สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี
Office of Kanchanaburi Election Commission


 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี 
                                       นานฉนำ    ร่ำฟ้า            อาลัย
                       สะทกสะท้าน สะเทือนไทย          สะอึกสะอื้น
                       ชลเนตร   ชลนัยน์                     หลากหลั่ง
                       ทบท่วม ทุกแผ่นพื้น                   โศกเศร้า มหาศาล
                               โศกากาล   ผ่านพ้น           รำพึง
                       น้อมนึก  ระลึกถึง                      ถั่งท้น
                       สมเด็จย่า ยังตราตรึง                 ในจิต นี้นอ
                       ด้วยพระกรุณาล้น                      เกศเกล้า  ชาวไทย

                                                                                                          นายชูชาติ    ครุฑใจกล้า   
                                                                                                          หัวหน้างานการมีส่วนร่วม
                                                                                                                                 ผู้ประพันธ์
0
 
 
          
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 นายกิตติ  จาวรุ่งฤทธิ์ ผอ.กต.จังหวัดกาญนบุรี พร้อมด้วยนางสาวสุธีรัตน์  ฉิมฉวี  รอง ผอ.กต.จว.กจ.
และพนักงาน ได้ร่วมกันถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการการเลือกตั้้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีและพนักงาน ได้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 
               พระเมตตา       มองเห็น      เป็นประจักษ์
               พระกรุณา        ยิ่งนัก         ทุกแห่งหน
               พระมุทิตา        ต่อมหา       ประชาชน
               พระอุเบกขา     มากล้น       ผลความดี
                     ขอเดชะ         ใต้ฝ่าละออง    ธุลีพระบาท
                     ศิระวาท          บาทบงสุ์        พระทรงศรี
                     พระมิ่งแม่       พระมหา         ราชินี
                     อัญชลี           ขอพระองค์      ทรงพระเจริญ

                                                                      นายชูชาติ  ครุฑใจกล้า   
                                                                                      ผู้ประพันธ์ 


 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
2 มี.ค. 57
08:00 - 08:30 ทต.แก่งเสี้ยน
  ทต.ดอนขมิ้น
2 มี.ค. 57
08:00 - 08:30 ทต.ดอนขมิ้น
  สถ. ครบวาระ
23 ก.พ. 57
08:00 - 08:30 อบต.หนองตากยา
  สถ.แทนตำแหน่งที่ว่าง
23 ก.พ. 57
08:00 - 08:30 อบต.หลุมรัง
  สถ.ม.17 แทนตำแหน่งที่ว่าง
9 ก.พ. 57
08:00 - 08:30 ทต.หนองรี
  - สถ.ครบวาระ
9 ก.พ. 57
08:00 - 08:30 ทต.ตลาดเขต
  สถ.เขต1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
9 ก.พ. 57
08:00 - 08:30 ทต.พระแทนลำพระยา
  สถ.เขต2.แทนตำแหน่งที่ว่าง
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 74,915