สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม
The Office of Provincial Election Commission of Nakhonpathom


 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม


 
 
 
 

 กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดนครปฐม
 
 

เวที

วันที่

เวลา

สถานที่

ระดับจังหวัด/ชุมชนท้องถิ่น

เสาร์ที่ 28  กุมพาพันธ์  58

08.30  15.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

อำเภอบางเลน

เสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์  58

08.30  15.00 น.

อบต. บางระกำ

เด็กและเยาวชน

พฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 58

08.30  15.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

อำเภอสามพราน

เสาร์ที่ 21  กุมภาพันธ์  58

08.30  15.00 น.

โรงเรียนนาคประสิทธิ์

อำเภอกำแพงแสน

เสาร์ที่ 7  มีนาคม  58

08.30  15.00 น.

อำเภอกำแพงแสน

อำเภอดอนตูม

เสาร์ที่ 21  มีนาคม  58

08.30  15.00 น.

อำเภอดอนตูม

อำเภอพุทธมณฑล

เสาร์ที่ 28  มีนาคม 58

08.30  15.00 น.

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  ศาลายา

อำเภอนครชัยศรี

เสาร์ที่ 25  เมษายน  58

08.30  15.00 น.

อำเภอนครชัยศรี

อำเภอเมืองนครปฐม

เสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 58

08.30  15.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

อำเภอบางเลน

พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 58

08.30  15.00 น.

อำเภอบางเลน

อำเภอสามพราน

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 58

08.30  15.00 น.

วัดไร่ขิง

อำเภอกำแพงแสน

เสาร์ที่ 20 มิถุนายน 58

08.30  15.00 น.

โรงเรียนวัดสระสี่มุม

   
   
 


 
 
คู่มือการเลือกตั้งท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2556)
คู่มือ กปน. (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2556).pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2556.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ผลการเลือกตั้ง ส.อบต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี(แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อ 27 ม.ค. 56)
ผลการเลือกตั้ง ส.อบต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี(แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 129 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
กิจกรรมของสำนักงาน
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยสู่ชุมชน  ณ รพ.สต.บางระกำ
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยสู่ชุมชน ณ รพ.สต.บางระกำ  new
การจัดงานเลี้ยงส่งนายนาเคนทร์  ทองไพรวัลย์  ปธ.กกต.จว.นครปฐม ไปดำรงตำแหน่งนอกเขตจังหวัดนครปฐม
การจัดงานเลี้ยงส่งนายนาเคนทร์ ทองไพรวัลย์ ปธ.กกต.จว.นครปฐม ไปดำรงตำแหน่งนอกเขตจังหวัดนครปฐม
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ณ วัดลำเหย
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ณ วัดลำเหย  new
การเข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย  ประจำปี 2558
การเข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558
โครงการนิเทศพรรคการเมืองและสาชาพรรคการเมืองฯ ประจำปี 2558
โครงการนิเทศพรรคการเมืองและสาชาพรรคการเมืองฯ ประจำปี 2558
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ณ ที่เลือกตั้งกลาางในวันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗.pdf 26 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ ๓) และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗.pdf 28 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗.pdf 109 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗.pdf 819 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖.pdf 97 KB ดาวน์โหลด
การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2557
การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง สว..pdf 646 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง/รับยื่นบัญชี
13 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี
12 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ ทต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ ทต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
11 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี
3 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี
2 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.บางพระ อ.นครชัยศรี
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.บางพระ อ.นครชัยศรี
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ประกวดราคา
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 34
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 333,765