สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม
Office of The Election Commission of Nakhonphanom


 
 
เว็บไซต์จังหวัดนครพนม
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
สถาบันพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม

 
 
 


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมบุญมหากุศลสร้างสมเด็จองค์ปฐม
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมบุญมหากุศลสร้างสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา"  new
ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  new
แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม
แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม
พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ชั่วคราว) พ.ศ. 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ชั่วคราว) พ.ศ. 2557
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก และ ส.ทต.ธาตุพนมใต้ ฝั่งแดง นาหนาด การเลือกตั้ง ส.ทต.น้ำก่ำ และหนองญาติ
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก และ ส.ทต.ธาตุพนมใต้ ฝั่งแดง นาหนาด การเลือกตั้ง ส.ทต.น้ำก่ำ และหนองญาติ  new
กกต. มีมติในการประชุมครั้งที่ 45/2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ว. จำนวน 58 คน
กกต. มีมติในการประชุมครั้งที่ 45/2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ว. จำนวน 58 คน  new
ผลคะแนน ข้อมูล สถิติ การเลือกตั้ง ส.ว. จ.นครพนม เลือกตั้งวันที่ 30 มี.ค. 2557
ผลคะแนน ข้อมูล สถิติ การเลือกตั้ง ส.ว. จ.นครพนม เลือกตั้งวันที่ 30 มี.ค. 2557
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. (แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง) จ.นครพนม
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. (แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง) จ.นครพนม  update
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
12 ต.ค. 56 12 ต.ค. 56
08:00 - 15:00 เลือกตั้งนายก อบต. และ ส.อบต.ที่ครบวาระในวันที่ 5 ก.ย.2556 และกำหนดเลือกตั้งในวันที่ 12 ต.ค.2556
   เลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต. จำนวน 54 แห่ง ที่ครบวาระในวันที่ 5 ก.ย.2556 กำหนดเลื
9 ก.ย. 56 - 13 ก.ย. 56
08:30 - 16:30 รับสมัครรับเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต. ที่ครบวาระในวันที่ 5 ก.ย.2556 จำนวน 54 แห่ง
   รับสมัครรับเลือกตั้งนายก และ ส.อบต. ที่ครบวาระในวันที่ 5 ก.ย.2556 โดยรับสม
8 ก.ย. 56 8 ก.ย. 56
08:00 - 15:00 เลือกตั้งนายก อบต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม วันที่ 8 ก.ย.2556
            เลือกตั้งนายก อบต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม กรณีครบวาระ
18 ส.ค. 56 18 ส.ค. 56
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.ทต.หนองญาติ อ.เมืองฯ จ.นครพนม วันที่ 18 ส.ค.2556
  เลือกตั้ง ส.ทต.หนองญาติ เขต ลต.1 อ.เมืองฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง
21 ก.ค. 56 21 ก.ค. 56
08:00 - 15:00 เลือกตั้งนายก อบต.นาใน อ.โพนสวรรค์
       เลือกตั้งนายก อบต.นาใน อ.โพนสวรรค์ กรณีนายทรงเกียรติ กวนศักดิ์
23 มิ.ย. 56 23 มิ.ย. 56
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.อบต.บ้านค้อ เขต 16 อ.โพนสวรรค์ แทนตำแหน่งที่ว่าง
      เลือกตั้ง ส.อบต.บ้านค้อ เขต ลต.16 อ.โพนสวรรค์ แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณี
17 มิ.ย. 56 - 21 มิ.ย. 56
08:30 - 16:30 รับสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.นาใน อ.โพนสวรรค์
      รับสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.นาใน อ.โพนสวรรค์ ระหว่างวันที่ 17 - 21 ก.
26 พ.ค. 56 26 พ.ค. 56
08:00 - 15:00 ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต.พระกลางทุ่ง เขต 4 อ.ธาตุพนม แทนตำแหน่งที่ว่าง
  เลือกตั้ง ส.อบต.พระกลางทุ่ง เขต 4 บ้านหลักศิลาเหนือ) อ.ธาตุพนม จว.นครพนม แท
12 พ.ค. 56 12 พ.ค. 56
08:00 - 15:00 ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ทต.ธาตุพนม เขต ลต.1 อ.ธาตุพนม แทนตำแหน่งที่ว่าง
  ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ทต.ธาตุพนม เขต ลต.๑ อ.ธาตุพนม  แทนต
21 เม.ย. 56 21 เม.ย. 56
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.อบต.ไผ่ล้อม เขต 1 อ.บ้านแพง แทนตำแหน่งที่ว่าง
       เลือกตั้ง ส.อบต.ไผ่ล้อม เขต 1 อ.บ้านแพง แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีนาย
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน.pdf 240 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.นาขมิ้น.pdf 236 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.นางัว.pdf 210 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.บ้านค้อ.pdf 248 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.โพนสวรรค์.pdf 216 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.โคกสี เขต 1-2 อ.วังยาง แทนตำแหน่งที่ว่าง.pdf 80 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.หนองบ่อ เขต 5 อ.นาแก แทนตำแหน่งที่ว่าง.pdf 76 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.พุ่มแก เขต 1.pdf 75 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ทต.น้ำก่ำ เขต 2.pdf 392 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต.โคกสี อ.วังยาง กรณีครบวาระ.pdf 73 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.บ้านเอื้อง.pdf 237 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ ส.ทต.เวินพระบาท กรณียกฐานะ.pdf 174 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกฯ และ ส.ทต.พระซอง อ.นาแก.pdf 169 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ ส.ทต.เวินพระบาท กรณียกฐานะ.pdf 174 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ ส.ทต.ธาตุพนม.pdf 166 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต.