สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี
Office of Election Commission of ratchaburi


 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี

 
   
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี
ผลการออกเสียงประชามติ จังหวัดราชบุรี วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ( อย่างไม่เป็นทางการ)

 
 
 
ที่ อำเภอ ผู้มีสิทธิออกเสียง บัตรออกเสียง

ประเด็นที่ 1 
ร่างรัฐธรรมนูญ
 
 
ประเด็นที่ 2 
คำถามเพิ่มเติม
 
 
ผู้มีสิทธิ  
ตามบัญชีรายชื่อ
ผู้มาใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ
 
บัตรที่นับเป็น  
คะแนนออกเสียง  
ร้อยละ
ร้อยละ บัตรเสีย ร้อยละ  เห็นชอบ ร้อยละ ไม่เห็นชอบ ร้อยละ  เห็นชอบ ร้อยละ ไม่เห็นชอบ ร้อยละ
 1  เมืองราชบุรี  157,006 97,978 62.40  94,665  96.62  3,313  3.38  68,345  72.20  22,689  23.97  62,490  66.01  24,921  26.33
 2  บ้านโป่ง  134932  84,234  62.43  81,034  96.20  3,200  3.80  58,727  72.47  18,707  23.09  53,589  66.13  19,940  24.61
 3  โพธาราม  107,627  70,896  65.87  68,222  96.23  2,673  3.77  49,016  71.85  16,258  23.83  44,411  65.10  17,372  25.46
 4  ดำเนินฯ  74,542  44,169  59.25  42,565  96.37  1,604  3.63  32,448  76.23  8,377  19.68  29,356  68.97  9,368  22.01
 5  ปากท่อ  52,198  34,172  65.47  32,924  96.35  1,248  3.65  23,856  72.46  7,615  23.13  21,358  64.87  8,199  24.90
 6  จอมบึง  48,392  30,129  62.26  29,022  96.33  1,107  3.67  20,475  70.55  7,122  24.54  18,239  62.85  7,669  26.42
 7  บางแพ  35,845  22,697  63.32  21,841  96.23  856  3.77  15,943  73.00  4,961  22.71  14,565  66.69  5,315  24.33
 8  วัดเพลง  10,080  6,500  64.48  6,328  97.35  172  2.65  4,692  74.15  1,448  22.88  4,257  67.27  1,597  25.24
 9  สวนผึ้ง  25,189  15,120  60.03  14,485  95.80  635  4.20  9,736  67.21  3,963  27.36  8,699  60.06  4,227  29.18
 10  บ้านคา  18,061  11,072  61.30  10,566  95.43  506  4.57  6,654  62.98  3,317  31.39  5,901  55.85  3,416  32.33
 10อ. รวม  663,872  416,967  62.81  401,652  96.33  15,314  3.67  289,892  72.17  94,457  23.52  262,865  65.45  102,024  25.40
 
นอกเขตจังหวัด  2,638  2,377 90.11
 2,356 99.12  21  0.88  1,583  67.19  757  32.13  1,433  60.82  888  37.69
 1แห่ง รวม
 2,638  2,377  90.11  2,356  99.12  21  0.88  1,583  67.19  757  32.13  1,433  60.82  888  37.69
รวมทั้งสิ้น  663,872  419,344  63.17  404,008  96.34  15,335  3.66  291,475  72.15  95,214  23.57  264,298  65.42  102,912  25.47
 
 


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
กิจกรรมของ กกต.จว.
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ คำสั่งและแบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 58
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 304,362