สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร
Office of Province Phichit Election Commission


 
 
คืนความสุขให้คนในชาติ
ดูเวป กกต.พิจิตร ผ่านมือถือ
เวปไซต์ สนง.กกต.
เวปไซต์ สนง.กกต.จว.
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร

เวปไซต์ที่เราตั้งใจรวบรวมเนื้อหา สาระ ของการเลือกตั้งทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ จนถึงท้องถิ่นใน จังหวัดพิจิตร และเรื่องการ ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและกฏหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนเบื้องหน้าเบื้องหลัง ผลการเลือกตั้งแบบทันเหตุการณ์ และความเคลื่อนไหวต่างๆ ในจังหวัดพิจิตรอย่างพิถีพิถัน เพื่อสังคมพิจิตรของเรา ด้วยความสุจริต และเที่ยงธรรม 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
สนง.กกต.จว.พิจิตร เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทย หัวใจสะอาดจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2557
สนง.กกต.จว.พิจิตร เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทย หัวใจสะอาดจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2557  new
คณะศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 ตรวจเยี่ยม ศส.ปชต.ทุ่งใหญ่
คณะศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 ตรวจเยี่ยม ศส.ปชต.ทุ่งใหญ่  new
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์แสดงเจตจำนงค์เพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จังหวัดพิจิตร
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์แสดงเจตจำนงค์เพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จังหวัดพิจิตร  update
สนง.กกต.จว.พิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร
สนง.กกต.จว.พิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร
พิจิตรเร่งเฟ้นหา สมาชิกสภาปฏิรูป (สปช.) พร้อมเปิดโอกาสคนมีความรู้ความสามารถ เสนอตัว
พิจิตรเร่งเฟ้นหา สมาชิกสภาปฏิรูป (สปช.) พร้อมเปิดโอกาสคนมีความรู้ความสามารถ เสนอตัว  new
สนง.กกต.จว.พิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สรา้งพิจิตรเมืองยิ้ม เดือน ส.ค. 57
สนง.กกต.จว.พิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สรา้งพิจิตรเมืองยิ้ม เดือน ส.ค. 57
สนง.กกต.จว.พิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
สนง.กกต.จว.พิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  new
แสดงทั้งหมด
 
