สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช


นายศุภชัย สกุลแก้ว กกต.จว.นศ.  นายสมบัติ จันทรา รก.ผอ.กต.จว.นศ. นายจำลอง ช่องลมกรด หัวหน้างานอำนวยการ 
และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมงานวันปิยะมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
คลิกที่นี่


มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติภาคใต้ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงละคร อบจ.นศ.กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หัวหน้างาน พนักงาน ร่วมกิจกรรม ร่วมใจ ถวายหลอดไฟฟ้า ๙ วัด
(ดูรายละเอียดคลิกที่นี่)
 
                                  
                  
  
 ลูกเสืออาสา กกต.(กองโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา) 

ร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


คณะกรรมการเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ สนง.คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
       มาศึกษาดูงาน  ณ สนง.กกต.จว.นครศรีธรรมราช  วันที่ ๒๔ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗

                              
                       
 

นายแสนศักดิ์ มีสิทธิ์  กกต.จว.นศ. นายสมบัติ จันทรา  รก.ผอ.กต.จว.นศ และหัวหน้างาน
ร่วมบรรยายในการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

 

       
 
 
 
 

 

 

 

 

 


 
 
ข่าวกิจกรรม
งานวันปิยะมหาราช
งานวันปิยะมหาราช
กิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2557
กิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2557
มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติภาคใต้ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงละคร อบจ.นศ.
มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติภาคใต้ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงละคร อบจ.นศ.
การอบรมผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม                และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
การอบรมผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ลูกเสือ อาสา กกต. ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
ลูกเสือ อาสา กกต. ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 20
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 349,274