สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Lopburi


 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
ราชกิจจานุเบกษา
ห้องสมุดกฏหมายเลือกตั้ง
clipping news
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ลูกเสืออาสา กกต.
สรรหาสมาชิกวุฒิสภา 2554
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี

 


 
 
การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (จังหวัดลพบุรี)
ข้อมูลผู้ยื่นแบบเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 15-24 สิงหาคม 2557
ข้อมูลผู้ยื่นแบบเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 15-24 สิงหาคม 2557  hot
คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดลพบุรี มีมติให้บุคคลสามารถเสนอชื่อตนเองเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติของจังหวัดลพบุรี
คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดลพบุรี มีมติให้บุคคลสามารถเสนอชื่อตนเองเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติของจังหวัดลพบุรี  hot
ประกาศ การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประกาศ การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  hot
แบบพิมพ์ที่ใช้ในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
แบบพิมพ์ที่ใช้ในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  update
สือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
สือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  hot
ขั้นตอนและวิธีการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ขั้นตอนและวิธีการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  hot
การปฏิรูปด้านต่าง ๆ ?
การปฏิรูปด้านต่าง ๆ ?  hot
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ?
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ?  hot
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สำคัญอย่างไร
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สำคัญอย่างไร  hot
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  hot
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  hot
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
ส.อบต.เสียชีวิต
อ่าน : 53 | สร้างเมื่อ : 7 ก.ค. 57 โดย : วราลีย์
สิทธิในการเลือกตั้งผมยังอยู่ปัตตานี
อ่าน : 129 | สร้างเมื่อ : 17 มี.ค. 57 โดย : คณวัฒน์คงเจริญ
สถานที่เลือกตั้ง ส.ว.ล่วงหน้าในเขต
อ่าน : 118 | สร้างเมื่อ : 11 มี.ค. 57 โดย : ยุทธ
ไม่ได้เลือก สส และ สว
อ่าน : 187 | สร้างเมื่อ : 9 มี.ค. 57 โดย : ทานตะวัน
การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต
อ่าน : 203 | สร้างเมื่อ : 4 มี.ค. 57 โดย : นันทวรรณ
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี (เทศบาล ต.หนองม่วง)
ผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี (เทศบาล ต.หนองม่วง)  hot
รวมประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช)
รวมประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช)  hot
มติ กกต.แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
มติ กกต.แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี  hot
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับเต็ม) การเลือกตั้ง ส.ส. 2 ก.พ.57 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับเต็ม) การเลือกตั้ง ส.ส. 2 ก.พ.57 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  hot
กกต. มีมติดำเนินคดีกับ “ผู้สมัคร-กรรมการบริหารพรรค” กรณีขาดคุณสมบัติลงสมัคร ส.ส.
กกต. มีมติดำเนินคดีกับ “ผู้สมัคร-กรรมการบริหารพรรค” กรณีขาดคุณสมบัติลงสมัคร ส.ส.  hot
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
กกต.จว.ลพบุรี สักการะพระพรหม พระภูมิ เจ้าที่  สนง.กกต.จว.ลพบุรี
กกต.จว.ลพบุรี สักการะพระพรหม พระภูมิ เจ้าที่ สนง.กกต.จว.ลพบุรี  hot
การปฐมนิเทศน์กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (14 จังหวัด)
การปฐมนิเทศน์กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (14 จังหวัด)  hot
ผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี (เทศบาล ต.โคกตูม)
ผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี (เทศบาล ต.โคกตูม)  hot
การประชุมเตรียมความพร้อมในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
การประชุมเตรียมความพร้อมในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  hot
มอบโล่ยกย่องและเชิดชูเกียรติ กกต.จว.ลพบุรี ชุดที่ 4 (ครบวาระ 30 มิ.ย.57)
มอบโล่ยกย่องและเชิดชูเกียรติ กกต.จว.ลพบุรี ชุดที่ 4 (ครบวาระ 30 มิ.ย.57)  hot
แสดงทั้งหมด
 
มติ กกต.
มติ กกต.ยกคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
นายก อบต.บาลลี่ อ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี ส.361-57.pdf 63 KB ดาวน์โหลด
การดำเนินการกรณีย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ
การดำเนินการกรณีย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ.pdf 831 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต. ให้กำชับ กปน.เกี่ยวกับการนับคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น
มติ กกต. ให้กำชับ กปน.เกี่ยวกับการนับคะแนนเลือกตั้ง.pdf 202 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต. ให้กำชับ กปน.บันทึกเหตุการณ์ในสมุดรายงานประจำหน่วย
มติ กกต. ให้กำชับ กปน.บันทึกเหตุการณ์ในสมุดรายงานประจำหน่วย.pdf 384 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต. ให้ระงับการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไปจนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลง
หนังสือแจ้งมติ กกต.ให้ระงับการดำเนินการฯ เลือกตั้งท้องถิ่น.pdf 363 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2,320
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 956,091