สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
Office of Phetchabun Election Commission


 
 
ร่วมลงนามถวายพระพร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เว็บไซต์ สนง.กกต.จังหวัด
ตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
สำนักวิจัยและคดี
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
กองทุนฯ พรรคการเมือง
สำนักผู้ตรวจการ
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ECT Intranet
ฅนไทยดอทคอม Thailand Gateway ประตูสู่บริการภาครัฐ
โปรแกรมฐานข้อมูลทะเบียน สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
Facebook สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
Administrator
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์


 
ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด นอกราชอาณาจัง และข้อมูลการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
การบริการตรวจสอบและรับรองรายการทะเบียนเลือกตั้ง
 


 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
กกต.เพชรบูรณ์จับมือโรงเรียนเพชรพิทยาคมติวเข้มครูสอนสังคมให้ความรู้ประชาธิปไตย
กกต.เพชรบูรณ์จับมือโรงเรียนเพชรพิทยาคมติวเข้มครูสอนสังคมให้ความรู้ประชาธิปไตย
สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประจำปี 58
สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประจำปี 58
สนง.กกต.จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
สนง.กกต.จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร  new
ประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3
ประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2
ประชุมคณะกรรมการสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2  new
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  new
สนง.กกต.จว.เพชรบูรณ์ร่วมเทิดพระเกียรติ จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา มหาราชินี
สนง.กกต.จว.เพชรบูรณ์ร่วมเทิดพระเกียรติ จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา มหาราชินี  new
กกต.เพชรบูรณ์ยืนยัน การเสนอชื่อบุคคลให้คณะกรรมการสรรหา ฯ ประจำจังหวัด ไม่ต้องผ่านองค์กร แต่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
กกต.เพชรบูรณ์ยืนยัน การเสนอชื่อบุคคลให้คณะกรรมการสรรหา ฯ ประจำจังหวัด ไม่ต้องผ่านองค์กร แต่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด  new
กกต.เพชรบูรณ์ประชุมชี้แจงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแคมป์สนเพื่อ   ให้ความรู้ในการลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน
กกต.เพชรบูรณ์ประชุมชี้แจงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแคมป์สนเพื่อ ให้ความรู้ในการลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน  new
กกต.จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมกิจกรรมเวทีเสวนาประชาคม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์
กกต.จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมกิจกรรมเวทีเสวนาประชาคม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์  new
 กกต.เพชรบูรณ์ประชุมหารือคณะทำงานเพื่อจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน
กกต.เพชรบูรณ์ประชุมหารือคณะทำงานเพื่อจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน  new
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมนำระบบภูมิสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมนำระบบภูมิสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการการเลือกตั้ง  new
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี  new
กกต. สมชัย  ศรีสุทธิยากร  ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงเป็นกลาง
กกต. สมชัย ศรีสุทธิยากร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงเป็นกลาง  new
 วันคล้ายวันเกิดประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 7 พ.ค.2557
วันคล้ายวันเกิดประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 7 พ.ค.2557  new
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
การยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต
อ่าน : 111 | สร้างเมื่อ : 14 ส.ค. 57 โดย : เกษร
การเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งนอกเขต
อ่าน : 178 | สร้างเมื่อ : 2 พ.ค. 57 โดย : ณัฐพงศ์
สอบถามการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด
อ่าน : 240 | สร้างเมื่อ : 10 มี.ค. 57 โดย : Nop Navi
โดนใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ กทม โดยมิใช่ตนเอง
อ่าน : 231 | สร้างเมื่อ : 4 ก.พ. 57 โดย : โสภิตา
การแจ้งเหตุการไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
อ่าน : 327 | สร้างเมื่อ : 3 ก.พ. 57 โดย : วิระญา หล้าทอง
การไม่ไปเลือกตั้งเพราะไม่ต้องการเป็นช่องทางให้คนชั่วฟอกตัว
อ่าน : 231 | สร้างเมื่อ : 3 ก.พ. 57 โดย : วณิษา
การส่งเอกสาร เรื่องไม่สามารถไปเลือกตั้งได้
อ่าน : 254 | สร้างเมื่อ : 2 ก.พ. 57 โดย : ปรัชญ์
ยื่น สส 28
อ่าน : 240 | สร้างเมื่อ : 1 ก.พ. 57 โดย : สุจิตรา
เลือกตั้งนอกเขต
อ่าน : 265 | สร้างเมื่อ : 30 ม.ค. 57 โดย : อภิชาติ
หนังสือแจ้งเหตุไม่อาจไปเลือกตั้งได้
อ่าน : 255 | สร้างเมื่อ : 29 ม.ค. 57 โดย : พจมาน แย้มพุ่ม
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประกาศ
สรุปประวัติผู้ยื่นแสดงความจำนงเข้าร่วมการคัดเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
