สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย
Office of Nongkhai Province Election Commission


 
 
โปรแกรม รับ-ส่ง หนังสืออิเล็คทรอนิอส์
แบบพิมพ์ประจำหน่วย
คู่มือ กปน.เลือกตั้งท้องถิ่น
แบบฟอร์มการทำลายบัตรเลือกตั้ง
สถาบันพัฒนาพรรการเมืองและการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย

  
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
เลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข หนองคาย
เลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข หนองคาย  update
ท่านศุภชัย  สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.หนองคาย
ท่านศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.หนองคาย  update
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ัหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ัหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557  update
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายเสริมหลักสูตรค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายเสริมหลักสูตรค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ  update
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง รพ.พรเจริญ,รพ.โซ่พิสัย,รพ.เฝ้าไร่ , รพ.โพนพิสัย , รพ.หนองคาย,รพ.ศรีเชียงใหม่ และ สสจ.หนองคาย
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง รพ.พรเจริญ,รพ.โซ่พิสัย,รพ.เฝ้าไร่ , รพ.โพนพิสัย , รพ.หนองคาย,รพ.ศรีเชียงใหม่ และ สสจ.หนองคาย  update
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวน 250 คน
ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวน 250 คน  update
วัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง ส.ว.
วัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง ส.ว.
ประชาสัมพันธ์สำหรับสื่อสารมวลชน
ประชาสัมพันธ์สำหรับสื่อสารมวลชน  new
ตัวอย่าง ประกาศกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศฯ หาเสียงของผู้สมัคร ส.ว.
ตัวอย่าง ประกาศกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศฯ หาเสียงของผู้สมัคร ส.ว.  update
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  update
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
29 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.อบต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
   -
23 มี.ค. 57 23 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง นายก อบต.วัดหลวง กรณีครบวาระ ส.อบต.วัดหลวง เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย  มีมติในการประชุมครั้งที
2 มี.ค. 57 2 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.อบต.รัตนวาปี เขตเลือกตั้งที่ 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย  มีมติในการประชุมครั้งที
2 มี.ค. 57 2 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง นายก/สมาชิก อปท.ที่ครบวาระ จำนวน 7 แห่ง
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย  มีมติในการป
23 ก.พ. 57 23 ก.พ. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.อบจ.หนองคาย เขตเลือกตั้งที่ 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหน
แสดงทั้งหมด
 
คู่มือ/แบบพิมพ์ เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
การเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้ง
อ่าน : 411 | สร้างเมื่อ : 25 ก.ย. 56 โดย : ณัฐวุฒิ กะมุตะเสน
การลาออกจากสมชิกสภา อบต.
อ่าน : 426 | สร้างเมื่อ : 26 มิ.ย. 56 โดย : พงษ์เทพ พิมพ์การ
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ/ประกาศ/กฏหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายเอกสาร พ.ศ.2552
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายเอกสาร พ.ศ. 2552.pdf 139 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ.2553
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ..2553.pdf 112 KB ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕.pdf 212 KB ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖.pdf 49 KB ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔.pdf 70 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔.pdf 26 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔.pdf 974 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ/ประกาศ/กฏหมายเกี่ยวกับสืบสวนสอบสวน
ประกาศ กกต.เรื่อง จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการให้ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ตามปกติประเพณีของพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองและสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้
ประกาศคณะกรรมกาารการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ตามปกติประเพณีของพรรคการเมืองฯ และ สส พ.ศ.2551.pdf 55 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ กกต.ว่าด้วยวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผุ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551
ประกาศ กกต.ว่าด้วยวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง พ.ศ.2551.pdf 62 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ/ประกาศ/กฏหมายเกี่ยวพรรคการเมือง
พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
พรบ.ประกอบ รธน.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554.pdf 74 KB ดาวน์โหลด
พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550
พรบ.ประกอบรธน.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550.pdf 340 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ กกต.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ประกาศ กกต.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554.pdf 37 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ กกต.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554
ประกาศ กกต.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่2) พ.ศ.2554.pdf 490 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 105
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 439,982