สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุงประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
ร่วมทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา  ในวันที่ 2 เมษายน 2558  
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง


กิจกรรมพิธีเปิด "ศูนย์ประสานงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปฏิรูปประเทศ
ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประจำจังหวัดพัทลุง" 
ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 มกราคม 2558  ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง

ศูนย์ประสานงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปฏิรูปประเทศ 
ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประจำจังหวัดพัทลุง   โทร. 074-616222 , 074-616400ขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน
ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดได้
จากเว็บไชต์ 
www.khonthai.com //ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด(สส10/ก)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอยกเลิก


 
 
ข่าว & กิจกรรมของ สนง.กกต.จว.
ให้ความรู้หัวข้อ
ให้ความรู้หัวข้อ "พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย" โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพติด/ผู้ติดยาเสพติด วันที่ 30 เม.ย. 2558 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุง
ให้ความรู้หัวข้อ
ให้ความรู้หัวข้อ "พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย" แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน วันที่ 21 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง  new
เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ ของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เวทีอำเภอบางแก้ว วันที่ 7 เมษายน 2558
เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ ของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เวทีอำเภอบางแก้ว วันที่ 7 เมษายน 2558  new
สนง.กกต.จว.พัทลุง ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
สนง.กกต.จว.พัทลุง ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  hot
สนง.กกต.จว.พัทลุง ร่วมประกอบรัฐพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
สนง.กกต.จว.พัทลุง ร่วมประกอบรัฐพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558  new
แสดงทั้งหมด
 
รายชื่อท้องถิ่นที่ครบวาระประจำปี
ม.ค.-ธ.ค. ปี 2558
ปี 58.pdf 51 KB ดาวน์โหลด
ม.ค.-ธ.ค.ปี 2557
ปี 57.pdf 46 KB ดาวน์โหลด
ม.ค.-ธ.ค.ปี 2556
พัทลุง ครบวาระปี 56.pdf 52 KB ดาวน์โหลด
มค.-ธ.ค. ปี 2555
ข้อมูลครบวาระปี_2555.pdf 45 KB ดาวน์โหลด
ม.ค.-ธ.ค.ปี 2554
ข้อมูลครบวาระปี_2554.pdf 37 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศผลเลือกตั้ง ส.อบต.ตำนาน เขต5 ซ่อม
ประกาศ 17 อบต.ตำนาน เขต 5 ซ่อม2 มี.ค57.pdf 59 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้ง ทต.ท่ามะเดื่อ ซ่อมเขต 2
ประกาศผล 17 ทต.ท่ามะเดื่อ เขต 2 ซ่อม.pdf 71 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลเลือกตั้ง ส.อบต.ควนมะพร้าว เขต 5 ซ่อม
ประกาศผล 17 อบต.ควนมะพร้าว เขต 5 ซ่อม 5 เม.ย.57.pdf 89 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ 16 มี.ค.57
ประกาศ 17 ทต.หนองพ้อ (นายก)16 มี.ค57.pdf 58 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกเทศบาลตำบล 7 แห่ง 23 ก.พ.57
ทต.กงหรา.pdf 131 KB ดาวน์โหลด
ทต.เกาะนางคำ.pdf 134 KB ดาวน์โหลด
ทต.แพรกหา.pdf 131 KB ดาวน์โหลด
ทต.ร่มเมือง.pdf 133 KB ดาวน์โหลด
ทต.ลำสินธิ์.pdf 133 KB ดาวน์โหลด
ทต.แหลมโตนด.pdf 72 KB ดาวน์โหลด
ทต.อ่างทอง.pdf 133 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
กำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
กำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
แสดงทั้งหมด
 
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
โครงการเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย  การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
โครงการเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
โครงการธรรมาภิบาลพรรคการเมือง
โครงการธรรมาภิบาลพรรคการเมือง
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2556
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2556
แสดงทั้งหมด
 
พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง  update
การตรวจติดตามสาขาพรรคการเมือง งวดที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556)
การตรวจติดตามสาขาพรรคการเมือง งวดที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556)
แสดงทั้งหมด
 
กฎหมายและความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมือง
การจัดตั้งพรรคการเมือง ยุบเลิกพรรคการเมือง
การจัดตั้งพรรคการเมือง ยุบเลิกพรรคการเมือง
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์มการยื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม
หลักเกณฑ์การยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย
หลักเกณฑ์การยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการบุคลากรบันทึกการเลือกตั้ง
การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการบุคลากรบันทึกการเลือกตั้ง  update
แสดงทั้งหมด
 
