สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Office of Prachuapkhirikhan Election Commission


 
 
ลงนามถวายพระพร
สำนักงาน กกต.
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
คนไทยดอทคอม
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
กองทุนพรรคการเมือง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
สำนักวินิจฉัยและคดี
สำนักผู้ตรวจการ
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ห้องสมุด
ราชบัณฑิตยสถาน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
องค์กรอิสระ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
Google
TV ออนไลน์
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์     

           การอกเสียงประชามติ (Referendum)
หมายถึงกระบวนการในการแสดงความเห็นของประชาชนด้วยการลงคะแนนออกเสียงเพื่อตัดสินว่าจะให้ความ  เห็นชอบ  หรือ  ไม่เห็นชอบ ในเรื่องที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติ หรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ก่อนที่จะนำมติหรือการตัดสินใจนั้นไปออกเป็นกฎหมายหรือนำไปปฎิบัติเพื่อบังคับใช้เป็นการทั่วไป 

           การออกเสียงประชามติ จึงนับว่ามีความสำคัญต่อการปกครองที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน เพราะนั่นหมายถึงประชาชนสามารถตัดสินใจในการออกความคิดเห็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองได้ด้วยตนเอง


                       
  
  

                                                             

       สื่อสิ่งพิมพ์/สื่อประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ

                                                                                                                         

  
 
 
 

 
 
 
แบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
สื่อสิ่งพิมพ์
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว & กิจกรรม
ภารกิจ ศส.ปชต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภารกิจ ศส.ปชต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  new
ภารกิจ ศส.ปชต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คลองวาฬ)
ภารกิจ ศส.ปชต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คลองวาฬ)  new
ภารกิจ ศส.ปชต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เขาล้าน)
ภารกิจ ศส.ปชต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เขาล้าน)  new
ภารกิจ รด.จิตอาสา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ.ทับสะแก)
ภารกิจ รด.จิตอาสา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ.ทับสะแก)  new
ภารกิจ รด.จิตอาสา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์)
ภารกิจ รด.จิตอาสา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์)  new
ภารกิจ รด.จิตอาสา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ.บางสะพาน)
ภารกิจ รด.จิตอาสา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ.บางสะพาน)  new
ประชุมให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
ประชุมให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ  new
วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  new
ประชุมให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
ประชุมให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ  new
ประชุมให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
ประชุมให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ  new
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 23
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 231,021