สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก
The Office of Provincial Election Commission of Nakhonnayok


 
 
Facebook สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก
สำนักวินิจฉัยและคดี
อ่านข่าวประจำวัน กกต. cliping news
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 2554
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ลูกเสืออาสา กกต.
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
กองทุนพัฒนาการเมือง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก


   
 
  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวน 250 คน
ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวน 250 คน  hot
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จังหวัดนครนายก เรื่อง กำหนดสถานที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จังหวัดนครนายก เรื่อง กำหนดสถานที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  new
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครนายก เรื่องการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครนายก เรื่องการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  new
ร่วมตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครนายก
ร่วมตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครนายก  new
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนราษฏร จำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนราษฏร จำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง  new
การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิฯ
การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิฯ
เกร็ดเลือกตั้ง ส.ส.
เกร็ดเลือกตั้ง ส.ส.
แสดงทั้งหมด
 
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหินลาด กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศผล.pdf 701 KB ดาวน์โหลด
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลองครักษ์ และนายกเทศมนตรีตำบลองครักษ์
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ทต.ต.องครักษ์.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง อย่างไม่เป็นทางการ
แบบรายงานผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง อย่างไม่เป็นทางการ .pdf 304 KB ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม อย่างไม่เป็นทางการ
แบบรายงานผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม อย่างไม่เป็นทางการ .pdf 584 KB ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ อย่างไม่เป็นทางการ
แบบรายงานผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ อย่างไม่เป็นทางการ .pdf 300 KB ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ อย่างไม่เป็นทางการ
แบบรายงานผลการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ อย่างไม่เป็นทางการ .pdf 367 KB ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อย่างไม่เป็นทางการ
แบบรายงานผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อย่างไม่เป็นทางการ .pdf 251 KB ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อย่างไม่เป็นทางการ
แบบรายงานผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อย่างไม่เป็นทางการ .pdf 277 KB ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อย่างไม่เป็นทางการ
แบบรายงานผลการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อย่างไม่เป็นทางการ .pdf 281 KB ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง อย่างไม่เป็นทางการ
แบบรายงานผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง อย่างไม่เป็นทางการ .pdf 262 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน  new
ประกาศ สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล)
ประกาศ สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล)  new
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน แบบ 4 ประตู
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน แบบ 4 ประตู  new
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาด 1 ตัน แบบ 4 ประตู
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาด 1 ตัน แบบ 4 ประตู  hot
ประกาศประกวดราคาจ้างงานถมดิน งานกำแพงกันดิน ก่อสร้างรั้ว คสล. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก
ประกาศประกวดราคาจ้างงานถมดิน งานกำแพงกันดิน ก่อสร้างรั้ว คสล. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก  hot
แสดงทั้งหมด
 
