สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่
Office Of Provincial Election Commission Of Phrae


 
 
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ราชกิจจานุเบกษา
แจ้งเบาะแสทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่

 


            


      


 
 
พรก.ว่าด้วยการสรรหา สปช.
แต่งตั้ง สนช. ปี 2557 ผังกระบวนการจัดทำร่าง รธน.
ความรู้เกี่ยวกับ สปช. แต่งตั้ง สนช. ปี 2557 ( เพิ่มเติม ) -กระบวนการจัดทำร่าง รธน.
สปช. 11 ด้าน 77 จังหวัด ประวัติ สนช. รายชื่อกรรมาธิการ ฯ
-สปช.ประจำจังหวัดแพร่    
ผลการคัดเลือก ประธาน สปช.    
- จาก สปช. สู่ร่างรัฐธรรมนูญ    
- คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดแพร่    
 - กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จังหวัดแพร่ * Update *    
     


 


 
 
ข่าว - กิจกรรม สนง.กกต.จว.
การจัดเวทีรับฟังประเด็นปฏิรูปอำเภอเมืองแพร่ ครั้งที่ 2
การจัดเวทีรับฟังประเด็นปฏิรูปอำเภอเมืองแพร่ ครั้งที่ 2
การจัดเวทีรับฟังประเด็นปฏิรูปอำเภอเมืองแพร่
การจัดเวทีรับฟังประเด็นปฏิรูปอำเภอเมืองแพร่
ร่วมรายการ อสมท.เพื่อชุมชน ทางสถานีวิทยุ อสมท.แพร่
ร่วมรายการ อสมท.เพื่อชุมชน ทางสถานีวิทยุ อสมท.แพร่
ประชุมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลแม่ยางร้อง
ประชุมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลแม่ยางร้อง
กกต.แพร่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครูกศน.
กกต.แพร่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครูกศน.  new
แสดงทั้งหมด
 
หนังสือแจ้งเวียน
การยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
หนังสือ นภ..pdf 120 KB ดาวน์โหลด
หนังสือ.pdf 119 KB ดาวน์โหลด
แบบ.pdf 153 KB ดาวน์โหลด
ซักซ้อมและกำชับแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้ง ส.ว.
ซักซ้อมและกำชับแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์์สำหรับหรับการเลือกตั้ง ส.ว..pdf 85 KB ดาวน์โหลด
ซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลคะแนนและการส่งคืนวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ปี พ.ศ.2557
การซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลคะแนนและการส่งคืนวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ส.ว..pdf 100 KB ดาวน์โหลด
การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ว.
การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.pdf 620 KB ดาวน์โหลด
ขอเชิญอบรมโปรแกรมรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ขอเชิญอบรมโปรแกรมประมวลผลคะแนน ส.ว..pdf 170 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล
คำวินิจฉัย นายก อบต.แม่ยางร้อง
คำวินิจฉัย นายก อบต.แม่ยางร้อง
คำวินิจฉัย นายก อบต.ไผ่โทน
คำวินิจฉัย นายก อบต.ไผ่โทน  update
คำวินิจฉัย นายก อบต.นาพูน
คำวินิจฉัย นายก อบต.นาพูน  update
คำวินิจฉัย นายก อบต.วังหลวง
คำวินิจฉัย นายก อบต.วังหลวง  update
คำวินิจฉัย การเลือกตั้ง ส.ว.จ.แพร่
คำวินิจฉัย การเลือกตั้ง ส.ว.จ.แพร่  update
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ว. และการดำเนินการใดๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2551
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามในการเลือกตั้ง ส.ว. พ.ศ.2551.pdf 427 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
ถ้าไม่ไปเลือกตั้งนายกอบจ. จะเสียสิทธิ์หรือไม่ครับ
อ่าน : 11034 | สร้างเมื่อ : 15 มี.ค. 55 โดย : อาร์ม
คุณสมบัติของบุคคลที่จะลงสมัคผู้ใหญ่บ้าน
อ่าน : 1277 | สร้างเมื่อ : 10 ก.พ. 55 โดย : ออย
สอบถามการจัดงานรื่นเริง
อ่าน : 1208 | สร้างเมื่อ : 20 ธ.ค. 54 โดย : min
การเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม 2554
อ่าน : 1299 | สร้างเมื่อ : 23 พ.ย. 54 โดย : ชนกานต์
รบกวนถามว่าเคยอยู่ตำบลหนึ่งแล้วย้ายไปอีกตำบลหนึ่งแต่ไม่มีชื่อเลือกตั้งนายกอบจ
อ่าน : 841 | สร้างเมื่อ : 7 พ.ย. 54 โดย : เอก
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 82
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 160,796