สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม
Office of Province Election Commission of Mahasarakham


 
 
ลงนามถวายพระพร
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
กองทุนฯ พรรคการเมือง
ลูกเสืออาสา กกต.
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม


 

 
 
ประชาสัมพันธ์รายชื่อ บุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น สปช.
รายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น สปช. ระหว่างวันที่ 14- 2 ก.ย.57
รายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น สปช. ระหว่างวันที่ 14- 2 ก.ย.57  hot
แสดงทั้งหมด
 
แหล่งดาวน์โหลดข้อมูล
แบบ สปช.4 และ แบบ สปช.5
แบบ สปช.4 และ สปช.5.pdf 196 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545.pdf 492 KB ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539.pdf 366 KB ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.pdf 365 KB ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf 355 KB ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2546).pdf 614 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง อบต.
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน (กรณีครบวาระ)
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน (กรณีครบวาระ)  new
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง (กรณีนับคะแนนใหม่)
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง (กรณีนับคะแนนใหม่)  new
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม 23 สิงหาคม 2557
นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม 23 สิงหาคม 2557
ความหมายของด้านต่างๆ ซึ่งฝ่ายกฎหมายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้วางแนวทางไว้เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจความหมายของด้านทั้ง 11 ด้าน
ความหมายของด้านต่างๆ ซึ่งฝ่ายกฎหมายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้วางแนวทางไว้เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจความหมายของด้านทั้ง 11 ด้าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอยกเลิกลงทะเบียนการใช้สิทธินอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอยกเลิกลงทะเบียนการใช้สิทธินอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2557
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2557
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 91
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 165,021