สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง
Office of the Provincial Election Commission of Ranong


 
 
รวมประกาศ/คำสั่ง คสช.
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
อปท.ที่ครบวาระ 2557
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
book open office
Par-Mem
E-Lib
elibrary
สรุปผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด กกต. พ.ศ.2549-2552
5 ขั้นตอนการเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง

  "การสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ...คืนความสุขประเทศไทย ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ สรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ" 
ศูนย์ประสานงานรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

      วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง  นายสิทธิชัย  รักชู ผู้ชำนาญการประจำ สปช.จังหวัดระนอง รับยื่นข้อแสดงความคิดเห็นเพื่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.....ผ่านสภาปฏิรูปแห่งชาติ จากนายประคอง  ธารณาศิลป์ และนายศึกษิต  กวมทรัพย์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดระนอง
รับยื่นข้อแสดงความคิดเห็น สปช.จังหวัดระนอง

      วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสองแพรก หมู่ที่ 7 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2558" (จังหวัดเคลื่อนที่) โดย สนง.กกต.จว.ระนอง นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งไปสาธิต และประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในชื่อของ “สถานีเลือกตั้ง...กกต.ระนอง” โดยมีนักเรียน ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ ได้ทดลองใช้เครื่องลงคะแนนซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

จังหวัดเคลื่อนที่ ต.ลำเลียง อ.กระบุรี

     วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2557)  นางสาวนุชนภางค์  ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองร่วมพิธีวางพานพุ่ม และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ โรงยิมเนเซียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โดยมีนายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสดุดี และนำข้าราชการ พนักงาน สมาชิกในสังกัด และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้


       เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง  ได้นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง รุ่นที่ 4  ไปสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดระนอง ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ณ โรงแรมทินิดี อ.เมืองระนอง จ.ระนอง  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในความสนใจเป็นจำนวนมาก และคาดว่าในการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครั้งต่อไป อาจใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งนี้ เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว

      เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม  2557 นางสาวนุชนภางค์  ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ บริเวณลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดระนอง (หลังเก่า) โดยมีนายพินิจ  บุญเลิศ รองผู้ว่าฯ รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นำเหล่าข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานในครั้งนี้ 
 
ประกาศประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  new
ราคากลางการก่อสร้างอาคาารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง
ราคากลางการก่อสร้างอาคาารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง  new
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) การก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สนง.กกต.จังหวัดระนอง
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) การก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สนง.กกต.จังหวัดระนอง  new
ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
กากบาทบัตรเลือกตั้งเลยช่องถือเป็นบัตรเสียหรือไม่
อ่าน : 223 | สร้างเมื่อ : 23 ต.ค. 56 โดย : โย
เลือกตั้ง ส.อบจ. แล้วรับรองผลกี่วันจึงจะประกาศผลการเลือกตั้ง
อ่าน : 753 | สร้างเมื่อ : 22 ต.ค. 55 โดย : บ่าว
อยากรู้ครับ
อ่าน : 603 | สร้างเมื่อ : 25 ก.ย. 55 โดย : ทักษ์
จำนวนผู้สมัคร ส.อบจ. ทั้งหมดกี่คน
อ่าน : 734 | สร้างเมื่อ : 21 ก.ย. 55 โดย : เอกชัย คงเกื้อ
การหาเสียง. สอบต สามารถมีผู้ช่วยหาเสียงได้กี่วัน และมีอัตราค่าจ้างวันละเท่าไรต่อคน
อ่าน : 828 | สร้างเมื่อ : 20 ก.ย. 55 โดย : เบ็ญจมาศ. ภาคมฤค
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองระนอง อ.เมืองระนอง
  วันศุกร์ที่ 11 พฤษาคม 2557 เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองระนอง อ.เมืองระนอง
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.ทม.ระนอง เขต 2 และเขต 3 อ.เมืองระนอง
  วันศุกร์ที่ 11 พฤษาคม 2557 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทสบาลเมืองระนอง เขตเลือกตั้ง
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.อบจ เขต 10 อ.เมืองระนอง
  วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 เลือกตั้ง ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 10 อ.เมืองระนอง
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.อบจ เขต 2 อ.ละอุ่น
  วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 เลือกตั้ง ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ละอุ่น
1 เม.ย. 57 - 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน รับสมัคร นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
  ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2557 รับสมัคร นายกเทศมนตรีเมืองระนอง จ.ระนอง
แสดงทั้งหมด
 
คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
คู่มือ เล่ม 9 การกระทำที่เป็นความผิดและบทกำหนดโทษ
คู่มือ เล่ม 9 การกระทำที่เป็นความผิดและบทกำหนดโทษไฟล์ที่ 1จาก1.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 2จาก4.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 3จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 1จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 4จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง ไฟล์ที่ 1จาก2.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง ไฟล์ที่ 2จาก2.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 3จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 5จาก5.pdf 589 KB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 4จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 1จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 2จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 5จาก5.pdf 682 KB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 4จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 3จาก5.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 1จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 2จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
สปช.ระนอง รับยื่นข้อเสนอแสดงความคิดเห็นฯ
สปช.ระนอง รับยื่นข้อเสนอแสดงความคิดเห็นฯ
กกต.ระนอง ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ อ.กระบุรี
กกต.ระนอง ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ อ.กระบุรี  new
กกต.ระนอง ร่วมพิธี
กกต.ระนอง ร่วมพิธี "วันบิดาแห่งฝนหลวง"
สภานักเรียนพิชัย เยือนสถานีเลือกตั้ง...กกต.ระนอง
สภานักเรียนพิชัย เยือนสถานีเลือกตั้ง...กกต.ระนอง  update
สถานีเลือกตั้ง...กกต.ระนอง
สถานีเลือกตั้ง...กกต.ระนอง
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศผลเลือกตั้ง นายก ทม.ระนอง และ สท.เขต 2 เขต 3
ประกาศผลเลือกตั้ง นายก ทม.ระนอง และ สท.เขต 2 เขต 3
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ระนอง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ระนอง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศผลการเลือกตั้ง  นายก อบต.นาคา  และ ส.อบต.นาคา  เขตเลือกตั้งที่ 3  อ.สุขสำราญ  จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก อบต.นาคา และ ส.อบต.นาคา เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง  นายก ทต. จ.ป.ร. และส.ทต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี  จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก ทต. จ.ป.ร. และส.ทต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 497,456