สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Lopburi


 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
ราชกิจจานุเบกษา
ห้องสมุดกฏหมายเลือกตั้ง
clipping news
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ลูกเสืออาสา กกต.
สรรหาสมาชิกวุฒิสภา 2554
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี

 


 
 
การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (จังหวัดลพบุรี)
กำหนดวันแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหา (สปช.ลพบุรี) ในวันที่ 17 กันยายน 2557
กำหนดวันแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหา (สปช.ลพบุรี) ในวันที่ 17 กันยายน 2557  hot
ข้อมูลผู้ยื่นแบบเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2557
ข้อมูลผู้ยื่นแบบเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2557  hot
คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดลพบุรี เห็นชอบให้ขยายระยะเวลารับยื่นแบบเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดลพบุรี
คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดลพบุรี เห็นชอบให้ขยายระยะเวลารับยื่นแบบเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดลพบุรี  hot
คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดลพบุรี มีมติให้บุคคลสามารถเสนอชื่อตนเองเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติของจังหวัดลพบุรี
คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดลพบุรี มีมติให้บุคคลสามารถเสนอชื่อตนเองเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติของจังหวัดลพบุรี  hot
ประกาศ การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประกาศ การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  hot
แบบพิมพ์ที่ใช้ในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
แบบพิมพ์ที่ใช้ในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  update
สือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
สือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  hot
ขั้นตอนและวิธีการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ขั้นตอนและวิธีการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  hot
การปฏิรูปด้านต่าง ๆ ?
การปฏิรูปด้านต่าง ๆ ?  hot
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ?
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ?  hot
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สำคัญอย่างไร
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สำคัญอย่างไร  hot
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  hot
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  hot
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
ส.อบต.เสียชีวิต
อ่าน : 89 | สร้างเมื่อ : 7 ก.ค. 57 โดย : วราลีย์
สิทธิในการเลือกตั้งผมยังอยู่ปัตตานี
อ่าน : 157 | สร้างเมื่อ : 17 มี.ค. 57 โดย : คณวัฒน์คงเจริญ
สถานที่เลือกตั้ง ส.ว.ล่วงหน้าในเขต
อ่าน : 140 | สร้างเมื่อ : 11 มี.ค. 57 โดย : ยุทธ
ไม่ได้เลือก สส และ สว
อ่าน : 214 | สร้างเมื่อ : 9 มี.ค. 57 โดย : ทานตะวัน
การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต
อ่าน : 227 | สร้างเมื่อ : 4 มี.ค. 57 โดย : นันทวรรณ
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี (เทศบาล ต.หนองม่วง)
ผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี (เทศบาล ต.หนองม่วง)  hot
รวมประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช)
รวมประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช)  hot
มติ กกต.แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
มติ กกต.แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี  hot
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับเต็ม) การเลือกตั้ง ส.ส. 2 ก.พ.57 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับเต็ม) การเลือกตั้ง ส.ส. 2 ก.พ.57 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  hot
กกต. มีมติดำเนินคดีกับ “ผู้สมัคร-กรรมการบริหารพรรค” กรณีขาดคุณสมบัติลงสมัคร ส.ส.
กกต. มีมติดำเนินคดีกับ “ผู้สมัคร-กรรมการบริหารพรรค” กรณีขาดคุณสมบัติลงสมัคร ส.ส.  hot
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
กกต.จว.ลพบุรี สักการะพระพรหม พระภูมิ เจ้าที่  สนง.กกต.จว.ลพบุรี
กกต.จว.ลพบุรี สักการะพระพรหม พระภูมิ เจ้าที่ สนง.กกต.จว.ลพบุรี  hot
การปฐมนิเทศน์กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (14 จังหวัด)
การปฐมนิเทศน์กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (14 จังหวัด)  hot
ผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี (เทศบาล ต.โคกตูม)
ผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี (เทศบาล ต.โคกตูม)  hot
การประชุมเตรียมความพร้อมในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
การประชุมเตรียมความพร้อมในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  hot
มอบโล่ยกย่องและเชิดชูเกียรติ กกต.จว.ลพบุรี ชุดที่ 4 (ครบวาระ 30 มิ.ย.57)
มอบโล่ยกย่องและเชิดชูเกียรติ กกต.จว.ลพบุรี ชุดที่ 4 (ครบวาระ 30 มิ.ย.57)  hot
แสดงทั้งหมด
 
มติ กกต.
มติ กกต.ยกคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
นายก อบต.บาลลี่ อ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี ส.361-57.pdf 63 KB ดาวน์โหลด
การดำเนินการกรณีย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ
การดำเนินการกรณีย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ.pdf 831 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต. ให้กำชับ กปน.เกี่ยวกับการนับคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น
มติ กกต. ให้กำชับ กปน.เกี่ยวกับการนับคะแนนเลือกตั้ง.pdf 202 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต. ให้กำชับ กปน.บันทึกเหตุการณ์ในสมุดรายงานประจำหน่วย
มติ กกต. ให้กำชับ กปน.บันทึกเหตุการณ์ในสมุดรายงานประจำหน่วย.pdf 384 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต. ให้ระงับการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไปจนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลง
หนังสือแจ้งมติ กกต.ให้ระงับการดำเนินการฯ เลือกตั้งท้องถิ่น.pdf 363 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 141
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 970,127