สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่
Office Of Provincial Election Commission Of Phrae


 
 
สำนักงาน กกต.แพร่ แพร่
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ราชกิจจานุเบกษา
แจ้งเบาะแสทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่

ตรวจสอบข้อมูลการเลือกตั้ง
  
โดย สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 


 
 
ข่าว - กิจกรรม สนง.กกต.จว.
กกต.เปิดรับคำร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
กกต.เปิดรับคำร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
กกต.แพร่ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกแห่งชาติ ปี 2557
กกต.แพร่ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกแห่งชาติ ปี 2557  hot
สนง.กกต.แพร่  ร่วมประชุมประจำเดือน ศส.ปชต.ต.วังหงส์
สนง.กกต.แพร่ ร่วมประชุมประจำเดือน ศส.ปชต.ต.วังหงส์
สนง.กกต.แพร่ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
สนง.กกต.แพร่ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
กิจกรรมร้างความปรองดองสมานฉันท์ จ.แพร่
กิจกรรมร้างความปรองดองสมานฉันท์ จ.แพร่
แสดงทั้งหมด
 
หนังสือแจ้งเวียน
การยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
หนังสือ นภ..pdf 120 KB ดาวน์โหลด
หนังสือ.pdf 119 KB ดาวน์โหลด
แบบ.pdf 153 KB ดาวน์โหลด
การดำเนินการกรณีย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ
1.pdf 834 KB ดาวน์โหลด
กำชับการปฏิบัติงานของกรรมการประจำหน่วย
scan0001 (2).pdf 2 MB ดาวน์โหลด
scan0003 (2).pdf 445 KB ดาวน์โหลด
scan0002 (3).pdf 898 KB ดาวน์โหลด
ซักซ้อมและกำชับแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้ง ส.ว.
ซักซ้อมและกำชับแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์์สำหรับหรับการเลือกตั้ง ส.ว..pdf 85 KB ดาวน์โหลด
ซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลคะแนนและการส่งคืนวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ปี พ.ศ.2557
การซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลคะแนนและการส่งคืนวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ส.ว..pdf 100 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ว. และการดำเนินการใดๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2551
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามในการเลือกตั้ง ส.ว. พ.ศ.2551.pdf 427 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ. ผ.ถ. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ. ผ.ถ. ฉบับที่ 5 พ.ศ.2556.pdf 267 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล
ประกาศ กกต. เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ.2551
ประกาศ กกต. เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ.2551
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554
ศาลอุทธรณ์ ภาค ๕ มีคำสั่งให้ยกคำร้อง นายก ทต.สวนเขื่อน
ศาลอุทธรณ์ ภาค ๕ มีคำสั่งให้ยกคำร้อง นายก ทต.สวนเขื่อน
ศาลอุทธรณ์ ภาค ๕ มีคำสั่งเลือกตั้งนายก อบต.นาจักร ใหม่
ศาลอุทธรณ์ ภาค ๕ มีคำสั่งเลือกตั้งนายก อบต.นาจักร ใหม่
ศาลอุทธรณ์ ภาค ๕ มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ของ นายก อบต.แม่พุง
ศาลอุทธรณ์ ภาค ๕ มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ของ นายก อบต.แม่พุง
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
ถ้าไม่ไปเลือกตั้งนายกอบจ. จะเสียสิทธิ์หรือไม่ครับ
อ่าน : 10517 | สร้างเมื่อ : 15 มี.ค. 55 โดย : อาร์ม
คุณสมบัติของบุคคลที่จะลงสมัคผู้ใหญ่บ้าน
อ่าน : 915 | สร้างเมื่อ : 10 ก.พ. 55 โดย : ออย
สอบถามการจัดงานรื่นเริง
อ่าน : 901 | สร้างเมื่อ : 20 ธ.ค. 54 โดย : min
การเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม 2554
อ่าน : 896 | สร้างเมื่อ : 23 พ.ย. 54 โดย : ชนกานต์
รบกวนถามว่าเคยอยู่ตำบลหนึ่งแล้วย้ายไปอีกตำบลหนึ่งแต่ไม่มีชื่อเลือกตั้งนายกอบจ
อ่าน : 567 | สร้างเมื่อ : 7 พ.ย. 54 โดย : เอก
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 98
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 113,586