สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
Office of Province Election Commission of Kalasin


 
 
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
สนง.กกต.
เว็บไซต์ สนง.กกต.จว.
facebook ect kalasin
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
กองทุนพรรคการเมือง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ราชกิจจานุเบกษา
ECT intranet
Google
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

 
 
กิจกรรมของ กกต.กาฬสินธุ์
โครงการ
โครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
โครงการ
โครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  hot
ผู้ตรวจการประจำเขตตรวจการที่ 8 งวดการตรวจที่ 2
ผู้ตรวจการประจำเขตตรวจการที่ 8 งวดการตรวจที่ 2  hot
โครงการวันสถาปนา กกต. ปี 2557
โครงการวันสถาปนา กกต. ปี 2557  hot
โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ
โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ  hot
วันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล  hot
โครงการ
โครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  new
กิจกรรมกาแฟยามเช้า
กิจกรรมกาแฟยามเช้า  new
โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ทต. 20 แห่ง
โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ทต. 20 แห่ง  new
ร่วมพิธีวันจักรี
ร่วมพิธีวันจักรี  new
แสดงทั้งหมด
 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
AEC คือ อะไร
AEC คือ อะไร  new
EWEC คืออะไร
EWEC คืออะไร  new
ENGLISH กับการเลือกตั้ง
ENGLISH กับการเลือกตั้ง  new
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสรรหา กกต.จว.กาฬสินธุ์
การสรรหา กกต.จว.กาฬสินธุ์  new
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ.17)
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ.17)  update
ทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์
ทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์  update
แสดงทั้งหมด
 
คู่มือการเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบพิมพ์และสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วย
แบบพิมพ์และสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วย  hot
แบบตรวจติดตามการเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบตรวจติดตามการเลือกตั้งท้องถิ่น  update
โปรแกรมรวมผลคะแนน และแบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร
โปรแกรมรวมผลคะแนน และแบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร  hot
ข้อมูลเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2557
ข้อมูลเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2557  new
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์มและสื่อสิ่งพิมพ์
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม  update
สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์  update
แสดงทั้งหมด
 
ทำเนียบหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทำเนียบหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทำเนียบหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น  new
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 100
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 598,708