สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม
The Office of Provincial Election Commission of Nakhonpathom


 
 
ตรวจสอบข้อมูลพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง กกต.จว.นฐ.
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม

 ทีฆายุโกโหตุ  มหาราชา
ขอพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญ  พระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าฯพระพุทธเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม

   
   
 
 
 


 
 
คู่มือการเลือกตั้งท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2556)
คู่มือ กปน. (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2556).pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2556.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ผลการเลือกตั้ง ส.อบต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี(แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อ 27 ม.ค. 56)
ผลการเลือกตั้ง ส.อบต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี(แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 129 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
กิจกรรมของสำนักงาน
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในสถานศึกษา ครั้งที่7 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในสถานศึกษา ครั้งที่7 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม  new
การเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
การเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล  new
โครงการส่งเสริมประช่าธิปไตยและการเลือกตั้งในสถานศึกษา  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบ มัธยม)
โครงการส่งเสริมประช่าธิปไตยและการเลือกตั้งในสถานศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบ มัธยม)  new
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา  new
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในสถานศึกษา  โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในสถานศึกษา โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์  new
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ณ ที่เลือกตั้งกลาางในวันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗.pdf 26 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ ๓) และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗.pdf 28 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗.pdf 109 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗.pdf 819 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖.pdf 97 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ล่าสุด)
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖.pdf 214 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง/รับยื่นบัญชี
13 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี
12 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ ทต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ ทต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
11 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี
3 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี
2 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.บางพระ อ.นครชัยศรี
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.บางพระ อ.นครชัยศรี
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร
แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร
แบบฟอร์มการจัดทำบัญชี.pdf 48 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 42
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 314,533