สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
Office of Province Kamphaengphet Election Commission


 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

 


 
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
21 พ.ค. 57 21 พ.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง
  เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต  อำเภอปางศิลาทอง  เข
17 พ.ค. 57 17 พ.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้  อำเภอพรานกระต่าย  กรณีคร
23 เม.ย. 57 23 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง
  เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน  อำเภอคลองขลุง  เขตเ
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง
  เลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  กรณีลา
9 มี.ค. 57 9 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง
  เลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  อำเภอลานกระบือ  เขตเลือกตั้ง
9 มี.ค. 57 9 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง
  เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  อำเภอลานกระบือ  เขตเลือ
2 มี.ค. 57 2 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง
  เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม  อำเภอเมืองกำแพงเ
2 มี.ค. 57 2 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง
  เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู  อำเภอขาณุวรลักษบุ
25 ม.ค. 57 25 ม.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง  เขตเลือกต
25 ม.ค. 57 25 ม.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง
  เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง  เขตเ
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดกำแพงเพชร (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. - 2 ก.ย. 2557
การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดกำแพงเพชร (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. - 2 ก.ย. 2557  new
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ของคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดกำแพงเพชร
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ของคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดกำแพงเพชร
ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือก สปช. จังหวัดกำแพงเพชร (เพิ่มเติม)
ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือก สปช. จังหวัดกำแพงเพชร (เพิ่มเติม)
การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชร
การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชร
การปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
การปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 26
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 100,567