สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม
The Office of Provincial Election Commission of Nakhonpathom


 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม

 
 
 
     
 
 
                                                                                                                                                                                             
     
     


 
 
คู่มือการเลือกตั้งท้องถิ่น
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ผลการเลือกตั้ง ส.อบต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี(แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อ 27 ม.ค. 56)
ผลการเลือกตั้ง ส.อบต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี(แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 129 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
กิจกรรมของสำนักงาน
กิจกรรมมอบรางวัลผู้ช่วยเหลือการออกเสียงประชามติ
กิจกรรมมอบรางวัลผู้ช่วยเหลือการออกเสียงประชามติ
กิจกรรม bigday
กิจกรรม bigday
กิจกรรมเวทีแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญ
กิจกรรมเวทีแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญ
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายการเลือกตั้ง(เชิงรุก) อบต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายการเลือกตั้ง(เชิงรุก) อบต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม  hot
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2557
การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง สว..pdf 646 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง
การนำเข้าผลการใช้สิทธิ์.xls 23 KB ดาวน์โหลด
รับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้.pdf 23 KB ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์การวินิจฉัยบัตรดี-บัตรเสีย
ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างการวินิจฉัยบัตรดี-บัตรเสีย.pdf 262 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 39
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 391,331