สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม
Office of Province Election Commission of Mahasarakham


 
 
ลงนามถวายพระพร
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
กองทุนฯ พรรคการเมือง
ลูกเสืออาสา กกต.
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม

 


 
 
แหล่งดาวน์โหลดข้อมูล
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539.pdf 366 KB ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf 355 KB ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2546).pdf 614 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
อบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม นักศึกษา กศน.อ.บรบือ และ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 8 ม.ค.58
อบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม นักศึกษา กศน.อ.บรบือ และ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 8 ม.ค.58
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 130
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 204,166