สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
Office Of Election Commission Of Nakhonratchasima


 
 
เครื่องลงคะเเนนเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิค
ทำเนียบส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
โครงการลูกเสืออาสากกต.
สถาบันพัฒนาการเมืองเเละการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
กกต
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา

WELCOME  TO  NAKHONRATCHASIMA  OFFICE OF THE  ELECTION  COMMISSION  OF  THAILAND    OFFICIAL WEBSITE

 

  
 


  

 

**สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา  
ได้มีกำหนดย้ายไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งใหม่
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 555  หมู่ 15  บ้านหนองกระดังงา  ต.จอหอ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30310  
โทรศัพท์ 044-756730-3 โทรสาร 044-756734-5 
ตั้่งแต่วันที่  1  กันยายน  2557  เป็นต้นไป**

maps.google.co.th/maps/ms
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์&กิจกรรม
การประชุมชี้แจง ร่างรัฐธรรมนูญ ประชามติ และประชาชน ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประชุมชี้แจง ร่างรัฐธรรมนูญ ประชามติ และประชาชน ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมชี้แจง เรื่อง
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมชี้แจง เรื่อง "ร่างรัฐธรรมนูญ ประชามติ และประชาชน"
อบรมความรู้ประชามติแก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล
อบรมความรู้ประชามติแก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้าน บานสะพรั่ง ประจำจังหวัดนครราชสึมา
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้าน บานสะพรั่ง ประจำจังหวัดนครราชสึมา
การประชุมเตรียมความพร้อมการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
การประชุมเตรียมความพร้อมการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา (Tender)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง
จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง
ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง (ราคากลาง)
ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง (ราคากลาง)  new
ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง
ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง  new
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ คู่มือ แบบพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ส.ว. เมื่อวันที่  30  มีนาคม 2557
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ คู่มือ แบบพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ส.ว. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 276
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 813,157