สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง
Office of the Provincial Election Commission of Ranong


 
 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
รวมประกาศ/คำสั่ง คสช.
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
อปท.ที่ครบวาระ 2557
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
book open office
Par-Mem
E-Lib
elibrary
สรุปผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด กกต. พ.ศ.2549-2552
5 ขั้นตอนการเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง

  "การสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ...คืนความสุขประเทศไทย ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ สรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ" 
ศูนย์ประสานงานรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

      เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น.ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายแดง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง ได้สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สูงอายุ ในที่ประชุม อสม. ประจำเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งได้รับความสนใจจาก อสม.เป็นอย่างดี
 
      เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 น. น.ส.นุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผอ.กต.จว.ระนอง พร้อมด้วยพนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและเจ้าเมืองระนอง เนื่องในโอกาสจัดงานอาบน้ำแร่ แลระนอง ในระหว่างวันที่ 22-30 มีนาคม 2558 โดยมีนายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีบวงสรวงในครั้งนี้
 
  
     วันที่ 15 มีนาคม  2558 เวลา 17.00 น. พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง เข้าร่วมโครงการถนนคนเดิน ประจำปี 2558 ในรูปแบบกิจกรรมสาธิตผลงานสิ่งประดิษฐ์ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ณ บริเวณถนนเรืองราษฎร์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาเที่ยวงานถนนคนเดินเป็นอย่างดี


      เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง ได้สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้นำชุมชนในที่ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุ และผู้นำชุมชน อสม.เป็นอย่างดี

       เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558  เวลา 07.00 น. พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง เข้าร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด จังหวัดระนอง" ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วัดนกงาง  ต.ราชกรูด  อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โดยนายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในกิจกรรม ผู้ว่าฯพาเข้าวัดจังหวัดระนอง ประจำปี 2558 ครั้งที่ 7 พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ และเด็กนักเรียน จากสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ตักบาตร ทำบุญ ปล่อยปลา เพื่อสืบสานและทำนุบำรุงพระศาสนา
      
 
      เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558  เวลา 08.30 – 15.30 น.ณ โรงเรียนบ้านบางเบน ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง ได้จัดกิจกรรม "พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย" โดยบรรยายให้ความรู้ และจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ประชาธิปไตยให้กับน้อง ๆ นักเรียน ระดับชั้น ป.4 – ม.3 ซึ่งน้อง ๆ นักเรียน ให้ความสนใจในเรื่องพลเมืองดีฯ และสนุกกับกิจกรรมที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี

       เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง ได้นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ไปใช้ในการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนระนอง ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีผู้สมัครฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายสุทธิพงษ์ อินสุทน และหมายเลข 2 ร.ต.ต.เศรษฐพงศ์ ชุมแสง ซึ่งนายสุทธิพงษ์ อินสุทน ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษา

      เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายวิโรจน์ แสงศิวะฤทธิ์ กกต.จว.ระนอง ,น.ส.นุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผอ.กต.จว.ระนอง พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมงาน "วันรวมน้ำใจกาชาด58 " โดยมีนางสุพัตรา กาญจนศิลป์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง เป็นประธานกิจกรรม “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด”  โดย สนง.กกต.จว.ระนอง ได้มอบจักรยาน จำนวน 1 คัน เพื่อเป็นของรางวัลในการออกร้านกาชาด ในงานอาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 22-30 มีนาคม 2558 ที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมบริจาคสนับสนุนของรางวัลเป็นจำนวนมาก


      เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558  เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ โรงเรียนประชาอุทิศ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง ได้จัดกิจกรรม "พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย" โดยบรรยายให้ความรู้ และจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ประชาธิปไตยให้กับน้อง ๆ นักเรียน ระดับชั้น ป.1 - ป.6 จำนวน 40 คน ซึ่งน้อง ๆ นักเรียน ให้ความสนใจในเรื่องพลเมืองดีฯ และสนุกกับกิจกรรมที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี
 

       เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558  เวลา 08.30 – 12.00 น.ณ โรงเรียนบ้านชาคลี ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง ได้จัดกิจกรรม "พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย" โดยบรรยายให้ความรู้ และจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ประชาธิปไตยให้กับน้อง ๆ นักเรียน ระดับชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 55 คน ซึ่งน้อง ๆ นักเรียน ให้ความสนใจในเรื่องพลเมืองดีฯ และสนุกกับกิจกรรมที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี 
 
ประกาศประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  new
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  new
ราคากลางการก่อสร้างอาคาารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง
ราคากลางการก่อสร้างอาคาารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง  new
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) การก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สนง.กกต.จังหวัดระนอง
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) การก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สนง.กกต.จังหวัดระนอง  new
ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
กากบาทบัตรเลือกตั้งเลยช่องถือเป็นบัตรเสียหรือไม่
อ่าน : 341 | สร้างเมื่อ : 23 ต.ค. 56 โดย : โย
เลือกตั้ง ส.อบจ. แล้วรับรองผลกี่วันจึงจะประกาศผลการเลือกตั้ง
อ่าน : 869 | สร้างเมื่อ : 22 ต.ค. 55 โดย : บ่าว
อยากรู้ครับ
อ่าน : 724 | สร้างเมื่อ : 25 ก.ย. 55 โดย : ทักษ์
จำนวนผู้สมัคร ส.อบจ. ทั้งหมดกี่คน
อ่าน : 871 | สร้างเมื่อ : 21 ก.ย. 55 โดย : เอกชัย คงเกื้อ
การหาเสียง. สอบต สามารถมีผู้ช่วยหาเสียงได้กี่วัน และมีอัตราค่าจ้างวันละเท่าไรต่อคน
อ่าน : 1003 | สร้างเมื่อ : 20 ก.ย. 55 โดย : เบ็ญจมาศ. ภาคมฤค
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองระนอง อ.เมืองระนอง
  วันศุกร์ที่ 11 พฤษาคม 2557 เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองระนอง อ.เมืองระนอง
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.ทม.ระนอง เขต 2 และเขต 3 อ.เมืองระนอง
  วันศุกร์ที่ 11 พฤษาคม 2557 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทสบาลเมืองระนอง เขตเลือกตั้ง
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.อบจ เขต 10 อ.เมืองระนอง
  วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 เลือกตั้ง ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 10 อ.เมืองระนอง
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.อบจ เขต 2 อ.ละอุ่น
  วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 เลือกตั้ง ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ละอุ่น
1 เม.ย. 57 - 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน รับสมัคร นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
  ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2557 รับสมัคร นายกเทศมนตรีเมืองระนอง จ.ระนอง
แสดงทั้งหมด
 
คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
คู่มือ เล่ม 9 การกระทำที่เป็นความผิดและบทกำหนดโทษ
คู่มือ เล่ม 9 การกระทำที่เป็นความผิดและบทกำหนดโทษไฟล์ที่ 1จาก1.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 2จาก4.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 3จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 1จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 4จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง ไฟล์ที่ 1จาก2.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง ไฟล์ที่ 2จาก2.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 3จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 5จาก5.pdf 589 KB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 4จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 1จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 2จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 5จาก5.pdf 682 KB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 4จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 3จาก5.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 1จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 2จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
กกต.ระนอง ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองระนอง
กกต.ระนอง ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองระนอง
กกต.ระนอง นำเครื่องลงคะแนนประชาสัมพันธ์ในงานถนนคนเดิน
กกต.ระนอง นำเครื่องลงคะแนนประชาสัมพันธ์ในงานถนนคนเดิน
กกต.ระนอง ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนน
กกต.ระนอง ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนน
กกต.ระนอง ร่วมกิจกรรม
กกต.ระนอง ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าพาเข้าวัด"
กกต.ระนอง จัดกิจกรรมพลเมืองดีฯ ให้แก่นักเรียน ร.ร.บ้านบางเบน
กกต.ระนอง จัดกิจกรรมพลเมืองดีฯ ให้แก่นักเรียน ร.ร.บ้านบางเบน
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศผลเลือกตั้ง นายก ทม.ระนอง และ สท.เขต 2 เขต 3
ประกาศผลเลือกตั้ง นายก ทม.ระนอง และ สท.เขต 2 เขต 3
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ระนอง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ระนอง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศผลการเลือกตั้ง  นายก อบต.นาคา  และ ส.อบต.นาคา  เขตเลือกตั้งที่ 3  อ.สุขสำราญ  จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก อบต.นาคา และ ส.อบต.นาคา เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง  นายก ทต. จ.ป.ร. และส.ทต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี  จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก ทต. จ.ป.ร. และส.ทต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 177
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 558,179