สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
Office Of Election Commission Of Nakhonratchasima


 
 
เครื่องลงคะเเนนเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิค
ทำเนียบส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
โครงการลูกเสืออาสากกต.
สถาบันพัฒนาการเมืองเเละการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
กกต
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา

WELCOME  TO  NAKHONRATCHASIMA  OFFICE OF THE  ELECTION  COMMISSION  OF  THAILAND    OFFICIAL WEBSITE
          เมื่อวันที่ 25  ตุลาคม  2559  เวลา  09.09  น.  นายศิริชัย  วิริยพงศ์  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมหัวหน้างานและพนักงาน ตลอดจนลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมทำพิธี  ลงนามแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ณ  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา

 
 
 


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์&กิจกรรม
ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี
ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
สนับสนุนกิจกรรมหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ  วัดบ้านพร้าว  ตำบลดอน    อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
สนับสนุนกิจกรรมหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านพร้าว ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งไปสนับสนุนการจัดนิทรรศการการเรียนรู้   ณ  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งไปสนับสนุนการจัดนิทรรศการการเรียนรู้ ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาท กกต.ต่อการพัฒนาการเมืองไทย และการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0”
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาท กกต.ต่อการพัฒนาการเมืองไทย และการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0”
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา (Tender)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP) จำนวน ๑ คัน (สนง.กกต.จว.นครราชสีมา )
ประกาศราคากลางสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP) จำนวน ๑ คัน (สนง.กกต.จว.นครราชสีมา )
สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP) จำนวน ๑ คัน
สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP) จำนวน ๑ คัน
ประกาศราคากลางสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP)  จำนวน ๑ คัน (สนง.กกต.จว.นครราชสีมา )
ประกาศราคากลางสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP) จำนวน ๑ คัน (สนง.กกต.จว.นครราชสีมา )
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 101
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 883,276