สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง
Office of the Provincial Election Commission of Ranong


 
 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
รวมประกาศ/คำสั่ง คสช.
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
อปท.ที่ครบวาระ 2557
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
book open office
Par-Mem
E-Lib
elibrary
สรุปผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด กกต. พ.ศ.2549-2552
5 ขั้นตอนการเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง

  "การสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ...คืนความสุขประเทศไทย ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ สรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ" 
การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก

        เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สนง.กกต.ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 สนง.กกต.จว.ระนอง จึงได้กำหนดจัดงานวันสถาปนา สนง.กกต.จว.ระนอง ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมพุทธชาติ สนง.กกต.จว.ระนอง โดยจัดให้มีพิธีการทางด้านศาสนา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ กกต.จว.ระนอง และ สนง.กกต.จว.ระนอง รวมทั้งเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่พนักงานในทุกระดั โดยมีพล.ต.ต.ปริญญา ขวัญยืน ประธาน กกต.จว.ระนอง, กกต.จว.ระนอง พร้อมด้วยพนักงาน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

 
        เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. สนง.กกต.จว.ระนอง ได้จัดกิจกรรมเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลกะเปอร อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยมี พล ต.ต.ปริญญา ขวัญยืน ประธาน กกต.จว.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ปลัดอำเภอ (แทนนายอำเภอกะเปอร์) , ผอ.กศน.อำเภอกะเปอร์ , พัฒนาการอำเภอกะเปอร์, เกษตรอำเภอกะเปอร์ , ผู้อำนวยการโรงเรียนกะเปอร์วิทยา, ปลัด อบต.กะเปอร์ และ หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา กศน.กะเปอร์  ในการนี้ บรรจบ ขนอม ประธานศูนย์ส่งเสริมฯ ตำบลกะเปอร์ และคณะกรรมการศูนย์ฯ ได้ให้การต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น

     เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง ได้นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ไปใช้ในการเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียนบ้านบางเบน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง มีผู้สมัครจำนวน 2 ทีม ได้แก่ หมายเลข 1 ทีมพัฒนาโรงเรียน หมายเลข 2 ทีมร่วมใจพัฒนาบางเบน ซึ่งมีนักเรียนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ระดับชั้น ป.1 - ม.3 จำนวน 265 คน ซึ่งทีมพัฒนาโรงเรียน ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้รับการลงคะแนนเสียงให้เป็นสภานักเรียน  ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเบน  และคณะครูอาจารย์ ที่ได้นำเครื่องลงคะแนนมาใช้ในการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียนในครั้งนี้

 
      เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น.สนง.กกต.จว.ระนอง ได้จัดกิจกรรมเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยมี พล ต.ต.ปริญญา ขวัญยืน ประธาน กกต.จว.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ปลัดอำเภอ (แทนนายอำเภอกระบุรี) , ผอ.กศน.อำเภอกระบุรี , พัฒนาการอำเภอกระบุรี , หัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์ , หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอกระบุรี พร้อมด้วยและผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป , นักศึกษา  ในการนี้ นายปรีชา แก้วเจือ ประธานศูนย์ส่งเสริมฯ และคณะกรรมการศูนย์ฯ ได้ให้การต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น


 
 
ประกาศประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  new
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  new
ราคากลางการก่อสร้างอาคาารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง
ราคากลางการก่อสร้างอาคาารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง  new
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) การก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สนง.กกต.จังหวัดระนอง
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) การก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สนง.กกต.จังหวัดระนอง  new
ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
กากบาทบัตรเลือกตั้งเลยช่องถือเป็นบัตรเสียหรือไม่
อ่าน : 375 | สร้างเมื่อ : 23 ต.ค. 56 โดย : โย
เลือกตั้ง ส.อบจ. แล้วรับรองผลกี่วันจึงจะประกาศผลการเลือกตั้ง
อ่าน : 916 | สร้างเมื่อ : 22 ต.ค. 55 โดย : บ่าว
อยากรู้ครับ
อ่าน : 764 | สร้างเมื่อ : 25 ก.ย. 55 โดย : ทักษ์
จำนวนผู้สมัคร ส.อบจ. ทั้งหมดกี่คน
อ่าน : 900 | สร้างเมื่อ : 21 ก.ย. 55 โดย : เอกชัย คงเกื้อ
การหาเสียง. สอบต สามารถมีผู้ช่วยหาเสียงได้กี่วัน และมีอัตราค่าจ้างวันละเท่าไรต่อคน
อ่าน : 1078 | สร้างเมื่อ : 20 ก.ย. 55 โดย : เบ็ญจมาศ. ภาคมฤค
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองระนอง อ.เมืองระนอง
  วันศุกร์ที่ 11 พฤษาคม 2557 เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองระนอง อ.เมืองระนอง
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.ทม.ระนอง เขต 2 และเขต 3 อ.เมืองระนอง
  วันศุกร์ที่ 11 พฤษาคม 2557 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทสบาลเมืองระนอง เขตเลือกตั้ง
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.อบจ เขต 10 อ.เมืองระนอง
  วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 เลือกตั้ง ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 10 อ.เมืองระนอง
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.อบจ เขต 2 อ.ละอุ่น
  วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 เลือกตั้ง ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ละอุ่น
1 เม.ย. 57 - 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน รับสมัคร นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
  ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2557 รับสมัคร นายกเทศมนตรีเมืองระนอง จ.ระนอง
แสดงทั้งหมด
 
คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
คู่มือ เล่ม 9 การกระทำที่เป็นความผิดและบทกำหนดโทษ
คู่มือ เล่ม 9 การกระทำที่เป็นความผิดและบทกำหนดโทษไฟล์ที่ 1จาก1.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 2จาก4.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 3จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 1จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 4จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง ไฟล์ที่ 1จาก2.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง ไฟล์ที่ 2จาก2.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 3จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 5จาก5.pdf 589 KB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 4จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 1จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 2จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 5จาก5.pdf 682 KB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 4จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 3จาก5.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 1จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 2จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ประธาน กกต.จว.ระนอง เปิดศูนย์ ศส.ปชต.ตำบลกะเปอร์ อ.กะเปอร์
ประธาน กกต.จว.ระนอง เปิดศูนย์ ศส.ปชต.ตำบลกะเปอร์ อ.กะเปอร์
เลือกตั้งประธานนักเรียน ร.ร.บ้านบางเบน จ.ระนอง
เลือกตั้งประธานนักเรียน ร.ร.บ้านบางเบน จ.ระนอง
ประธาน กกต.จว.ระนอง เปิดศูนย์ ศส.ปชต.ตำบลมะมุ อ.กระบุรี
ประธาน กกต.จว.ระนอง เปิดศูนย์ ศส.ปชต.ตำบลมะมุ อ.กระบุรี
เลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนพัฒนศาสตร์วิทยา จ.ระนอง
เลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนพัฒนศาสตร์วิทยา จ.ระนอง
จัดอบรมกรรมการ ศส.ปชต.จังหวัดระนอง
จัดอบรมกรรมการ ศส.ปชต.จังหวัดระนอง
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศผลเลือกตั้ง นายก ทม.ระนอง และ สท.เขต 2 เขต 3
ประกาศผลเลือกตั้ง นายก ทม.ระนอง และ สท.เขต 2 เขต 3
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ระนอง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ระนอง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศผลการเลือกตั้ง  นายก อบต.นาคา  และ ส.อบต.นาคา  เขตเลือกตั้งที่ 3  อ.สุขสำราญ  จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก อบต.นาคา และ ส.อบต.นาคา เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง  นายก ทต. จ.ป.ร. และส.ทต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี  จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก ทต. จ.ป.ร. และส.ทต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 446
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 610,011