สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร
Office of Province Phichit Election Commission


 
 
คืนความสุขให้คนในชาติ
ดูเวป กกต.พิจิตร ผ่านมือถือ
เวปไซต์ สนง.กกต.
เวปไซต์ สนง.กกต.จว.
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร

เวปไซต์ที่เราตั้งใจรวบรวมเนื้อหา สาระ ของการเลือกตั้งทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ จนถึงท้องถิ่นใน จังหวัดพิจิตร และเรื่องการ ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและกฏหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนเบื้องหน้าเบื้องหลัง ผลการเลือกตั้งแบบทันเหตุการณ์ และความเคลื่อนไหวต่างๆ ในจังหวัดพิจิตรอย่างพิถีพิถัน เพื่อสังคมพิจิตรของเรา ด้วยความสุจริต และเที่ยงธรรม 
 
เสนอความคิดเห็นปฏิรูปประเทศไทย
การคุ้มครองผู้บริโภค
อ่าน : 135 | สร้างเมื่อ : 4 ธ.ค. 57 โดย : บุญซื่อ
การปฏิรูปประเทศไทย ต่อ
อ่าน : 163 | สร้างเมื่อ : 3 ธ.ค. 57 โดย : นายชัยวุฒิ เทพพิทักษ์
ปฏิรูป18ด้านสำคัญสำหรับประเทศไทยควรจะวิเคราะห์เจาะจงตรงประเด็นมากๆๆ
อ่าน : 147 | สร้างเมื่อ : 3 ธ.ค. 57 โดย : ชัยวุฒิ เทพพิทักษ์
การปฏิรูปประเทศไทย
อ่าน : 147 | สร้างเมื่อ : 3 ธ.ค. 57 โดย : นายชัยวุฒิ เทพพิทักษ์
การปฏิรูปท้องถิ่น
อ่าน : 147 | สร้างเมื่อ : 3 ธ.ค. 57 โดย : นายชัยวุฒิ เทพพิทักษ์
การเลือกตั้งท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การปฏิรูปการศึกษา
อ่าน : 158 | สร้างเมื่อ : 16 พ.ย. 57 โดย : โสรัจน์
การเมือง การเลือกตั้ง การศึกษา ศาลยุติธรรม
อ่าน : 149 | สร้างเมื่อ : 14 พ.ย. 57 โดย : สถาผล
การเมือง และ การเลือกตั้ง
อ่าน : 151 | สร้างเมื่อ : 14 พ.ย. 57 โดย : apapan
เราควรจะปฏิรูปประเทศไทยอย่างไร
อ่าน : 163 | สร้างเมื่อ : 11 พ.ย. 57 โดย : จรเข้พิจิตร
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
สนง.กกต.จว.พิจิตร ร่วมงานวันจักรี
สนง.กกต.จว.พิจิตร ร่วมงานวันจักรี  new
สนง.กกต.จว.พิจิตร  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สนง.กกต.จว.พิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  new
โครงการเวทีรับฟังเสียงประชาชน
โครงการเวทีรับฟังเสียงประชาชน  new
สนง.กกต.จว.พิจิตร ดำเนินโครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
สนง.กกต.จว.พิจิตร ดำเนินโครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  new
สนง.กกต.จว.พิจิตร ตรวจติดตามสาขาพรรคการเมือง
สนง.กกต.จว.พิจิตร ตรวจติดตามสาขาพรรคการเมือง  new
 สนง.กกต.จว.พิจิตร ร่วมกับอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดพิจิตร ให้ความรู้เยาวชน
สนง.กกต.จว.พิจิตร ร่วมกับอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดพิจิตร ให้ความรู้เยาวชน  new
สนงกกต.จว.พิจิตร  เข้าร่วมกีฬาสานสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
สนงกกต.จว.พิจิตร เข้าร่วมกีฬาสานสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร  new
แสดงทั้งหมด
 
สื่อสิ่งพิมพ์
ไวนิลสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ ไฟล์ PDF
banner1x3.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
โปสเตอร์สรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ ไฟล์ PDF
posterA4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ต้นแบบป้ายประชาสัมพันธ์ ส.ว. 57
bannersw57.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผ่นปลิวเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตจังหวัด-ในเขตเลือกตั้ง
แผ่นปลิวเลือกล่วงหน้านอก-ในเขต.pdf 909 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ ส.ส. 54 แบบที่1
ป้ายประชาสัมพันธ์54-1.pdf 884 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างถมดิน พร้อมกำแพงกันดิน และรั้ว คสล. บริเวณก่อสร้างอาคาร สนง.กกต.จว.พิจิตร ซื้อแบบ 18 - 26 มี.ค. 58 / ยื่นซอง 23 เม.ย. 58 เวลา10.00-11.00 น.
ประกวดราคาจ้างถมดิน พร้อมกำแพงกันดิน และรั้ว คสล. บริเวณก่อสร้างอาคาร สนง.กกต.จว.พิจิตร ซื้อแบบ 18 - 26 มี.ค. 58 / ยื่นซอง 23 เม.ย. 58 เวลา10.00-11.00 น.  new
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ประกวดราคาจ้างถมดิน พร้อมกำแพงกันดิน และรั้ว คสล. บริเวณก่อสร้างอาคาร สนง.กกต.จว.พิจิตร ซื้อแบบ 28 ม.ค. - 5 ก.พ.58 / ยื่นซอง 23 ก.พ. 58 เวลา10.00-12.00 น.  ( อ่าน 59 )
ประกวดราคาจ้างถมดิน พร้อมกำแพงกันดิน และรั้ว คสล. บริเวณก่อสร้างอาคาร สนง.กกต.จว.พิจิตร ซื้อแบบ 28 ม.ค. - 5 ก.พ.58 / ยื่นซอง 23 ก.พ. 58 เวลา10.00-12.00 น. ( อ่าน 59 )
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ กฏหมาย คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 119/2557 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาฯ
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 119/2557 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาฯ
ระเบียบ สนง.กกต. ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
ระเบียบ สนง.กกต. ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินประชาธิปไตย
4 ต.ค. 56
ทั้งวัน โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.วังหลุม
  ห้องประชุม อบต.วังหลุม
3 ต.ค. 56
ทั้งวัน โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังทรายพูน
   เทศบาลตำบลวังทรายพูน
2 ต.ค. 56
ทั้งวัน โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.ห้วยร่วม
  ห้องประชุม อบต.ห้วยร่วม
30 ก.ย. 56
ทั้งวัน โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในเขต อ.โพธิ์ประทับช้าง
  หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
27 ก.ย. 56
08:00 - 08:30 โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในเขต อ.โพทะเล
  ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
26 ก.ย. 56
ทั้งวัน โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในเขต อ.ตะพานหิน
  หอประชุม อ.ตะพานหิน
25 ก.ย. 56
ทั้งวัน โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในเขต อ.เมือง
  ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์โฮเทล แอนด์รีสอร์ท
7 มิ.ย. 56
ทั้งวัน โครงการตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีน
  ณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
23 พ.ค. 56
ทั้งวัน โครงการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนน
  วัดบรรพตสุธาราม วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
22 พ.ค. 56 - 23 พ.ค. 56
ทั้งวัน โครงการอบรม กปน.มืออาชีพ
  ณ โรงแรมพิจิตรพลาซ่า 96 คน
แสดงทั้งหมด
 
การสรรหาสภาปฏิรูป (สปช.)
การสรรหาสภาปฏิรูป
0 ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 325,619