สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม
The Office of Provincial Election Commission of Nakhonpathom


 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม

 
 
 
     
 
 
 
 
 
   
   
   
   
 
 


 
 
คู่มือการเลือกตั้งท้องถิ่น
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ผลการเลือกตั้ง ส.อบต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี(แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อ 27 ม.ค. 56)
ผลการเลือกตั้ง ส.อบต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี(แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 129 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
กิจกรรมของสำนักงาน
กิจกรรมครบรอบ 17 ปี กกต.
กิจกรรมครบรอบ 17 ปี กกต.
โรงเรียนสหบำรุงวิทยาเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2558
โรงเรียนสหบำรุงวิทยาเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2558
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น  อบต.สนามจันทร์
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น อบต.สนามจันทร์
พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลคลองโยง  อ.พุทธมณฑล
พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลคลองโยง อ.พุทธมณฑล
การเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลบางไทรป่า  อ.บางเลน
การเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลบางไทรป่า อ.บางเลน
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2557
การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง สว..pdf 646 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง
การนำเข้าผลการใช้สิทธิ์.xls 23 KB ดาวน์โหลด
รับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้.pdf 23 KB ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์การวินิจฉัยบัตรดี-บัตรเสีย
ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างการวินิจฉัยบัตรดี-บัตรเสีย.pdf 262 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง/รับยื่นบัญชี
13 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี
12 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ ทต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ ทต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
11 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี
3 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี
2 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.บางพระ อ.นครชัยศรี
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.บางพระ อ.นครชัยศรี
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ประกวดราคา
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 12
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 354,163