สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร
Office of Province Election Commission of Mukdahan


 
 
กกต.กลาง
สนง.กกต.ทั่วประเทศ
ect intranet
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิคส์
ห้องสมุดการเลือกตั้ง
แจ้งเบาะแสการเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
เครื่องลงคะแนน
สถาบันพัฒนาการเมือง
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
สำนักวินิจฉัยคดี
โครงการลูกเสืออาสา
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
กองทุนพรรคการเมือง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมอาเซียน
เว็บไซต์ จ.มุกดาหาร
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
Thai PBS
Nation
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ข่าวสด
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
สยามรัฐ
ผู้จัดการ
ประชาชาติ
บางกอกโพสต์
ฐานเศรษฐกิจ
โพสต์ทูเดย์
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร

::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร :::


 
 ติดตาม การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ(คลิกดูรายละเอียด) 


 
 
กิจกรรมของ กกต.จว.
ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความจงรักภักดี
ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความจงรักภักดี  update
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  new
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง  new
ลงนามถวายความอาลัยฯ
ลงนามถวายความอาลัยฯ  new
การสำรวจความคิดเห็นร่าง พ.ร.ป.เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4 ฉบับ
การสำรวจความคิดเห็นร่าง พ.ร.ป.เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4 ฉบับ
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ / พรบ.
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ ผ.ถ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556.pdf 97 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554.pdf 26 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 .pdf 974 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีพิจารณาการคัดค้านการลงคะแนนเพื่อถอดถอน สถ.ผถ. พ.ศ.2556.pdf 555 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สถ.หรือผถ. (ฉบับที่ 5) 2556.pdf 47 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้ง สถ.ผถ. พ.ศ. 2554.pdf 464 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ ผ.ถ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2557.pdf 353 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ ผอ กกต.จว
ระเบียบ ผอ กกต.จว..pdf 332 KB ดาวน์โหลด
พรบ.ท้องถิ่น
พรบ.อบต..pdf 107 KB ดาวน์โหลด
พรบ.เทศบาล.pdf 134 KB ดาวน์โหลด
พรป.ประกอบรัฐธรรมนูญ.pdf 191 KB ดาวน์โหลด
พรบ.อบจ..pdf 157 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
คำขอลงทะเบียน/ยกเลิก ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบกลุ่ม) ส.ส. 42 ก.pdf 87 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ส.ส. 42.pdf 82 KB ดาวน์โหลด
คำขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งฯ นอกเขตจังหวัด.pdf 90 KB ดาวน์โหลด
หนังสือตอบรับฯ การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42 ข.).pdf 114 KB ดาวน์โหลด
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิณ ก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล (แบบ ทก.1).pdf 94 KB ดาวน์โหลด
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิณ ก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งแบบกลุ่ม (แบบ ทก.1.1).pdf 99 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งผลการขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง (แบบ ทก.2).pdf 95 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งผลการลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบรายกลุ่ม (แบบ ทก.2.1).pdf 107 KB ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ นอกราชอาณาจักร
แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ นอกราชอาณาจักร.pdf 65 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (แบบ ส.ส. 28).pdf 73 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. (ส.ว.28).pdf 772 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ถ.-ผ.ถ. (ส.ถ.-ผ.ถ.31).doc 43 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์ ผ.ถ.,ส.ถ.
แบบพิมพ์ ผ.ถ.,ส.ถ.40-41.doc 71 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์ ผ.ถ.,ส.ถ.33-36.doc 178 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์ ผ.ถ.,ส.ถ.25-32.doc 242 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์ ผ.ถ.,ส.ถ.20-24.doc 71 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์ ผ.ถ.,ส.ถ.19.doc 31 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์ ผ.ถ.,ส.ถ.9.doc 38 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์ ผ.ถ.,ส.ถ.10-18.doc 216 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์ ผ.ถ.,ส.ถ.1-8.doc 158 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
หนังสือแจ้งเวียน อปท.
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับบที่ 4).pdf
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับบที่ 4).pdf 523 KB ดาวน์โหลด
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับบัตรเลือกตั้ง สถ.ผถ.pdf 130 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยเงินชดเชยผู้ประสบภัยเนื่องจากการปฏิบัติงานเลือกตั้ง พ.ศ. 2555
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยเงินชดเชยผู้ประสบภัยเนื่องจากการปฏิบัติงานเลือกตั้ง พ.ศ. 2555.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
กระดานถาม-ตอบ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะนำภาพ ส.ถ./ผ.ถ.ที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่มาใช้ในการหาเสียงได้หรือไม่
อ่าน : 470 | สร้างเมื่อ : 19 ต.ค. 56 โดย : คนขึ้สงสัย
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ.จะอ้างพรรคการเมืองหรือเครื่องหมายของพรรคการเมืองเพื่อการโฆษณาหาเสียงได้หรือไม่
อ่าน : 437 | สร้างเมื่อ : 19 ต.ค. 56 โดย : คนสงสัย
จะมีการรับสมัครเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เมื่อไร
อ่าน : 511 | สร้างเมื่อ : 3 ก.ค. 56 โดย : tavit
การลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.
อ่าน : 3659 | สร้างเมื่อ : 19 เม.ย. 56 โดย : บุคคลทั่วไป
สมาชิกท้องถิ่น
อ่าน : 657 | สร้างเมื่อ : 2 เม.ย. 56 โดย : noc
การย้ายข้ามเขตหมู่บ้านเพื่อสงสมัคร ส.อบต ต. วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
อ่าน : 636 | สร้างเมื่อ : 12 ก.พ. 56 โดย : ชาญชัย อ่อนสว่าง
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แต่งตั้ง สนช.เพิ่มเติม
แต่งตั้ง สนช.เพิ่มเติม
สรุปข้อมูลการจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดมุกดาหาร
สรุปข้อมูลการจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดมุกดาหาร  new
ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557
ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557  new
ประเด็น/ข้อเสนอของ กมธ.ปฏิรูป 18 คณะ
ประเด็น/ข้อเสนอของ กมธ.ปฏิรูป 18 คณะ  new
การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  new
แสดงทั้งหมด
 
รอบรั้ว กกต.
“เลขาธิการ กกต.” เผยผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
“เลขาธิการ กกต.” เผยผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  new
ดร.ประวิช รัตนเพียร เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ”
ดร.ประวิช รัตนเพียร เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ”  new
กกต. ตั้งคณะทำงานศึกษา กม. 6 ฉบับ สนับสนุนการทำงาน สปช.
กกต. ตั้งคณะทำงานศึกษา กม. 6 ฉบับ สนับสนุนการทำงาน สปช.  new
กกต. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กกต. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กกต.ประวิช บรรยายพิเศษ โครงการวิทยากรแกนนำฯ
กกต.ประวิช บรรยายพิเศษ โครงการวิทยากรแกนนำฯ  new
แสดงทั้งหมด
 
นานา..สาระ
รายนามประธานรัฐสภาไทย อดีตถึงปัจจุบัน
รายนามประธานรัฐสภาไทย อดีตถึงปัจจุบัน
วิธีการและข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นมีอะไรบ้าง..!
วิธีการและข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นมีอะไรบ้าง..!
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
แนวทางการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
แนวทางการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (เลือกตั้ง 26 ม.ค. 2557)
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (เลือกตั้ง 26 ม.ค. 2557)  new
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร  new
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู  new
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่  new
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อ.คำชะอี
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อ.คำชะอี  new
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 44
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 385,399