สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดลำปาง
Office of Province Election Commission


 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สนง.กกต.จว.
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
กองทุนพัฒนาพรรคการเมือง
ห้องสมุดออนไลน์
ราชกิจจานุเบกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดลำปาง

จุ้มใจ๋...ปีใหม่เมือง

สระเกล้าดำหัวป้อเมือง ลำปาง

๑๘ เมษายน ๒๕๕๗

ทุกคนถาม....มีคำตอบ กับรายการ "กกต. พบประชาชน." ทาง 11 วันเสาร์ เวลา 9.00 - 10.00 น.


ร่วมติดตามความเคลื่อนไหวของ กกต. ผ่านทางรายการ "เกาะติด กกต." ทางช่อง 11 วันพุธ เวลา 20.30 - 21.00 น.
และวันศุกร์ เวลา 21.00 - 21.30 น.ผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2557 จังหวัดลำปาง
การมาใช้สิทธิเลือกตั้งส.ว. จังหวัดลำปาง
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระในปี พ.ศ. 2557

 จังหวัดลำปาง

ที่

จังหวัด

อำเภอ

ชื่อ อปท.

นายก

สมาชิก

วันครบวาระ

วัน เดือน ปี
 เลือกตั้ง

จำนวนผู้สมัคร
นายก

จำนวนผู้สมัคร
สมาชิก

1

ลำปาง

แม่พริก

ทต.แม่พริก

1

12

9 ม.ค. 57

16-ก.พ.-57

-

-

2

เมืองลำปาง

ทต.บ่อแฮ้ว

1

12

16 ม.ค. 57

1-มี.ค.-57

-

-

3

เกาะคา

ทต.ท่าผา

1

12

27 ก.พ. 57

 5 เม.ย. 57

3 คน

เขต 1 จำนวน 12 คน
เขต 2 จำนวน 10 คน

4

ทต.เกาะคาแม่ยาว

1

12

27 ก.พ. 57

3 คน

เขต 1 จำนวน 21 คน
เขต 2 จำนวน 19 คน

5

ทต.ไหล่หิน

1

12

27 ก.พ. 57

2 คน

เขต 1 จำนวน 12 คน
เขต 2 จำนวน 13 คน

6

งาว

ทต.หลวงใต้

1

12

27 ก.พ. 57

3 คน

เขต 1 จำนวน 16 คน
เขต 2 จำนวน 19 คน

7

แจ้ห่ม

ทต.ทุ่งผึ้ง

1

12

27 ก.พ. 57

2 คน

เขต 1 จำนวน 10 คน
เขต 2 จำนวน 12 คน

8

เถิน

ทต.เถินบุรี

1

12

27 ก.พ. 57

-

เขต 1 จำนวน 13 คน
เขต 2 จำนวน 15 คน

9

ทต.แม่มอก

1

12

27 ก.พ. 57

3 คน

เขต 1 จำนวน 22 คน
เขต 2 จำนวน 21 คน

10

เมืองปาน

ทต.เมืองปาน

1

12

27 ก.พ. 57

2 คน

เขต 1 จำนวน 12 คน
เขต 2 จำนวน 12 คน

11

แม่พริก

ทต.พระบาทวังตวง

1

12

27 ก.พ. 57

2 คน

เขต 1 จำนวน 12 คน
เขต 2 จำนวน 13 คน

12

เสริมงาม

ทต.ทุ่งงาม

1

12

27 ก.พ. 57

-

เขต 1 จำนวน 16 คน
เขต 2 จำนวน 16 คน

13

ทต.เสริมซ้าย

1

12

27 ก.พ. 57

3 คน

เขต 1 จำนวน 12 คน
เขต 2 จำนวน 12 คน

14

ห้างฉัตร

ทต.ปงยางคก

1

12

27 ก.พ. 57

3 คน

เขต 1 จำนวน 12 คน
เขต 2 จำนวน 12 คน

15

ทต.เมืองยาว

1

12

27 ก.พ. 57

2 คน

เขต 1 จำนวน 12 คน
เขต 2 จำนวน 17 คน

16

ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

1

12

27 ก.พ. 57

3 คน

เขต 1 จำนวน 13 คน
เขต 2 จำนวน 15 คน

17

เมืองลำปาง

ทม.เขลางค์นคร

1

0

25 ก.ย. 57

2 พ.ย. 57

-

-

 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดลำปาง  
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
รายงานผลคะแนนส.ว. พ.ศ. 2557 จังหวัดลำปาง
รายงานผลคะแนนส.ว. พ.ศ. 2557 จังหวัดลำปาง  new
รายงานผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
รายงานผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
ข้อมูลจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งและผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
ข้อมูลจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งและผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
สว.22จังหวัดลำปาง
สว.22จังหวัดลำปาง
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปาง พ.ศ.2557
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปาง พ.ศ.2557
แสดงทั้งหมด
 
ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร
รายละเอียดการสมัครโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของพรรคการเมือง(สมุห์บัญชีเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส.และ สว.)
รายละเอียดการสมัครโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของพรรคการเมือง(สมุห์บัญชีเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส.และ สว.)
กำหนดการออกไปรับยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัคร (อบต. 32 แห่ง)
กำหนดการออกไปรับยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัคร (อบต. 32 แห่ง)  new
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ประกาศ002.pdf 415 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประกาศผลเขลางค์026.pdf 426 KB ดาวน์โหลด
ประกาสผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ประกาศผลนายก อบจ ลำปาง.pdf 140 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก และ ส.ทต.วังพร้าว อ.เกาะคา
ประกาศผลการเลือกตั้ง(นายก และ ส.ทต.วังพร้าว อ.เกาะคา (ครบวาระ) ).pdf 90 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.บ้านแลง เขต 5 อ.เมืองลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้ง (ส.อบต.บ้านแลง เขต 5 อ.เมืองลำปาง).pdf 73 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ผลการเลือกตั้ง
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 14 แห่ง กรณีครบวาระ
เทศบาลตำบลไหล่หิน.pdf 196 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลเสริมซ้าย.pdf 200 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล.pdf 220 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลแม่มอก.pdf 226 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลหลวงใต้.pdf 235 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลเมืองปาน.pdf 209 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง.pdf 215 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลปงยางคก.pdf 211 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง.pdf 216 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลทุ่งงาม.pdf 194 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลท่าผา.pdf 189 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลเถินบุรี.pdf 199 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว.pdf 212 KB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่พริก
สรุปการเลือกตั้งทต.แม่พริก.pdf 199 KB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี
สรุปการเลือกตั้งทต.เถินบุรี.pdf 137 KB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
สรุปการเลือกตั้งทต.ทุ่งงาม.pdf 128 KB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้งนายกองคืการบริหารส่วนตำบลแม่พริก
สรุปการเลือกตั้งนายกอบต.แม่พริก.pdf 130 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
คำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกนอกเขตจังหวัด
คำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด003.pdf 485 KB ดาวน์โหลด
คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต
คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด004.pdf 405 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้.pdf 73 KB ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯนอกราชอาณาจักร
แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ นอกราชอาณาจักร.pdf 65 KB ดาวน์โหลด
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล).pdf 94 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
สื่อสิ่งพิมพ์
รายชื่อพลเมืองอาสาประจำปี 2554-2556
อ.งาว.pdf 124 KB ดาวน์โหลด
อ.เกาะคา.pdf 144 KB ดาวน์โหลด
อ.เมืองปาน.pdf 102 KB ดาวน์โหลด
อ.แม่พริก.pdf 80 KB ดาวน์โหลด
อ.แจ้ห่ม.pdf 105 KB ดาวน์โหลด
อ.เสริมงาม.pdf 92 KB ดาวน์โหลด
อ.ห้างฉัตร.pdf 123 KB ดาวน์โหลด
อ.เมืองลำปาง.pdf 164 KB ดาวน์โหลด
อ.เถิน.pdf 124 KB ดาวน์โหลด
อ.วังเหนือ.pdf 135 KB ดาวน์โหลด
อ.แม่ทะ.pdf 122 KB ดาวน์โหลด
อ.แม่เมาะ.pdf 86 KB ดาวน์โหลด
อ.สบปราบ.pdf 100 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 49
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 168,524