สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี
Office of The Election Commission of Prachinburi


 
 
เว็บไซต์ สนง.กกต.
หนังสือเวียนอิเลคทรอนิค
เว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี
76.nationchannel ปราจีนบุรี
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี


 
 
 
 


 
 
ประกาศประกวดราคา
-ร่าง- TOR การจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมใหญ่ สนง.กกต.จว.ปราจีนบุรี
-ร่าง- TOR การจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมใหญ่ สนง.กกต.จว.ปราจีนบุรี  hot
ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งและสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑหองประชุมใหญอาคารของ สนง.กกต.จว.ปราจีนบุรี
ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งและสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑหองประชุมใหญอาคารของ สนง.กกต.จว.ปราจีนบุรี  hot
-ร่าง- TOR การจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมใหญ่ สนง.กกต.จว.ปราจีนบุรี
-ร่าง- TOR การจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมใหญ่ สนง.กกต.จว.ปราจีนบุรี  hot
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ
จุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ  hot
การพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ
การพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ  hot
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สำคัญอย่างไร
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สำคัญอย่างไร  hot
รวมประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ทุกฉบับ
รวมประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ทุกฉบับ  hot
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 47
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 175,562