สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม
Office of The Election Commission of Nakhonphanom


 
 
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม
 
 
 


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตการเลือกตั้ง
แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตการเลือกตั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม
แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม
พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ชั่วคราว) พ.ศ. 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ชั่วคราว) พ.ศ. 2557
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก และ ส.ทต.ธาตุพนมใต้ ฝั่งแดง นาหนาด การเลือกตั้ง ส.ทต.น้ำก่ำ และหนองญาติ
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก และ ส.ทต.ธาตุพนมใต้ ฝั่งแดง นาหนาด การเลือกตั้ง ส.ทต.น้ำก่ำ และหนองญาติ  new
กกต. มีมติในการประชุมครั้งที่ 45/2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ว. จำนวน 58 คน
กกต. มีมติในการประชุมครั้งที่ 45/2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ว. จำนวน 58 คน  new
ผลคะแนน ข้อมูล สถิติ การเลือกตั้ง ส.ว. จ.นครพนม เลือกตั้งวันที่ 30 มี.ค. 2557
ผลคะแนน ข้อมูล สถิติ การเลือกตั้ง ส.ว. จ.นครพนม เลือกตั้งวันที่ 30 มี.ค. 2557
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองในการแถลงผลงานของพรรคการเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองในการแถลงผลงานของพรรคการเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศ กกต. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และจำนวนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมืองประจำปี 2555 ตามมาตรา 81 แห่ง พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
ประกาศ กกต. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และจำนวนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมืองประจำปี 2555 ตามมาตรา 81 แห่ง พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
12 ต.ค. 56 12 ต.ค. 56
08:00 - 15:00 เลือกตั้งนายก อบต. และ ส.อบต.ที่ครบวาระในวันที่ 5 ก.ย.2556 และกำหนดเลือกตั้งในวันที่ 12 ต.ค.2556
   เลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต. จำนวน 54 แห่ง ที่ครบวาระในวันที่ 5 ก.ย.2556 กำหนดเลื
9 ก.ย. 56 - 13 ก.ย. 56
08:30 - 16:30 รับสมัครรับเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต. ที่ครบวาระในวันที่ 5 ก.ย.2556 จำนวน 54 แห่ง
   รับสมัครรับเลือกตั้งนายก และ ส.อบต. ที่ครบวาระในวันที่ 5 ก.ย.2556 โดยรับสม
8 ก.ย. 56 8 ก.ย. 56
08:00 - 15:00 เลือกตั้งนายก อบต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม วันที่ 8 ก.ย.2556
            เลือกตั้งนายก อบต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม กรณีครบวาระ
18 ส.ค. 56 18 ส.ค. 56
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.ทต.หนองญาติ อ.เมืองฯ จ.นครพนม วันที่ 18 ส.ค.2556
  เลือกตั้ง ส.ทต.หนองญาติ เขต ลต.1 อ.เมืองฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง
21 ก.ค. 56 21 ก.ค. 56
08:00 - 15:00 เลือกตั้งนายก อบต.นาใน อ.โพนสวรรค์
       เลือกตั้งนายก อบต.นาใน อ.โพนสวรรค์ กรณีนายทรงเกียรติ กวนศักดิ์
23 มิ.ย. 56 23 มิ.ย. 56
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.อบต.บ้านค้อ เขต 16 อ.โพนสวรรค์ แทนตำแหน่งที่ว่าง
      เลือกตั้ง ส.อบต.บ้านค้อ เขต ลต.16 อ.โพนสวรรค์ แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณี
17 มิ.ย. 56 - 21 มิ.ย. 56
08:30 - 16:30 รับสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.นาใน อ.โพนสวรรค์
      รับสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.นาใน อ.โพนสวรรค์ ระหว่างวันที่ 17 - 21 ก.
26 พ.ค. 56 26 พ.ค. 56
08:00 - 15:00 ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต.พระกลางทุ่ง เขต 4 อ.ธาตุพนม แทนตำแหน่งที่ว่าง
  เลือกตั้ง ส.อบต.พระกลางทุ่ง เขต 4 บ้านหลักศิลาเหนือ) อ.ธาตุพนม จว.นครพนม แท
12 พ.ค. 56 12 พ.ค. 56
08:00 - 15:00 ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ทต.ธาตุพนม เขต ลต.1 อ.ธาตุพนม แทนตำแหน่งที่ว่าง
  ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ทต.ธาตุพนม เขต ลต.๑ อ.ธาตุพนม  แทนต
21 เม.ย. 56 21 เม.ย. 56
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.อบต.ไผ่ล้อม เขต 1 อ.บ้านแพง แทนตำแหน่งที่ว่าง
       เลือกตั้ง ส.อบต.ไผ่ล้อม เขต 1 อ.บ้านแพง แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีนาย
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
คำวินิจฉัย และคำสั่งศาลในการเลือกตั้งของ จ.นครพนม
คำวินิจฉัย กรณี อบจ.
คำวินิจฉัย อบจ.นครพนม.pdf 869 KB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัย และคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ กรณี อบต.
คำวิจฉัย สมาชิกอบต.นาแก.pdf 984 KB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัย นายก อบต.บ้านแก้ง 1.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัย นายก อบต.บ้านแก้ง2.pdf 894 KB ดาวน์โหลด
คำพิพากษาอบต.บ้านผึ้ง กรณี ไม่ยื่นบัญชีราบรับ-รายจ่าย.pdf 555 KB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัย นายก อบต. โคกสูง.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัย อบต.พระกลางทุ่ง กรณี นับคะแนนเลือกตั้ง ใหม่.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัย อบต.ก้านเหลือง กรณี นับคะแนนเลือกตั้ง ใหม่.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำพิพากษาน้ำก่ำ หน้า 14-18.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำพิพากษาน้ำก่ำ หน้า 1 - 5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำพิพากษาน้ำก่ำ หน้า 6-9.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำพิพากษาน้ำก่ำ หน้า 10-13.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค ๔ อบต.นาหว้า หน้า 5-8.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค ๔ อบต.นาหว้า หน้า 1-4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยและคำสั่งศาลอุทธรณ์ กรณี ทต.
คำวินิจฉํย นายก ทต.ศรีสงคราม1.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัย นายก ทต.ศรีสงคราม3.pdf 1,002 KB ดาวน์โหลด
คำพิพากษา ทต.ศรีสงคราม.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ทต.หนองญาติ หน้า 6-10.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำสั่งศาลอุทธณณ์ภาค ๔ ทต.หนองญาติ หน้า 1-5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ภาพกิจกรรมดำเนินงาน
การร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำมกราคม 2558
การร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำมกราคม 2558  new
รับฟังความคิดเห็นชองประชาชน
รับฟังความคิดเห็นชองประชาชน  new
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง รุ่น 4
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง รุ่น 4  new
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง รุ่น 4
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง รุ่น 4  new
กกต.นครพนม ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
กกต.นครพนม ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง  hot
กกต.นครพนม จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
กกต.นครพนม จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์  new
สนง.กกต.จว.นครพนม ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สนง.กกต.จว.นครพนม ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
การประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
การประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  new
แสดงทั้งหมด
 
รวมกฎหมายและระเบียบเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศ กกต.ว่าด้วยวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.2555
ประกาศ กกต.ว่าด้วยวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.2555
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ.หรือ ผ.ถ. ฉบับที่ ๔ พ.ศ.2556
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ.หรือ ผ.ถ. ฉบับที่ ๔ พ.ศ.2556
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายเอกสาร พ.ศ.2552 และระเบียบ กกต.ว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ.2553
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายเอกสาร พ.ศ.2552 และระเบียบ กกต.ว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ.2553
แสดงทั้งหมด
 
รธน./พ.ร.ป./พ.ร.บ.
พรป.ว่าด้วย ปปช. พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
พรป.ว่าด้วย ปปช. พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
แสดงทั้งหมด
 
สาระน่ารู้
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องกำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องกำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔
คดีลักทรัพย์โดยใช้อุบายบัตร เอ ที เอ็ม
คดีลักทรัพย์โดยใช้อุบายบัตร เอ ที เอ็ม
การใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม
การใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม
การวินิจฉัยสมาชิกภาพของ ส.อบต.
การวินิจฉัยสมาชิกภาพของ ส.อบต.
เลือกปฏิบัติ...ที่เป็นธรรม
เลือกปฏิบัติ...ที่เป็นธรรม
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 35
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 776,835