ราคากลางจ้าง รปภ.
ราคากลางจ้าง รปภ.  hot
ราคากลางจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ราคากลางจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  hot
แสดงทั้งหมด
 
การสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 250 คน
ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 250 คน  new
สรุปรายชื่อผู้ยื่นความประสงค์เข้ารับการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์
สรุปรายชื่อผู้ยื่นความประสงค์เข้ารับการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์  new
ข้อมูลเตรียมการสรรหา
ข้อมูลเตรียมการสรรหา  hot
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว  hot
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์  hot
แสดงทั้งหมด
 
คู่มือการเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบพิมพ์และสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วย
แบบพิมพ์และสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วย  hot
แบบตรวจติดตามการเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบตรวจติดตามการเลือกตั้งท้องถิ่น  update
โปรแกรมรวมผลคะแนน และแบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร
โปรแกรมรวมผลคะแนน และแบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร  hot
ข้อมูลเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2557
ข้อมูลเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2557  new
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์มและสื่อสิ่งพิมพ์
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม  update
สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์  update
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 77
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 665,423