สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง
Office of the Provincial Election Commission of Ranong


 
 
รวมประกาศ/คำสั่ง คสช.
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
อปท.ที่ครบวาระ 2557
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
book open office
Par-Mem
E-Lib
elibrary
สรุปผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด กกต. พ.ศ.2549-2552
5 ขั้นตอนการเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง

  "การสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ...คืนความสุขประเทศไทย ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ สรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ" 
ศูนย์ประสานงานรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2558 เวลา 09.00 – 10.00 น. “สถานีเลือกตั้ง...กกต.ระนอง” ได้ต้อนรับการมาทัศนศึกษาดูงาน และทำกิจกรรมร่วมกันของนักเรียนระดับชั้น ป.1- ป.3 ของโรงเรียนบ้านนกงาง ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง จำนวน 150 คน และในเวลา เวลา 13.00 – 15.00 น. ได้ต้อนรับการมาทัศนศึกษาดูงาน และทำกิจกรรมร่วมกันของนักเรียนระดับชั้น ป.4- ป.6 จำนวน 166 คน โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ได้เปิดสำนักงานฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งของจังหวัดระนอง

      เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 07.00 น. น.ส.นุชนภางค์ ลิ่มดุลไพบูลย์ ผอ.กต.จว.ระนอง พร้อมด้วยพนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง เข้าร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด จังหวัดระนอง" ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วัดบ้านหงาว ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โดยนายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในกิจกรรม ผู้ว่าฯพาเข้าวัดจังหวัดระนอง ประจำปี 2558 ครั้งที่ 5 พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ และเด็กนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ตักบาตร ทำบุญ ปล่อยปลา เพื่อสืบสานและทำนุบำรุงพระศาสนา

     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง ได้สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สูงอายุ ในที่ประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุเป็นอย่างดี

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง ได้จัดกิจกรรม "พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย" โดยบรรยายให้ความรู้ และจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ประชาธิปไตยให้กับน้อง ๆ นักเรียน ระดับชั้น ป.4 – ป.6 จำนวน 52 คน ซึ่งน้อง ๆ นักเรียน ให้ความสนใจในเรื่องพลเมืองดีฯ และสนุกกับกิจกรรมที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี
 

      เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 น. ณ ศาลเจ้าโฮซุ่นเต่ง ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง ได้สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้นำชุมชนเกาะคณฑี ในที่ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลตำบลปากน้ำ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี
 

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2558 เวลา 17.00 น. พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง เข้าร่วมโครงการถนนคนเดิน ประจำปี 2558 ในรูปแบบกิจกรรมสาธิตผลงานสิ่งประดิษฐ์ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ณ บริเวณถนนเรืองราษฎร์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาเที่ยวงานถนนคนเดินเป็นอย่างดี
 

     เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ค่ายรัตนรังสรรค์ ร.25 พัน 2 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง ได้จัดกิจกรรม "พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย" โดยบรรยายให้ความรู้ และจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ประชาธิปไตยให้กับน้อง ๆ ลูกเสือ และเนตรนารี ของโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร จำนวน 108 คน ซึ่งน้อง ๆ ลูกเสือ เนตรนารีให้ความสนใจ และสนุกกับกิจกรรมที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี
 

     เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านนกงาง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง ได้จัดกิจกรรม "พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย" โดยบรรยายให้ความรู้ และจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ประชาธิปไตยให้กับน้อง ๆ ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาต จำนวน 120 คน ซึ่งน้อง ๆ ให้ความสนใจ และสนุกกับกิจกรรมที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี

     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 13.30 - 15.00 น. พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ไปใช้ในการเลือกตั้งนายกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีระนอง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

      เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 10.00 – 12.00  น.ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคระนอง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง  พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง ได้จัดกิจกรรม "พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย" โดยบรรยายให้ความรู้ และจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ประชาธิปไตยให้กับลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 200 คน ซึ่งน้อง ๆ ลูกเสือวิสามัญ ให้ความสนใจ และสนุกกับกิจกรรมที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี
 

      เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ โรงเรียนบ้านนา ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง ได้จัดกิจกรรม "พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย" โดยบรรยายให้ความรู้ และจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ประชาธิปไตยให้กับน้อง ๆ นักเรียน ระดับชั้น ป.1- ม.3 จำนวน 122 คน ซึ่งน้อง ๆ นักเรียน ให้ความสนใจ และสนุกกับกิจกรรมที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี

     เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง  พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง ได้สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งได้รับความสนใจจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี


 
 
ประกาศประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  new
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  new
ราคากลางการก่อสร้างอาคาารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง
ราคากลางการก่อสร้างอาคาารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง  new
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) การก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สนง.กกต.จังหวัดระนอง
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) การก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สนง.กกต.จังหวัดระนอง  new
ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
กากบาทบัตรเลือกตั้งเลยช่องถือเป็นบัตรเสียหรือไม่
อ่าน : 329 | สร้างเมื่อ : 23 ต.ค. 56 โดย : โย
เลือกตั้ง ส.อบจ. แล้วรับรองผลกี่วันจึงจะประกาศผลการเลือกตั้ง
อ่าน : 860 | สร้างเมื่อ : 22 ต.ค. 55 โดย : บ่าว
อยากรู้ครับ
อ่าน : 711 | สร้างเมื่อ : 25 ก.ย. 55 โดย : ทักษ์
จำนวนผู้สมัคร ส.อบจ. ทั้งหมดกี่คน
อ่าน : 859 | สร้างเมื่อ : 21 ก.ย. 55 โดย : เอกชัย คงเกื้อ
การหาเสียง. สอบต สามารถมีผู้ช่วยหาเสียงได้กี่วัน และมีอัตราค่าจ้างวันละเท่าไรต่อคน
อ่าน : 977 | สร้างเมื่อ : 20 ก.ย. 55 โดย : เบ็ญจมาศ. ภาคมฤค
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองระนอง อ.เมืองระนอง
  วันศุกร์ที่ 11 พฤษาคม 2557 เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองระนอง อ.เมืองระนอง
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.ทม.ระนอง เขต 2 และเขต 3 อ.เมืองระนอง
  วันศุกร์ที่ 11 พฤษาคม 2557 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทสบาลเมืองระนอง เขตเลือกตั้ง
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.อบจ เขต 10 อ.เมืองระนอง
  วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 เลือกตั้ง ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 10 อ.เมืองระนอง
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.อบจ เขต 2 อ.ละอุ่น
  วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 เลือกตั้ง ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ละอุ่น
1 เม.ย. 57 - 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน รับสมัคร นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
  ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2557 รับสมัคร นายกเทศมนตรีเมืองระนอง จ.ระนอง
แสดงทั้งหมด
 
คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
คู่มือ เล่ม 9 การกระทำที่เป็นความผิดและบทกำหนดโทษ
คู่มือ เล่ม 9 การกระทำที่เป็นความผิดและบทกำหนดโทษไฟล์ที่ 1จาก1.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 2จาก4.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 3จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 1จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 4จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง ไฟล์ที่ 1จาก2.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง ไฟล์ที่ 2จาก2.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 3จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 5จาก5.pdf 589 KB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 4จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 1จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 2จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 5จาก5.pdf 682 KB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 4จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 3จาก5.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 1จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 2จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
กกต.ระนอง เปิดสำนักงานเป็นสถานีเลือกตั้ง
กกต.ระนอง เปิดสำนักงานเป็นสถานีเลือกตั้ง
กกต.ระนอง เข้าร่วมกิจกรรม
กกต.ระนอง เข้าร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าพาเข้าวัด"
กกต.ระนอง แนะนำการใช้เครื่องลงคะแนนแก่ผู้สูงอายุ ต.บางนอน
กกต.ระนอง แนะนำการใช้เครื่องลงคะแนนแก่ผู้สูงอายุ ต.บางนอน
กกต.ระนอง จัดกิจกรรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
กกต.ระนอง จัดกิจกรรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
กกต.ระนอง แนะนำการใช้เครื่องลงคะแนนแก่ผู้นำชุมชนเกาะคณฑี
กกต.ระนอง แนะนำการใช้เครื่องลงคะแนนแก่ผู้นำชุมชนเกาะคณฑี
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศผลเลือกตั้ง นายก ทม.ระนอง และ สท.เขต 2 เขต 3
ประกาศผลเลือกตั้ง นายก ทม.ระนอง และ สท.เขต 2 เขต 3
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ระนอง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ระนอง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศผลการเลือกตั้ง  นายก อบต.นาคา  และ ส.อบต.นาคา  เขตเลือกตั้งที่ 3  อ.สุขสำราญ  จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก อบต.นาคา และ ส.อบต.นาคา เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง  นายก ทต. จ.ป.ร. และส.ทต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี  จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก ทต. จ.ป.ร. และส.ทต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 42
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 539,940