สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์
Office of Province Election Commission nakhonsawan


 
 
จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ราชกิจจานุเบกษา
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ห้องสมุดฯ กกต.นครสวรรค์
ห้องสมุดกฎหมาย
ตรวจสอบการเสียสิทธิเลือกตั้ง
ตรวจสอบสมาชิกพรรค
เว็ปไซต์ กกต.จังหวัด
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์

__________________________________________________
_____________________________________________________
 
 
 


 
 
แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย (ส.ถ./ผ.ถ.30)
แบบแสดงรายงานรายรับรายจ่าย (ส.ถ./ผ.ถ.30)
แบบรายงาน ส.ถ. ผ.ถ. 30.doc 115 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.อบต.หนองตางู เขตเลือกตั้งที่ ๕ อ.บรรพตพิสัย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
  เลือกตั้ง ส.อบต.หนองตางู เขตเลือกตั้งที่ ๕ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
รั
4 พ.ค. 57 4 พ.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลไพศาลี
  เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลไพศาลี เขต
6 เม.ย. 57 6 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งท้องถิ่น ส.อบต.เนินขี้เหล็ก เขตเลือกตั้งที่ ๙ อ.ลาดยาว กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
  เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.เนินขี้เหล็ก เขตเลือกตั้งที่ ๙ อ.ลาดยาว
19 ม.ค. 57 19 ม.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต.อ่างทอง
        เลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
19 ม.ค. 57 19 ม.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งนายกและสมชิก อบต.มาบแก
           เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสม
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2
ประชุมคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2  new
รายชื่อผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการสรรหา สปช.
รายชื่อผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการสรรหา สปช.  hot
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สัมภาษณ์ติดตามการสรรรหา สปช.	ก่อนการปิดรับสมัคร
สัมภาษณ์ติดตามการสรรรหา สปช. ก่อนการปิดรับสมัคร
เสวนาทางวิชาการ
เสวนาทางวิชาการ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 146
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 225,750