การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 2557
Election of Members of House of Representatives B.E.2557


 
 
เครื่อข่ายข้อมูลการเมืองไทย
ตนไทยดอทคอม
 
 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 2557

 


ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง
  • กำหนดวันเวลาและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ของหน่วยเลือกตั้งที่ประกาศงดการลงคะแนน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ในพื้นที่ จังหวัดระยอง และจังหวัดเพชรบุรี คลิ๊กที่นี่
  • กำหนดวันเวลาและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ของที่เลือกตั้งกลางที่ประกาศงดลงคะแนน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทสาคร และจังหวัดเพชบูรณ์ คลิ๊กที่นี่


 
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
2 ก.พ. 57
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร
  วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป แบบบัญชีรายชื่อและแบบ
26 ม.ค. 57 26 ม.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและนอกเขตจังหวัด
  วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตจังหวัด ณ ที่เลือ
13 ม.ค. 57 - 17 ม.ค. 57
ทั้งวัน ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง
  ผู้ที่อาศัยอยู่
28 ธ.ค. 56 - 1 ม.ค. 57
08:30 - 16:30 การรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต
  สถานที่ : ตามที่ ผอ.กต.เขต กำหนด (สอบถามรายละเอียดได้ที่ สนง.กกต.จว.)
23 ธ.ค. 56 - 27 ธ.ค. 56
08:30 - 16:30 การรับสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
  ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน กรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุ
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
เคยทำเรื่องเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
อ่าน : 8469 | สร้างเมื่อ : 12 ธ.ค. 56 โดย : วิไลวรรณ
การเปลี่ยนแปลงจุดเลือกตั้ง
อ่าน : 3338 | สร้างเมื่อ : 11 ธ.ค. 56 โดย : นิรันดร์ นะกุลรัมย์
การเลือกตั้งล่วงหน้า
อ่าน : 4719 | สร้างเมื่อ : 9 ธ.ค. 56 โดย : สุภัทรา คำโต
แสดงทั้งหมด
 
กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
cons_50.pdf 854 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554
cons54_1.pdf 84 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554
cons54_2.pdf 64 KB ดาวน์โหลด
พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ พ.ศ. 2550
mp&sn_act50.pdf 409 KB ดาวน์โหลด
พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
mp&sn_act54.pdf 133 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42)
form_mp42.pdf 82 KB ดาวน์โหลด
คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบกลุ่ม - แบบ ส.ส. 42 ก.)
form_mp42A.pdf 87 KB ดาวน์โหลด
หนังสือตอบรับฯ การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42 ข.)
form_mp42B.pdf 114 KB ดาวน์โหลด
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล (แบบ ทก.1)
form_emp1.pdf 94 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งผลการขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง (แบบ ทก.2)
form_emp2.pdf 95 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 178
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 752,966