สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
Office of Province Election Commission of Kalasin


 
 
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
สนง.กกต.
เว็บไซต์ สนง.กกต.จว.
facebook ect kalasin
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
กองทุนพรรคการเมือง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ราชกิจจานุเบกษา
ECT intranet
Google
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

 
 
กิจกรรมของ กกต.กาฬสินธุ์
วันสถาปนา กกต. ปี 2558
วันสถาปนา กกต. ปี 2558  new
กิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ปี 2558
กิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ปี 2558  new
ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยฯ และมอบสื่อประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยฯ และมอบสื่อประชาสัมพันธ์  new
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  new
วันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล  new
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558  new
อบรมกรรมการศูนย์ฯ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 - 25 เม.ย. 2558
อบรมกรรมการศูนย์ฯ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 - 25 เม.ย. 2558  new
อบรมกรรมการศูนย์ฯ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 23 เม.ย. 2558
อบรมกรรมการศูนย์ฯ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 23 เม.ย. 2558  new
อบรมกรรมการศูนย์ฯ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 21 เม.ย. 2558
อบรมกรรมการศูนย์ฯ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 21 เม.ย. 2558  new
โครงการส่งเสริมสตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง
โครงการส่งเสริมสตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง  new
แสดงทั้งหมด
 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
AEC คือ อะไร
AEC คือ อะไร  new
EWEC คืออะไร
EWEC คืออะไร  new
ENGLISH กับการเลือกตั้ง
ENGLISH กับการเลือกตั้ง  new
แสดงทั้งหมด
 
สปช.จว.กาฬสินธุ์
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสารประชาสัมพันธ์
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมอาคารสำนักงานฯ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมอาคารสำนักงานฯ
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สนง.กกต.จว.กาฬสินธุ์
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สนง.กกต.จว.กาฬสินธุ์  hot
ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานฯ
ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานฯ  hot
ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมฯ
ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมฯ  hot
ราคากลางจ้าง รปภ.
ราคากลางจ้าง รปภ.  hot
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์มและสื่อสิ่งพิมพ์
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม  update
สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์  update
แสดงทั้งหมด
 
ทำเนียบหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทำเนียบหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทำเนียบหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น  new
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 732,361