สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปัตตานี
Office of Province Election Commission of Pattani


 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปัตตานี
 
 
 


 
 
ถาม-ตอบ
การเลือตั้งล่วงหน้า
อ่าน : 411 | สร้างเมื่อ : 20 มี.ค. 57 โดย : นฤมล
ถ้าหากผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต จัดกิจกรรมโดยเป้่าหมายเพื่อการหาเสียงโดยใช้งบส่วนตัว แต่ก่อนที่จะมีการรับสมัครเลือก อยากทราบว่าจะมีผลหรือไม่อย่างไร
อ่าน : 538 | สร้างเมื่อ : 1 ก.ค. 56 โดย : อาซฮารี ดีโซะ
แสดงทั้งหมด
 
แบบพิมพ์เกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน สนง.กกต.
แบบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว.pdf 309 KB ดาวน์โหลด
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาพักผ่อน.pdf 205 KB ดาวน์โหลด
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบใบขอยกเลิกวันลา.pdf 547 KB ดาวน์โหลด
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน.pdf 221 KB ดาวน์โหลด
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร.pdf 235 KB ดาวน์โหลด
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล.pdf 500 KB ดาวน์โหลด
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล.pdf 150 KB ดาวน์โหลด
แบบสัญญายืมเงิน
แบบสัญญายืมเงิน.pdf 494 KB ดาวน์โหลด
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน.pdf 418 KB ดาวน์โหลด
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานส่วนที่ 2.
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานส่วนที่ 2..pdf 485 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ข้อมูลพื้นฐานการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดปัตตานี 2554
ข้อมูลพื้นฐานการเลือกตั้'งประจำปี 54
ข้อมูลพื้นฐานการเลือกตั้งประจำปี 54.xls 45 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 74
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 230,058