สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
Office of Province Election Commission Nongbualamphu


 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
 
 
ประกาศประกวดราคา
ประกาศราคากลางสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศราคากลางสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศราคากลางสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศราคากลางสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศราคากลางสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้ VIP)
ประกาศราคากลางสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้ VIP)
ประกาศรายละเอียดประกอบการสอบราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศรายละเอียดประกอบการสอบราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  hot
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดหนองบัวลำภู
IMG-5.pdf 523 KB ดาวน์โหลด
รายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
รายชื่อ กกต-2 .pdf 85 KB ดาวน์โหลด
ประกาศการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบล จังหวัดหนองบัวลำภู
IMG_0003.pdf 307 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
IMG_0002.pdf 388 KB ดาวน์โหลด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่และนายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่ (ครบวาระ) อำเภอโนนสัง
IMG.pdf 594 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
การดำเนินการพืจารณา ในการร้องเรียนความโปร่งใสในการจับสลาก
อ่าน : 425 | สร้างเมื่อ : 30 ต.ค. 56 โดย : ืนาง หนู บุญเสริฐ
เกี่ยวกับ กกต. ประจำจุดรับเลือกตั้ง
อ่าน : 425 | สร้างเมื่อ : 12 ต.ค. 56 โดย : ศศิชา อินทะชัย
ถ้าลงสมัครสอบต.จำเป็นต้องใช้วุฒิการศึกษาหรือไม่คะ
อ่าน : 559 | สร้างเมื่อ : 14 ก.ย. 56 โดย : ปราณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ่าน : 500 | สร้างเมื่อ : 11 ก.ย. 56 โดย : สุพัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.
อ่าน : 547 | สร้างเมื่อ : 7 ก.ย. 56 โดย : เดชา อันทะปัญญา
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 52
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 214,357