สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์
Office of Province Election Commission nakhonsawan


 
 
จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ราชกิจจานุเบกษา
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ห้องสมุดฯ กกต.นครสวรรค์
ห้องสมุดกฎหมาย
ตรวจสอบการเสียสิทธิเลือกตั้ง
ตรวจสอบสมาชิกพรรค
เว็ปไซต์ กกต.จังหวัด
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์

           นายสุจินต์ ดาววีระกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดนครสวรรค์(พระอารามหลวง) ในวันที่ ๑๙ และ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

 
 
ประกวดราคา
การเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้)
การเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้)
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยออกเสียงประชามติ
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยออกเสียงประชามติ
การจัดทำธงกระดาษประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติจังหวัดนครสวรรค์
การจัดทำธงกระดาษประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติจังหวัดนครสวรรค์
การจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
การจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
โครงการสมานฉันท์
โครงการสมานฉันท์
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18
งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18
การประชุมชี้แจงหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต.
การประชุมชี้แจงหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต.
ร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยไทย
ร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยไทย
โครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ
โครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม (ให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม (ให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 312,987