สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม
The Office of Provincial Election Commission of Nakhonpathom


 
 
ตรวจสอบข้อมูลพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง กกต.จว.นฐ.
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม

 
 


 
 
คู่มือการเลือกตั้งท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2556)
คู่มือ กปน. (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2556).pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2556.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ผลการเลือกตั้ง นาย/สมาชิก อบต.ท่ากระชับ และ สมาชิก อบต.บ้านใหม่ เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 56
ผลการเลือกตั้งสมาชิก อบต.บ้านใหม่.pdf 491 KB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต.ท่ากระชับ.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้งนายก/สมาชิก อบต.งิ้วราย และ นาย/สมาชิก อบต.ห้วยพลู เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 56
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต.งิ้วราย.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต.ห้วยพลู.pdf 865 KB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้งนายก/สมาชิก อบต.บางพระ และ นาย/สมาชิก อบต.ศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 56
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต.บางพระ.pdf 886 KB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต.ศรีมหาโพธิ์.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้งสมาชิก อบต.วัดสำโรง, สมาชิก อบต.วัดแค, สมาชิก อบต.บางแก้วฟ้า และสมาชิก อบต.ไทยาวาส เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 56
ผลการเลือกตั้งสมาชิก อบต.วัดสำโรง.pdf 502 KB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้งสมาชิก อบต.วัดแค.pdf 468 KB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้งสมาชิก อบต.ไทยาวาส.pdf 490 KB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้งสมาชิก อบต.บางแก้วฟ้า.pdf 504 KB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบต.ลำพญา เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 56
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต.ลำพญา.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
กิจกรรมของสำนักงาน
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำพญา
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำพญา  new
กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  hot
ประธานกรรมการการเลือกตั้งมาเยี่ยม กกต.จว.นครปฐม
ประธานกรรมการการเลือกตั้งมาเยี่ยม กกต.จว.นครปฐม
งานพรรคการเมืองออกตรวจหน่วยเลือกตั้งในเขตอำเภอสามพรานและอำเภอลบางเลน
งานพรรคการเมืองออกตรวจหน่วยเลือกตั้งในเขตอำเภอสามพรานและอำเภอลบางเลน
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในการลงคะแนนก่่อนวันเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในการลงคะแนนก่่อนวันเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด  update
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ณ ที่เลือกตั้งกลาางในวันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗.pdf 26 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ ๓) และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗.pdf 28 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗.pdf 109 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗.pdf 819 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖.pdf 97 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ล่าสุด)
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖.pdf 214 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง/รับยื่นบัญชี
13 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี
12 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ ทต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ ทต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
11 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี
3 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี
2 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.บางพระ อ.นครชัยศรี
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.บางพระ อ.นครชัยศรี
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร
แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร
แบบฟอร์มการจัดทำบัญชี.pdf 48 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 50
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 255,606