สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Lopburi


 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
ราชกิจจานุเบกษา
ห้องสมุดกฏหมายเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี

 
 
 


 
 
การออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559
แบบ อ.ส. ต่าง ๆ (ไฟล์ word)
แบบ อ.ส. ต่าง ๆ (ไฟล์ word)  hot
 คู่มือการใช้จ่ายเงินในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 (สำหรับศูนย์ประสานงานประจำอำเภอ)
คู่มือการใช้จ่ายเงินในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 (สำหรับศูนย์ประสานงานประจำอำเภอ)  hot
คู่มือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติในการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 (ฉบับจัดพิมพ์)
คู่มือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติในการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 (ฉบับจัดพิมพ์)  hot
สื่อประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
สื่อประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ  hot
การออกเสียงนอกเขตจังหวัด
การออกเสียงนอกเขตจังหวัด  hot
ระเบียบ กฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง  hot
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์  hot
กกต.ลพบุรี จัดอบรมกิจกรรมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
กกต.ลพบุรี จัดอบรมกิจกรรมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง  hot
กกต.ลพบุรี จัดอบรมหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยให้กับกำลังพลทหาร กองพันทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ จังหวัดลพบุรี
กกต.ลพบุรี จัดอบรมหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยให้กับกำลังพลทหาร กองพันทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ จังหวัดลพบุรี  hot
อบรมทหารกองหนุน
อบรมทหารกองหนุน "พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย"  hot
รับการตรวจของผู้ตรวจการ สนง.กกต. (ดร.พีระพงษ์ ไพรินทร์)
รับการตรวจของผู้ตรวจการ สนง.กกต. (ดร.พีระพงษ์ ไพรินทร์)  hot
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
รัฐธรรมนูญ ปัจุบัน2557 แตกต่างจากรัฐธรรมนูญปี2550 ยังไงครับ
อ่าน : 33 | สร้างเมื่อ : 16 พ.ค. 58 โดย : พีรยุทธ
รักษาการในตำแหน่งนายก อบต
อ่าน : 60 | สร้างเมื่อ : 25 มี.ค. 58 โดย : ไม่ประสงค์ออกนาม
คำถามที่ยังไม่มีการตอบกลับ
อ่าน : 270 | สร้างเมื่อ : 10 ก.ย. 57 โดย : วัฒนา ธิกำพร
ส.อบต.เสียชีวิต
อ่าน : 785 | สร้างเมื่อ : 7 ก.ค. 57 โดย : วราลีย์
สิทธิในการเลือกตั้งผมยังอยู่ปัตตานี
อ่าน : 445 | สร้างเมื่อ : 17 มี.ค. 57 โดย : คณวัฒน์คงเจริญ
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกคณะกรรมการกฤษฏีกาเรืื่องการพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีและการสิ้นสุดสมาชิกสภาของสมาชิกสภาเทศบาล ในกรณีศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
บันทึกคณะกรรมการกฤษฏีกาเรืื่องการพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีและการสิ้นสุดสมาชิกสภาของสมาชิกสภาเทศบาล ในกรณีศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  hot
จดหมายเปิดผนึก
จดหมายเปิดผนึก "ความเห็นของ กกต.ต่อร่างรัฐธรรมนูญ"  hot
กกต.ขยายระยะเวลาให้บริการลงทะเบียนขอยกเลิกการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ถึง 30 มิ.ย.58
กกต.ขยายระยะเวลาให้บริการลงทะเบียนขอยกเลิกการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ถึง 30 มิ.ย.58  hot
สนง.กกต.ทั่วประเทศ ตั้งศูนย์ประสานงาน สปช.ระดับจังหวัด
สนง.กกต.ทั่วประเทศ ตั้งศูนย์ประสานงาน สปช.ระดับจังหวัด  hot
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษารักษาความสงบแห่งชาติ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษารักษาความสงบแห่งชาติ  hot
แสดงทั้งหมด
 
มติ กกต.
มติ กกต.เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและดำเนินคดีแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.ชัยนารายณ์ เขต 4 อ.ชัยบาดาล
ส อบต.ชัยนารายณ์ เขต 4 อ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี ส.294-57.pdf 65 KB ดาวน์โหลด
ส อบต.ชัยนารายณื เขต 4 อ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี ส.1235-56.pdf 84 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต.ยกคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก เขต 5 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ส อบต.ถลุงเหล็ก เขต 5 อ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี ส.1234-56.pdf 75 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต.ยกคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 9 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ส.อบต.เกาะแก้ว เขต 9 อ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี าซ745-56.pdf 56 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต.ยกคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย เขตเลือกตั้งที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ส อบต.ชอนน้อย เขต 4 อ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี ส.870-56 (1).pdf 53 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต.ยกคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
นายก อบต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี ส.1058-56.pdf 56 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์  ราคาและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ประชาสัมพันธ์ ราคาและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  hot
จ้างเหมาบริการผู้ช่ายบรรณารักษ์
จ้างเหมาบริการผู้ช่ายบรรณารักษ์
จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
จัดจ้างเหมาบริการบุคลากรบันทึกข้อมูลการเลือกตั้ง
จัดจ้างเหมาบริการบุคลากรบันทึกข้อมูลการเลือกตั้ง
จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 358
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 1,213,190