สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
Office of Roiet Province Election Commission


 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

  
 


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวน ๒๕๐ คน
รายชื่อ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวน ๒๕๐ คน  update
ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมเดินรณรงค์ รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น
กิจกรรมเดินรณรงค์ รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น  new
ประธาน กกต.ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.ร้อยเอ็ด
ประธาน กกต.ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.ร้อยเอ็ด  new
กกต.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๕๗
กกต.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๕๗  new
กิจกรรมวัน คล้ายวันสถาปนา ๑๖ ปี กกต.
กิจกรรมวัน คล้ายวันสถาปนา ๑๖ ปี กกต.  new
กกต.ร้อยเอ็ด สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๕๗
กกต.ร้อยเอ็ด สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๕๗  new
การดำเนินโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ รอบ  ต.ค.๕๖ - ก.พ. ๕๗
การดำเนินโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ รอบ ต.ค.๕๖ - ก.พ. ๕๗
กกต.ร้อยเอ็ด พร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
กกต.ร้อยเอ็ด พร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
การมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งของลูกเสืออาสา กกต.
การมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งของลูกเสืออาสา กกต.  new
แสดงทั้งหมด
 
ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ ทต.เมืองสรวง เชิงรุก
ประชาสัมพันธ์ ทต.เมืองสรวง เชิงรุก  new
ชาว อบต.หนองแก้ว พร้อมใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต.
ชาว อบต.หนองแก้ว พร้อมใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต.  new
กกต.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่การเลือกตั้ง ส.อบต.เหล่าน้อย
กกต.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่การเลือกตั้ง ส.อบต.เหล่าน้อย  new
กกต.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปทุมรัตต์
กกต.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปทุมรัตต์  new
กกต.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบต.โพธิ์ศรีสว่าง เชิงรุกเข้าถึงประชาชน
กกต.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบต.โพธิ์ศรีสว่าง เชิงรุกเข้าถึงประชาชน
กกต.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้าถึงประชาชน
กกต.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้าถึงประชาชน  new
กกต.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบต.หนองใหญ๋ ต้อนรับปี 55
กกต.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบต.หนองใหญ๋ ต้อนรับปี 55  new
แสดงทั้งหมด
 
เผอเรอเจอเด้ง
นโยบายประชานิยม ก็โดนใบแดง
นโยบายประชานิยม ก็โดนใบแดง  new
ใช้จ่ายเงินหาเสียงเกินกำหนด ก็โดนปลดออกจากตำแหน่ง
ใช้จ่ายเงินหาเสียงเกินกำหนด ก็โดนปลดออกจากตำแหน่ง  new
แจกสมุดนักเรียน ก็โดนใบแดง
แจกสมุดนักเรียน ก็โดนใบแดง  new
จะใช้หนี้ให้กองทุน ก็โดนใบเหลือง
จะใช้หนี้ให้กองทุน ก็โดนใบเหลือง  new
แจกคูปองก็โดนใบแดง
แจกคูปองก็โดนใบแดง  update
แจกอุปกรณ์กีฬาก็โดนใบแดง
แจกอุปกรณ์กีฬาก็โดนใบแดง  new
ปรับปรุงผิวถนนก็โดนใบแดง
ปรับปรุงผิวถนนก็โดนใบแดง  new
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
10 พ.ย. 56
08:00 - 15:00 การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล กรณีจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล
 
3 พ.ย. 56
08:00 - 15:00 การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล กรณีครบวาระ
 
12 ต.ค. 56
08:00 - 15:00 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกรณีครบวาระ จำนวน 53 แห่ง
 
17 มิ.ย. 55 17 มิ.ย. 55
08:00 - 15:00 การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. กรณีครบวาระและแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 6 แห่ง
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระและกรณ
3 มิ.ย. 55 3 มิ.ย. 55
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.อบต.แสนสุข กรณึครบวาระ
  เลือกตั้งกรณีครบวาระและแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. การ
27 พ.ค. 55 27 พ.ค. 55
08:00 - 15:00 เลือกตั้งนายกและสมาชิก อบจ.ร้อยเอ็ด
  เลือกตั้งนายก อบจ. (กรณีลาออกก่อนครบวาระ) และสมาชิกสภา อบจ. กรณีครบวาระ
20 พ.ค. 55 20 พ.ค. 55
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.อบต.สระแก้ว และ ส.ทต.เกาะแก้ว กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
  เลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
แสดงทั้งหมด
 
ผลการเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ แบบพิมพ์ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
ตัวอย่างการรวมคะแนนรายตำบลและหนังสือส่งผลคะแนนให้เขต
ตัวอย่างหนังสือส่งผลคะแนนให้เขต.doc 62 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการรวมคะแนนรายตำบล.xls 30 KB ดาวน์โหลด
แบบทักท้วงการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยเลือกตั้งหรือสถานที่นับคะแนน
แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยเลือกตั้งหรือสถานที่นับคะแนน.pdf 28 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบแจ้งรายชื่อทีมงานคณะผู้บริหารในการเลือกตั้งท้องถิ่นและหนังสือยินยอม
แบบแจ้งรายชื่อคณะผู้บริหารและหนังสือยินยอม.pdf 37 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบแจ้งรายชื่อและจำนวนบุคคลผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบแจ้งรายชื่อและจำนวนบุคคลผู้ช่วยหาเสียง.pdf 23 KB ดาวน์โหลด
บันทึกการรับแจ้งเหตุตามมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.
บันทึกการรับแจ้งเหตุตามมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ.ผ.ถ..pdf 143 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอรับการรับรองขององค์การเอกชนที่เป็นนิติบุคคล กรณีองค์การเอกชนประสงค์จะช่วยเหลือ กกต.ในจังหวัดที่สำนักงานใหญ่ขององค์การเอกชนตั้งอยู่
อช.1.pdf 233 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับการยื่นบัญชีรายรับ รายจ่ายในการเลือกตั้ง
บัญชี่รายจ่าย.doc 43 KB ดาวน์โหลด
บันทึกเฉลี่ยค่าใช้จ่าย.docx 15 KB ดาวน์โหลด
บัญชีรายรับ.doc 42 KB ดาวน์โหลด
ใบรับรองการจ่ายเงิน.doc 40 KB ดาวน์โหลด
แบบรายการแสดงรายรับ-รายจ่าย.docx 14 KB ดาวน์โหลด
ใบสำคัญรับเงิน.doc 55 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 32
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 442,336