สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร
Office of Province Phichit Election Commission


 
 
คืนความสุขให้คนในชาติ
ดูเวป กกต.พิจิตร ผ่านมือถือ
เวปไซต์ สนง.กกต.
เวปไซต์ สนง.กกต.จว.
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร

เวปไซต์ที่เราตั้งใจรวบรวมเนื้อหา สาระ ของการเลือกตั้งทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ จนถึงท้องถิ่นใน จังหวัดพิจิตร และเรื่องการ ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและกฏหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนเบื้องหน้าเบื้องหลัง ผลการเลือกตั้งแบบทันเหตุการณ์ และความเคลื่อนไหวต่างๆ ในจังหวัดพิจิตรอย่างพิถีพิถัน เพื่อสังคมพิจิตรของเรา ด้วยความสุจริต และเที่ยงธรรม 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
สนง.กกต.จว.พิจิตร ดำเนินกิจกรรมเนื่อในวันรักต้นไม้
สนง.กกต.จว.พิจิตร ดำเนินกิจกรรมเนื่อในวันรักต้นไม้
สนง.กกต.จว.พิจิตร เข้าร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
สนง.กกต.จว.พิจิตร เข้าร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช  new
สนง.กกต.จว.พิจิตร เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทย หัวใจสะอาดจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2557
สนง.กกต.จว.พิจิตร เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทย หัวใจสะอาดจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2557  new
คณะศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 ตรวจเยี่ยม ศส.ปชต.ทุ่งใหญ่
คณะศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 ตรวจเยี่ยม ศส.ปชต.ทุ่งใหญ่  new
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์แสดงเจตจำนงค์เพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จังหวัดพิจิตร
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์แสดงเจตจำนงค์เพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จังหวัดพิจิตร  update
สนง.กกต.จว.พิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร
สนง.กกต.จว.พิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร
พิจิตรเร่งเฟ้นหา สมาชิกสภาปฏิรูป (สปช.) พร้อมเปิดโอกาสคนมีความรู้ความสามารถ เสนอตัว
พิจิตรเร่งเฟ้นหา สมาชิกสภาปฏิรูป (สปช.) พร้อมเปิดโอกาสคนมีความรู้ความสามารถ เสนอตัว  new
แสดงทั้งหมด
 
