สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
Office Of Election Commission Of Nakhonratchasima


 
 
เครื่องลงคะเเนนเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิค
ทำเนียบส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
โครงการลูกเสืออาสากกต.
สถาบันพัฒนาการเมืองเเละการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
กกต
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา

WELCOME  TO  NAKHONRATCHASIMA  OFFICE OF THE  ELECTION  COMMISSION  OF  THAILAND    OFFICIAL WEBSITE
          เมื่อวันที่ 25  ตุลาคม  2559  เวลา  09.09  น.  นายศิริชัย  วิริยพงศ์  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมหัวหน้างานและพนักงาน ตลอดจนลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมทำพิธี  ลงนามแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ณ  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา

 
 
 


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์&กิจกรรม
สนับสนุนกิจกรรมหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
สนับสนุนกิจกรรมหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งไปสนับสนุนการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560  ณ  อาคารยุพราชเบญจมงคล ชั้น 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งไปสนับสนุนการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
บรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี
บรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
สนับสนุนกิจกรรมหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ  โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา  ตำบลเมืองยาง
สนับสนุนกิจกรรมหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา ตำบลเมืองยาง
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา (Tender)
ประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และก่อสร้างหินใหญ่ เรียงยาแนวด้านหลัง และด้านข้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และก่อสร้างหินใหญ่ เรียงยาแนวด้านหลัง และด้านข้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และก่อสร้างหินใหญ่
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และก่อสร้างหินใหญ่
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP) จำนวน ๑ คัน (สนง.กกต.จว.นครราชสีมา )
ประกาศราคากลางสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP) จำนวน ๑ คัน (สนง.กกต.จว.นครราชสีมา )
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 94
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 890,926