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.  new
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  hot
กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง  กับการเลือกตั้ง ส.ส.  2554
กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง กับการเลือกตั้ง ส.ส. 2554  hot
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550  hot
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  hot
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศรายการค่าใช้จ่ายเลือกตั้งท้องถิ่น
รายงานแสดงค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 13 อบต.
รายงานแสดงค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 13 อบต.  new
รายงานแสดงค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา
รายงานแสดงค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา  update
รายงานแสดงค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
รายงานแสดงค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย  update
รายงานแสดงค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
รายงานแสดงค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง  update
รายงานแสดงค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะหวาย
รายงานแสดงค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะหวาย  hot
รายงานแสดงค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครนายก
รายงานแสดงค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครนายก  hot
รายงานแสดงค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ เขตเลือกตั้งที่ 13 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย เขตเลือกตั้งที่ 5
รายงานแสดงค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ เขตเลือกตั้งที่ 13 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย เขตเลือกตั้งที่ 5  hot
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา  hot
เวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับอำเภอองครักษ์
เวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับอำเภอองครักษ์  new
 กิจกรรมอบรมกรรมการ ศส.ปชต. รุ่นที่ 1 จังหวัดนครนายก
กิจกรรมอบรมกรรมการ ศส.ปชต. รุ่นที่ 1 จังหวัดนครนายก  new
เวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับอำเภอบ้านนา
เวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับอำเภอบ้านนา  hot
โครงการส่งเสริมเยาวชน มีส่วนร่วมทางการเมืองสภาเด็กและเยาวชน
โครงการส่งเสริมเยาวชน มีส่วนร่วมทางการเมืองสภาเด็กและเยาวชน  hot
เวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับอำเภอบ้านนา
เวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับอำเภอบ้านนา  new
พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร กกต.จว.นครนายก เนื่องในวันสงกรานต์ 2558
พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร กกต.จว.นครนายก เนื่องในวันสงกรานต์ 2558  hot
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  new
โครงการส่งเสริมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
โครงการส่งเสริมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง  new
การจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับอำเภอ
การจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับอำเภอ
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.28)
แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.28)
คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ว. 42)
คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ว. 42)
คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบกลุ่ม – แบบ ส.ว. 42 ก)
คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบกลุ่ม – แบบ ส.ว. 42 ก)
คำขอยกเลิกลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร
คำขอยกเลิกลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง รายกลุ่ม (ทก.1/1)
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง รายกลุ่ม (ทก.1/1)  hot
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (แบบ ส.ส. 28)
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (แบบ ส.ส. 28)  new
แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ นอกราชอาณาจักร
แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ นอกราชอาณาจักร
คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบกลุ่ม - แบบ ส.ส. 42 ก.)
คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบกลุ่ม - แบบ ส.ส. 42 ก.)  new
หนังสือแจ้งผลการขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง (แบบ ทก.2)
หนังสือแจ้งผลการขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง (แบบ ทก.2)
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล (แบบ ทก.1) form_emp1.pdf
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล (แบบ ทก.1) form_emp1.pdf  new
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิก 17 อบต.
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิก 17 อบต.  hot
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์  new
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหินลาด
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหินลาด  new
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง  hot
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย  new
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
22 พ.ค. 58
ทั้งวัน เวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับอำเภอองครักษ์
  กิจกรรมการจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับอ
30 มี.ค. 57 30 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 การเลือกตั้ง ส.ว.
  การเลือกตั้ง ส.ว. เข้าคูหากากบาทเบอร์เดียว ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่อ
23 มี.ค. 57 23 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งตั้งล่วงหน้า ส.ว.
  เลือกตั้งตั้งล่วงหน้า ส.ว.เข้าคูหากากบาทเบอร์เดียว ณ หอประชุมโรงเรียนน
2 ก.พ. 57 2 ก.พ. 57
08:00 - 15:00 การเลือกตั้ง ส.ส.
  การเลือกตั้ง ส.ส.
2 ก.ค. 56 - 4 ก.ค. 56
ทั้งวัน โครงการศึกษาดูงาน
  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก จะดำเนินโครงการศึ
26 มิ.ย. 56
ทั้งวัน กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย (ทดแทน)
  กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย (ทดแทน) กลุ่มเป
19 มิ.ย. 56
ทั้งวัน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนกับการมีส่วนร่วมทา
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
การยกเลิกการใช้สิทธินอกจังหวัด
อ่าน : 390 | สร้างเมื่อ : 24 ม.ค. 57 โดย : ประไพรัช มหาวงษ์
สอบถามผลการเลือกตั้ง นายก อบต.
อ่าน : 1082 | สร้างเมื่อ : 9 ต.ค. 55 โดย : คนไกลบ้าน
สงสัยเกี่ยวกับการรับเงินเดือน
อ่าน : 802 | สร้างเมื่อ : 8 ต.ค. 55 โดย : Wilawan
อยากทราบว่าจะขอส.ส29 ของจ.นครนายกได้ที่ใด
อ่าน : 818 | สร้างเมื่อ : 8 ก.พ. 55 โดย : อยากทราบเป็นอย่างยิ่ง
ข้าราชการเกี่ยวข้องกับ กกต.ด้วยหรือ
อ่าน : 1065 | สร้างเมื่อ : 6 ต.ค. 54 โดย : ขอทราบเป็นความรู้
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 749,944