สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Lopburi


 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
ราชกิจจานุเบกษา
ห้องสมุดกฏหมายเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี

 
 
 


 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 8 (พตส.8)
ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 8 (พตส.8)  hot
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอท่าหลวง (ศส.ปชอ.ท่าหลวง)
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอท่าหลวง (ศส.ปชอ.ท่าหลวง)
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอบ้านหมี่ (ศส.ปชอ.บ้านหมี่)
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอบ้านหมี่ (ศส.ปชอ.บ้านหมี่)  hot
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอท่าวุ้ง (ศส.ปชอ.ท่าวุ้ง)
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอท่าวุ้ง (ศส.ปชอ.ท่าวุ้ง)  hot
ร่วมพิธีบวงสรวง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ร่วมพิธีบวงสรวง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  hot
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
รัฐธรรมนูญ ปัจุบัน2557 แตกต่างจากรัฐธรรมนูญปี2550 ยังไงครับ
อ่าน : 117 | สร้างเมื่อ : 16 พ.ค. 58 โดย : พีรยุทธ
รักษาการในตำแหน่งนายก อบต
อ่าน : 646 | สร้างเมื่อ : 25 มี.ค. 58 โดย : ไม่ประสงค์ออกนาม
คำถามที่ยังไม่มีการตอบกลับ
อ่าน : 365 | สร้างเมื่อ : 10 ก.ย. 57 โดย : วัฒนา ธิกำพร
ส.อบต.เสียชีวิต
อ่าน : 1391 | สร้างเมื่อ : 7 ก.ค. 57 โดย : วราลีย์
สิทธิในการเลือกตั้งผมยังอยู่ปัตตานี
อ่าน : 528 | สร้างเมื่อ : 17 มี.ค. 57 โดย : คณวัฒน์คงเจริญ
แสดงทั้งหมด
 
การออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559
ผลการรวมคะแนนออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 และประเด็นคำถามเพิ่มเติม จังหวัดลพบุรี อย่างไม่เป็นทางการ
ผลการรวมคะแนนออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 และประเด็นคำถามเพิ่มเติม จังหวัดลพบุรี อย่างไม่เป็นทางการ  hot
แบบ อ.ส. ต่าง ๆ (ไฟล์ word)
แบบ อ.ส. ต่าง ๆ (ไฟล์ word)  hot
 คู่มือการใช้จ่ายเงินในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 (สำหรับศูนย์ประสานงานประจำอำเภอ)
คู่มือการใช้จ่ายเงินในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 (สำหรับศูนย์ประสานงานประจำอำเภอ)  hot
คู่มือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติในการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 (ฉบับจัดพิมพ์)
คู่มือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติในการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 (ฉบับจัดพิมพ์)  hot
สื่อประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
สื่อประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ  hot
การออกเสียงนอกเขตจังหวัด
การออกเสียงนอกเขตจังหวัด  hot
ระเบียบ กฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง  hot
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ  hot
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป กกต.จว.ลพบุรี ขอลาออกจากตำแหน่ง
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป กกต.จว.ลพบุรี ขอลาออกจากตำแหน่ง  hot
บันทึกคณะกรรมการกฤษฏีกาเรืื่องการพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีและการสิ้นสุดสมาชิกสภาของสมาชิกสภาเทศบาล ในกรณีศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
บันทึกคณะกรรมการกฤษฏีกาเรืื่องการพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีและการสิ้นสุดสมาชิกสภาของสมาชิกสภาเทศบาล ในกรณีศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  hot
จดหมายเปิดผนึก
จดหมายเปิดผนึก "ความเห็นของ กกต.ต่อร่างรัฐธรรมนูญ"  hot
กกต.ขยายระยะเวลาให้บริการลงทะเบียนขอยกเลิกการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ถึง 30 มิ.ย.58
กกต.ขยายระยะเวลาให้บริการลงทะเบียนขอยกเลิกการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ถึง 30 มิ.ย.58  hot
แสดงทั้งหมด
 
มติ กกต.
มติ กกต.เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและดำเนินคดีแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.ชัยนารายณ์ เขต 4 อ.ชัยบาดาล
ส อบต.ชัยนารายณ์ เขต 4 อ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี ส.294-57.pdf 65 KB ดาวน์โหลด
ส อบต.ชัยนารายณื เขต 4 อ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี ส.1235-56.pdf 84 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต.ยกคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก เขต 5 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ส อบต.ถลุงเหล็ก เขต 5 อ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี ส.1234-56.pdf 75 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต.ยกคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 9 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ส.อบต.เกาะแก้ว เขต 9 อ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี าซ745-56.pdf 56 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต.ยกคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย เขตเลือกตั้งที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ส อบต.ชอนน้อย เขต 4 อ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี ส.870-56 (1).pdf 53 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต.ยกคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
นายก อบต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี ส.1058-56.pdf 56 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์  ราคาและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ประชาสัมพันธ์ ราคาและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  hot
จ้างเหมาบริการผู้ช่ายบรรณารักษ์
จ้างเหมาบริการผู้ช่ายบรรณารักษ์
จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
จัดจ้างเหมาบริการบุคลากรบันทึกข้อมูลการเลือกตั้ง
จัดจ้างเหมาบริการบุคลากรบันทึกข้อมูลการเลือกตั้ง
จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 283
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 1,294,031