สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี
Office of Election Commission of ratchaburi


 
 
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิคส์
กองทุนพรรคการเมือง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี

หนังสือเชิญชวนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายองค์การเอกชนช่วยเหลือการปฏิบัติงาน กกต.  
เอกสารประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเครือข่ายองค์การเอกชนฯ  
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการขอให้รับรองฯของ อชช.  พ.ศ.๒๕๕๑  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
 
แบบคำขอรับการรับรองของ  อชช.  
   
   
 แบบฟอร์มคำขอยกเลิอกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
 


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนร่วมเป็นเครือข่ายองค์การเอกชนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กกต.
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย อชช..pdf 100 KB ดาวน์โหลด
เอกสารประชาสัมพันธ์.doc 841 KB ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญชวนร่วมเป็น อชช..pdf 1 MB ดาวน์โหลด
แบบคำขอรับการรับรองของ อชช..pdf 2 MB ดาวน์โหลด
แผนเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2557 และการสรรหา กกต.ท้องถิ่น
การเตรียมการเลือกตั้ง อปท.ที่ครบวาระ และการสรรหา กกต.ท้องถิ่น ป.pdf 875 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้งและกิจกรรม
30 มี.ค. 57 30 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้ง ส.ว
  วันที่ 30 มีนาคม 2557 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
23 มี.ค. 57 23 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ว.
  วันที่ 23 มีนาคม 2557 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั
2 ก.พ. 57 2 ก.พ. 57
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป 2557
  วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไป พ.ศ.2557
ขอเชิญปร
26 ม.ค. 57 26 ม.ค. 57
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส.
  วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส.
1 ธ.ค. 56 1 ธ.ค. 56
08:00 - 15:00 วันที่ 1 ธันวาคม 2556 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ทต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม และ ส.ทต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง
  วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 เป็นว้นเลือกตั้ง
- สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านส
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
การคัดเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้ง อบต.
อ่าน : 838 | สร้างเมื่อ : 25 ต.ค. 54 โดย : อรวรรณ จันทร์เนตร
บ้านเลขที่ไม่ตรง
อ่าน : 617 | สร้างเมื่อ : 3 ก.ค. 54 โดย : นางวาทินี ไล้ง้อ
ไม่ได้แจ้งเลือกตั้งนอกเขตแต่มีหนังสือแจ้งว่าขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขต
อ่าน : 805 | สร้างเมื่อ : 28 มิ.ย. 54 โดย : น.ส ปิยะมาศ เหมืองทอง
การมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง สส.
อ่าน : 1813 | สร้างเมื่อ : 11 เม.ย. 54 โดย : นายเฉลิมชัย ไชยสมบัติ
การเลือกตั้ง
อ่าน : 1348 | สร้างเมื่อ : 7 ม.ค. 54 โดย : วัชรี รู้แบบ
แสดงทั้งหมด
 
กิจกรรมของ กกต.จว.
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลสามเรือน ครั้งที่ 1
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลสามเรือน ครั้งที่ 1  new
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ คำสั่งและแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มคำขอยกเลิอกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
แบบคำขอยกเลิอกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด.pdf 698 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 123
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 220,983