สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี
Office of Kanchanaburi Election Commission


 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี

 

 
 
 เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายพิพัฒน์   ศังขะฤกษ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี
 พร้อมด้วยนายกิตติ  จาวรุ่งฤทธิ์  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี  
นางสาวสุธีรัตน์  ฉิมฉวี  รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี และพนักงานได้ร่วมกัน
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวัน "๑๒ สิงหา  พระบรมราชินีนาถ" พุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
 
 นายพิพัฒน์   ศังขะฤกษ์  ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี  
ได้ลงนามถวายพระพร เนืองในวัน "๑๒ สิงหา พระบรมราชินีนาถ" พุทธศักราช ๒๕๕๗
 
นายกิตติ   จาวรุ่งฤทธ์ ผอ.กต.จว.กจ. และนางสาวสุธีรัตน์   ฉิมฉวี  รอง ผอ.กต.จว.กจ.
ได้ลงนามถวายพระพร เนื่องในวัน "๑๒ สิงหา พระบรมราชินีนาถ" พุทธศักราช ๒๕๕๗
 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการการเลือกตั้้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีและพนักงาน ได้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 
 
พระเมตตา   มองเห็น   เป็นประจักษ์
พระกรุณา   ยิ่งนัก   ทุกแห่งหน
พระมุทิตา   ต่อมหา   ประชาชน
พระอุเบกขา   มากล้น   ผลความดี
ขอเดชะ   ใต้ฝ่าละออง   ธุลีพระบาท
ศิระวาท   บาทบงสุ์   พระทรงศรี
พระมิ่งแม่   พระมหา  ราชินี
อัญชลี   ขอพระองค์  ทรงพระเจริญ

                                                                      นายชูชาติ  ครุฑใจกล้า   
                                                                                      ผู้ประพันธ์
 


 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
กกต.จังหวัดกาญจนบุรี เดินหน้าประชาสัมพันธ์การสรรหาสภาปฎิรูปแห่งชาติ
กกต.จังหวัดกาญจนบุรี เดินหน้าประชาสัมพันธ์การสรรหาสภาปฎิรูปแห่งชาติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลท่าล้อ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลท่าล้อ
อปท.ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีผลกระทบตามประกาศของ คสช.
อปท.ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีผลกระทบตามประกาศของ คสช.  new
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ว 1296.pdf 419 KB ดาวน์โหลด
ประกาศแบบพิมพ์ที่ใช้ในการสรรหาสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ
ว 1282.pdf 508 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 50
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 86,625