สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม
The Office of Provincial Election Commission of Nakhonpathom


 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม


 กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดนครปฐม
 
 

เวที

วันที่

เวลา

สถานที่

ระดับจังหวัด/ชุมชนท้องถิ่น

เสาร์ที่ 28  กุมพาพันธ์  58

08.30 15.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

อำเภอบางเลน

เสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์  58

08.30 15.00 น.

อบต. บางระกำ

เด็กและเยาวชน

พฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 58

08.30 15.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

อำเภอสามพราน

เสาร์ที่ 21  กุมภาพันธ์  58

08.30 15.00 น.

โรงเรียนนาคประสิทธิ์

อำเภอกำแพงแสน

เสาร์ที่ 7  มีนาคม  58

08.30 15.00 น.

อำเภอกำแพงแสน

อำเภอดอนตูม

เสาร์ที่ 21  มีนาคม  58

08.30 15.00 น.

อำเภอดอนตูม

อำเภอพุทธมณฑล

เสาร์ที่ 28  มีนาคม 58

08.30 15.00 น.

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  ศาลายา

อำเภอนครชัยศรี

เสาร์ที่ 25  เมษายน  58

08.30 15.00 น.

อำเภอนครชัยศรี

อำเภอเมืองนครปฐม

เสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 58

08.30 15.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

อำเภอบางเลน

พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 58

08.30 15.00 น.

อำเภอบางเลน

อำเภอสามพราน

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 58

08.30 15.00 น.

วัดไร่ขิง

อำเภอกำแพงแสน

เสาร์ที่ 20 มิถุนายน 58

08.30 15.00 น.

โรงเรียนวัดสระสี่มุม

 

 
 
   
   
 


 
 
คู่มือการเลือกตั้งท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2556)
คู่มือ กปน. (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2556).pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2556.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ผลการเลือกตั้ง ส.อบต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี(แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อ 27 ม.ค. 56)
ผลการเลือกตั้ง ส.อบต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี(แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf 129 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
กิจกรรมของสำนักงาน
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปี 2558
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปี 2558
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม  จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกราชวิทยาลัยฯ  จัดเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนกาญจนาภิเษกราชวิทยาลัยฯ จัดเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา วิทยาลัยนาฎศิลป์
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา วิทยาลัยนาฎศิลป์
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ณ ที่เลือกตั้งกลาางในวันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗.pdf 26 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ ๓) และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗.pdf 28 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗.pdf 109 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗.pdf 819 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖.pdf 97 KB ดาวน์โหลด
การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2557
การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง สว..pdf 646 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง/รับยื่นบัญชี
13 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี
12 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ ทต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ ทต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
11 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี
3 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี
2 ธ.ค. 56
09:00 - 16:30 รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.บางพระ อ.นครชัยศรี
  รับยื่นบัญชีฯ นอกสถานที่ ณ อบต.บางพระ อ.นครชัยศรี
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ประกวดราคา
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 128
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 330,177