สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม
Office of Province Election Commission of Mahasarakham


 
 
ลงนามถวายพระพร
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
กองทุนฯ พรรคการเมือง
ลูกเสืออาสา กกต.
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม
 
 
ประวัติข้อมูลผู้สมัคร
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดมหาสารคาม ๕๗ (อย่างไม่เป้นทางการ)
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดมหาสารคาม ๕๗ (อย่างไม่เป้นทางการ)
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
27 เม.ย. 57 27 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก(แทนตำแหน่งที่ว่าง)
      เนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก เขตเลือกตั้งที
27 เม.ย. 57 27 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสันตุ(แทนตำแหน่งที่ว่าง)
      เนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสันตุ เขตเลือกต
20 เม.ย. 57 20 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดปลาดุก(ครบวาระ)
   เนื่องจากนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดปลาดุก  อ.ชื่นชม จ.ม
20 เม.ย. 57 20 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกุง (ครบวาระ)
   เนื่องจากนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกุง  อ.ชื่นชม จ.มหา
20 เม.ย. 57 20 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง(ครบวาระ)
   เนื่องจากนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง  อ.เชียงยืน จ.มห
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อบุคคลสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อบุคคลสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่องรายชื่อคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่องรายชื่อคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม
ภาพบรรยากาศการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2557 วันที่ 4 มีนาคม 2557
ภาพบรรยากาศการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2557 วันที่ 4 มีนาคม 2557
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง อบต.
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  new
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  new
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชื่นชม (กรณีครบวาระ)
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชื่นชม (กรณีครบวาระ)  new
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม  new
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 129,803