สรุปประวัติผู้ยื่นแสดงความจำนงเข้าร่วมการคัดเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  new
ประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง การขยายเวลาการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง การขยายเวลาการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  new
ประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  new
 สนง.กกต.จังหวัดเพชรบูรณ์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจรับแบบพิมพ์แสดงความจำนงเข้าร่วม เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และยื่นเอกสารตั้งแต่ 14 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน นี้
สนง.กกต.จังหวัดเพชรบูรณ์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจรับแบบพิมพ์แสดงความจำนงเข้าร่วม เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และยื่นเอกสารตั้งแต่ 14 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน นี้  new
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งแต่งตั้ง กกต.เพชรบูรณ์ ชุดใหม่แล้ว
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งแต่งตั้ง กกต.เพชรบูรณ์ ชุดใหม่แล้ว  new
การยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
การยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร  new
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 15 คน เพื่อเสนอให้ กกต.พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 15 คน เพื่อเสนอให้ กกต.พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  new
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง
สถิติข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
สถิติข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก อบต.ระวิง.ช้างตะลูด และ ส.ท.เมืองเพชรบูรณ์ เขต 2 วันที่ 7 กรกฎาคม 2556
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก อบต.ระวิง.ช้างตะลูด และ ส.ท.เมืองเพชรบูรณ์ เขต 2 วันที่ 7 กรกฎาคม 2556
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิก เทศมนตรีตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิก เทศมนตรีตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลการนับคะแนน นายก/สมาชิกเทศมนตรีตำบลวังโป่งเมื่อ 18 พฤษภาคม 2556
ผลการนับคะแนน นายก/สมาชิกเทศมนตรีตำบลวังโป่งเมื่อ 18 พฤษภาคม 2556
ประกาศผลการนับคะแนน นายก อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี
ประกาศผลการนับคะแนน นายก อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
แบบคำรับรองบุคค (แบบ สปช.4)
แบบคำรับรองบุคค (แบบ สปช.4).pdf 297 KB ดาวน์โหลด
ประวัติบุคคลผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติของคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัด (แบบ สปช.5)
ประวัติบุคคลผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติของคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัด (แบบ สปช.5).pdf 322 KB ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ใบสมัครเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด.pdf 610 KB ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง(ส.ว.12)และ(ส.ส.12)
แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง(ส.ส.12).pdf 42 KB ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง(ส.ว.12).pdf 42 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล(ทก.1) และ แบบรายกลุ่ม(ทก.1/1)
แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งแบบรายกลุ่ม(ทก1ทับ1.pdf 52 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล(ทก.1).pdf 47 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งผล การขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล(ทก2)และแบบรายกลุ่ม(ทก2/1)
หนังสือแจ้งผลการขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาก่อนวันเลือกตั้งแบบรายกลุ่ม(ทก2ทับ1).pdf 73 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งผลการขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาก่อนวันเลือกตั้งแบบรายบุคคล(ทก2).pdf 73 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ว.42)
คำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ว.42).pdf 43 KB ดาวน์โหลด
คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด.(ส.ว.42ทับ ก.และ ทับ ข.)
คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด.(ส.ว.42ทับ ก.).pdf 122 KB ดาวน์โหลด
หนังสือตอบรับ.(ส.ว.42ทับ ข.)doc.pdf 119 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ส.ส.28 หรือ ส.ว.28
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ส.ส.28.pdf 46 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ส.ว.28.pdf 46 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์ท้องถิ่นตามระเบียบ 2554 ใหม่ ส.ถ./ผ.ถ.1-40
33-36 ท้องถิ่น 54 ใหม่.doc 190 KB ดาวน์โหลด
40-41ท้องถิ่น 54 ใหม่.doc 71 KB ดาวน์โหลด
9 ท้องถิ่น 54.doc 50 KB ดาวน์โหลด
1-8 ท้องถิ่น 54.doc 153 KB ดาวน์โหลด
25-32ท้องถิ่น 54 ใหม่.doc 228 KB ดาวน์โหลด
20-24 ท้องถิ่น 54 ใหม่.doc 71 KB ดาวน์โหลด
19 ท้องถิ่น 54.doc 31 KB ดาวน์โหลด
10-18 ท้องถิ่น 54 ใหม่.doc 271 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 45
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 444,588