สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม
Office of Province Election Commission of Mahasarakham


 
 
ลงนามถวายพระพร
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
กองทุนฯ พรรคการเมือง
ลูกเสืออาสา กกต.
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม


ผลการรวมผลคะแนนออกเสียงจังหวัดมหาสารคาม  (อย่างไม่เป็นทางการ)
                               
ลำดับ อำเภอ ผู้มีสิทธิออกเสียง บัตรออกเสียง ประเด็นที่ 1  ประเด็นที่ 2
ผู้มีสิทธิ ผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ บัตรดี บัตรเสีย ร้อยละ เห็นชอบ ร้อยละ ไม่เห็นชอบ ร้อยละ เห็นชอบ ร้อยละ ไม่เห็นชอบ ร้อยละ
1 เมืองมหาสารคาม 128,269 78,457 61.17 76,473 1,984 2.53 33,327 45.6 39,759 54.4 28,994 41.48 40,902 58.52
2 กันทรวิชัย 69,709 42,467 60.92 41,410 1,057 2.49 15,453 39.04 24,134 60.96 13,133 34.7 24,718 65.3
3 โกสุมพิสัย 95,303 57,025 59.84 55,461 1,564 2.74 20,452 39.23 31,682 60.77 17,491 35.58 31,666 64.42
4 เชียงยืน 49,045 29,114 59.36 28,293 821 2.82 10,401 38.88 16,352 61.12 9,061 35.92 16,163 64.08
5 แกดำ 24,008 14,235 59.29 13,775 460 3.23 5,092 39.34 7,851 60.66 4,199 34.68 7,910 65.32
6 ชื่นชม 19,372 11,303 58.35 10,916 387 3.42 3,942 38.83 6,211 61.17 3,385 36.22 5,960 63.78
7 กุดรัง 29,455 16,684 56.64 16,175 509 3.05 6,970 46 8,182 54 5,996 41.78 8,357 58.22
8 นาดูน 29,186 16,477 56.46 15,983 494 3 6,832 45.85 8,070 54.15 5,685 41.32 8,074 58.68
9 บรบือ 85,808 47,526 55.39 46,040 1,486 3.13 17,604 40.79 25,556 59.21 15,109 37.44 25,243 62.56
10 นาเชือก 48,440 26,667 55.05 25,849 818 3.07 10,990 45.75 13,034 54.25 9,377 41.56 13,184 58.44
11 พยัคฆภูมิพิสัย 68,665 37,733 54.95 36,669 1,064 2.82 15,593 45.38 18,771 54.62 13,282 41.14 19,005 58.86
12 วาปีปทุม 89,786 49,134 54.72 47,569 1,565 3.19 18,242 40.82 26,443 59.18 15,280 36.57 26,502 63.43
13 ยางสีสุราช 27,936 14,730 52.73 14,250 480 3.26 6,411 47.88 6,979 52.12 5,344 42.68 7,178 57.32
นอกเขตจังหวัด ë2,966 2,259 76.16 2,242 17 0.75 1,083 49.25 1,116 50.75 962 43.59 1,245 56.41
รวม 764,982 443,811 58.02 431,105 12,706 2.86 172,392 42.41 234,140 57.59 147,298 38.42 236,107 61.58
                               
  ผู้มาใช้สิทธิออกเสียง   จำนวน 443,811 คิดเป็นร้อยละ 58.02              
  บัตรดี     จำนวน 431,105 คิดเป็นร้อยละ 97.14              
  บัตรเสีย     จำนวน 12,706 คิดเป็นร้อยละ 2.86              
  ประเด็นที่ 1                            
       -   เห็นชอบ     จำนวน 172,392 คิดเป็นร้อยละ 42.41              
       -   ไม่เห็นชอบ     จำนวน 234,140 คิดเป็นร้อยละ 57.59              
  ประเด็นที่ 2                            
       -    เห็นชอบ     จำนวน 147,298 คิดเป็นร้อยละ 38.42              
       -    ไม่เห็นชอบ     จำนวน 236,107 คิดเป็นร้อยละ 61.58              
                        ข้อมูล ณ วันที่  7  สิงหาคม 2559
                        สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
                        ประจำจังหวัดมหาสารคาม
 


 
 
ประกาศสอบราคา
ประกาศ สำนักงานฯ เรื่อง สอบราคาจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
CCI02022560_00011.pdf 457 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ สำนักงานฯ เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
CCI02022560.pdf 585 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการ 6 สัปดาห์ประชามติ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการ 6 สัปดาห์ประชามติ  update
 กกต.เร่งเดินหน้ารณรงค์ ประชามสัมพันธ์ ประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
กกต.เร่งเดินหน้ารณรงค์ ประชามสัมพันธ์ ประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ  update
โครงการ วันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปี 2559
โครงการ วันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปี 2559  update
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 19
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 231,461