สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์
Office of Province Election Commission nakhonsawan


 
 
จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ราชกิจจานุเบกษา
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ห้องสมุดฯ กกต.นครสวรรค์
ห้องสมุดกฎหมาย
ตรวจสอบการเสียสิทธิเลือกตั้ง
ตรวจสอบสมาชิกพรรค
เว็ปไซต์ กกต.จังหวัด
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์

_______________________________________
 
 
 


 
 
แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย (ส.ถ./ผ.ถ.30)
แบบแสดงรายงานรายรับรายจ่าย (ส.ถ./ผ.ถ.30)
แบบรายงาน ส.ถ. ผ.ถ. 30.doc 115 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.อบต.หนองตางู เขตเลือกตั้งที่ ๕ อ.บรรพตพิสัย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
  เลือกตั้ง ส.อบต.หนองตางู เขตเลือกตั้งที่ ๕ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
รั
4 พ.ค. 57 4 พ.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลไพศาลี
  เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลไพศาลี เขต
6 เม.ย. 57 6 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งท้องถิ่น ส.อบต.เนินขี้เหล็ก เขตเลือกตั้งที่ ๙ อ.ลาดยาว กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
  เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.เนินขี้เหล็ก เขตเลือกตั้งที่ ๙ อ.ลาดยาว
19 ม.ค. 57 19 ม.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต.อ่างทอง
        เลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
19 ม.ค. 57 19 ม.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งนายกและสมชิก อบต.มาบแก
           เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสม
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
“วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)”
“วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)”
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน สปช.จังหวัดนครสวรรค์
การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน สปช.จังหวัดนครสวรรค์
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 84
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 249,328