สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี
Office of Election Commission of ratchaburi


 
 
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิคส์
กองทุนพรรคการเมือง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี

       
ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรี ( อย่างไม่เป็นทางการ )
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557
 
หมายเลข   ชื่อ - ชื่อสกุลผู้สมัคร รวมคะแนน
1 นางเพียงเพ็ญ  ศักดิ์สมบูรณ์ 78,537
2 นายสมบัติ  เรืองกฤษ 19,786
3 นายอุดม  ฐิตวัฒนะสกุล 9,137
4 นายนิมิต  จันทน์วิมล 19,984
5 นายสุทน  ขำเจริญ 47,817
6 ว่าที่ร้อยเอก อำนาจ  ขำวิเศษ 2,283
7 นายพิทยา อังกูรจารุชัย 9,283
8 นายกฤตธน  สุนทรสเจริญ 2,683
  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง      648,775 คน  
  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตััง   254,621 คน  คิดเป็นร้อยละ  39.25
11111 จำนวนบัตรดี    189,510 บัตร  คิดเป็นร้อยละ  74.43
  จำนวนบัตรเสีย          15,218 บัตร   คิดเป็นร้อยละ    5.98
  จำนวนบัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนน  49,894 บัตร   คิดเป็นร้อยละ  19.60
   


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้งและกิจกรรม
30 มี.ค. 57 30 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้ง ส.ว
  วันที่ 30 มีนาคม 2557 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
23 มี.ค. 57 23 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ว.
  วันที่ 23 มีนาคม 2557 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั
2 ก.พ. 57 2 ก.พ. 57
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป 2557
  วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไป พ.ศ.2557
ขอเชิญปร
26 ม.ค. 57 26 ม.ค. 57
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส.
  วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส.
1 ธ.ค. 56 1 ธ.ค. 56
08:00 - 15:00 วันที่ 1 ธันวาคม 2556 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ทต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม และ ส.ทต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง
  วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 เป็นว้นเลือกตั้ง
- สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านส
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
การคัดเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้ง อบต.
อ่าน : 798 | สร้างเมื่อ : 25 ต.ค. 54 โดย : อรวรรณ จันทร์เนตร
บ้านเลขที่ไม่ตรง
อ่าน : 580 | สร้างเมื่อ : 3 ก.ค. 54 โดย : นางวาทินี ไล้ง้อ
ไม่ได้แจ้งเลือกตั้งนอกเขตแต่มีหนังสือแจ้งว่าขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขต
อ่าน : 738 | สร้างเมื่อ : 28 มิ.ย. 54 โดย : น.ส ปิยะมาศ เหมืองทอง
การมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง สส.
อ่าน : 1764 | สร้างเมื่อ : 11 เม.ย. 54 โดย : นายเฉลิมชัย ไชยสมบัติ
การเลือกตั้ง
อ่าน : 1302 | สร้างเมื่อ : 7 ม.ค. 54 โดย : วัชรี รู้แบบ
แสดงทั้งหมด
 
กิจกรรมของ กกต.จว.
นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้ง ส.ว.จังหวัดราชบุรี
นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้ง ส.ว.จังหวัดราชบุรี  hot
การฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมประชาธิปไตย
การฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมประชาธิปไตย  hot
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ คำสั่งและแบบฟอร์ม
ประกาศ กกต.เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2555)
ประกาศ กกต.เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2555).pdf 1 MB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง.pdf 48 KB ดาวน์โหลด
แบบทักท้วงการ ปบ.หน้าที่ของ จพง.ผู้ดำเนินการเลือกตั้งและ กนค..pdf 580 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้ง.pdf 31 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง.pdf 31 KB ดาวน์โหลด
ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการประจำ.......pdf 156 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า.pdf 19 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ.pdf 278 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 61
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 207,138