สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง
Office of the Provincial Election Commission of Ranong


 
 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
รวมประกาศ/คำสั่ง คสช.
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
อปท.ที่ครบวาระ 2557
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
book open office
Par-Mem
E-Lib
elibrary
สรุปผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด กกต. พ.ศ.2549-2552
5 ขั้นตอนการเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง

  "การสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ...คืนความสุขประเทศไทย ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ สรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ" 
การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก
       
        เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. สนง.กกต.จว.ระนอง ได้จัดกิจกรรมเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดยมี พล ต.ต.ปริญญา ขวัญยืน ประธาน กกต.จว.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากนายอำเภอสุขสำราญ , กศน.จังหวัดระนอง กศน.อำเภอสุขสำราญ , พัฒนาการอำเภอสุขสำราญ, ท้องถิ่นอำเภอสุขสำราญ, , นายกเทศมนตรีตำบลสุขสำราญ หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสุขสำราญ พร้อมด้วยและผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป , นักศึกษา  ในการนี้ นายมนตรี สาลี ประธานศูนย์ส่งเสริมฯ และคณะกรรมการศูนย์ฯ ได้ให้การต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น
ศูนย์ ศส.ปชต.กำพวน
     
      เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น.  สนง.กกต.จว.ระนอง ได้จัดกิจกรรมเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมี พล ต.ต.ปริญญา ขวัญยืน ประธาน กกต.จว.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก กศน.จังหวัดระนอง กศน.อำเภอละอุ่น ท้องถิ่นอำเภอละอุ่น นายกเทศมนตรีตำบลละอุ่น หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอละอุ่น พร้อมด้วยและผู้นำชุมชน ในการนี้ นายวิรา นาคแดง ประธานศูนย์ส่งเสริมฯ และคณะกรรมการศูนย์ฯ ได้ให้การต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น

     
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558  เวลา 07.00 น. พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง เข้าร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด จังหวัดระนอง" ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วัดโพธาราม ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง โดยนายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในกิจกรรม ผู้ว่าฯพาเข้าวัดจังหวัดระนอง ประจำปี 2558 ครั้งที่ 10 พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ และเด็กนักเรียน จากสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ตักบาตร ทำบุญ ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา เพื่อสืบสานและทำนุบำรุงพระศาสนา

       เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ กศน.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง น.ส.นุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผอ.กต.จว.ระนอง พร้อมด้วยพนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง ได้ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลกะเปอร์ ในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมฯ ชี้แจงภารกิจ และวางแผนเปิดศูนย์ส่งเสริมฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานและประสานเครือข่ายพลเมืองอาสา กกต. ในตำบล ต่อไป       และในวันเดียวกัน เวลา 13.30 น. ณ กศน.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ได้ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลกำพวน ในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมฯ ชี้แจงภารกิจ และวางแผนเปิดศูนย์ส่งเสริมฯ
        เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ กศน.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง ได้ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลมะมุ ในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมฯ ชี้แจงภารกิจ และวางแผนเปิดศูนย์ส่งเสริมฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานและประสานเครือข่ายพลเมืองอาสา กกต. ในตำบล ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.กศน.อำเภอกระบุรี เป็นประธานในการประชุม

      
     เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ กศน.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง ได้ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลบางพระใต้ ในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมฯ ชี้แจงภารกิจ และวางแผนเปิดศูนย์ส่งเสริมฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานและประสานเครือข่ายพลเมืองอาสา กกต. ในตำบล ต่อไป โดยได้รับเกียรติจากพัฒนาการอำเภอละอุ่น เป็นประธานในการประชุม

      เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558  สนง.กกต.จว.ระนอง ได้จัดโครงการสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง กิจกรรมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลละอุ่น อ.ละอุ่น จ.ระนอง โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ บุตรศรี ปลัดอำเภอ รักษาการราชการแทน นายอำเภอละอุ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากอำเภอละอุ่น โดยที่ทำการปกครองอำเภอละอุ่น สาธารณสุขอำเภอละอุ่น เครือข่ายผู้นำสตรีนักประชาธิปไตย จังหวัดระนอง สังกัดวุฒิสภา ในการคัดเลือกผู้นำสตรีเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 40 คน โดยใช้กระบวนการจัดอบรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจเป็นอย่างดี

        เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558  สนง.กกต.จว.ระนอง ได้จัดโครงการสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง กิจกรรมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ณ ศาลาประชาคมอำเภอกะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง โดยได้รับเกียรติจาก นายชนการ ทิพย์ประเสริฐสุข นายอำเภอกะเปอร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากอำเภอกะเปอร์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ สาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ เครือข่ายผู้นำสตรีนักประชาธิปไตย จังหวัดระนอง สังกัดวุฒิสภา ในการคัดเลือกผู้นำสตรีเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 40 คน และใช้กระบวนการจัดอบรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
 


