สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Lopburi


 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
ราชกิจจานุเบกษา
ห้องสมุดกฏหมายเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี

 
 
 


 
 
การออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559
ผลการรวมคะแนนออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 และประเด็นคำถามเพิ่มเติม จังหวัดลพบุรี อย่างไม่เป็นทางการ
ผลการรวมคะแนนออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 และประเด็นคำถามเพิ่มเติม จังหวัดลพบุรี อย่างไม่เป็นทางการ  hot
แบบ อ.ส. ต่าง ๆ (ไฟล์ word)
แบบ อ.ส. ต่าง ๆ (ไฟล์ word)  hot
 คู่มือการใช้จ่ายเงินในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 (สำหรับศูนย์ประสานงานประจำอำเภอ)
คู่มือการใช้จ่ายเงินในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 (สำหรับศูนย์ประสานงานประจำอำเภอ)  hot
คู่มือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติในการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 (ฉบับจัดพิมพ์)
คู่มือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติในการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 (ฉบับจัดพิมพ์)  hot
สื่อประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
สื่อประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ  hot
การออกเสียงนอกเขตจังหวัด
การออกเสียงนอกเขตจังหวัด  hot
ระเบียบ กฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง  hot
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
สนง.กกต.จว.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (สนง.ปปช.จังหวัดลพบุรี)
สนง.กกต.จว.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (สนง.ปปช.จังหวัดลพบุรี)  hot
กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายและจิตใจ
กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายและจิตใจ  hot
โครงการผู้ว่าฯ ลพบุรี พบประชาชน
โครงการผู้ว่าฯ ลพบุรี พบประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน"  hot
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์  hot
กกต.ลพบุรี จัดอบรมกิจกรรมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
กกต.ลพบุรี จัดอบรมกิจกรรมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง  hot
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
รัฐธรรมนูญ ปัจุบัน2557 แตกต่างจากรัฐธรรมนูญปี2550 ยังไงครับ
อ่าน : 85 | สร้างเมื่อ : 16 พ.ค. 58 โดย : พีรยุทธ
รักษาการในตำแหน่งนายก อบต
อ่าน : 439 | สร้างเมื่อ : 25 มี.ค. 58 โดย : ไม่ประสงค์ออกนาม
คำถามที่ยังไม่มีการตอบกลับ
อ่าน : 330 | สร้างเมื่อ : 10 ก.ย. 57 โดย : วัฒนา ธิกำพร
ส.อบต.เสียชีวิต
อ่าน : 1202 | สร้างเมื่อ : 7 ก.ค. 57 โดย : วราลีย์
สิทธิในการเลือกตั้งผมยังอยู่ปัตตานี
อ่าน : 493 | สร้างเมื่อ : 17 มี.ค. 57 โดย : คณวัฒน์คงเจริญ
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป กกต.จว.ลพบุรี ขอลาออกจากตำแหน่ง
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป กกต.จว.ลพบุรี ขอลาออกจากตำแหน่ง  hot
บันทึกคณะกรรมการกฤษฏีกาเรืื่องการพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีและการสิ้นสุดสมาชิกสภาของสมาชิกสภาเทศบาล ในกรณีศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
บันทึกคณะกรรมการกฤษฏีกาเรืื่องการพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีและการสิ้นสุดสมาชิกสภาของสมาชิกสภาเทศบาล ในกรณีศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  hot
จดหมายเปิดผนึก
จดหมายเปิดผนึก "ความเห็นของ กกต.ต่อร่างรัฐธรรมนูญ"  hot
กกต.ขยายระยะเวลาให้บริการลงทะเบียนขอยกเลิกการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ถึง 30 มิ.ย.58
กกต.ขยายระยะเวลาให้บริการลงทะเบียนขอยกเลิกการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ถึง 30 มิ.ย.58  hot
สนง.กกต.ทั่วประเทศ ตั้งศูนย์ประสานงาน สปช.ระดับจังหวัด
สนง.กกต.ทั่วประเทศ ตั้งศูนย์ประสานงาน สปช.ระดับจังหวัด  hot
แสดงทั้งหมด
 
มติ กกต.
มติ กกต.เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและดำเนินคดีแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.ชัยนารายณ์ เขต 4 อ.ชัยบาดาล
ส อบต.ชัยนารายณ์ เขต 4 อ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี ส.294-57.pdf 65 KB ดาวน์โหลด
ส อบต.ชัยนารายณื เขต 4 อ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี ส.1235-56.pdf 84 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต.ยกคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก เขต 5 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ส อบต.ถลุงเหล็ก เขต 5 อ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี ส.1234-56.pdf 75 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต.ยกคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 9 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ส.อบต.เกาะแก้ว เขต 9 อ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี าซ745-56.pdf 56 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต.ยกคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย เขตเลือกตั้งที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ส อบต.ชอนน้อย เขต 4 อ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี ส.870-56 (1).pdf 53 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต.ยกคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
นายก อบต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี ส.1058-56.pdf 56 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์  ราคาและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ประชาสัมพันธ์ ราคาและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  hot
จ้างเหมาบริการผู้ช่ายบรรณารักษ์
จ้างเหมาบริการผู้ช่ายบรรณารักษ์
จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
จัดจ้างเหมาบริการบุคลากรบันทึกข้อมูลการเลือกตั้ง
จัดจ้างเหมาบริการบุคลากรบันทึกข้อมูลการเลือกตั้ง
จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 239
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 1,266,351