สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร
Office of Province Election Commission of Mukdahan


 
 
กกต.กลาง
สนง.กกต.ทั่วประเทศ
ect intranet
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิคส์
ห้องสมุดการเลือกตั้ง
แจ้งเบาะแสการเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
เครื่องลงคะแนน
สถาบันพัฒนาการเมือง
สำนักวินิจฉัยคดี
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
โครงการลูกเสืออาสา
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
กองทุนพรรคการเมือง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมอาเซียน
เว็บไซต์ จ.มุกดาหาร
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร

::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร ::: 

 
 
 
กิจกรรมของ กกต.จว.
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประจำจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมเพื่อคัดเลือก สปช.
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประจำจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมเพื่อคัดเลือก สปช.  new
ร่วมแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุท่าน ปธ.กกต.จว.มุกดาหาร และท่าน ผอ.กต.จว.มุกดาหาร
ร่วมแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุท่าน ปธ.กกต.จว.มุกดาหาร และท่าน ผอ.กต.จว.มุกดาหาร  new
การอบรมเพื่อมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ตามข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2
การอบรมเพื่อมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ตามข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2  new
จังหวัดมุกดาหารจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา สปช. ครั้งที่ 1
จังหวัดมุกดาหารจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา สปช. ครั้งที่ 1  new
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งระดับตำบล
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งระดับตำบล  new
ประธานกกต.มุกดาหาร และพนักงาน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ประธานกกต.มุกดาหาร และพนักงาน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  new
นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร
นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร  new
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ / พรบ.
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ ผ.ถ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556.pdf 97 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554.pdf 26 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 .pdf 974 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีพิจารณาการคัดค้านการลงคะแนนเพื่อถอดถอน สถ.ผถ. พ.ศ.2556.pdf 555 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สถ.หรือผถ. (ฉบับที่ 5) 2556.pdf 47 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้ง สถ.ผถ. พ.ศ. 2554.pdf 464 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ ผอ กกต.จว
ระเบียบ ผอ กกต.จว..pdf 332 KB ดาวน์โหลด
พรบ.ท้องถิ่น
พรบ.อบต..pdf 107 KB ดาวน์โหลด
พรบ.เทศบาล.pdf 134 KB ดาวน์โหลด
พรป.ประกอบรัฐธรรมนูญ.pdf 191 KB ดาวน์โหลด
พรบ.อบจ..pdf 157 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
คำขอลงทะเบียน/ยกเลิก ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบกลุ่ม) ส.ส. 42 ก.pdf 87 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ส.ส. 42.pdf 82 KB ดาวน์โหลด
คำขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งฯ นอกเขตจังหวัด.pdf 90 KB ดาวน์โหลด
หนังสือตอบรับฯ การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42 ข.).pdf 114 KB ดาวน์โหลด
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิณ ก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล (แบบ ทก.1).pdf 94 KB ดาวน์โหลด
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิณ ก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งแบบกลุ่ม (แบบ ทก.1.1).pdf 99 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งผลการขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง (แบบ ทก.2).pdf 95 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งผลการลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบรายกลุ่ม (แบบ ทก.2.1).pdf 107 KB ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ นอกราชอาณาจักร
แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ นอกราชอาณาจักร.pdf 65 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (แบบ ส.ส. 28).pdf 73 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. (ส.ว.28).pdf 772 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ถ.-ผ.ถ. (ส.ถ.-ผ.ถ.31).doc 43 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์ ผ.ถ.,ส.ถ.
แบบพิมพ์ ผ.ถ.,ส.ถ.40-41.doc 71 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์ ผ.ถ.,ส.ถ.33-36.doc 178 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์ ผ.ถ.,ส.ถ.25-32.doc 242 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์ ผ.ถ.,ส.ถ.20-24.doc 71 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์ ผ.ถ.,ส.ถ.19.doc 31 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์ ผ.ถ.,ส.ถ.9.doc 38 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์ ผ.ถ.,ส.ถ.10-18.doc 216 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์ ผ.ถ.,ส.ถ.1-8.doc 158 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
กระดานถาม-ตอบ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะนำภาพ ส.ถ./ผ.ถ.ที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่มาใช้ในการหาเสียงได้หรือไม่
อ่าน : 214 | สร้างเมื่อ : 19 ต.ค. 56 โดย : คนขึ้สงสัย
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ.จะอ้างพรรคการเมืองหรือเครื่องหมายของพรรคการเมืองเพื่อการโฆษณาหาเสียงได้หรือไม่
อ่าน : 195 | สร้างเมื่อ : 19 ต.ค. 56 โดย : คนสงสัย
จะมีการรับสมัครเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เมื่อไร
อ่าน : 275 | สร้างเมื่อ : 3 ก.ค. 56 โดย : tavit
การลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.
อ่าน : 2509 | สร้างเมื่อ : 19 เม.ย. 56 โดย : บุคคลทั่วไป
สมาชิกท้องถิ่น
อ่าน : 391 | สร้างเมื่อ : 2 เม.ย. 56 โดย : noc
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศใช้ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  new
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้างในการจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้างในการจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  new
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง  new
จัดซื้อจัดจ้างครุุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
จัดซื้อจัดจ้างครุุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  new
การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  new
แสดงทั้งหมด
 
รอบรั้ว กกต.
การปฐมนิเทศกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (แต่งตั้งใหม่) 14 จังหวัด
การปฐมนิเทศกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (แต่งตั้งใหม่) 14 จังหวัด  new
ประชุม ผอ.กต.จว. 77 จังหวัด เตรียมพร้อมสรรหา สปช.
ประชุม ผอ.กต.จว. 77 จังหวัด เตรียมพร้อมสรรหา สปช.  new
กกต. หารือร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเพิ่มหลักสูตรลูกเสืออาสา กกต.
กกต. หารือร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเพิ่มหลักสูตรลูกเสืออาสา กกต.
“Thai Voting Machine” ถูกต้องแม่นยำ ประหยัดเวลา ลดปัญหาเรื่องร้องเรียน
“Thai Voting Machine” ถูกต้องแม่นยำ ประหยัดเวลา ลดปัญหาเรื่องร้องเรียน  new
แสดงทั้งหมด
 
หนังสือแจ้งเวียน อปท.
มอบอำนาจ ตามมาตรา 20 และมอบหมายตามมาตรา 21
มอบอำนาจ ตามมาตรา 20 และมอบหมายตามมาตรา 21.pdf 438 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับบที่ 4).pdf
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับบที่ 4).pdf 523 KB ดาวน์โหลด
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับบัตรเลือกตั้ง สถ.ผถ.pdf 130 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยเงินชดเชยผู้ประสบภัยเนื่องจากการปฏิบัติงานเลือกตั้ง พ.ศ. 2555
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยเงินชดเชยผู้ประสบภัยเนื่องจากการปฏิบัติงานเลือกตั้ง พ.ศ. 2555.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (เลือกตั้ง 26 ม.ค. 2557)
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (เลือกตั้ง 26 ม.ค. 2557)  new
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร  new
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู  new
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่  new
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อ.คำชะอี
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อ.คำชะอี  new
แสดงทั้งหมด
 
สาระน่ารู้
รายนามประธานรัฐสภาไทย อดีตถึงปัจจุบัน
รายนามประธานรัฐสภาไทย อดีตถึงปัจจุบัน
วิธีการและข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นมีอะไรบ้าง..!
วิธีการและข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นมีอะไรบ้าง..!
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
แนวทางการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
แนวทางการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 161
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 207,853