สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Lopburi


 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
ราชกิจจานุเบกษา
ห้องสมุดกฏหมายเลือกตั้ง
clipping news
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ลูกเสืออาสา กกต.
สรรหาสมาชิกวุฒิสภา 2554
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี


 
 
 

 

 


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุป  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งเป็น กกต.จว.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 1-10 เม.ย.57
สรุป รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งเป็น กกต.จว.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 1-10 เม.ย.57
ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการสรรหา กกต.จว.ลพบุรี  และหลักเกณฑ์การแสดงวิสัยทัศน์ของผุู้สมัครฯ กกต.จว.ลพบุรี ปี 2557
ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการสรรหา กกต.จว.ลพบุรี และหลักเกณฑ์การแสดงวิสัยทัศน์ของผุู้สมัครฯ กกต.จว.ลพบุรี ปี 2557  hot
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและเสนอชื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น กกต.จว.ลพบุรี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและเสนอชื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น กกต.จว.ลพบุรี  hot
พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 (เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557)
พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 (เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557)  hot
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กกต.ท้องถิ่น
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กกต.ท้องถิ่น  hot
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
27 เม.ย. 57 27 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
  วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เขตเลือกตั้งที
6 เม.ย. 57 6 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (ครบวาระ)
  การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ส.ถ.1/ผ.ถ.1) และแผนงานการเลือกตั้ง
เดือนมีนาคม 2557
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 691 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 389 KB ดาวน์โหลด
เดือนกุมภาพันธ์ 2557
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (ครบวาระ).pdf 267 KB ดาวน์โหลด
เดือนมกราคม 2557
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี.pdf 370 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี.pdf 436 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี.pdf 707 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 12 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 241 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี (ครบวาระ).pdf 621 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 11 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 312 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ เขตเลือกตั้งที่ 11 อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 88 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (ครบวาระ).pdf 892 KB ดาวน์โหลด
เดือนธันวาคม 2556
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เขตเลือกตั้งที่ 7 อ.บ้านหมี่ จ,ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 261 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี (ครบวาระ).pdf 570 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี (ครบวาระ).pdf 227 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี (ครบวาระ).pdf 741 KB ดาวน์โหลด
เดือนพฤศจิกายน 2556
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี.pdf 383 KB ดาวน์โหลด
เดือนตุลาคม 2556
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ. และ ผ.ถ. อบต.เขาสมอคอน อบต.ท่าวุ้ง อบต.ห้วยโป่ง.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 3 แห่ง.pdf 78 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต.หลุมข้าว เขต 9 เพิ่มเติม (ส.ถ.3).pdf 570 KB ดาวน์โหลด
เดือนกันยายน 2556
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง เขตเลือกตั้งที่ 11 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 302 KB ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 52 แห่ง.pdf 358 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี.pdf 364 KB ดาวน์โหลด
เดือนสิงหาคม 2556
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี (กรณีครบวาระ).pdf 453 KB ดาวน์โหลด
เดือนกรกฎาคม 2556
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี.pdf 424 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เขต 8 อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 440 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี.pdf 563 KB ดาวน์โหลด
เดือนมิถุนายน 2556
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี.pdf 420 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี.pdf 428 KB ดาวน์โหลด
เดือนพฤษภาคม 2556
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 358 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เขตเลือกตั้งที่ 8 อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 254 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
สิทธิในการเลือกตั้งผมยังอยู่ปัตตานี
อ่าน : 40 | สร้างเมื่อ : 17 มี.ค. 57 โดย : คณวัฒน์คงเจริญ
สถานที่เลือกตั้ง ส.ว.ล่วงหน้าในเขต
อ่าน : 52 | สร้างเมื่อ : 11 มี.ค. 57 โดย : ยุทธ
ไม่ได้เลือก สส และ สว
อ่าน : 83 | สร้างเมื่อ : 9 มี.ค. 57 โดย : ทานตะวัน
การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต
อ่าน : 115 | สร้างเมื่อ : 4 มี.ค. 57 โดย : นันทวรรณ
สอบถามการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต 23 ก.พ.57
อ่าน : 102 | สร้างเมื่อ : 29 ม.ค. 57 โดย : สาธิต
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  hot
วิทยากรบรรยายให้ความรู้นักศึกษา กศน.อำเภอโคกสำโรง เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ว.
วิทยากรบรรยายให้ความรู้นักศึกษา กศน.อำเภอโคกสำโรง เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ว.  hot
การอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
การอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  hot
การจัดเวทีปราศรัยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
การจัดเวทีปราศรัยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  hot
การประชุมคณะกรรมการสรรหา กกต.จว.ลพบุรี
การประชุมคณะกรรมการสรรหา กกต.จว.ลพบุรี  hot
แสดงทั้งหมด
 
ผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (กรณีครบวาระ)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (กรณีครบวาระ).pdf 202 KB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 11 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 11 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี.pdf 260 KB ดาวน์โหลด
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ เขตเลือกตั้งที่ 11 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
scan0001.pdf 482 KB ดาวน์โหลด
scan0004.pdf 616 KB ดาวน์โหลด
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (ครบวาระ)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (ครบวาระ).pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี (ครบวาระ)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี (ครบวาระ).pdf 1 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกกโก  และเทศบาลตำบลบางงา
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกกโก และเทศบาลตำบลบางงา  hot
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ส.อบต.ห้วยโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 11 และ ส.อบต.บางกะพี้ เขตเลือกตั้งที่ 11
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ส.อบต.ห้วยโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 11 และ ส.อบต.บางกะพี้ เขตเลือกตั้งที่ 11  hot
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายก อบต.ตะลุง  นายก อบต.บางลี่  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าวุ้ง
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายก อบต.ตะลุง นายก อบต.บางลี่ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าวุ้ง  hot
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 12 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 12 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี  hot
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี (ครบวาระ)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี (ครบวาระ)
แสดงทั้งหมด
 
รายงานสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แจ้งขอลาออก / เสียชีิวิต / อื่นๆ
นายยงยุทธ พระศรีอัคราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ขอลาออก
นายยงยุทธ พระศรีอัคราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ขอลาออก.pdf 527 KB ดาวน์โหลด
นายแถม สิงห์ชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ หมู่ที่ 5 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เสียชีวิต
นายแถม สิงห์ชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ หมู่ที่ 5 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เสียชีวิต.pdf 917 KB ดาวน์โหลด
นางเฉลิม อินทร์เอื่ยม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ หมู่ที่ 4 (เขต 11) ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เสียชีวิต
นางเฉลิม อินทร์เอื่ยม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ หมู่ที่ 4 (เขต 11) ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เสียชีวิต.pdf 243 KB ดาวน์โหลด
นายสอิ้ง บุญแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง หมู่ที่ 11 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เสียชีวิต
นายสอิ้ง บุญแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง หมู่ที่ 11 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เสียชีวิต.pdf 968 KB ดาวน์โหลด
ศาลอทรณ์มีคำสั่ง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 12 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ใหม่
ศาลอทรณ์มีคำสั่ง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 12 ใหม่.pdf 661 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
มติ กกต.
คำสั่ง กกต. เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี (ครั้งที่ 25)
คำสั่ง กกต. เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี (ครั้งที่ 25).pdf 232 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง กกต. เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี (ครั้งที่ 24)
คำสั่ง กกต. เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี (ครั้งที่ 24).pdf 230 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง กกต. เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี (ครั้งที่ 23)
คำสั่ง กกต. เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี (ครั้งที่ 23).pdf 141 KB ดาวน์โหลด
คำสั่ง กกต. เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี (ครั้งที่ 22)
คำสั่ง กกต. เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี (ครั้งที่ 22).pdf 227 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต ยกคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งนายก อบต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม
นายก อบต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ส.366-56 ส่ง.pdf 34 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 236
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 846,265