สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
                           
 
 


       

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
ข่าวกิจกรรม
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงาน ฯ โดยรอบอาคาร ด้วยความร่วมมือและความตั้งใจอย่างพร้อมเพรียง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงาน ฯ โดยรอบอาคาร ด้วยความร่วมมือและความตั้งใจอย่างพร้อมเพรียง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น. กกต.จว.นครศรีธรรมราช ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” พร้อมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น. กกต.จว.นครศรีธรรมราช ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” พร้อมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการระดับจังหวัด ร่วมด้วยนายไพบูลย์ เหล็กพรหม ผู้ตรวจการประจำเขตตรวจที่ 5 และ นายเอกชัย เรือนคำ            ผู้ตรวจการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและสำรวจพื้นที่ศูนย์ราชการรอง     นาสาร ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางวสี อุทัยมงคล ผอ.กต.จว. นศ. นายชวนะ ทองนุ่น รอง ผอ.กต.จว.นศ.  พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงาน ฯ ให้การต้อนรับ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการระดับจังหวัด ร่วมด้วยนายไพบูลย์ เหล็กพรหม ผู้ตรวจการประจำเขตตรวจที่ 5 และ นายเอกชัย เรือนคำ ผู้ตรวจการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและสำรวจพื้นที่ศูนย์ราชการรอง นาสาร ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางวสี อุทัยมงคล ผอ.กต.จว. นศ. นายชวนะ ทองนุ่น รอง ผอ.กต.จว.นศ. พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงาน ฯ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06.00 น. กกต.จว.นครศรีธรรมราช ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06.00 น. กกต.จว.นครศรีธรรมราช ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. กกต.จว.นครศรีธรรมราช ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. กกต.จว.นครศรีธรรมราช ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 19
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 445,791