สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย
Office of Province Election Commission Of Loei


 
 
สนง.กกต.
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซด์รับฟังความคิดเห็นด้านกฏหมายไทย
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย
 

 
 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
เวทีการมีส่วนร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เวทีการมีส่วนร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน "เวทีเสียงประชาชน (สปช.)"  update
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ กิจกรรม อบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต) รุ่นที่ 1
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ กิจกรรม อบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต) รุ่นที่ 1  new
กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตย แก่ ครู กศน. และ ครู สพป. เขตพื้นที่การศึกษาเลยที่ 3
กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตย แก่ ครู กศน. และ ครู สพป. เขตพื้นที่การศึกษาเลยที่ 3  update
กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตย แก่ ครู กศน. และ ครู สพป. เขตพื้นที่การศึกษาเลยที่ 2
กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตย แก่ ครู กศน. และ ครู สพป. เขตพื้นที่การศึกษาเลยที่ 2  update
กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตย แก่ ครู กศน. และ ครู สพป. เขตพื้นที่การศึกษาเลย ที่ 1
กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตย แก่ ครู กศน. และ ครู สพป. เขตพื้นที่การศึกษาเลย ที่ 1  new
แสดงทั้งหมด
 
สถิติการดำเนินคดีกับผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นที่ไม่ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
สถิติการดำเนินคดีกับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ยื่นบัญชีรายรับ - รายจ่ายในการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด
สถิติการดำเนินคดีกับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ยื่นบัญชีรายรับ - รายจ่ายในการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด
แสดงทั้งหมด
 
หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ช่วยหาเสียง
หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้ง.pdf 86 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
การยื่นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบฟอร์มยื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
แบบฟอร์มการยื่นค่าใช้จ่าย.pdf 274 KB ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การยื่นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่น
หลักเกณฑ์การยื่นค่าใช้จ่าย.pdf 191 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในการยื่นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่น
ตัวอย่าง-...pdf 426 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
คู่มือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
คู่มือการกระทำที่บัญญัติเป็นความผิดและบทกำหนดโทษตามกฏหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งท้องถิ่น
11. คู่มือ การกระทำที่บัญญัติเป็นความผิดและบทกำหนดโทษ.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
ประมวลคำถาม - ตอบข้อหารือในการเลือกตั้ง ส.ส. -  ส.ว. และท้องถิ่น
ประมวลคำถาม - ตอบข้อหารือในการเลือกตั้ง ส.ส. - ส.ว. และท้องถิ่น  hot
แสดงทั้งหมด
 
พ.ร.บ.
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔.pdf 70 KB ดาวน์โหลด
พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖.pdf 49 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔.pdf 84 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 38 แห่ง จังหวัดเลย
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 38 แห่ง จังหวัดเลย  hot
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สรุปสาระสำคัญตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งที่ 1/2557
สรุปสาระสำคัญ2.jpg 152 KB ดาวน์โหลด
สรุปสาระสำคัญ1.jpg 152 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ กกต. เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555.pdf 30 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมการจัดตั้งพรรคการเมืองและการจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมจัดตั้งพรรคการเมืองและการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง พ.ศ. 2550.pdf 117 KB ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง.pdf 62 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556.pdf 96 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556.pdf 92 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556.pdf 47 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้ง ส.ส.และ ส.ว.ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. 2556
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. 2556.pdf 242 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการพิจารณาการคัดค้านการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2556
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีพิจารณาการคัดค้านการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2556.pdf 555 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
30 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้ง ส.ว.
  วันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
23 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว) ล่วงหน้า
  วันเลือกตั้งล่วงหน้า สำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันท
2 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก อำเภอด่านซ้
22 ก.พ. 57 22 ก.พ. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลม (กรณีครบวาระ)
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลม (กรณีครบวาระ) ในวันเ
22 ก.พ. 57
08:00 - 15:00 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาด้วง
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาด้วง (กรณีครบวาระ)
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มคำขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
แบบฟอร์มการขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกเขตราชอาณาจักร.pdf 19 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ถาม - ตอบ
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 165,527