สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี
Office of Election Commission of ratchaburi


 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี


พระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดที่ทำการศูนย์อนามัยแม่และเด็ก เขต 7 การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ นับว่าเป็นครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของชาวราชบุรี
   
   
เมื่อวันที่19 มิถุนายน พ.ศ.2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดวิหารพระพุทธสิหิงค์  ภายหลังจากนายนารถ  มนตเสวีประธานกรรมการจัดงานเปิดวิหารพระพุทธสิหิงค์ และสร้างพระอุโบสถ กราบบังคมทูลรายงานการสร้างวิหารพระพุทธสิหิงค์แล้ว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อวิหารพระพุทธสิหิงค์  แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับในศาลาสหทัยศาลา
   
   

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐินต้น ณ วัดสันติการาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2517 และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จฯ อย่างล้นหลาม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

   
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากพระตำหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล เพื่อทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านคาและบ้านโป่งกระทิงล่าง ต.บ้านบึง  กิ่ง อ.สวนผึ้ง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (ในขณะนั้น)
   
   
เมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ.2512 ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในจังหวัดราชบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัย อ.บ้านโป่ง อ.โพธาราม และอ.เมือง จ.ราชบุรี และประทานสิ่งของแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย
   
   
 
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 70
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 310,529