สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา
Office of Province Election Commission of Phangnga


 
 
ร่วมลงนามถวายพระพร
เว็บไซต์ สนง.กกต.
เฟสบุ๊ค สำนักงาน กกต.จว.พังงา
สถาบันพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
กองทุนพัฒนาพรรคการเมือง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา

  
สนง.กกต.จว.พังงา เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗  

.........................


 
 
ข่าว&กิจกรรมของ สนง.กกต.จว.
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  new
การรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดพังงา วันที่ห้า
การรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดพังงา วันที่ห้า
การรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดพังงา วันที่สี่
การรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดพังงา วันที่สี่
การรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดพังงา วันที่สอง
การรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดพังงา วันที่สอง
การรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดพังงา วันแรก
การรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดพังงา วันแรก
แสดงทั้งหมด
 
การเลือกตั้งท้องถิ่น
พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2545
พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ.-ผ.ถ.(1)-2545.pdf 212 KB ดาวน์โหลด
พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ.-ผ.ถ.(2)-2546.pdf 49 KB ดาวน์โหลด
พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ.-ผ.ถ.(3)-2554.pdf 70 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ.2554
2359-9661-0.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ.-ผ.ถ.(2)-2554.pdf 974 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
2 ก.พ. 57
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในวันอาทิตย์  ที่  2  กุมภาพันธ
26 ม.ค. 57
08:30 - 16:30 วันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตจังหวัด ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  วันลงคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตจังหวัด  ใน
14 ม.ค. 57 - 18 ม.ค. 57
08:30 - 16:30 จัดพิมพ์และส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  จัดพิมพ์และส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
(15 วันก่อนวันเลือกตั้ง ตามมาตรา 29)
13 ม.ค. 57
08:30 - 16:30 การกำหนดและประกาศหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  การกำหนดและประกาศหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
13 ม.ค. 57 - 17 ม.ค. 57
08:30 - 16:30 วันเริ่มยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  วันเริ่มยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนน ณ  ที่เลือกตั้งกลางในเขต
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 39
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 110,344