สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม
The Office of Provincial Election Commission of Nakhonpathom


 
 
ตรวจสอบข้อมูลพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง กกต.จว.นฐ.
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม

 
 
 


 
 
คู่มือการเลือกตั้งท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2556)
คู่มือ กปน. (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2556).pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2556.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ผลการเลือกตั้ง ส.อบต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี(แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อ 27 ม.ค. 56)
ผลการเลือกตั้ง ส.อบต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี(แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 129 KB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้งนายก และสมาชิก อ.กำแพงแสน (กรณีครบวาระ )เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 55
ส.อบต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน.pdf 255 KB ดาวน์โหลด
ส.อบต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน.pdf 258 KB ดาวน์โหลด
ส.อบต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน.pdf 245 KB ดาวน์โหลด
นายก อบต.กระตีบ อ.กำแพงแสน.pdf 137 KB ดาวน์โหลด
ส.อบต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน.pdf 228 KB ดาวน์โหลด
ส.อบต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน.pdf 466 KB ดาวน์โหลด
ส.อบต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน.pdf 282 KB ดาวน์โหลด
นายก อบต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน.pdf 138 KB ดาวน์โหลด
ส.อบต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน.pdf 265 KB ดาวน์โหลด
นายก อบต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน.pdf 136 KB ดาวน์โหลด
ส.อบต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน.pdf 252 KB ดาวน์โหลด
นายก อบต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน.pdf 138 KB ดาวน์โหลด
ส.อบต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน.pdf 273 KB ดาวน์โหลด
นายก อบต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน.pdf 139 KB ดาวน์โหลด
ส.อบต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน.pdf 238 KB ดาวน์โหลด
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน.pdf 137 KB ดาวน์โหลด
ส.อบต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน.pdf 382 KB ดาวน์โหลด
นายก อบต.กระตีบ อ.กำแพงแสน.pdf 137 KB ดาวน์โหลด
ส.อบต.กระตีบ อ.กำแพงแสน.pdf 232 KB ดาวน์โหลด
นายก อบต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน.pdf 137 KB ดาวน์โหลด
นายก อบต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน.pdf 137 KB ดาวน์โหลด
ส.อบต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน.pdf 238 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
กิจกรรมของสำนักงาน
เมื่อวันที่ 12  มิ.ย. 57  โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา จัดพิธีไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน
เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 57 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา จัดพิธีไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน
การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
ครบรอบ  16 ปี กกต.
ครบรอบ 16 ปี กกต.  new
การนำเครื่องลงคะแนนไปใช้เลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนสหบำรุงวิทยา
การนำเครื่องลงคะแนนไปใช้เลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนสหบำรุงวิทยา
โรงเรียนกำแพงแสน  จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนกำแพงแสน จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ณ ที่เลือกตั้งกลาางในวันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗.pdf 26 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ ๓) และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗.pdf 28 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗.pdf 109 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗.pdf 819 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖.pdf 97 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ล่าสุด)
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖.pdf 214 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง/รับยื่นบัญชี
13 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี
12 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ ทต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ ทต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
11 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี
3 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี
2 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.บางพระ อ.นครชัยศรี
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.บางพระ อ.นครชัยศรี
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร
แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร
แบบฟอร์มการจัดทำบัญชี.pdf 48 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 31
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 272,769