การเลือกตั้ง ส.ส.
ผลการเลือกตั้ง ส.ส. 3 ก.ค.2554 อย่างไม่ป็นทางการ
ผลการรวมคะแนน สส54.pdf 138 KB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2550
ผลเลือกตั้ง ส.ส. 2550.pdf 63 KB ดาวน์โหลด
สรุปผลคะแนนรายอำเภอ ส.ส.2550.pdf 43 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
การเลือกตั้ง ส.ว.
ผลการเลือกตั้ง ส.ว. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 อย่างไม่เป็นทางการ
ผลคะแนน ส.ว.30 มีค.57.pdf 153 KB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้ง ส.ว. เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551
ผลเลือกตั้ง ส.ว. 2551.pdf 235 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล
คำวินิจฉัย อบจ.
คำวินิจฉัย อบจ.
คำวินิจฉัยเทศบาล
คำวินิจฉัยเทศบาล  hot
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศและหนังสือสั่งการท้องถิ่น
เอกสารบรรยายเจ้าหน้าที่เตรียมการรับสมัคร ส.ทต.และนายกฯ
เอกสารบรรยายการรับสมัครท้องถิ่น.ppt 524 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การนับคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ พ.ศ.2554
ระเบียบ กกต.นับคะแนนใหม่ 54.pdf 464 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การเก็บรักษาและการทำลายเอกสาร พ.ศ.2552
ระเบียบ กกต.ทำลายเอกสาร.pdf 139 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ.2553
ระเบียบ กกต.ทำลายบัตรเลือกตั้ง 53.pdf 112 KB ดาวน์โหลด
แบบรายงานต่างๆ ตามหนังสือสั่งการเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบรายงานต่างๆ ตามหนังสือสั่งการเลือกตั้งท้องถิ่น.doc 200 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
การแบ่งเขตเลือกตั้ง
ประกาศ กกต.เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนประดู่ คลองใหญ่ และท่าแค
ทต.ดอนประดู่ ทต.คลองใหญ่ ทต.ท่าแค.pdf 77 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทต.สมหวัง
ทต.สมหวัง.pdf 52 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทต.นาโหนด
ทต.นาโหนด.pdf 44 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทต.คองทรายขาว
ทต.คลองทรายชาว.pdf 63 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง 3 แห่ง
ทต.อ่างทอง ลำสินธิ์ และเกาะนางคำ.pdf 89 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบพิมพ์ อบต.
แบบพิมพ์หน่วยเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิก อบต.ครบวาระ
สมุดแบบพิมพ์สำหรับกปน.นายกและสมาชิก อบต.ครบวาระ 54.doc 634 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์ กปน.สำหรับ นายก อบต. อย่างเดียว
สมุดแบบพิมพ์สำหรับกปน.เฉพาะนายกฯอบต. เลือกอย่างเดียว 54.doc 528 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์หน่วยเลือกตั้ง สมาชิก อบต.แทนตำแหน่งที่ว่าง
สมุดแบบพิมพ์สำหรับกปน.เฉพาะสมาชิก อบต. เลือกอย่างเดียว 54.doc 528 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
ตัวอย่างแบบพิมพ์ ส.ถ.1 และผ.ถ.1 นายกอบต.และส.อบต.แทนตำแหน่งที่ว่าง.doc 59 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.1 กรณีครบวาระ
ตัวอย่างแบบพิมพ์ ส.ถ.1 และผ.ถ.1 นายกอบต.และส.อบต.ครบวาระ.doc 59 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบพิมพ์เทศบาล
แบบพิมพ์หน่วยเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกฯ กรณีครบวาระ
สมุดแบบพิมพ์สำหรับกปน.นายกและสมาชิก เทศบาลตำบลครบวาระ 54.doc 632 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์หน่วยเลือกตั้งสำหรับสมาชิกสภาเทศบาลตำบล(อย่างเดียว)
สมุดแบบพิมพ์สำหรับกปน.เฉพาะสมาชิก เทศบาลตำบล เลือกอย่างเดียว 54.doc 526 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
ตัวอย่างแบบพิมพ์ ส.ถ.1 และ ผ.ถ.1 นายกเทศมนตรี และสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง.doc 61 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างประกาศให้มีการเลือกตั้งส.ถ./ผ.ถ.1 ครบวาระ
ตัวอย่างแบบพิมพ์ ส.ถ.และ ผ.ถ.1 นายกเทศมนตรี และสมาชิก ครบวาระ.doc 59 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างใบสมัครนายกและสมาชิกเทศบาล ส.ถ./ผ.ถ.25-28 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ 6 2556
25 นายก-25 -28สมาชิกเทศบาล.doc 199 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
1 มิ.ย. 57 1 มิ.ย. 57
08:00 - 15:00 อำหนดวันเลือกตั้ง ทต.คลองทรายขาว กรณีครบวาระ
  กำหนดวันเลือกตั้ง กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
24 พ.ค. 57 24 พ.ค. 57
08:00 - 15:00 กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิก ทต.ลานข่อย และ สมาชิก ทต.เขาหัวช้าง เขตเลือกตั้งที่ 1
  กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิก ทต.ลานข่อย และ สมาชิก ทต.เขาหัวช้าง เขตเลือกตั้
3 พ.ค. 57 3 พ.ค. 57
08:00 - 15:00 กำหนดวันเลือกตั้ง สมาชิก ทต.ท่ามะเดื่อ เขต 2
  กำหนดวันเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่า
30 พ.ย. 56 30 พ.ย. 56
08:00 - 15:00 กำหนดวันเลือกตั้ง ทต.โตนดด้วน กรณีครบวาระ
  กกต.จว.มีมติเห็นชอบกำหนดวันเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโตนดด้
5 พ.ค. 56 5 พ.ค. 56
08:00 - 15:00 กำหนดวันเลือกตั้งนายก อบต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน กรณีครบวาระ
  กกต.จว.เห็นชอบกำหนดวันเลือกตั้งนายก อบต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน กรณีครบวาระใ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 14
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,744