สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร
Office of Province Phichit Election Commission


 
 
คืนความสุขให้คนในชาติ
ดูเวป กกต.พิจิตร ผ่านมือถือ
เวปไซต์ สนง.กกต.
เวปไซต์ สนง.กกต.จว.
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร

กกต.พิจิตร มุ่งมันพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส

www2.ect.go.th/content.php


 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ประกาศ สนง.กกต. เรื่องการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ประกาศ สนง.กกต. เรื่องการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  new
ตรวจติดตามและนิเทศสาขาพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ 2560
ตรวจติดตามและนิเทศสาขาพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ 2560
ตรวจติดตามและนิเทศสาขาพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ 2560
ตรวจติดตามและนิเทศสาขาพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลพื้นฐานออกเสียงจังหวัดพิจิตร
ข้อมูลพื้นฐานออกเสียงจังหวัดพิจิตร
ตารางการจัดการออกเสียง (ตารางรถไฟ)
ตารางการจัดการออกเสียง (ตารางรถไฟ)
รวมสื่อประชามติ
รวมสื่อประชามติ
โครงการอบรมวิทยากรเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (วิทยากร ครู ข)
โครงการอบรมวิทยากรเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (วิทยากร ครู ข)  new
แสดงทั้งหมด
 
สื่อสิ่งพิมพ์
เพลง พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ ดาวนโหลด
0 ดาวน์โหลด
ไวนิลสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ ไฟล์ PDF
banner1x3.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
โปสเตอร์สรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ ไฟล์ PDF
posterA4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ต้นแบบป้ายประชาสัมพันธ์ ส.ว. 57
bannersw57.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผ่นปลิวเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตจังหวัด-ในเขตเลือกตั้ง
แผ่นปลิวเลือกล่วงหน้านอก-ในเขต.pdf 909 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
การเปิดเผยราคากลางฯจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (เช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้)) ครั้งที่ 6
การเปิดเผยราคากลางฯจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (เช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้)) ครั้งที่ 6  new
ประกาศสอบราคาเช่ารถโดยสาร (ตู้) ไม่เกิน 10 ที่นั่ง (ครั้งที่ 6)
ประกาศสอบราคาเช่ารถโดยสาร (ตู้) ไม่เกิน 10 ที่นั่ง (ครั้งที่ 6)  new
ยกเลิกประกาศสอบรถตู้ครั้งที่ 5
ยกเลิกประกาศสอบรถตู้ครั้งที่ 5  new
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ กฏหมาย คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙
คู่มือเจ้าพนักงานออกเสียงประชามติ
คู่มือเจ้าพนักงานออกเสียงประชามติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 119/2557 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาฯ
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 119/2557 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาฯ
แสดงทั้งหมด
 
เสนอความคิดเห็นปฏิรูปประเทศไทย
การคุ้มครองผู้บริโภค
อ่าน : 190 | สร้างเมื่อ : 4 ธ.ค. 57 โดย : บุญซื่อ
การปฏิรูปประเทศไทย ต่อ
อ่าน : 215 | สร้างเมื่อ : 3 ธ.ค. 57 โดย : นายชัยวุฒิ เทพพิทักษ์
ปฏิรูป18ด้านสำคัญสำหรับประเทศไทยควรจะวิเคราะห์เจาะจงตรงประเด็นมากๆๆ
อ่าน : 199 | สร้างเมื่อ : 3 ธ.ค. 57 โดย : ชัยวุฒิ เทพพิทักษ์
การปฏิรูปประเทศไทย
อ่าน : 206 | สร้างเมื่อ : 3 ธ.ค. 57 โดย : นายชัยวุฒิ เทพพิทักษ์
การปฏิรูปท้องถิ่น
อ่าน : 209 | สร้างเมื่อ : 3 ธ.ค. 57 โดย : นายชัยวุฒิ เทพพิทักษ์
การเลือกตั้งท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การปฏิรูปการศึกษา
อ่าน : 208 | สร้างเมื่อ : 16 พ.ย. 57 โดย : โสรัจน์
การเมือง การเลือกตั้ง การศึกษา ศาลยุติธรรม
อ่าน : 202 | สร้างเมื่อ : 14 พ.ย. 57 โดย : สถาผล
การเมือง และ การเลือกตั้ง
อ่าน : 224 | สร้างเมื่อ : 14 พ.ย. 57 โดย : apapan
เราควรจะปฏิรูปประเทศไทยอย่างไร
อ่าน : 210 | สร้างเมื่อ : 11 พ.ย. 57 โดย : จรเข้พิจิตร
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 65
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 353,777