สื่อสิ่งพิมพ์
ไวนิลสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ ไฟล์ PDF
banner1x3.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
โปสเตอร์สรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ ไฟล์ PDF
posterA4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ต้นแบบป้ายประชาสัมพันธ์ ส.ว. 57
bannersw57.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผ่นปลิวเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตจังหวัด-ในเขตเลือกตั้ง
แผ่นปลิวเลือกล่วงหน้านอก-ในเขต.pdf 909 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ ส.ส. 54 แบบที่1
ป้ายประชาสัมพันธ์54-1.pdf 884 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
การเปิดเผยราคากลางกล้องวงจรปิด
การเปิดเผยราคากลางกล้องวงจรปิด
การเปิดเผยราคากลางจัดจ้างพิมพ์เอกสารและจัดส่งเอกสาร (หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน)
การเปิดเผยราคากลางจัดจ้างพิมพ์เอกสารและจัดส่งเอกสาร (หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน)  new
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง  new
สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ๔ ประตู แบบดับเบิ้ลแค็บ กำหนดยื่นซอง ๒๙ ส.ค. ถึง ๗ ก.ย. ๕๕
สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ๔ ประตู แบบดับเบิ้ลแค็บ กำหนดยื่นซอง ๒๙ ส.ค. ถึง ๗ ก.ย. ๕๕
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ กฏหมาย คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 119/2557 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาฯ
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 119/2557 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาฯ
ระเบียบ สนง.กกต. ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
ระเบียบ สนง.กกต. ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินประชาธิปไตย
4 ต.ค. 56
ทั้งวัน โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.วังหลุม
  ห้องประชุม อบต.วังหลุม
3 ต.ค. 56
ทั้งวัน โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังทรายพูน
   เทศบาลตำบลวังทรายพูน
2 ต.ค. 56
ทั้งวัน โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.ห้วยร่วม
  ห้องประชุม อบต.ห้วยร่วม
30 ก.ย. 56
ทั้งวัน โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในเขต อ.โพธิ์ประทับช้าง
  หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
27 ก.ย. 56
08:00 - 08:30 โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในเขต อ.โพทะเล
  ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
26 ก.ย. 56
ทั้งวัน โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในเขต อ.ตะพานหิน
  หอประชุม อ.ตะพานหิน
25 ก.ย. 56
ทั้งวัน โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในเขต อ.เมือง
  ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์โฮเทล แอนด์รีสอร์ท
7 มิ.ย. 56
ทั้งวัน โครงการตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีน
  ณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
23 พ.ค. 56
ทั้งวัน โครงการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนน
  วัดบรรพตสุธาราม วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
22 พ.ค. 56 - 23 พ.ค. 56
ทั้งวัน โครงการอบรม กปน.มืออาชีพ
  ณ โรงแรมพิจิตรพลาซ่า 96 คน
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
ยื่นแบบ สส.28 ที่ อำเภอ ท่าบ่อ
อ่าน : 1257 | สร้างเมื่อ : 2 ก.ค. 54 โดย : พิทักษ์ โคตรชมภู
สส.28 ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ไหน
อ่าน : 1468 | สร้างเมื่อ : 1 ก.ค. 54 โดย : BPP
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
อ่าน : 1168 | สร้างเมื่อ : 30 มิ.ย. 54 โดย : Num
โดนสวมสิทธิหรือป่าว
อ่าน : 1086 | สร้างเมื่อ : 30 มิ.ย. 54 โดย : เสวียง บุญพะยอม
การกรอกแบบฟอร์มส.ส.28
อ่าน : 1382 | สร้างเมื่อ : 29 มิ.ย. 54 โดย : มาริสา
ทำไมบัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตจึงต้องมี 60 หมายเลข
อ่าน : 1006 | สร้างเมื่อ : 28 มิ.ย. 54 โดย : บรรลือ เหลืองทองคำ
ทำไมต้องนับคะแนนพร้อมกัน 2 กระดาน
อ่าน : 912 | สร้างเมื่อ : 28 มิ.ย. 54 โดย : นายบรรลือ เหลืองทองคำ
การเสียสิทธฺ์และการได้สิทธ์
อ่าน : 1312 | สร้างเมื่อ : 28 มิ.ย. 54 โดย : วุฒิชัย ยานะ
ขอแบบฟอร์มส.ส.28
อ่าน : 2221 | สร้างเมื่อ : 27 มิ.ย. 54 โดย : ิำิิิbee
ลงทะเบียน 2 มิถุนา แต่ไม่ไปใช้สิทธิ์วันที่ 26
อ่าน : 934 | สร้างเมื่อ : 27 มิ.ย. 54 โดย : บะหมี่
สงสัยเรื่อง การนับระยะเวลาการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
อ่าน : 873 | สร้างเมื่อ : 27 มิ.ย. 54 โดย : กฤช
การไปเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ทัน
อ่าน : 1109 | สร้างเมื่อ : 27 มิ.ย. 54 โดย : รุ่งฟ้า จุทอง
ไมได้ไปเลือกตั้งวันที่ 26/06/11
อ่าน : 1275 | สร้างเมื่อ : 27 มิ.ย. 54 โดย : ธีรวัฒน์ หมูแก้ว
เคยลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนล่วงหน้านอกเขตจังหวัดไว้
อ่าน : 882 | สร้างเมื่อ : 27 มิ.ย. 54 โดย : ศุภกิตติ์ จารุฤกษ์
กาเลือกตั้งต้องเบอร์เดียวกันไหม
อ่าน : 952 | สร้างเมื่อ : 26 มิ.ย. 54 โดย : วัน
แสดงทั้งหมด
 
การสรรหาสภาปฏิรูป (สปช.)
การสรรหาสภาปฏิรูป
0 ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 17
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 278,689