สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
Office of Province Election Commission of Kalasin


 
 
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
สนง.กกต.
เว็บไซต์ สนง.กกต.จว.
facebook ect kalasin
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
กองทุนพรรคการเมือง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ราชกิจจานุเบกษา
ECT intranet
Google
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
กิจกรรมของ กกต.กาฬสินธุ์
ร่วมพิธีวันจักรี
ร่วมพิธีวันจักรี  new
วันข้าราชการพลเรือน
วันข้าราชการพลเรือน  update
ผู้ตรวจการฯ สนง.กกต. ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้ง ส.ว.
ผู้ตรวจการฯ สนง.กกต. ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้ง ส.ว.  update
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา  update
เวทีกลางผู้สมัคร ส.ว.
เวทีกลางผู้สมัคร ส.ว.  update
โครงการเครือข่ายพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย
โครงการเครือข่ายพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย  update
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ว.
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ว.  new
บรรยากาศการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว.จังหวัดกาฬสินธุ์
บรรยากาศการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว.จังหวัดกาฬสินธุ์  hot
ประชุมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.
ประชุมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.  hot
ประชุมบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการประจำอำเภอในการเลือกตั้ง ส.ว.
ประชุมบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการประจำอำเภอในการเลือกตั้ง ส.ว.  hot
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
19 เม.ย. 57 19 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 การเลือกตั้ง ส.ทต.ธัญญา เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.กมลาไสย
   - ส.ทต.ธัญญา เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.กมลาไสย  กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
แสดงทั้งหมด
 
คู่มือการเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบพิมพ์และสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วย
แบบพิมพ์และสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วย  hot
แบบตรวจติดตามการเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบตรวจติดตามการเลือกตั้งท้องถิ่น  update
โปรแกรมรวมผลคะแนน และแบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร
โปรแกรมรวมผลคะแนน และแบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร  hot
ข้อมูลเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2557
ข้อมูลเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2557  new
แสดงทั้งหมด
 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
AEC คือ อะไร
AEC คือ อะไร  new
EWEC คืออะไร
EWEC คืออะไร  new
ENGLISH กับการเลือกตั้ง
ENGLISH กับการเลือกตั้ง  new
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร กกต.จว.กาฬสินธุ์
ประกาศรับสมัคร กกต.จว.กาฬสินธุ์  new
ตารางกำหนดการเลือกตั้งท้องถิ่น เดือน มีนาคม 2557
ตารางกำหนดการเลือกตั้งท้องถิ่น เดือน มีนาคม 2557  new
ผลการเลือกตั้งท้องถิ่น เดือนมีนาคม  2557
ผลการเลือกตั้งท้องถิ่น เดือนมีนาคม 2557  update
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ.17)
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ.17)  update
ทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์
ทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์  update
แสดงทั้งหมด
 
การเลือกตั้ง ส.ว.
ผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง ส.ว.
ผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง ส.ว.  hot
ข้อมูลผู้สมัคร ส.ว.
ข้อมูลผู้สมัคร ส.ว.  hot
ข้อมูลเตรียมการเลือกตั้ง ส.ว.
ข้อมูลเตรียมการเลือกตั้ง ส.ว.  hot
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว  hot
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  hot
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม  hot
ส.ว.22
ส.ว.22
แสดงทั้งหมด
 
การเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 2 ก.พ. 2557
ผลการลงคะแนน เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2557
ผลการลงคะแนน เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2557  hot
ข้อมูลเตรียมการเลือกตั้ง
ข้อมูลเตรียมการเลือกตั้ง  hot
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว  hot
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  hot
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม  hot
แสดงทั้งหมด
 
ทำเนียบหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทำเนียบหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทำเนียบหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น  new
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 316
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 558,873