สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี
Office of Election Commission of ratchaburi


 
 
ร่วมลงนามถวายพระพร
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิคส์
กองทุนพรรคการเมือง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี

 
 
 


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มเสนอความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปและการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ
แบบฟอร์มเสนอความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปและการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ.pdf 258 KB ดาวน์โหลด
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557.pdf 69 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557.pdf 141 KB ดาวน์โหลด
ประกาศแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประกาศแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.pdf 61 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
กิจกรรมของ กกต.จว.
สนง.กกต.จังหวัดราชบุรีร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านทุจริต(วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล)
สนง.กกต.จังหวัดราชบุรีร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านทุจริต(วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล)  new
การประชุม กกต.ประจำเดือน
การประชุม กกต.ประจำเดือน  new
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  new
โครงการต้นกล้าประชาธิปไตย
โครงการต้นกล้าประชาธิปไตย  new
สนง.กกต.จังหวัด่ราชบุรี ร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนางานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สนง.กกต.จังหวัด่ราชบุรี ร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนางานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  new
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ คำสั่งและแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มคำขอยกเลิอกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
แบบคำขอยกเลิอกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด.pdf 698 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 178
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 253,114