สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี
Office of Kanchanaburi Election Commission


 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี

 

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายพิพัฒน์  ศังขะฤกษ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี
พลตำรวจตรี ปกรณ์   ยุทธโยธิน  กรรมการกการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมด้วย
นายกิตติ  จาวรุ่งฤทธิ์  ผอ.กต.จว.กจ. นางสาวสุธีรัตน์   ฉิมฉวี  รอง ผอ.กต.จว.กจ. และพนักงานฯ
ได้ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุู่หัว "พระปิยมหาราช" 
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
 
 
           เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 นายพิพัฒน์  ศังขะฤกษ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับนายวิฑูรย์  วงษ์ปัญญา หนง.สส. และนางสาวชนม์พิชญ์ เทพแก้ว  หนง.อก  ณ ห้องประชุม สนง.กกต.จว.กจ. เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ที่  สนง.กต.จว.กจ.


 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
กกต.จังหวัดกาญจนบุรี เดินหน้าประชาสัมพันธ์การสรรหาสภาปฎิรูปแห่งชาติ
กกต.จังหวัดกาญจนบุรี เดินหน้าประชาสัมพันธ์การสรรหาสภาปฎิรูปแห่งชาติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลท่าล้อ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลท่าล้อ
อปท.ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีผลกระทบตามประกาศของ คสช.
อปท.ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีผลกระทบตามประกาศของ คสช.  new
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ว 1296.pdf 419 KB ดาวน์โหลด
ประกาศแบบพิมพ์ที่ใช้ในการสรรหาสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ
ว 1282.pdf 508 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 75
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 87,663