 
 
ประกาศประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  new
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  new
ราคากลางการก่อสร้างอาคาารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง
ราคากลางการก่อสร้างอาคาารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง  new
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) การก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สนง.กกต.จังหวัดระนอง
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) การก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สนง.กกต.จังหวัดระนอง  new
ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
กากบาทบัตรเลือกตั้งเลยช่องถือเป็นบัตรเสียหรือไม่
อ่าน : 353 | สร้างเมื่อ : 23 ต.ค. 56 โดย : โย
เลือกตั้ง ส.อบจ. แล้วรับรองผลกี่วันจึงจะประกาศผลการเลือกตั้ง
อ่าน : 887 | สร้างเมื่อ : 22 ต.ค. 55 โดย : บ่าว
อยากรู้ครับ
อ่าน : 741 | สร้างเมื่อ : 25 ก.ย. 55 โดย : ทักษ์
จำนวนผู้สมัคร ส.อบจ. ทั้งหมดกี่คน
อ่าน : 886 | สร้างเมื่อ : 21 ก.ย. 55 โดย : เอกชัย คงเกื้อ
การหาเสียง. สอบต สามารถมีผู้ช่วยหาเสียงได้กี่วัน และมีอัตราค่าจ้างวันละเท่าไรต่อคน
อ่าน : 1018 | สร้างเมื่อ : 20 ก.ย. 55 โดย : เบ็ญจมาศ. ภาคมฤค
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองระนอง อ.เมืองระนอง
  วันศุกร์ที่ 11 พฤษาคม 2557 เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองระนอง อ.เมืองระนอง
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.ทม.ระนอง เขต 2 และเขต 3 อ.เมืองระนอง
  วันศุกร์ที่ 11 พฤษาคม 2557 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทสบาลเมืองระนอง เขตเลือกตั้ง
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.อบจ เขต 10 อ.เมืองระนอง
  วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 เลือกตั้ง ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 10 อ.เมืองระนอง
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.อบจ เขต 2 อ.ละอุ่น
  วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 เลือกตั้ง ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ละอุ่น
1 เม.ย. 57 - 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน รับสมัคร นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
  ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2557 รับสมัคร นายกเทศมนตรีเมืองระนอง จ.ระนอง
แสดงทั้งหมด
 
คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
คู่มือ เล่ม 9 การกระทำที่เป็นความผิดและบทกำหนดโทษ
คู่มือ เล่ม 9 การกระทำที่เป็นความผิดและบทกำหนดโทษไฟล์ที่ 1จาก1.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 2จาก4.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 3จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 1จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 4จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง ไฟล์ที่ 1จาก2.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง ไฟล์ที่ 2จาก2.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 3จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 5จาก5.pdf 589 KB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 4จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 1จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 2จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 5จาก5.pdf 682 KB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 4จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 3จาก5.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 1จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 2จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ประธาน กกต.ระนอง เปิดศูนย์ ศส.ปชต.กำพวน อ.สุขสำราญ
ประธาน กกต.ระนอง เปิดศูนย์ ศส.ปชต.กำพวน อ.สุขสำราญ
ประธาน กกต.ระนอง เปิดศูนย์ ศส.ปชต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น
ประธาน กกต.ระนอง เปิดศูนย์ ศส.ปชต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น
กกต.ระนอง ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองระนอง
กกต.ระนอง ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองระนอง
กกต.ระนอง นำเครื่องลงคะแนนประชาสัมพันธ์ในงานถนนคนเดิน
กกต.ระนอง นำเครื่องลงคะแนนประชาสัมพันธ์ในงานถนนคนเดิน
กกต.ระนอง ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนน
กกต.ระนอง ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนน
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศผลเลือกตั้ง นายก ทม.ระนอง และ สท.เขต 2 เขต 3
ประกาศผลเลือกตั้ง นายก ทม.ระนอง และ สท.เขต 2 เขต 3
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ระนอง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ระนอง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศผลการเลือกตั้ง  นายก อบต.นาคา  และ ส.อบต.นาคา  เขตเลือกตั้งที่ 3  อ.สุขสำราญ  จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก อบต.นาคา และ ส.อบต.นาคา เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง  นายก ทต. จ.ป.ร. และส.ทต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี  จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก ทต. จ.ป.ร. และส.ทต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 810
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 577,938