สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
Office of Roiet Province Election Commission


 
 
กองทุนฯพรรคการเมือง
เครื่องลงคะแนน
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ว. จังหวัดร้อยเอ็ด (อย่างไม่เป็นทางการ)
ผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ว. จังหวัดร้อยเอ็ด (อย่างไม่เป็นทางการ)  hot
การดำเนินโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ รอบ   ต.ค.๕๖ - ก.พ. ๕๗
การดำเนินโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ รอบ ต.ค.๕๖ - ก.พ. ๕๗
กกต.ร้อยเอ็ด จัดเวทีกลางการปราศรัยหาเสียงให้แก่ผู้สมัคร ส.ส.
กกต.ร้อยเอ็ด จัดเวทีกลางการปราศรัยหาเสียงให้แก่ผู้สมัคร ส.ส.  new
สถิติการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริการท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งวันที่  12 ต.ค.56 (จำนวน 54 แห่ง)
สถิติการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริการท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งวันที่ 12 ต.ค.56 (จำนวน 54 แห่ง)
รายชื่อผู้ที่ได้คะแนนอยุ่ในเกณฑ์ได้รับเลือกตั้งเป็นนายก อบต. และนายกเทศมนตรี ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 12 ต.ค.2556
รายชื่อผู้ที่ได้คะแนนอยุ่ในเกณฑ์ได้รับเลือกตั้งเป็นนายก อบต. และนายกเทศมนตรี ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 12 ต.ค.2556
ฝึกอบรมพลเมืองอาสา กกต. รุ่นที่ ๔/๕๖
ฝึกอบรมพลเมืองอาสา กกต. รุ่นที่ ๔/๕๖  new
แผนดำเนินโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์  ครบวาระ  ๕  ก.ย. ๕๖
แผนดำเนินโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ครบวาระ ๕ ก.ย. ๕๖  new
ค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งรุ่นที่ ๑/๒๕๕๖
ค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งรุ่นที่ ๑/๒๕๕๖  new
ฝึกทบทวนลูกเสืออาสา กกต. ประจำปี ๒๕๕๖
ฝึกทบทวนลูกเสืออาสา กกต. ประจำปี ๒๕๕๖  new
พลเมืองอาสา กกต. รุ่นที่ ๓/๕๖
พลเมืองอาสา กกต. รุ่นที่ ๓/๕๖  new
แสดงทั้งหมด
 
ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ ทต.เมืองสรวง เชิงรุก
ประชาสัมพันธ์ ทต.เมืองสรวง เชิงรุก  new
กกต.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปทุมรัตต์
กกต.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปทุมรัตต์  new
กกต.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ทต.ชัยวารี
กกต.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ทต.ชัยวารี
กกต.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบต.โพธิ์ศรีสว่าง  เชิงรุกเข้าถึงประชาชน
กกต.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบต.โพธิ์ศรีสว่าง เชิงรุกเข้าถึงประชาชน
กกต.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สท.ต.ผักแว่น และ ส.อบต.หนองตาไก้
กกต.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สท.ต.ผักแว่น และ ส.อบต.หนองตาไก้  new
ชาวเทศบาลตำบลหนองผือพร้อมใช้สิทธิเลือกตั้ง
ชาวเทศบาลตำบลหนองผือพร้อมใช้สิทธิเลือกตั้ง  new
กกต.ร้อยเอ็ด ร่วมกับเทศบาลตำบลปอภาร เคาะประตูเชิญชวนชาวเทศบาลตำบลปอภารไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
กกต.ร้อยเอ็ด ร่วมกับเทศบาลตำบลปอภาร เคาะประตูเชิญชวนชาวเทศบาลตำบลปอภารไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  new
แสดงทั้งหมด
 
เผอเรอเจอเด้ง
โกงการเลือกตั้งแบบเวียนเทียนกับโกงโดยใช้เทียนไข
โกงการเลือกตั้งแบบเวียนเทียนกับโกงโดยใช้เทียนไข  new
บัตรเลือกตั้งก็ประสบอุทกภัย
บัตรเลือกตั้งก็ประสบอุทกภัย  new
.ใบแดง  ด้วยความร่วมแรงของชาวบ้าน
.ใบแดง ด้วยความร่วมแรงของชาวบ้าน  new
แหล่งอารยธรรมโบราญสู่การเลือกตั้งที่เที่ยงธรรม
แหล่งอารยธรรมโบราญสู่การเลือกตั้งที่เที่ยงธรรม  hot
ใบแดงเพราะถูกแทงข้างหลัง
ใบแดงเพราะถูกแทงข้างหลัง  new
หาเสียงอยู่ดีดี เหตุไฉนมีใบแดงให้ผม
หาเสียงอยู่ดีดี เหตุไฉนมีใบแดงให้ผม  new
กินต้มปลาไหลก็ได้ใบแดง
กินต้มปลาไหลก็ได้ใบแดง  new
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
10 พ.ย. 56
08:00 - 15:00 การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล กรณีจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล
 
