สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา
Office of Province Election Commission of Phangnga


 
 
ร่วมลงนามถวายพระพร
เว็บไซต์ สนง.กกต.
เฟสบุ๊ค สำนักงาน กกต.จว.พังงา
สถาบันพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
กองทุนพัฒนาพรรคการเมือง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา

 
 
 

  


การประชุมคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดพังงา


การประชุมคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๗
เมื่่อ
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
.....ดูภาพประกอบ


ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557นาย
พีระ เพชรพาณิชย์ ประธาน กกต.จว.พังงา , นายพิเชษฐ์ เชาว์กิจค้า กกต.จว.พังงา ,
นางวสี อุทัยมงคล ผอ.กต.จว.พังงา และพนักงาน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรในช่วงเช้า
และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในช่วงเย็น .....อ่านต่อโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

นางวสี อุทัยมงคล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา 
ให้สัมภาษณ์ ...อ่านต่อ

  

.........................


 
 
ข่าว&กิจกรรมของ สนง.กกต.จว.
การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดพังงา
การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดพังงา  hot
การประชุมคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดพังงา
การประชุมคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดพังงา
ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557
ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557
โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์  new
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  new
แสดงทั้งหมด
 
การเลือกตั้งท้องถิ่น
พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2545
พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ.-ผ.ถ.(1)-2545.pdf 212 KB ดาวน์โหลด
พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ.-ผ.ถ.(2)-2546.pdf 49 KB ดาวน์โหลด
พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ.-ผ.ถ.(3)-2554.pdf 70 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ.2554
2359-9661-0.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ.-ผ.ถ.(2)-2554.pdf 974 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
2 ก.พ. 57
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในวันอาทิตย์  ที่  2  กุมภาพันธ
26 ม.ค. 57
08:30 - 16:30 วันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตจังหวัด ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  วันลงคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตจังหวัด  ใน
14 ม.ค. 57 - 18 ม.ค. 57
08:30 - 16:30 จัดพิมพ์และส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  จัดพิมพ์และส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
(15 วันก่อนวันเลือกตั้ง ตามมาตรา 29)
13 ม.ค. 57
08:30 - 16:30 การกำหนดและประกาศหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  การกำหนดและประกาศหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
13 ม.ค. 57 - 17 ม.ค. 57
08:30 - 16:30 วันเริ่มยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  วันเริ่มยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนน ณ  ที่เลือกตั้งกลางในเขต
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 11
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 126,775