สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง
Office of the Provincial Election Commission of Ranong


 
 
รวมประกาศ/คำสั่ง คสช.
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
อปท.ที่ครบวาระ 2557
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
book open office
Par-Mem
E-Lib
elibrary
สรุปผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด กกต. พ.ศ.2549-2552
5 ขั้นตอนการเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง

  "การสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ...คืนความสุขประเทศไทย ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ สรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ" 
ศูนย์ประสานงานรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

     วันที่ 25 มกราคม 2558 เวลา 17.00 น. พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง เข้าร่วมโครงการถนนคนเดิน ประจำปี 2558 ในรูปแบบกิจกรรมสาธิตผลงานสิ่งประดิษฐ์ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ณ บริเวณถนนเรืองราษฎร์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาเที่ยวงานถนนคนเดินเป็นอย่างดี
ถนนคนเดินระนอง

     วันที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา  ตำบลบางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดระนอง เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2558" (จังหวัดเคลื่อนที่) โดย สนง.กกต.จว.ระนอง นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งไปสาธิต โดยมีนักเรียน ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ ได้ทดลองใช้เครื่องลงคะแนน และให้ความสนใจเป็นอย่างดี
จังหวัดเคลื่อนที่ อ.ละอุ่น จ.ระนอง

     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ โรงเรียนบ้านทองหลาง ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง ได้จัดกิจกรรม "พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย" โดยบรรยายให้ความรู้ และจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ประชาธิปไตยให้กับน้อง ๆ นักเรียน ระดับชั้น ป.1- ป.6 จำนวน 125 คน ซึ่งน้อง ๆ นักเรียน ให้ความสนใจ และสนุกกับกิจกรรมที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย

      เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. สถานีเลือกตั้ง...กกต.ระนอง ได้ต้อนรับการมาทัศนศึกษาดูงาน และทำกิจกรรมร่วมกันของนักเรียนระดับชั้น ม.1- ม. 3 ของโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา อ.ละอุ่น จ.ระนอง จำนวน 55 คน โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ได้เปิดสำนักงานฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งของจังหวัดระนอง
 สถานีเลือกตั้ง..กกต.ระนอง

      เมื่อวันที่ 14 มกราคม เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนสตรีระนอง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง จำนวน 100 คน ในหัวข้อ “พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย” ตามโครงการสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนของชาติมีระเบียบวินัยและเคารพต่อกฎหมาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย

      เมื่อวันที่ 13 มกราคม เวลา 13.00 – 15.00 น. พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง จัดกิจกรรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โรงเรียนสตรีระนอง จำนวน 400 คน ตามกิจกรรมอยู่พักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ณ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โดยจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ประชาธิปไตย ซึ่งน้อง ๆ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ได้รับความรู้จากฐานกิจกรรมกันเป็นอย่างดี

     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. สถานีเลือกตั้ง...กกต.ระนอง ได้ต้อนรับการมาทัศนศึกษาดูงาน และทำกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา กศน.อำเภอกระบุรี จำนวน 70 คน โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ได้เปิดสำนักงานฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งของจังหวัดระนอง
สถานีเลือกตั้ง...กกต.ระนอง

     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558  เวลา 07.00 น. พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง เข้าร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด จังหวัดระนอง" ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วัดป่าชัยมงคล ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน นักเรียน ในเขตอำเภอกะเปอร์เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
 ผู้ว่าพาเข้าวัด

      วันที่ 11 มกราคม 2558 เวลา 17.00 น. พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง เข้าร่วมโครงการถนนคนเดิน ประจำปี 2558 ในรูปแบบกิจกรรมสาธิตผลงานสิ่งประดิษฐ์ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ณ บริเวณถนนเรืองราษฎร์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาเที่ยวงานถนนคนเดินเป็นอย่างดี


      วันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง และคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลหาดส้มแป้น เข้าร่วมโครงการงานวันเด็ก ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น โดยนำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง มาสาธิต และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง รวมทั้งมีกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็ก เช่น การถาม-ปัญหาประชาธิปไตย, การระบายสี, เหยียบลูกโป่ง และการละเล่นพื้นบ้าน

       เมื่อวันที่ 8 มกราคม เวลา 19.00 – 20.30 น. พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง จัดกิจกรรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ให้กับลูกเสือโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จำนวน 200 คน ตามกิจกรรมอยู่พักแรมลูกเสือ ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โดยจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ประชาธิปไตย ซึ่งน้อง ๆ ลูกเสือได้รับความรู้จากฐานกิจกรรมกันเป็นอย่างดี

       เมื่อวันที่ 8 มกราคม เวลา 09.00 – 10.30 น. พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง จัดกิจกรรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ให้กับลูกเสือ โรงเรียนกระบุรีวิทยา จำนวน 200 คน ตามกิจกรรมอยู่พักแรมลูกเสือ ณ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โดยจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ประชาธิปไตย ซึ่งน้อง ๆ ลูกเสือได้รับความรู้จากฐานกิจกรรมกันเป็นอย่างดี

      เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนกระบุรีวิทยา อ.กระบุรี จ.ระนอง พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง ได้เป็นวิทยากรตามโครงการเยาวชนหัวใจประชาธิปไตย โดยบรรยายให้ความรู้พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย และจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ประชาธิปไตยให้กับน้อง ๆ นักเรียน ระดับชั้น ม.4 – ม.6 จำนวน 60 คน ซึ่งน้อง ๆ นักเรียน ให้ความสนใจ และสนุกกับกิจกรรมที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี

      เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง พร้อมด้วยพนักงาน ได้นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ไปใช้ในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ณ หอประชุมโรงเรียน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง มีผู้สมัครจำนวน 3 คน ซึ่งมีนักเรียนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ระดับชั้น ม.1- ม.6 จำนวน 2,022 คน ผลคะแนนมีดังนี้
1. นายสุริยะ แซ่เต็ง ได้คะแนน 361 คะแนน 
2. นายอุสมาน   นิลสะอาด ได้คะแนน 852 คะแนน
 
3. นายศุภเดช   จอมเทพมาลา ได้คะแนน 593 คะแนน 
ไม่ประสงค์จะลงคะแนน 216 คะแนน 
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
 


 
 
ประกาศประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  new
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  new
ราคากลางการก่อสร้างอาคาารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง
ราคากลางการก่อสร้างอาคาารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง  new
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) การก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สนง.กกต.จังหวัดระนอง
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) การก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สนง.กกต.จังหวัดระนอง  new
ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
กากบาทบัตรเลือกตั้งเลยช่องถือเป็นบัตรเสียหรือไม่
อ่าน : 300 | สร้างเมื่อ : 23 ต.ค. 56 โดย : โย
เลือกตั้ง ส.อบจ. แล้วรับรองผลกี่วันจึงจะประกาศผลการเลือกตั้ง
อ่าน : 830 | สร้างเมื่อ : 22 ต.ค. 55 โดย : บ่าว
อยากรู้ครับ
อ่าน : 681 | สร้างเมื่อ : 25 ก.ย. 55 โดย : ทักษ์
จำนวนผู้สมัคร ส.อบจ. ทั้งหมดกี่คน
อ่าน : 823 | สร้างเมื่อ : 21 ก.ย. 55 โดย : เอกชัย คงเกื้อ
การหาเสียง. สอบต สามารถมีผู้ช่วยหาเสียงได้กี่วัน และมีอัตราค่าจ้างวันละเท่าไรต่อคน
อ่าน : 935 | สร้างเมื่อ : 20 ก.ย. 55 โดย : เบ็ญจมาศ. ภาคมฤค
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองระนอง อ.เมืองระนอง
  วันศุกร์ที่ 11 พฤษาคม 2557 เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองระนอง อ.เมืองระนอง
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.ทม.ระนอง เขต 2 และเขต 3 อ.เมืองระนอง
  วันศุกร์ที่ 11 พฤษาคม 2557 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทสบาลเมืองระนอง เขตเลือกตั้ง
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.อบจ เขต 10 อ.เมืองระนอง
  วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 เลือกตั้ง ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 10 อ.เมืองระนอง
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.อบจ เขต 2 อ.ละอุ่น
  วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 เลือกตั้ง ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ละอุ่น
1 เม.ย. 57 - 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน รับสมัคร นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
  ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2557 รับสมัคร นายกเทศมนตรีเมืองระนอง จ.ระนอง
แสดงทั้งหมด
 
คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
คู่มือ เล่ม 9 การกระทำที่เป็นความผิดและบทกำหนดโทษ
คู่มือ เล่ม 9 การกระทำที่เป็นความผิดและบทกำหนดโทษไฟล์ที่ 1จาก1.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 2จาก4.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 3จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 1จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 4จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง ไฟล์ที่ 1จาก2.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง ไฟล์ที่ 2จาก2.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 3จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 5จาก5.pdf 589 KB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 4จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 1จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 2จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 5จาก5.pdf 682 KB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 4จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 3จาก5.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 1จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 2จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
กกต.ระนอง นำเครื่องลงคะแนนประชาสัมพันธ์ในงานถนนคนเดิน
กกต.ระนอง นำเครื่องลงคะแนนประชาสัมพันธ์ในงานถนนคนเดิน
กกต.ระนอง เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อ.ละอุ่น
กกต.ระนอง เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อ.ละอุ่น
กกต.ระนอง จัดกิจกรรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ร.ร.บ้านทองหลาง
กกต.ระนอง จัดกิจกรรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ร.ร.บ้านทองหลาง
กกต.ระนอง เปิดสำนักงาน เป็นสถานีเลือกตั้ง
กกต.ระนอง เปิดสำนักงาน เป็นสถานีเลือกตั้ง
กกต.ระนอง จัดกิจกรรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ร.ร.สตรีระนอง
กกต.ระนอง จัดกิจกรรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ร.ร.สตรีระนอง
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศผลเลือกตั้ง นายก ทม.ระนอง และ สท.เขต 2 เขต 3
ประกาศผลเลือกตั้ง นายก ทม.ระนอง และ สท.เขต 2 เขต 3
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ระนอง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ระนอง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศผลการเลือกตั้ง  นายก อบต.นาคา  และ ส.อบต.นาคา  เขตเลือกตั้งที่ 3  อ.สุขสำราญ  จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก อบต.นาคา และ ส.อบต.นาคา เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง  นายก ทต. จ.ป.ร. และส.ทต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี  จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก ทต. จ.ป.ร. และส.ทต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 91
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 528,286