สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง

ผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง
อย่างไม่เป็นทางการ
หมายเลข ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล คะแนน ได้ลำดับที่
3 นายทวี  ภูมิสิงหราช
115,940 1
6 นายสานันท์  สุพรรณชนะบุรี  17,637 2
2

นายอภินันท์  ชูดำ 

16,858 3
1 นายประภาศ  ปานเจี้ยง  8,880 4
4 พ.ต.อ.จรงค์  ภักดีวานิช  6,276 5
5 นางวรวรรณี  บุญนวล   4,338 6
 
 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดได้
จากเว็บไชต์
www.khonthai.com //ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด(สส10/ก)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอยกเลิก


 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง อย่างไม่เป็นทางการ
ผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง อย่างไม่เป็นทางการ
ประชุมชี้แจงมอบหมายภารกิจแก่ชุดปฎิบัติการต่างๆ
ประชุมชี้แจงมอบหมายภารกิจแก่ชุดปฎิบัติการต่างๆ  new
เอกสารตัวอย่างประกาศสถานที่ติดป้ายหาเสียงสมาชิกวุฒิสภา
เอกสารตัวอย่างประกาศสถานที่ติดป้ายหาเสียงสมาชิกวุฒิสภา
ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้ง กรณีครบวาระ จำนวน 3 แห่ง วันที่ 20 ต.ค.2556
ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้ง กรณีครบวาระ จำนวน 3 แห่ง วันที่ 20 ต.ค.2556  update
เจดีย์ประชาธิปไตยที่เกาะเสือ
เจดีย์ประชาธิปไตยที่เกาะเสือ  new
แสดงทั้งหมด
 
รายชื่อท้องถิ่นที่ครบวาระประจำปี
ม.ค.-ธ.ค. ปี 2558
ปี 58.pdf 51 KB ดาวน์โหลด
ม.ค.-ธ.ค.ปี 2557
ปี 57.pdf 46 KB ดาวน์โหลด
ม.ค.-ธ.ค.ปี 2556
พัทลุง ครบวาระปี 56.pdf 52 KB ดาวน์โหลด
มค.-ธ.ค. ปี 2555
ข้อมูลครบวาระปี_2555.pdf 45 KB ดาวน์โหลด
ม.ค.-ธ.ค.ปี 2554
ข้อมูลครบวาระปี_2554.pdf 37 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกเทศบาลตำบล 7 แห่ง 23 ก.พ.57
ทต.กงหรา.pdf 131 KB ดาวน์โหลด
ทต.เกาะนางคำ.pdf 134 KB ดาวน์โหลด
ทต.แพรกหา.pdf 131 KB ดาวน์โหลด
ทต.ร่มเมือง.pdf 133 KB ดาวน์โหลด
ทต.ลำสินธิ์.pdf 133 KB ดาวน์โหลด
ทต.แหลมโตนด.pdf 72 KB ดาวน์โหลด
ทต.อ่างทอง.pdf 133 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกเทศบาลตำบล 3 แห่ง 25 ม.ค.57
ประกาศผล 17 ทต.ดอนทราย (ป).pdf 203 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผล 17 ทต.พญาขัน.pdf 126 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผล 17 ทต.ปรางหมู่.pdf 69 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกเทศบาลตำบล 6 แห่ง 22 ธ.ค.56
ประกาศ 17 ทต.เขาเจียก.pdf 118 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ 17 ทต.ท่ามิหรำ.pdf 115 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ 17 ทต.นาท่อม สทต..pdf 64 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ 17 ทต.จองถนน.pdf 115 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ 17 ทต.ดอนทราย ควนขนุน.pdf 115 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ 17 ทต.ทะเลน้อย สทต..pdf 126 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกเทศบาลตำบลโตนดด้วน 30 พ.ย.56
ประกาศ 17 ทต.โตนดด้วน.pdf 186 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต.ลำปำ เขาปู่ และ เกาะหมาก กรณีครบวาระ 20 ต.ค.2556
ประกาศผล 17 นายกและ ส อบต.ลำปำ เขาปู่ และเกาะหมาก.pdf 384 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
กำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
กำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
แสดงทั้งหมด
 
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
โครงการเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย  การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
โครงการเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
โครงการธรรมาภิบาลพรรคการเมือง
โครงการธรรมาภิบาลพรรคการเมือง
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2556
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2556
แสดงทั้งหมด
 
พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง  update
การตรวจติดตามสาขาพรรคการเมือง งวดที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556)
การตรวจติดตามสาขาพรรคการเมือง งวดที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556)
แสดงทั้งหมด
 
กฎหมายและความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมือง
การจัดตั้งพรรคการเมือง ยุบเลิกพรรคการเมือง
การจัดตั้งพรรคการเมือง ยุบเลิกพรรคการเมือง
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์มการยื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม
หลักเกณฑ์การยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย
หลักเกณฑ์การยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
การเลือกตั้ง ส.ส.
ผลการเลือกตั้ง ส.ส. 3 ก.ค.2554 อย่างไม่ป็นทางการ
ผลการรวมคะแนน สส54.pdf 138 KB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2550
ผลเลือกตั้ง ส.ส. 2550.pdf 63 KB ดาวน์โหลด
สรุปผลคะแนนรายอำเภอ ส.ส.2550.pdf 43 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
การเลือกตั้ง ส.ว.
ผลการเลือกตั้ง ส.ว. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 อย่างไม่เป็นทางการ
ผลคะแนน ส.ว.30 มีค.57.pdf 153 KB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้ง ส.ว. เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551
ผลเลือกตั้ง ส.ว. 2551.pdf 235 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล
คำวินิจฉัย อบต.
คำวินิจฉัย อบต.
คำวินิจฉัย อบจ.
คำวินิจฉัย อบจ.
คำวินิจฉัยเทศบาล
คำวินิจฉัยเทศบาล  hot
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศและหนังสือสั่งการท้องถิ่น
เอกสารบรรยายเจ้าหน้าที่เตรียมการรับสมัคร ส.ทต.และนายกฯ
เอกสารบรรยายการรับสมัครท้องถิ่น.ppt 524 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การนับคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ พ.ศ.2554
ระเบียบ กกต.นับคะแนนใหม่ 54.pdf 464 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การเก็บรักษาและการทำลายเอกสาร พ.ศ.2552
ระเบียบ กกต.ทำลายเอกสาร.pdf 139 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ.2553
ระเบียบ กกต.ทำลายบัตรเลือกตั้ง 53.pdf 112 KB ดาวน์โหลด
แบบรายงานต่างๆ ตามหนังสือสั่งการเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบรายงานต่างๆ ตามหนังสือสั่งการเลือกตั้งท้องถิ่น.doc 200 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
การแบ่งเขตเลือกตั้ง
ประกาศ กกต.เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนประดู่ คลองใหญ่ และท่าแค
ทต.ดอนประดู่ ทต.คลองใหญ่ ทต.ท่าแค.pdf 77 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทต.สมหวัง
ทต.สมหวัง.pdf 52 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทต.นาโหนด
ทต.นาโหนด.pdf 44 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทต.คองทรายขาว
ทต.คลองทรายชาว.pdf 63 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง 3 แห่ง
ทต.อ่างทอง ลำสินธิ์ และเกาะนางคำ.pdf 89 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบพิมพ์ อบต.
แบบพิมพ์หน่วยเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิก อบต.ครบวาระ
สมุดแบบพิมพ์สำหรับกปน.นายกและสมาชิก อบต.ครบวาระ 54.doc 634 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์ กปน.สำหรับ นายก อบต. อย่างเดียว
สมุดแบบพิมพ์สำหรับกปน.เฉพาะนายกฯอบต. เลือกอย่างเดียว 54.doc 528 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์หน่วยเลือกตั้ง สมาชิก อบต.แทนตำแหน่งที่ว่าง
สมุดแบบพิมพ์สำหรับกปน.เฉพาะสมาชิก อบต. เลือกอย่างเดียว 54.doc 528 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
ตัวอย่างแบบพิมพ์ ส.ถ.1 และผ.ถ.1 นายกอบต.และส.อบต.แทนตำแหน่งที่ว่าง.doc 59 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.1 กรณีครบวาระ
ตัวอย่างแบบพิมพ์ ส.ถ.1 และผ.ถ.1 นายกอบต.และส.อบต.ครบวาระ.doc 59 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบพิมพ์เทศบาล
แบบพิมพ์หน่วยเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกฯ กรณีครบวาระ
สมุดแบบพิมพ์สำหรับกปน.นายกและสมาชิก เทศบาลตำบลครบวาระ 54.doc 632 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์หน่วยเลือกตั้งสำหรับสมาชิกสภาเทศบาลตำบล(อย่างเดียว)
สมุดแบบพิมพ์สำหรับกปน.เฉพาะสมาชิก เทศบาลตำบล เลือกอย่างเดียว 54.doc 526 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
ตัวอย่างแบบพิมพ์ ส.ถ.1 และ ผ.ถ.1 นายกเทศมนตรี และสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง.doc 61 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างประกาศให้มีการเลือกตั้งส.ถ./ผ.ถ.1 ครบวาระ
ตัวอย่างแบบพิมพ์ ส.ถ.และ ผ.ถ.1 นายกเทศมนตรี และสมาชิก ครบวาระ.doc 59 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างใบสมัครนายกและสมาชิกเทศบาล ส.ถ./ผ.ถ.25-28 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ 6 2556
25 นายก-25 -28สมาชิกเทศบาล.doc 199 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
30 พ.ย. 56 30 พ.ย. 56
08:00 - 15:00 กำหนดวันเลือกตั้ง ทต.โตนดด้วน กรณีครบวาระ
  กกต.จว.มีมติเห็นชอบกำหนดวันเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโตนดด้
5 พ.ค. 56 5 พ.ค. 56
08:00 - 15:00 กำหนดวันเลือกตั้งนายก อบต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน กรณีครบวาระ
  กกต.จว.เห็นชอบกำหนดวันเลือกตั้งนายก อบต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน กรณีครบวาระใ
24 มี.ค. 56 24 มี.ค. 56
08:00 - 15:00 กำหนดวันเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ส.อบต.เกาะหมาก เขตเลือกตั้งที่ 1
  กกต.จว. เห็นชอบกำหนดวันเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ส.อบต.เกาะหมาก เขตเลื
10 มี.ค. 56 10 มี.ค. 56
08:00 - 15:00 กำหนดวันเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ส.อบต.วังใหม่ เขต 7
  กกต.จว.เห็นชอบกำหนดวันเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ส.อบต.วังใหม่ เขตเลือ
20 ม.ค. 56 20 ม.ค. 56
08:00 - 15:00 กำหนดวันเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี และมะกอกเหนือ
  กกต.จว.มีมติเห็นชอบกำหนดวันเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ข
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 129
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 237,558