สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก
Office of Province Election Commission


 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก


   
   ประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปและการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ผ่านช่องทางต่างๆได้ดังนี้

1.เสนอด้วยตนเองที่รัฐสภา
2.สายด่วน 1743
3.โทรศัพท์ 02-244-1881 ในวันและเวลาราชการ
4.ไปรษณีย์ ปณ.999 ปณฝ.รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305
5.เว็บไซต์www.pailament.go.th/publicopinion
6. อีเมล์ nrc57.puplic@gmail.com
7.ไลน์ไอดี : nrc57public
8.ทางเฟซบุ๊ก ชื่อ “ศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ
9.รายการ “ทันสถานการณ์กับสภาปฏิรูปแห่งชาติ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา เอฟเอ็ม 87.5 และ เอเอ็ม 1071 ออกอากาศทุกวันจันทร์
 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
โครงการส่งเสริมสตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง ปี 2558  จังหวัดพิษณุโลก
โครงการส่งเสริมสตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง ปี 2558 จังหวัดพิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนน การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนน การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนน การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางวิทยา
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนน การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางวิทยา
โครงการอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย กรณี ทดแทน   โรงเรียนจ่านกร้อง
โครงการอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย กรณี ทดแทน โรงเรียนจ่านกร้อง
โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จังหวัดพิษณุโลก 2558
โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จังหวัดพิษณุโลก 2558
สนง.กกต.จว.พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ
สนง.กกต.จว.พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานรับบฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ในรายการ อสมท.เพื่อชุมชน สถานีวิทยุ อสมท. 106.25
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานรับบฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ในรายการ อสมท.เพื่อชุมชน สถานีวิทยุ อสมท. 106.25
งานการมีส่วนร่วมพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม ศส.ปชต.ท้อแท้ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปลูกต้นไม้ ใส่บาตรอาหารแห้ง จัดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ลงนามถวายพระพร ร่วมกับ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ผญบ.
งานการมีส่วนร่วมพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม ศส.ปชต.ท้อแท้ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปลูกต้นไม้ ใส่บาตรอาหารแห้ง จัดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ลงนามถวายพระพร ร่วมกับ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ผญบ.
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม ปชส.สปช. ณ ศูนย์ประสานแผน อ.เมือง และอ.บางระกำ ในการประชุม กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม ปชส.สปช. ณ ศูนย์ประสานแผน อ.เมือง และอ.บางระกำ ในการประชุม กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
29 มิ.ย. 57 29 มิ.ย. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ส.ทต.เนินกุ่ม เขตเลือกตั้งที่ 1
  เลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ส.ทต.เนินกุ่ม เขตเลือกตั้งที่ 1
8 มิ.ย. 57 8 มิ.ย. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ส.อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เขตเลือกตั้งที่ 5 และ นายกอบต.วัดพริก + ส.อบต.วัดพริก เขตเลือกตั้งที่ 6 กรณีศาลอุทรธ์ภาค 6 สั่งให้เลือกตั้งใหม่
  เลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ส.อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เขตเลือกตั้
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ส.อบต.บ้านดง เขตเลือกตั้งที่ 13 และ ส.อบต.ท่างาม เขตเลือกตั้งที่ 9
  เลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ส.อบต.บ้านดง เขตเลือกตั้งที่ 13 และ ส.อบต.ท
27 เม.ย. 57 27 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ส.อบต.หนองพระ เขตเลือกตั้งที่ 1 และนายกอบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก กรณีครบวาระ
  เลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ส.อบต.หนองพระ เขตเลือกตั้งที่ 1 และนายกอ
20 เม.ย. 57 20 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ส.อบต.วังวน เขตเลือกตั้งที่ 3
  เลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ส.อบต.วังวน เขตเลือกตั้งที่ 3
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง
ผลการการนับคะแนนเลือกตั้งนายกทต.และส.ทต. บ้านคลอง และท่าทอง อ.เมือง
ผลการการนับคะแนนเลือกตั้งนายกทต.และส.ทต. บ้านคลอง และท่าทอง อ.เมือง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. กรณีครบวาระ 40 อบต เลือกตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน2555
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. กรณีครบวาระ 40 อบต เลือกตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน2555
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 6 แห่ง ที่เลือกตั้งเมื่อ 21 เม.ย.55
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 6 แห่ง ที่เลือกตั้งเมื่อ 21 เม.ย.55  hot
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกทต.และส.ทต. หัวรอ /บางระกำเมืองใหม่ และส.อบต.จำนวน 2 แห่ง เลือกตั้งเมื่อ 26 ก.พ.55
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกทต.และส.ทต. หัวรอ /บางระกำเมืองใหม่ และส.อบต.จำนวน 2 แห่ง เลือกตั้งเมื่อ 26 ก.พ.55  update
ประกาศผลการเลือกตั้ง สท.เทศบาลนครพิษณุโลก ,นายกอบต.ชุมแสงสงคราม,นายกอบต.หนองกุลา,ส.อบต.คันโช้งและสอบต.ท่าหมื่นราม
ประกาศผลการเลือกตั้ง สท.เทศบาลนครพิษณุโลก ,นายกอบต.ชุมแสงสงคราม,นายกอบต.หนองกุลา,ส.อบต.คันโช้งและสอบต.ท่าหมื่นราม  hot
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
สอบถามเรื่องผู้มีส่วนได้เสีย
อ่าน : 767 | สร้างเมื่อ : 17 ม.ค. 56 โดย : อนันทร์ นิลเลิศ
กำหนดส่งบัญชีเลือกตั้ง สจ. และนายก อบจ.
อ่าน : 653 | สร้างเมื่อ : 14 ม.ค. 56 โดย : ฐิติพันธ์
ไม่ไปเลือกตั้ง 18 พ.ย. นี้
อ่าน : 825 | สร้างเมื่อ : 15 พ.ย. 55 โดย : นิสิต มศว.
ย้ายทะเบียนบ้าน
อ่าน : 1005 | สร้างเมื่อ : 14 พ.ย. 55 โดย : Aung
ไม่ไปเลือกตั้ง อบจ.
อ่าน : 1051 | สร้างเมื่อ : 9 พ.ย. 55 โดย : หัวใจ
แสดงทั้งหมด
 
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ราคากลาง
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง(ตกแต่งห้องประชุมใหญ่)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง(ตกแต่งห้องประชุมใหญ่)  new
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างหาครุภัณฑ์และปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมใหญ่
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างหาครุภัณฑ์และปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมใหญ่  new
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางกาจัดซื้อจัดจ้างฯ การจัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน ๒๕ รายการ
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางกาจัดซื้อจัดจ้างฯ การจัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน ๒๕ รายการ
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางกาจัดซื้อจัดจ้างฯ การจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางกาจัดซื้อจัดจ้างฯ การจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 33
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 275,735