สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี
Office of Election Commission of ratchaburi


 
 
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิคส์
กองทุนพรรคการเมือง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี

 


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557.pdf 69 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557.pdf 141 KB ดาวน์โหลด
ประกาศแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประกาศแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.pdf 61 KB ดาวน์โหลด
แผนเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2557 และการสรรหา กกต.ท้องถิ่น
การเตรียมการเลือกตั้ง อปท.ที่ครบวาระ และการสรรหา กกต.ท้องถิ่น ป.pdf 875 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
กิจกรรมของ กกต.จว.
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยชุมชนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยชุมชนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์  new
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ คำสั่งและแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มคำขอยกเลิอกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
แบบคำขอยกเลิอกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด.pdf 698 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 233,699