สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
Office Of Election Commission Of Nakhonratchasima


 
 
เครื่องลงคะเเนนเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิค
ทำเนียบส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
โครงการลูกเสืออาสากกต.
สถาบันพัฒนาการเมืองเเละการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
กกต
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา

WELCOME  TO  NAKHONRATCHASIMA  OFFICE OF THE  ELECTION  COMMISSION  OF  THAILAND    OFFICIAL WEBSITEผลการรวมคะแนนออกเสียงประชามติ รายอำเภอ
 
 

  

 

**สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา  
ได้มีกำหนดย้ายไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งใหม่
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 555  หมู่ 15  บ้านหนองกระดังงา  ต.จอหอ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30310  
โทรศัพท์ 044-756730-3 โทรสาร 044-756734-5 
ตั้่งแต่วันที่  1  กันยายน  2557  เป็นต้นไป**

maps.google.co.th/maps/ms
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์&กิจกรรม
การมอบโล่เกียรติยศ ให้กับอำเภอ ในจำนวน 32 อำเภอ มีอำเภอที่มียอดผู้ออกมาใช้สิทธิจำนวนมากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา
การมอบโล่เกียรติยศ ให้กับอำเภอ ในจำนวน 32 อำเภอ มีอำเภอที่มียอดผู้ออกมาใช้สิทธิจำนวนมากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณระดับประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณระดับประเทศ
ท่านศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.นม.
ท่านศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.นม.
ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอเสิงสาง
ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอเสิงสาง
กิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ โดยลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
กิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ โดยลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา (Tender)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP) จำนวน ๑ คัน (สนง.กกต.จว.นครราชสีมา )
ประกาศราคากลางสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP) จำนวน ๑ คัน (สนง.กกต.จว.นครราชสีมา )
สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP) จำนวน ๑ คัน
สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP) จำนวน ๑ คัน
ประกาศราคากลางสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP)  จำนวน ๑ คัน (สนง.กกต.จว.นครราชสีมา )
ประกาศราคากลางสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP) จำนวน ๑ คัน (สนง.กกต.จว.นครราชสีมา )
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 93
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 854,050