สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Lopburi


 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
ราชกิจจานุเบกษา
ห้องสมุดกฏหมายเลือกตั้ง
clipping news
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ลูกเสืออาสา กกต.
สรรหาสมาชิกวุฒิสภา 2554
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี

 
 
   


 
 
การปฏิรูปและการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ (สปช.ลพบุรี)
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มองค์กร ชมรม สมาคม มูลนิธิ และประชาชนในจังหวัดลพบุรี
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มองค์กร ชมรม สมาคม มูลนิธิ และประชาชนในจังหวัดลพบุรี  hot
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ (สปช.ลพบุรี)
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ (สปช.ลพบุรี)  hot
การพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
การพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  hot
จุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2
จุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2  hot
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ (สปช.ลพบุรี)
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ (สปช.ลพบุรี)  hot
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง  hot
การเลือกตั้งประธานนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี ด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
การเลือกตั้งประธานนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี ด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
นายศุภชัย สมเจริญ ปธ.กกต. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานและลูกจ้าง สนง.กกต.ลพบุรี
นายศุภชัย สมเจริญ ปธ.กกต. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานและลูกจ้าง สนง.กกต.ลพบุรี  hot
การเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
การเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง  hot
การเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
การเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง  hot
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
คำถามที่ยังไม่มีการตอบกลับ
อ่าน : 223 | สร้างเมื่อ : 10 ก.ย. 57 โดย : วัฒนา ธิกำพร
ส.อบต.เสียชีวิต
อ่าน : 466 | สร้างเมื่อ : 7 ก.ค. 57 โดย : วราลีย์
สิทธิในการเลือกตั้งผมยังอยู่ปัตตานี
อ่าน : 391 | สร้างเมื่อ : 17 มี.ค. 57 โดย : คณวัฒน์คงเจริญ
สถานที่เลือกตั้ง ส.ว.ล่วงหน้าในเขต
อ่าน : 354 | สร้างเมื่อ : 11 มี.ค. 57 โดย : ยุทธ
ไม่ได้เลือก สส และ สว
อ่าน : 448 | สร้างเมื่อ : 9 มี.ค. 57 โดย : ทานตะวัน
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายเปิดผนึก
จดหมายเปิดผนึก "ความเห็นของ กกต.ต่อร่างรัฐธรรมนูญ"  hot
กกต.ขยายระยะเวลาให้บริการลงทะเบียนขอยกเลิกการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ถึง 30 มิ.ย.58
กกต.ขยายระยะเวลาให้บริการลงทะเบียนขอยกเลิกการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ถึง 30 มิ.ย.58  hot
สนง.กกต.ทั่วประเทศ ตั้งศูนย์ประสานงาน สปช.ระดับจังหวัด
สนง.กกต.ทั่วประเทศ ตั้งศูนย์ประสานงาน สปช.ระดับจังหวัด  hot
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษารักษาความสงบแห่งชาติ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษารักษาความสงบแห่งชาติ  hot
ศาลไม่รอลงอาญา ตัดสินจำคุก เจ้าบ้านกรณีย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง ส.อบต.ห้วยโป่ง
ศาลไม่รอลงอาญา ตัดสินจำคุก เจ้าบ้านกรณีย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง ส.อบต.ห้วยโป่ง  hot
แสดงทั้งหมด
 
มติ กกต.
มติ กกต.เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและดำเนินคดีแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.ชัยนารายณ์ เขต 4 อ.ชัยบาดาล
ส อบต.ชัยนารายณ์ เขต 4 อ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี ส.294-57.pdf 65 KB ดาวน์โหลด
ส อบต.ชัยนารายณื เขต 4 อ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี ส.1235-56.pdf 84 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต.ยกคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก เขต 5 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ส อบต.ถลุงเหล็ก เขต 5 อ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี ส.1234-56.pdf 75 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต.ยกคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 9 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ส.อบต.เกาะแก้ว เขต 9 อ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี าซ745-56.pdf 56 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต.ยกคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย เขตเลือกตั้งที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ส อบต.ชอนน้อย เขต 4 อ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี ส.870-56 (1).pdf 53 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต.ยกคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
นายก อบต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี ส.1058-56.pdf 56 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการผู้ช่ายบรรณารักษ์
จ้างเหมาบริการผู้ช่ายบรรณารักษ์
จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
จัดจ้างเหมาบริการบุคลากรบันทึกข้อมูลการเลือกตั้ง
จัดจ้างเหมาบริการบุคลากรบันทึกข้อมูลการเลือกตั้ง
จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
การเช่าจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง
การเช่าจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 215
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 1,109,254