สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต
Office of Provincial Election Commission of Phuket


 
 
Facebook ECT PHUKET
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต

 
การยื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
การยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายผู้สมัครรับเเลือกตั้งท้องถิ่น

 
 
กิจกรรม สนง.กกต.จว.ภก
กิจกรรมการตรวจติดตามสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 3/2556
กิจกรรมการตรวจติดตามสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 3/2556
บุคลากร สนง.กกต.จว.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
บุคลากร สนง.กกต.จว.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
แจ้งประชาสัมพันธ์  ข้อมูลพรรคการเมือง ณ วันที่  9   กันยายน  2556
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลพรรคการเมือง ณ วันที่ 9 กันยายน 2556
กิจกรรมการตรวจติดตามสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 2/2556
กิจกรรมการตรวจติดตามสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 2/2556
สังเกตการณ์การการดำเนินกิจกรรมโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง
สังเกตการณ์การการดำเนินกิจกรรมโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง
หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต (Online E-book)
หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต (Online E-book)
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา สนง.กกต.จว.ภูเก็ต
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา สนง.กกต.จว.ภูเก็ต
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
2 มิ.ย. 56 2 มิ.ย. 56
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง อบต.สาคู
  เลือกตั้งนายก อบต.สาคู
2 ก.ย. 55
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งเทศบาลเมืองป่าตอง
  วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง
ในวันที่ 2 กั
26 ส.ค. 55 26 ส.ค. 55
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
15 ก.ค. 55
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งเทศบาลตำบลกะรน
  วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะรน
16 มิ.ย. 55
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งเทศบาลนครภูเก็ต
  วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ/คำสั่ง
แจ้งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง
แจ้งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองเขตเลือกตั้งที่ 1  2  และ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองเขตเลือกตั้งที่ 1 2 และ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยบรรณารักษ์
แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยบรรณารักษ์
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 48
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 108,376