สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่
Office Of Provincial Election Commission Of Phrae


 
 
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ราชกิจจานุเบกษา
แจ้งเบาะแสทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่

 
 
- พรก.ว่าด้วยการสรรหา สปช. - แต่งตั้ง สนช. ปี 2557 - ผังกระบวนการจัดทำร่าง รธน.
- ความรู้เกี่ยวกับ สปช. - แต่งตั้ง สนช. ปี 2557 ( เพิ่มเติม ) - กระบวนการจัดทำร่าง รธน.
- สปช. 11 ด้าน 77 จังหวัด - ประวัติ สนช. - รายชื่อกรรมาธิการ ฯ
- สปช.ประจำจังหวัดแพร่  
- ผลการคัดเลือก ประธาน สปช.    
 
 


 
 
ข่าว - กิจกรรม สนง.กกต.จว.
ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนจ.แพร่ ยื่นข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปต่อสปช.จ.แพร่
ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนจ.แพร่ ยื่นข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปต่อสปช.จ.แพร่  hot
ร่วมโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย
ร่วมโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย  hot
สนง.กกต.จว.เเพร่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง  เนื่องในวัน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
สนง.กกต.จว.เเพร่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง เนื่องในวัน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”  hot
สปช.แพร่ ชมห้องทำงาน / ศูนย์ประสานงาน
สปช.แพร่ ชมห้องทำงาน / ศูนย์ประสานงาน  hot
สปช.แพร่  ประชุมร่วมกับ กกต.แพร่ หารือแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฯ
สปช.แพร่ ประชุมร่วมกับ กกต.แพร่ หารือแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฯ
แสดงทั้งหมด
 
หนังสือแจ้งเวียน
การยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
หนังสือ นภ..pdf 120 KB ดาวน์โหลด
หนังสือ.pdf 119 KB ดาวน์โหลด
แบบ.pdf 153 KB ดาวน์โหลด
การดำเนินการกรณีย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ
1.pdf 834 KB ดาวน์โหลด
กำชับการปฏิบัติงานของกรรมการประจำหน่วย
scan0001 (2).pdf 2 MB ดาวน์โหลด
scan0003 (2).pdf 445 KB ดาวน์โหลด
scan0002 (3).pdf 898 KB ดาวน์โหลด
ซักซ้อมและกำชับแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้ง ส.ว.
ซักซ้อมและกำชับแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์์สำหรับหรับการเลือกตั้ง ส.ว..pdf 85 KB ดาวน์โหลด
ซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลคะแนนและการส่งคืนวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ปี พ.ศ.2557
การซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลคะแนนและการส่งคืนวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ส.ว..pdf 100 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล
คำวินิจฉัย นายก อบต.ไผ่โทน
คำวินิจฉัย นายก อบต.ไผ่โทน  update
คำวินิจฉัย นายก อบต.นาพูน
คำวินิจฉัย นายก อบต.นาพูน  update
คำวินิจฉัย นายก อบต.วังหลวง
คำวินิจฉัย นายก อบต.วังหลวง  update
คำวินิจฉัย การเลือกตั้ง ส.ว.จ.แพร่
คำวินิจฉัย การเลือกตั้ง ส.ว.จ.แพร่  update
คำวินิจฉัย นายก อบต.แม่ยางฮ่อ
คำวินิจฉัย นายก อบต.แม่ยางฮ่อ  update
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ว. และการดำเนินการใดๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2551
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามในการเลือกตั้ง ส.ว. พ.ศ.2551.pdf 427 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
ถ้าไม่ไปเลือกตั้งนายกอบจ. จะเสียสิทธิ์หรือไม่ครับ
อ่าน : 10802 | สร้างเมื่อ : 15 มี.ค. 55 โดย : อาร์ม
คุณสมบัติของบุคคลที่จะลงสมัคผู้ใหญ่บ้าน
อ่าน : 1100 | สร้างเมื่อ : 10 ก.พ. 55 โดย : ออย
สอบถามการจัดงานรื่นเริง
อ่าน : 1074 | สร้างเมื่อ : 20 ธ.ค. 54 โดย : min
การเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม 2554
อ่าน : 1126 | สร้างเมื่อ : 23 พ.ย. 54 โดย : ชนกานต์
รบกวนถามว่าเคยอยู่ตำบลหนึ่งแล้วย้ายไปอีกตำบลหนึ่งแต่ไม่มีชื่อเลือกตั้งนายกอบจ
อ่าน : 726 | สร้างเมื่อ : 7 พ.ย. 54 โดย : เอก
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 40
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 138,782