สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี
Office of Kanchanaburi Election Commission


 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี

  เมื่อวันที่ 11 พ.ย.57 นายพิพัฒน์  ศังขะฤกษ์  ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี และกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมด้วยนายกิตติ  จาวรุ่งฤทธิ์  ผอ.กต.จว.กจ. และพนักงาน ได้ร่วมกันบันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช                        ถวายบังคม   เทิดไท้       จักรินทร์
        จอมปราชญ์  แห่งศาสตร์ศิลป์    เลิศล้น
        ทั่วแควัน    ทั่วแผ่นดิน            เกษมสุข
        พาผ่าน    ทุกภัยพ้น               ร่มด้วยพระบารมี

                 จอมเมธี   ผ่องแผ้ว        ทศธรรม์

        จอมราช    จอมราชันย์             พรั่งพร้อม
         ประเทศ   แห่งเขตขัณฑ์          เย็นยิ่ง
         มโนนึก    ศิระน้อม                แทบเบื้องบาทยุคล 


                                                                                         นายชูชาติ       ครุฑใจกล้า  
                                                                                        หัวหน้างานการมีส่วนร่วม     ผู้ประพันธ์

 

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายพิพัฒน์  ศังขะฤกษ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี
พลตำรวจตรี ปกรณ์   ยุทธโยธิน  กรรมการกการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมด้วย
นายกิตติ  จาวรุ่งฤทธิ์  ผอ.กต.จว.กจ. นางสาวสุธีรัตน์   ฉิมฉวี  รอง ผอ.กต.จว.กจ. และพนักงานฯ
ได้ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุู่หัว "พระปิยมหาราช" 
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลท่าล้อ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลท่าล้อ
อปท.ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีผลกระทบตามประกาศของ คสช.
อปท.ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีผลกระทบตามประกาศของ คสช.  new
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 117,716