สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง
Office of Ranong Province Election Commission


 
 
book open office
Par-Mem
E-Lib
elibrary
สรุปผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด กกต. พ.ศ.2549-2552
5 ขั้นตอนการเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง

  11 พฤษภาคม 2557 เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองระนอง "สุจริต โปรงใส และเที่ยงธรรม  
 


       เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. พนักงานสนง.กกต.จว.ระนอง ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานในพิธี ถวายพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และกล่าวคำถวายอาศีรวาทราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกับพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

 
       เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. สนง.กกต.จว.ระนอง จัดการอบรมให้ความรู้โปรแกรมประมวลผลคะแนน
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ปี 2557 น.ส.นุชนภางค์  ลิ่มดุลไพบูลย์ ผอ.กต.จว.ระนอง ให้ความรู้ความเข้าใจและถามตอบข้อสงสัย นายอริยวรรต จกโป พนักงานการเลือกตั้ง วิทยากรบรรยายให้ความรู้และอบรมผู้ปฏิบัติงาน วัตุประสงค์เพื่อใช้โปรแกรมรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ว. เป็นการเลือกตั้งทั่วไป (กรณีครบวาระ) 30 มี.ค. 2557 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว ถูกต้อง โดยตัวแทนทุกอำเภอ(อ.เมืองระนอง อ.กระเปอร์ อ.กระบุรี อ.ละอุ่น อ.สุขสำราญ)เข้าอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพุทธชาติ สนง.กกต.จว.ระนอง       เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลละอุ่น จังหวัดระนอง สนง.กกต.จว.ระนอง ได้จัดให้มีเวทีกลาง เพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัคร ส.ว. จังหวัดระนอง โดยมีผู้สมัคร ส.ว. จังหวัดระนอง จำนวน 4 คน เข้าร่วมเวทีโฆษณาหาเสียงในครั้งนี้ มีพลเมืองอาสา กกต. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟัง ประมาณ 80 คน  ณ อำเภอละอุ่น       เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าธนาคารออมสิน สาขาอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง สนง.กกต.จว.ระนอง ได้จัดให้มีเวทีกลาง เพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัคร ส.ว. จังหวัดระนอง โดยมีผู้สมัคร ส.ว. จังหวัดระนอง จำนวน 5 คน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน มีพลเมืองอาสา กกต. และนักศึกษา กศน. อำเภอสุขสำราญ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟัง ประมาณ 100 คน  ณ อำเภอสุขสำราญ       เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง สนง.กกต.จว.ระนอง ได้จัดให้มีเวทีกลาง เพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัคร ส.ว. จังหวัดระนอง โดยมีผู้สมัคร ส.ว. จังหวัดระนอง จำนวน 5 คน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน มีพลเมืองอาสา กกต. และนักศึกษา กศน. อำเภอกะเปอร์ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟัง ประมาณ 150 คน  ณ อำเภอกะเปอร์       เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 17.00 น. ณ สนามหน้าเทศบาลเมืองระนอง สนง.กกต.จว.ระนอง ได้จัดให้มีเวทีกลาง เพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัคร ส.ว. จังหวัดระนอง โดยมีผู้สมัคร ส.ว. จังหวัดระนอง จำนวน 5 คน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน มีพลเมืองอาสา กกต. และนักศึกษา กศน. อำเภอเมืองระนอง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟัง ประมาณ 200 คน  ณ อำเภอเมืองระนอง       วันที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 07.00 น. ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลน้ำจืด สนง.กกต.จว.ระนอง ได้จัดให้มีเวทีกลาง
เพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัคร ส.ว. จังหวัดระนอง โดยมีผู้สมัคร ส.ว. จังหวัดระนอง จำนวน 5 คน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน มีพลเมืองอาสา กกต. และนักศึกษา กศน. อำเภอกระบุรี และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟัง ประมาณ 200 คน อำเภอกระบุรี

 
 


 
 
ถาม-ตอบ
กากบาทบัตรเลือกตั้งเลยช่องถือเป็นบัตรเสียหรือไม่
อ่าน : 50 | สร้างเมื่อ : 23 ต.ค. 56 โดย : โย
เลือกตั้ง ส.อบจ. แล้วรับรองผลกี่วันจึงจะประกาศผลการเลือกตั้ง
อ่าน : 579 | สร้างเมื่อ : 22 ต.ค. 55 โดย : บ่าว
อยากรู้ครับ
อ่าน : 437 | สร้างเมื่อ : 25 ก.ย. 55 โดย : ทักษ์
จำนวนผู้สมัคร ส.อบจ. ทั้งหมดกี่คน
อ่าน : 541 | สร้างเมื่อ : 21 ก.ย. 55 โดย : เอกชัย คงเกื้อ
การหาเสียง. สอบต สามารถมีผู้ช่วยหาเสียงได้กี่วัน และมีอัตราค่าจ้างวันละเท่าไรต่อคน
อ่าน : 624 | สร้างเมื่อ : 20 ก.ย. 55 โดย : เบ็ญจมาศ. ภาคมฤค
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.อบจ เขต 10 อ.เมืองระนอง
  วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 เลือกตั้ง ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 10 อ.เมืองระนอง
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.อบจ เขต 2 อ.ละอุ่น
  วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 เลือกตั้ง ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ละอุ่น
1 เม.ย. 57 - 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน รับสมัคร นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
  ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2557 รับสมัคร นายกเทศมนตรีเมืองระนอง จ.ระนอง
แสดงทั้งหมด
 
คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
คู่มือ เล่ม 9 การกระทำที่เป็นความผิดและบทกำหนดโทษ
คู่มือ เล่ม 9 การกระทำที่เป็นความผิดและบทกำหนดโทษไฟล์ที่ 1จาก1.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 2จาก4.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 3จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 1จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 4จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง ไฟล์ที่ 1จาก2.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง ไฟล์ที่ 2จาก2.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 3จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 5จาก5.pdf 589 KB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 4จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 1จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 2จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 5จาก5.pdf 682 KB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 4จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 3จาก5.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 1จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 2จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.อบจ.ระนอง เขต 10 อ.เมืองระนอง และ เขต 2 อ.ละอุ่น จ.ระนอง
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.อบจ.ระนอง เขต 10 อ.เมืองระนอง และ เขต 2 อ.ละอุ่น จ.ระนอง
งานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหา จักรีบรมราชวงศ์
งานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหา จักรีบรมราชวงศ์
ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองระนอง เขตเลือกตั้งที่ 2 และเขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองระนอง เขตเลือกตั้งที่ 2 และเขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง
การอบรมให้ความรู้โปรแกรมประมวลผลคะแนน การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ปี 2557
การอบรมให้ความรู้โปรแกรมประมวลผลคะแนน การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ปี 2557
เวทีกลางเลือกตั้ง ส.ว. อ.ละอุ่น
เวทีกลางเลือกตั้ง ส.ว. อ.ละอุ่น
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก อบต.นาคา และ ส.อบต.นาคา เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก อบต.นาคา และ ส.อบต.นาคา เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก ทต. จ.ป.ร. และส.ทต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก ทต. จ.ป.ร. และส.ทต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต./นายก อบต. 15 แห่ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต./นายก อบต. 15 แห่ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก อบต.บางหิน
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก อบต.บางหิน
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 69
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 385,692