สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร
Office of Province Phichit Election Commission


 
 
คืนความสุขให้คนในชาติ
ดูเวป กกต.พิจิตร ผ่านมือถือ
เวปไซต์ สนง.กกต.
เวปไซต์ สนง.กกต.จว.
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร

กกต.พิจิตร มุ่งมันพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส

www2.ect.go.th/content.php


 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ประกาศ สนง.กกต. เรื่องการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ประกาศ สนง.กกต. เรื่องการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  new
ตรวจติดตามและนิเทศสาขาพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ 2560
ตรวจติดตามและนิเทศสาขาพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ 2560
ตรวจติดตามและนิเทศสาขาพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ 2560
ตรวจติดตามและนิเทศสาขาพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลพื้นฐานออกเสียงจังหวัดพิจิตร
ข้อมูลพื้นฐานออกเสียงจังหวัดพิจิตร
ตารางการจัดการออกเสียง (ตารางรถไฟ)
ตารางการจัดการออกเสียง (ตารางรถไฟ)
รวมสื่อประชามติ
รวมสื่อประชามติ
โครงการอบรมวิทยากรเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (วิทยากร ครู ข)
โครงการอบรมวิทยากรเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (วิทยากร ครู ข)  new
แสดงทั้งหมด
 
สื่อสิ่งพิมพ์
เพลง พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ ดาวนโหลด
0 ดาวน์โหลด
ไวนิลสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ ไฟล์ PDF
banner1x3.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
โปสเตอร์สรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ ไฟล์ PDF
posterA4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ต้นแบบป้ายประชาสัมพันธ์ ส.ว. 57
bannersw57.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผ่นปลิวเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตจังหวัด-ในเขตเลือกตั้ง
แผ่นปลิวเลือกล่วงหน้านอก-ในเขต.pdf 909 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
การเปิดเผยราคากลางฯจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (เช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้)) ครั้งที่ 7
การเปิดเผยราคากลางฯจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (เช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้)) ครั้งที่ 7  new
ประกาศสอบราคาเช่ารถโดยสาร (ตู้) ไม่เกิน 10 ที่นั่ง (ครั้งที่ 7)
ประกาศสอบราคาเช่ารถโดยสาร (ตู้) ไม่เกิน 10 ที่นั่ง (ครั้งที่ 7)  new
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ กฏหมาย คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙
คู่มือเจ้าพนักงานออกเสียงประชามติ
คู่มือเจ้าพนักงานออกเสียงประชามติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 119/2557 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาฯ
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 119/2557 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาฯ
แสดงทั้งหมด
 
เสนอความคิดเห็นปฏิรูปประเทศไทย
การคุ้มครองผู้บริโภค
อ่าน : 193 | สร้างเมื่อ : 4 ธ.ค. 57 โดย : บุญซื่อ
การปฏิรูปประเทศไทย ต่อ
อ่าน : 224 | สร้างเมื่อ : 3 ธ.ค. 57 โดย : นายชัยวุฒิ เทพพิทักษ์
ปฏิรูป18ด้านสำคัญสำหรับประเทศไทยควรจะวิเคราะห์เจาะจงตรงประเด็นมากๆๆ
อ่าน : 204 | สร้างเมื่อ : 3 ธ.ค. 57 โดย : ชัยวุฒิ เทพพิทักษ์
การปฏิรูปประเทศไทย
อ่าน : 209 | สร้างเมื่อ : 3 ธ.ค. 57 โดย : นายชัยวุฒิ เทพพิทักษ์
การปฏิรูปท้องถิ่น
อ่าน : 212 | สร้างเมื่อ : 3 ธ.ค. 57 โดย : นายชัยวุฒิ เทพพิทักษ์
การเลือกตั้งท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การปฏิรูปการศึกษา
อ่าน : 216 | สร้างเมื่อ : 16 พ.ย. 57 โดย : โสรัจน์
การเมือง การเลือกตั้ง การศึกษา ศาลยุติธรรม
อ่าน : 207 | สร้างเมื่อ : 14 พ.ย. 57 โดย : สถาผล
การเมือง และ การเลือกตั้ง
อ่าน : 228 | สร้างเมื่อ : 14 พ.ย. 57 โดย : apapan
เราควรจะปฏิรูปประเทศไทยอย่างไร
อ่าน : 215 | สร้างเมื่อ : 11 พ.ย. 57 โดย : จรเข้พิจิตร
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 9
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 355,969