สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายศุภชัย สกุลแก้ว กกต.จว.นศ.  นายสมบัติ จันทรา รก.ผอ.กต.จว.นศ. นายจำลอง ช่องลมกรด หัวหน้างานอำนวยการ 
และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมงานวันปิยะมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
คลิกที่นี่


มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติภาคใต้ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงละคร อบจ.นศ.กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หัวหน้างาน พนักงาน ร่วมกิจกรรม ร่วมใจ ถวายหลอดไฟฟ้า ๙ วัด
(ดูรายละเอียดคลิกที่นี่)
 
                                  
                  
  
 ลูกเสืออาสา กกต.(กองโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา) 

ร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


คณะกรรมการเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ สนง.คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
       มาศึกษาดูงาน  ณ สนง.กกต.จว.นครศรีธรรมราช  วันที่ ๒๔ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗

                              
                       
 

นายแสนศักดิ์ มีสิทธิ์  กกต.จว.นศ. นายสมบัติ จันทรา  รก.ผอ.กต.จว.นศ และหัวหน้างาน
ร่วมบรรยายในการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

 

       
 
 
 
 

 

 

 

 

 


 
 
ข่าวกิจกรรม
นายสมบัติ จันทรา ประชุม สภาองค์กรชุมชน เพื่อ ขายศูนย์ ปชต. ๒๓ อำเภอในนครศรีธรรมราช
นายสมบัติ จันทรา ประชุม สภาองค์กรชุมชน เพื่อ ขายศูนย์ ปชต. ๒๓ อำเภอในนครศรีธรรมราช  new
นายสมบัติ จันทรา รอง ผอ.กต.จว.นศ. รก.ผอ.กต.จว.นศ. จับมือ พช.จว.นศ. ให้ความรู้ ผู้นำ อช.
นายสมบัติ จันทรา รอง ผอ.กต.จว.นศ. รก.ผอ.กต.จว.นศ. จับมือ พช.จว.นศ. ให้ความรู้ ผู้นำ อช.  new
งานวันปิยะมหาราช
งานวันปิยะมหาราช
กิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2557
กิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2557
มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติภาคใต้ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงละคร อบจ.นศ.
มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติภาคใต้ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงละคร อบจ.นศ.
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 142
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 356,800