สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Lopburi


 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
ราชกิจจานุเบกษา
ห้องสมุดกฏหมายเลือกตั้ง
clipping news
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ลูกเสืออาสา กกต.
สรรหาสมาชิกวุฒิสภา 2554
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี

 


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช)
รวมประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช)  hot
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พร้อมสรุปสาระสำคัญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พร้อมสรุปสาระสำคัญ  hot
กกต. ไม่คืนเงินค่าสมัคร ส.ส. เหตุไม่มีกฎหมายรองรับ
กกต. ไม่คืนเงินค่าสมัคร ส.ส. เหตุไม่มีกฎหมายรองรับ  hot
ประกาศ คสช. 85/2557 การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
ประกาศ คสช. 85/2557 การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  hot
เปิดใจ กกต. เจ้าพ่อโซเชียลฯ
เปิดใจ กกต. เจ้าพ่อโซเชียลฯ "สมชัย ศรีสุทธิยากร" เบื้องหลังงานใหญ่ ทำไมต้องเอียง?  hot
แสดงทั้งหมด
 
มติ กกต.
มติ กกต.ยกคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
นายก อบต.บาลลี่ อ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี ส.361-57.pdf 63 KB ดาวน์โหลด
การดำเนินการกรณีย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ
การดำเนินการกรณีย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ.pdf 831 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต. ให้กำชับ กปน.เกี่ยวกับการนับคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น
มติ กกต. ให้กำชับ กปน.เกี่ยวกับการนับคะแนนเลือกตั้ง.pdf 202 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต. ให้กำชับ กปน.บันทึกเหตุการณ์ในสมุดรายงานประจำหน่วย
มติ กกต. ให้กำชับ กปน.บันทึกเหตุการณ์ในสมุดรายงานประจำหน่วย.pdf 384 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต. ให้ระงับการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไปจนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลง
หนังสือแจ้งมติ กกต.ให้ระงับการดำเนินการฯ เลือกตั้งท้องถิ่น.pdf 363 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ส.ถ.1/ผ.ถ.1) และแผนงานการเลือกตั้ง
เดือนพฤษภาคม 2557
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 729 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี.pdf 244 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี.pdf 956 KB ดาวน์โหลด
เดืือนเมษายน 2557
0 ดาวน์โหลด
เดือนมีนาคม 2557
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 691 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 389 KB ดาวน์โหลด
เดือนกุมภาพันธ์ 2557
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (ครบวาระ).pdf 267 KB ดาวน์โหลด
เดือนมกราคม 2557
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี.pdf 370 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี.pdf 436 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี.pdf 707 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 12 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 241 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี (ครบวาระ).pdf 621 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 11 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 312 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ เขตเลือกตั้งที่ 11 อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 88 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (ครบวาระ).pdf 892 KB ดาวน์โหลด
เดือนธันวาคม 2556
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เขตเลือกตั้งที่ 7 อ.บ้านหมี่ จ,ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 261 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี (ครบวาระ).pdf 570 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี (ครบวาระ).pdf 227 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี (ครบวาระ).pdf 741 KB ดาวน์โหลด
เดือนพฤศจิกายน 2556
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี.pdf 383 KB ดาวน์โหลด
เดือนตุลาคม 2556
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ. และ ผ.ถ. อบต.เขาสมอคอน อบต.ท่าวุ้ง อบต.ห้วยโป่ง.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 3 แห่ง.pdf 78 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต.หลุมข้าว เขต 9 เพิ่มเติม (ส.ถ.3).pdf 570 KB ดาวน์โหลด
เดือนกันยายน 2556
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง เขตเลือกตั้งที่ 11 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 302 KB ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 52 แห่ง.pdf 358 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี.pdf 364 KB ดาวน์โหลด
เดือนสิงหาคม 2556
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี (กรณีครบวาระ).pdf 453 KB ดาวน์โหลด
เดือนกรกฎาคม 2556
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี.pdf 424 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เขต 8 อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 440 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี.pdf 563 KB ดาวน์โหลด
เดือนมิถุนายน 2556
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี.pdf 420 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี.pdf 428 KB ดาวน์โหลด
เดือนพฤษภาคม 2556
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 358 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เขตเลือกตั้งที่ 8 อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 254 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
การประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
การประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี  hot
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  hot
งานเลี้ยงส่งอำลา กกต.จว.ลพบุรี ชุดที่ 4 ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 30 มิถุนายน 2557
งานเลี้ยงส่งอำลา กกต.จว.ลพบุรี ชุดที่ 4 ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 30 มิถุนายน 2557  hot
การสาธิตเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งและการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนเขาสามยอดวิทยา
การสาธิตเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งและการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนเขาสามยอดวิทยา  hot
การสาธิตเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งและการเลือกตั้งประธานนักเรียน วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี
การสาธิตเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งและการเลือกตั้งประธานนักเรียน วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี  hot
แสดงทั้งหมด
 
รายงานสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แจ้งขอลาออก / เสียชีิวิต / อื่นๆ
นายวินัย วงษ์แดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม หมู่ที่ 1 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
นายวินัย วงษ์แดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม หมู่ที่ 1 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี.pdf 739 KB ดาวน์โหลด
นายธานี รุจิพุฒิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย หมู่ที่ 1 อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ขอลาออก
นายธานี รุจิพุฒิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย หมู่ที่ 1 อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ขอลาออก.pdf 961 KB ดาวน์โหลด
นายสำรวย คำกะสิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกกโก เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอลาออก
นายสำรวย คำกะสิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกกโก เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอลาออก.pdf 987 KB ดาวน์โหลด
นายประครอง ประลามุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว หมู่ที่ 7 อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เสียชีวิต
นายประครอง ประลามุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว หมู่ที่ 7 อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เสียชีวิต.pdf 340 KB ดาวน์โหลด
นายสรรพสิทธิ์ สิงห์สา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เสียชีวิต
นายสรรพสิทธิ์ สิงห์สา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เสียชีวิต.pdf 930 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  hot
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ (ครบวาระ) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ (ครบวาระ) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  hot
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกกโก  และเทศบาลตำบลบางงา
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกกโก และเทศบาลตำบลบางงา  hot
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ส.อบต.ห้วยโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 11 และ ส.อบต.บางกะพี้ เขตเลือกตั้งที่ 11
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ส.อบต.ห้วยโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 11 และ ส.อบต.บางกะพี้ เขตเลือกตั้งที่ 11  hot
แสดงทั้งหมด
 
ผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 878 KB ดาวน์โหลด
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (กรณีครบวาระ)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (กรณีครบวาระ).pdf 202 KB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 11 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 11 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี.pdf 260 KB ดาวน์โหลด
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ เขตเลือกตั้งที่ 11 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
scan0001.pdf 482 KB ดาวน์โหลด
scan0004.pdf 616 KB ดาวน์โหลด
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (ครบวาระ)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (ครบวาระ).pdf 1 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
ส.อบต.เสียชีวิต
อ่าน : 11 | สร้างเมื่อ : 7 ก.ค. 57 โดย : วราลีย์
สิทธิในการเลือกตั้งผมยังอยู่ปัตตานี
อ่าน : 99 | สร้างเมื่อ : 17 มี.ค. 57 โดย : คณวัฒน์คงเจริญ
สถานที่เลือกตั้ง ส.ว.ล่วงหน้าในเขต
อ่าน : 89 | สร้างเมื่อ : 11 มี.ค. 57 โดย : ยุทธ
ไม่ได้เลือก สส และ สว
อ่าน : 151 | สร้างเมื่อ : 9 มี.ค. 57 โดย : ทานตะวัน
การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต
อ่าน : 170 | สร้างเมื่อ : 4 มี.ค. 57 โดย : นันทวรรณ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 56
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 928,009