สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี
Office of Election Commission of ratchaburi


 
 
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิคส์
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี

 
 
 
 
 
 


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยร่างแรก ปี 2558
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยร่างแรก ปี 2558(หน้า1-34).pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยร่างแรก ปี 2558(หน้า108-131).pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยร่างแรก ปี 2558(หน้า35-68).pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยร่างแรก ปี 2558(หน้า39-107).pdf 2 MB ดาวน์โหลด
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557.pdf 69 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557.pdf 141 KB ดาวน์โหลด
ประกาศแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประกาศแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.pdf 61 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
กิจกรรมของ กกต.จว.
การประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล
การประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล  new
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน  new
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ คำสั่งและแบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 73
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 283,181