สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
Office of Province Kamphaengphet Election Commission


 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดกำแพงเพชรสรุปผลการรับสมัคร  สมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ ๔-๘ มีนาคม ๒๕๕๗

สรุปผลการรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันที่ ๒๘  ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการแจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดทำแผ่นป้ายและสติ๊กเกอร์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


 
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
25 ม.ค. 57 25 ม.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง  เขตเลือกต
25 ม.ค. 57 25 ม.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง
  เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง  เขตเ
25 ม.ค. 57 25 ม.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม  อำเภอไทรงาม  เขตเลือกตั้
25 ม.ค. 57 25 ม.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง
  เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม  อำเภอไทรงาม  เขตเลื
5 ม.ค. 57 5 ม.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว  อำเภอคลองขลุง  กรณีแทนตำ
5 ม.ค. 57 5 ม.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง
  เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วรตำบลมหาชัย  อำเภอไทรงาม เขตเลือก
28 ธ.ค. 56 - 1 ม.ค. 57
08:30 - 16:30 วันรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต
   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร 
19 ต.ค. 56 19 ต.ค. 56
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง
  เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู  อำเภอโกสัมพีนคร  
19 ต.ค. 56 19 ต.ค. 56
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก  อำเภอโกสัมพีนคร  กร
19 ต.ค. 56 19 ต.ค. 56
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง
  เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก  อำเภอโกสัมพีนค
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗
ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗  new
การเปิดเผยราคากลางจัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
การเปิดเผยราคากลางจัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  new
การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง
การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง  new
สถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดกำแพงเพชร สำหรับการเลือกตั้งในวันที่ 30 มีนาคม 2557
สถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดกำแพงเพชร สำหรับการเลือกตั้งในวันที่ 30 มีนาคม 2557  new
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  เป็นการเลือกตั้งทั่วไป  วันที่ 30 มีนาคม 2557
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เป็นการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 30 มีนาคม 2557  new
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 11
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 80,782