สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
Office Of Election Commission Of Nakhonratchasima


 
 
เครื่องลงคะเเนนเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิค
ทำเนียบส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
โครงการลูกเสืออาสากกต.
สถาบันพัฒนาการเมืองเเละการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
กกต
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา

WELCOME  TO  NAKHONRATCHASIMA  OFFICE OF THE  ELECTION  COMMISSION  OF  THAILAND    OFFICIAL WEBSITE
          เมื่อวันที่ 25  ตุลาคม  2559  เวลา  09.09  น.  นายศิริชัย  วิริยพงศ์  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมหัวหน้างานและพนักงาน ตลอดจนลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมทำพิธี  ลงนามแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ณ  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา

 
 
 


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์&กิจกรรม
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การจัดประชุมตัวแทน ศส.ปชต.เพื่อจัดตั้ง ศส.ปชต.อำเภอ / ศส.ปชต.จังหวัด / การจัดตั้งหมู่บ้านไม่ขายเสียง และการคัดเลือกผู้จัดการประจำหน่วยมืออาชีพ
การจัดประชุมตัวแทน ศส.ปชต.เพื่อจัดตั้ง ศส.ปชต.อำเภอ / ศส.ปชต.จังหวัด / การจัดตั้งหมู่บ้านไม่ขายเสียง และการคัดเลือกผู้จัดการประจำหน่วยมืออาชีพ
สนับสนุนการเลือกตั้งประธานกรรมการนักเรียน       ณ  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.นครราชสีมา
สนับสนุนการเลือกตั้งประธานกรรมการนักเรียน ณ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ  วัดหนองม่วง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดหนองม่วง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประชุมตัวแทน ศส.ปชต.เพื่อการประชุมจัดตั้ง ศส.ปชต.อำเภอ / ศส.ปชต.จังหวัด / การจัดตั้งหมู่บ้านไม่ขายเสียง และการคัดเลือกผู้จัดการประจำหน่วยมืออาชีพ
ประชุมตัวแทน ศส.ปชต.เพื่อการประชุมจัดตั้ง ศส.ปชต.อำเภอ / ศส.ปชต.จังหวัด / การจัดตั้งหมู่บ้านไม่ขายเสียง และการคัดเลือกผู้จัดการประจำหน่วยมืออาชีพ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา (Tender)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP) จำนวน ๑ คัน (สนง.กกต.จว.นครราชสีมา )
ประกาศราคากลางสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP) จำนวน ๑ คัน (สนง.กกต.จว.นครราชสีมา )
สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP) จำนวน ๑ คัน
สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP) จำนวน ๑ คัน
ประกาศราคากลางสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP)  จำนวน ๑ คัน (สนง.กกต.จว.นครราชสีมา )
ประกาศราคากลางสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP) จำนวน ๑ คัน (สนง.กกต.จว.นครราชสีมา )
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 86
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 878,195