3 พ.ย. 56
08:00 - 15:00 การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล กรณีครบวาระ
 
12 ต.ค. 56
08:00 - 15:00 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกรณีครบวาระ จำนวน 53 แห่ง
 
17 มิ.ย. 55 17 มิ.ย. 55
08:00 - 15:00 การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. กรณีครบวาระและแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 6 แห่ง
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระและกรณ
3 มิ.ย. 55 3 มิ.ย. 55
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.อบต.แสนสุข กรณึครบวาระ
  เลือกตั้งกรณีครบวาระและแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. การ
27 พ.ค. 55 27 พ.ค. 55
08:00 - 15:00 เลือกตั้งนายกและสมาชิก อบจ.ร้อยเอ็ด
  เลือกตั้งนายก อบจ. (กรณีลาออกก่อนครบวาระ) และสมาชิกสภา อบจ. กรณีครบวาระ
20 พ.ค. 55 20 พ.ค. 55
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.อบต.สระแก้ว และ ส.ทต.เกาะแก้ว กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
  เลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
แสดงทั้งหมด
 
ผลการเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ แบบพิมพ์ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
การจัดทำทะเบียน สถ. ผถ.
คู่มือการจัดทำทะเบียน สถ. ผถ. (Person_Import_Manual).pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ไฟล์การบันทึกข้อมูล ส.ถ.และ ผ.ถ.(import_opt).xls 47 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์เกี่ยวกับการสรรหา กกต.ท้องถิ่น
แบบรายงานข้อมูล กกต.ท้องถิ่น.doc 58 KB ดาวน์โหลด
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกกต.ท้องถิ่น.doc 70 KB ดาวน์โหลด
ใบรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรรมการ(ท้องถิ่น).doc 102 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
ส.ถ.ผ.ถ.33-42.doc 229 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้งสำหรับ กปน..doc 787 KB ดาวน์โหลด
ประกาศการทักท้วง.doc 25 KB ดาวน์โหลด
ส.ถ.ผ.ถ.25-32.doc 227 KB ดาวน์โหลด
ส.ถ.ผ.ถ.1-24.doc 442 KB ดาวน์โหลด
ส.ถ.ผ.ถ.9 และ 19.doc 49 KB ดาวน์โหลด
ส.ส.28 แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ส.ส.28.doc 87 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554
ระเบียบเลือกตั้งส.ถ. ผ.ถ.ปี2554.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
ตัวอย่างการรวมคะแนนรายตำบลและหนังสือส่งผลคะแนนให้เขต
ตัวอย่างหนังสือส่งผลคะแนนให้เขต.doc 62 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการรวมคะแนนรายตำบล.xls 30 KB ดาวน์โหลด
แบบทักท้วงการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยเลือกตั้งหรือสถานที่นับคะแนน
แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยเลือกตั้งหรือสถานที่นับคะแนน.pdf 28 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบแจ้งรายชื่อทีมงานคณะผู้บริหารในการเลือกตั้งท้องถิ่นและหนังสือยินยอม
แบบแจ้งรายชื่อคณะผู้บริหารและหนังสือยินยอม.pdf 37 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบแจ้งรายชื่อและจำนวนบุคคลผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบแจ้งรายชื่อและจำนวนบุคคลผู้ช่วยหาเสียง.pdf 23 KB ดาวน์โหลด
บันทึกการรับแจ้งเหตุตามมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.
บันทึกการรับแจ้งเหตุตามมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ.ผ.ถ..pdf 143 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอรับการรับรองขององค์การเอกชนที่เป็นนิติบุคคล กรณีองค์การเอกชนประสงค์จะช่วยเหลือ กกต.ในจังหวัดที่สำนักงานใหญ่ขององค์การเอกชนตั้งอยู่
อช.1.pdf 233 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับการยื่นบัญชีรายรับ รายจ่ายในการเลือกตั้ง
บัญชี่รายจ่าย.doc 43 KB ดาวน์โหลด
บันทึกเฉลี่ยค่าใช้จ่าย.docx 15 KB ดาวน์โหลด
บัญชีรายรับ.doc 42 KB ดาวน์โหลด
ใบรับรองการจ่ายเงิน.doc 40 KB ดาวน์โหลด
แบบรายการแสดงรายรับ-รายจ่าย.docx 14 KB ดาวน์โหลด
ใบสำคัญรับเงิน.doc 55 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 139
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 305,530