สื่อสิ่งพิมพ์
ไวนิลสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ ไฟล์ PDF
banner1x3.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
โปสเตอร์สรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ ไฟล์ PDF
posterA4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ต้นแบบป้ายประชาสัมพันธ์ ส.ว. 57
bannersw57.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผ่นปลิวเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตจังหวัด-ในเขตเลือกตั้ง
แผ่นปลิวเลือกล่วงหน้านอก-ในเขต.pdf 909 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ ส.ส. 54 แบบที่1
ป้ายประชาสัมพันธ์54-1.pdf 884 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
การเปิดเผยราคากลางกล้องวงจรปิด
การเปิดเผยราคากลางกล้องวงจรปิด
การเปิดเผยราคากลางจัดจ้างพิมพ์เอกสารและจัดส่งเอกสาร (หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน)
การเปิดเผยราคากลางจัดจ้างพิมพ์เอกสารและจัดส่งเอกสาร (หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน)  new
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง  new
สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ๔ ประตู แบบดับเบิ้ลแค็บ กำหนดยื่นซอง ๒๙ ส.ค. ถึง ๗ ก.ย. ๕๕
สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ๔ ประตู แบบดับเบิ้ลแค็บ กำหนดยื่นซอง ๒๙ ส.ค. ถึง ๗ ก.ย. ๕๕
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ กฏหมาย คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 119/2557 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาฯ
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 119/2557 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาฯ
ระเบียบ สนง.กกต. ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
ระเบียบ สนง.กกต. ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินประชาธิปไตย
4 ต.ค. 56
ทั้งวัน โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.วังหลุม
  ห้องประชุม อบต.วังหลุม
3 ต.ค. 56
ทั้งวัน โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังทรายพูน
   เทศบาลตำบลวังทรายพูน
2 ต.ค. 56
ทั้งวัน โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.ห้วยร่วม
  ห้องประชุม อบต.ห้วยร่วม
30 ก.ย. 56
ทั้งวัน โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในเขต อ.โพธิ์ประทับช้าง
  หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
27 ก.ย. 56
08:00 - 08:30 โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในเขต อ.โพทะเล
  ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
26 ก.ย. 56
ทั้งวัน โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในเขต อ.ตะพานหิน
  หอประชุม อ.ตะพานหิน
25 ก.ย. 56
ทั้งวัน โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในเขต อ.เมือง
  ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์โฮเทล แอนด์รีสอร์ท
7 มิ.ย. 56
ทั้งวัน โครงการตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีน
  ณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
23 พ.ค. 56
ทั้งวัน โครงการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนน
  วัดบรรพตสุธาราม วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
22 พ.ค. 56 - 23 พ.ค. 56
ทั้งวัน โครงการอบรม กปน.มืออาชีพ
  ณ โรงแรมพิจิตรพลาซ่า 96 คน
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
ยื่นแบบ สส.28 ที่ อำเภอ ท่าบ่อ
อ่าน : 1244 | สร้างเมื่อ : 2 ก.ค. 54 โดย : พิทักษ์ โคตรชมภู
สส.28 ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ไหน
อ่าน : 1454 | สร้างเมื่อ : 1 ก.ค. 54 โดย : BPP
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
อ่าน : 1158 | สร้างเมื่อ : 30 มิ.ย. 54 โดย : Num
โดนสวมสิทธิหรือป่าว
อ่าน : 1077 | สร้างเมื่อ : 30 มิ.ย. 54 โดย : เสวียง บุญพะยอม
การกรอกแบบฟอร์มส.ส.28
อ่าน : 1369 | สร้างเมื่อ : 29 มิ.ย. 54 โดย : มาริสา
ทำไมบัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตจึงต้องมี 60 หมายเลข
อ่าน : 995 | สร้างเมื่อ : 28 มิ.ย. 54 โดย : บรรลือ เหลืองทองคำ
ทำไมต้องนับคะแนนพร้อมกัน 2 กระดาน
อ่าน : 901 | สร้างเมื่อ : 28 มิ.ย. 54 โดย : นายบรรลือ เหลืองทองคำ
การเสียสิทธฺ์และการได้สิทธ์
อ่าน : 1299 | สร้างเมื่อ : 28 มิ.ย. 54 โดย : วุฒิชัย ยานะ
ขอแบบฟอร์มส.ส.28
อ่าน : 2208 | สร้างเมื่อ : 27 มิ.ย. 54 โดย : ิำิิิbee
ลงทะเบียน 2 มิถุนา แต่ไม่ไปใช้สิทธิ์วันที่ 26
อ่าน : 924 | สร้างเมื่อ : 27 มิ.ย. 54 โดย : บะหมี่
สงสัยเรื่อง การนับระยะเวลาการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
อ่าน : 861 | สร้างเมื่อ : 27 มิ.ย. 54 โดย : กฤช
การไปเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ทัน
อ่าน : 1096 | สร้างเมื่อ : 27 มิ.ย. 54 โดย : รุ่งฟ้า จุทอง
ไมได้ไปเลือกตั้งวันที่ 26/06/11
อ่าน : 1265 | สร้างเมื่อ : 27 มิ.ย. 54 โดย : ธีรวัฒน์ หมูแก้ว
เคยลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนล่วงหน้านอกเขตจังหวัดไว้
อ่าน : 868 | สร้างเมื่อ : 27 มิ.ย. 54 โดย : ศุภกิตติ์ จารุฤกษ์
กาเลือกตั้งต้องเบอร์เดียวกันไหม
อ่าน : 942 | สร้างเมื่อ : 26 มิ.ย. 54 โดย : วัน
แสดงทั้งหมด
 
การสรรหาสภาปฏิรูป (สปช.)
การสรรหาสภาปฏิรูป
0 ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 81
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 276,272