สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดลำปาง
Office of Province Election Commission


 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สนง.กกต.จว.
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
กองทุนพัฒนาพรรคการเมือง
ห้องสมุดออนไลน์
ราชกิจจานุเบกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดลำปาง

Download แบบคำขอยกเลิกการลงทะเบียนได้ที่นี่>>Click

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง
นำโดยนายไมตรี ปาณะดิษ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ผูู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง
รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่
จำนวน ๒๐ คน
เข้าร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
เนื่องในวโรกาส ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) จังหวัดเชียงใหม่ประกาศฉบับที่ 85_2557 (คสช.)
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

   

 

 

 

การศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลหนองจ๊อม(ศส.ปชต.)  
  
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ของคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมฯ ตำบลวอแก้วและคณะครูกศน.
         อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 57
 


ภาพกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยภาพกิจกรรมทำบุญครบรอบ 16 ปีกกต.
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557

  


 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
 เข้าร่วมโครงการ
เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนไหล่หินวิทยา ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง  update
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557
เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตย งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ณ กศน.ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตย งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ณ กศน.ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  new
 เข้าร่วมโครงการ
เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภองาว(เก่า) อ.งาว จ.ลำปาง  new
รับบัญชียื่นค่าใช้จ่าย
รับบัญชียื่นค่าใช้จ่าย
แสดงทั้งหมด
 
ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร
รายละเอียดการสมัครโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของพรรคการเมือง(สมุห์บัญชีเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส.และ สว.)
รายละเอียดการสมัครโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของพรรคการเมือง(สมุห์บัญชีเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส.และ สว.)
กำหนดการออกไปรับยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัคร (อบต. 32 แห่ง)
กำหนดการออกไปรับยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัคร (อบต. 32 แห่ง)  new
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สถ./ผถ. ของเทศบาลตำบล 14 แห่ง
ทต.หลวงใต้.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ทต.ไหล่หิน.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ทต.เกาะคาแม่บาว.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ทต.ท่าผา.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ทต.ปงยางคก.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ทต.ทุ่งผึ้ง.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ทต.เถินบุรี.pdf 724 KB ดาวน์โหลด
ทต.แม่มอก.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ทต.เมืองปาน.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ทต.ทุ่งงาม.pdf 706 KB ดาวน์โหลด
ทต.พระบาทวังตวง.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ทต.เมืองยาว.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ทต.เสริมซ้าย.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ประกาศ002.pdf 415 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประกาศผลเขลางค์026.pdf 426 KB ดาวน์โหลด
ประกาสผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ประกาศผลนายก อบจ ลำปาง.pdf 140 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก และ ส.ทต.วังพร้าว อ.เกาะคา
ประกาศผลการเลือกตั้ง(นายก และ ส.ทต.วังพร้าว อ.เกาะคา (ครบวาระ) ).pdf 90 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ผลการเลือกตั้ง
ผลการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เขตเลือกตั้งที่ 2
สรุปการเลือกตั้งทม.เขลางค์นคร.pdf 162 KB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
สรุปการเลือกตั้งอบต.บ้านร้องเขตเลือกตั้งที่ 2.pdf 157 KB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 14 แห่ง กรณีครบวาระ
เทศบาลตำบลไหล่หิน.pdf 196 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลเสริมซ้าย.pdf 200 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล.pdf 220 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลแม่มอก.pdf 226 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลหลวงใต้.pdf 235 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลเมืองปาน.pdf 209 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง.pdf 215 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลปงยางคก.pdf 211 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง.pdf 216 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลทุ่งงาม.pdf 194 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลท่าผา.pdf 189 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลเถินบุรี.pdf 199 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว.pdf 212 KB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่พริก
สรุปการเลือกตั้งทต.แม่พริก.pdf 199 KB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี
สรุปการเลือกตั้งทต.เถินบุรี.pdf 137 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
คำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกนอกเขตจังหวัด
คำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด003.pdf 485 KB ดาวน์โหลด
คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต
คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด004.pdf 405 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้.pdf 73 KB ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯนอกราชอาณาจักร
แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ นอกราชอาณาจักร.pdf 65 KB ดาวน์โหลด
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล).pdf 94 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
สื่อสิ่งพิมพ์
รายชื่อลูกเสืออาสากกต.
ทะเบียนลูกเสืออาสา กกต..pdf 82 KB ดาวน์โหลด
ทะเบียนรายชื่อลูกเสือ
ทะเบียนลูกเสือ57.pdf 448 KB ดาวน์โหลด
รายชื่อพลเมืองอาสาประจำปี 2554-2556
อ.งาว.pdf 124 KB ดาวน์โหลด
อ.เกาะคา.pdf 144 KB ดาวน์โหลด
อ.เมืองปาน.pdf 102 KB ดาวน์โหลด
อ.แม่พริก.pdf 80 KB ดาวน์โหลด
อ.แจ้ห่ม.pdf 105 KB ดาวน์โหลด
อ.เสริมงาม.pdf 92 KB ดาวน์โหลด
อ.ห้างฉัตร.pdf 123 KB ดาวน์โหลด
อ.เมืองลำปาง.pdf 164 KB ดาวน์โหลด
อ.เถิน.pdf 124 KB ดาวน์โหลด
อ.วังเหนือ.pdf 135 KB ดาวน์โหลด
อ.แม่ทะ.pdf 122 KB ดาวน์โหลด
อ.แม่เมาะ.pdf 86 KB ดาวน์โหลด
อ.สบปราบ.pdf 100 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 91
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 182,167