สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
Office Of Election Commission Of Nakhonratchasima


 
 
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เครื่องลงคะเเนนเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสากกต.
สถาบันพัฒนาการเมืองเเละการเลือกตั้ง
เเจ้งเบาะเเสทุจริตการเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
กกต
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา

WELCOME  TO  NAKHONRATCHASIMA  OFFICE OF THE  ELECTION  COMMISSION  OF  THAILAND    OFFICIAL WEBSITE
 
 คลิ๊กที่นี่


 สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดนครราชสีมสำหรับการเลือกตั้ง  ส.ว. ล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ในวันที่ 23 มีนาคม 2557 
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550
อาคารลิปตพัลลภ
 และอาคารชาติชาย  
ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมาคู่มือการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่าย ส.ส. 


 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
การประชุมสัมนาคณะกรรมการสาขา กรรมการโซน และสมาชิกพรรค
การประชุมสัมนาคณะกรรมการสาขา กรรมการโซน และสมาชิกพรรค
ร่วมเป็นคณัะกรรมการตัดสินโครงงานของโครงการสภาเด็กและเยาวชน
ร่วมเป็นคณัะกรรมการตัดสินโครงงานของโครงการสภาเด็กและเยาวชน
ผลคะแนนเลือกตั้งสมาิชิกวุฒิสภา จังหวัดนครราชสีมา (อย่างไม่เป็นทางการ)
ผลคะแนนเลือกตั้งสมาิชิกวุฒิสภา จังหวัดนครราชสีมา (อย่างไม่เป็นทางการ)
กิจกรรมลูกเสือให้บริการหน้าหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
กิจกรรมลูกเสือให้บริการหน้าหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
การจัดเวทีกลางแนะนำตัวผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ปี 2557
การจัดเวทีกลางแนะนำตัวผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ปี 2557
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
การแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ คู่มือ แบบพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ คู่มือ แบบพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
นการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง คู่มือ และแบบพิมพ์ต่างๆ ในการเลือกตั้ง ส.ส.ปี2557
นการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง คู่มือ และแบบพิมพ์ต่างๆ ในการเลือกตั้ง ส.ส.ปี2557
สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศสอบราคาจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศสอบราคาจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 28
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 581,772