มหาชัย.pdf 74 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้ง อบจ.นครพนม.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.หนองแวง.pdf 166 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.พุ่มแก เขต 1.pdf 386 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.นาหว้า.pdf 138 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ท่าค้อ เขต 13 อ.เมือง แทนตำแหน่งที่ว่าง.pdf 75 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ท่าจำปา.pdf 158 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.โนนตาล เขต 4 อ.ท่าอุเทน แทนตำแหน่งที่ว่าง.pdf 79 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.บ้านผึ้ง เขต 9 อ.เมือง แทนตำแหน่งที่ว่าง.pdf 76 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.หนองเทา เขต 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง.pdf 79 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.โคกหินแฮ่ เขต 6.pdf 79 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.รามราช เขต 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง.pdf 78 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.พะทาย เขต 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง.pdf 77 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ขามเฒ่า เขต 9.pdf 78 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
คำวินิจฉัย และคำสั่งศาลในการเลือกตั้งของ จ.นครพนม
คำวินิจฉัย กรณี อบจ.
คำวินิจฉัย อบจ.นครพนม.pdf 869 KB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัย และคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ กรณี อบต.
คำวิจฉัย สมาชิกอบต.นาแก.pdf 984 KB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัย นายก อบต.บ้านแก้ง 1.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัย นายก อบต.บ้านแก้ง2.pdf 894 KB ดาวน์โหลด
คำพิพากษาอบต.บ้านผึ้ง กรณี ไม่ยื่นบัญชีราบรับ-รายจ่าย.pdf 555 KB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัย นายก อบต. โคกสูง.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัย อบต.พระกลางทุ่ง กรณี นับคะแนนเลือกตั้ง ใหม่.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัย อบต.ก้านเหลือง กรณี นับคะแนนเลือกตั้ง ใหม่.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำพิพากษาน้ำก่ำ หน้า 14-18.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำพิพากษาน้ำก่ำ หน้า 1 - 5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำพิพากษาน้ำก่ำ หน้า 6-9.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำพิพากษาน้ำก่ำ หน้า 10-13.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค ๔ อบต.นาหว้า หน้า 5-8.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค ๔ อบต.นาหว้า หน้า 1-4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยและคำสั่งศาลอุทธรณ์ กรณี ทต.
คำวินิจฉํย นายก ทต.ศรีสงคราม1.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัย นายก ทต.ศรีสงคราม3.pdf 1,002 KB ดาวน์โหลด
คำพิพากษา ทต.ศรีสงคราม.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ทต.หนองญาติ หน้า 6-10.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำสั่งศาลอุทธณณ์ภาค ๔ ทต.หนองญาติ หน้า 1-5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ภาพกิจกรรมดำเนินงาน
การร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2557
การร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2557
ร่วมบรรยาย หลักการประชาธิปไตย กศน.อ.นาหว้า วันที่ 7 ธ.ค. 2557 ณ ศาลาประชาคม อ.นาหว้า
ร่วมบรรยาย หลักการประชาธิปไตย กศน.อ.นาหว้า วันที่ 7 ธ.ค. 2557 ณ ศาลาประชาคม อ.นาหว้า
ร่วมบรรยาย หลักการประชาธิปไตย กศน.อ.ศรีสงคราม วันที่ 27 พ.ย. 2557 ณ วัดบ้านคำสว่าง อ.ศรีสงครา
ร่วมบรรยาย หลักการประชาธิปไตย กศน.อ.ศรีสงคราม วันที่ 27 พ.ย. 2557 ณ วัดบ้านคำสว่าง อ.ศรีสงครา  update
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2557
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2557  new
สนง.กกต.จว.นพ. ร่วมงานวันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2557
สนง.กกต.จว.นพ. ร่วมงานวันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2557
การประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กกต.นครพนม ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
กกต.นครพนม ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง  hot
โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ สนง.กกต.จว.นครพนม
โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ สนง.กกต.จว.นครพนม  new
กิจกรรมการประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
กิจกรรมการประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง  new
กกต.นครพนม ร่วมกับ กศน.นครพนม เดินรณรงค์ให้ออกมาเลือกตั้ง ส.ว.57
กกต.นครพนม ร่วมกับ กศน.นครพนม เดินรณรงค์ให้ออกมาเลือกตั้ง ส.ว.57  new
กกต. ร่วมมือกับกศน.จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล
กกต. ร่วมมือกับกศน.จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล  hot
กกต.นครพนม จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
กกต.นครพนม จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์  new
กกต.นครพนม จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
กกต.นครพนม จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์  new
กกต.นครพนม จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
กกต.นครพนม จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์  new
สนง.กกต.จว.นครพนม ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สนง.กกต.จว.นครพนม ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
แสดงทั้งหมด
 
รวมกฎหมายและระเบียบเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศ กกต.ว่าด้วยวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.2555
ประกาศ กกต.ว่าด้วยวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.2555
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ.หรือ ผ.ถ. ฉบับที่ ๔ พ.ศ.2556
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ.หรือ ผ.ถ. ฉบับที่ ๔ พ.ศ.2556
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายเอกสาร พ.ศ.2552 และระเบียบ กกต.ว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ.2553
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายเอกสาร พ.ศ.2552 และระเบียบ กกต.ว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ.2553
ประกาศ กกต.ว่าด้วยวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551
ประกาศ กกต.ว่าด้วยวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551
แสดงทั้งหมด
 
รธน./พ.ร.ป./พ.ร.บ.
พรป.ว่าด้วย ปปช. พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
พรป.ว่าด้วย ปปช. พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
แสดงทั้งหมด
 
สาระน่ารู้
แนวทางการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
แนวทางการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องกำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องกำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔
คดีลักทรัพย์โดยใช้อุบายบัตร เอ ที เอ็ม
คดีลักทรัพย์โดยใช้อุบายบัตร เอ ที เอ็ม
การใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม
การใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม
การวินิจฉัยสมาชิกภาพของ ส.อบต.
การวินิจฉัยสมาชิกภาพของ ส.อบต.
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 53
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 737,955