สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว
The Office of Provincial Election Commission of Sakaeo


 
 
เฟสบุคสนง.กกต.จว.สระแก้ว
ท่องเที่ยวสระแก้ว คุ้มค่า 5555
จังหวัดสระแก้ว
ตรวจสอบการยกเลิกการลงทะเบียน
สนง.กกต.จว.ต่างๆ
คลิปนิวส์
สรรหาสมาชิกวุฒิสภา 2554
ลูกเสืออาสา กกต.
ตรวจสอบข้อมูลพรรคการเมือง
กองทุนพัฒนาพรรคการเมือง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว

                      


 


 


 
 
ข่าวกิจกรรมของ กกต.จว.
วันที่ 9 มิ.ย. 59 ที่ผ่านมา  งานจัดการเลือกตั้ง  พร้อมด้วยพนักงาน  ได้นำเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเลือกประธานนักเรียน ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา  อ.เมือง จ.สระแก้ว  จำนวนนักเรียน ทั้งสิ้นประมาณ 600  คน
วันที่ 9 มิ.ย. 59 ที่ผ่านมา งานจัดการเลือกตั้ง พร้อมด้วยพนักงาน ได้นำเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเลือกประธานนักเรียน ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา อ.เมือง จ.สระแก้ว จำนวนนักเรียน ทั้งสิ้นประมาณ 600 คน  update
สนง.กกต.จว.สระแก้ว จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สนง.กกต.จว.สระแก้ว จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  hot
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์เลือกประธานนักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยา
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์เลือกประธานนักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยา  hot
สนง.กกต.จว.สระแก้ว จัดกิจกรรม ครบรอบ 17 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สนง.กกต.จว.สระแก้ว จัดกิจกรรม ครบรอบ 17 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สนง.กกต.จว.สระแก้ว จัดกิจกรรมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
สนง.กกต.จว.สระแก้ว จัดกิจกรรมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง  hot
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  hot
แอบพลิเคชั่น
แอบพลิเคชั่น  hot
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557  hot
นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.สระแก้ว
นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.สระแก้ว  hot
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2557  (อย่างไม่เป็นทางการ)จังหวัดสระแก้ว
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2557 (อย่างไม่เป็นทางการ)จังหวัดสระแก้ว  hot
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
8 มิ.ย. 57 8 มิ.ย. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.อบต.โนนหมากมุ่น เขตเลือกตั้งที่ 4 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
         
         วันอาทิตย์ ที่ 8  มิถุนายน  2557
1 มิ.ย. 57 1 มิ.ย. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.อบต.ทัพราช เขตเลือกตั้งที่ 16 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
 

        วันอาทิตย์ ที่ 1 มิถุนายน  2557
  &
1 มิ.ย. 57 1 มิ.ย. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง นายก อบต.หันทราย (กรณีครบวาระ)
 
           วันอาทิตย์  ที่ 1  มิถุนายน  2557
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.ทต.ท่าเกษม และนายกเทศมนตรี ต.ท่าเกษม
                  วันเสาร์ ที่ 5  เมษายน  2557
          &nbs
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้ง สมาชิก/นายกเทศมนตรี ต.บ้านด่าน
                   วันเสาร์ ที่ 5  เมษายน 2557 วันเลือกตั้ง สมาชิก/นายกเ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านด่าน อ.อรัยประเทศ
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านด่าน.pdf 613 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน อ.อรัญประเทศ
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน.pdf 555 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม.pdf 622 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม.pdf 548 KB ดาวน์โหลด
ประกาสผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับมะกรูด อ.คลองหาด
ประกาสผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับมะกรูด.pdf 540 KB ดาวน์โหลด
ประกาสผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อ.อรัญประเทศ
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ.pdf 553 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไร่ อ.อรัญประเทศ
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไร่ อ.อรัญประเทศ.pdf 708 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว
ประกาสผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง.pdf 767 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้องpdf.pdf 774 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด.pdf 624 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP) จำนวน ๑ คัน
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP) จำนวน ๑ คัน  update
แสดงทั้งหมด
 
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลคตำบลวังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลคตำบลวังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว.pdf 437 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
บัตรแนะนำตัวผู้สมัคร สท.
อ่าน : 304 | สร้างเมื่อ : 2 ก.พ. 57 โดย : สมพงษ์ จิตรเพิ้ม
ย้ายทะเบียนบ้าน
อ่าน : 300 | สร้างเมื่อ : 18 ม.ค. 57 โดย : ริน
กรณีข้าราชการไม่ไปใช้สิทธิ
อ่าน : 1083 | สร้างเมื่อ : 14 ม.ค. 57 โดย : สุวิช
ส่งรายรับ - รายจ่าย
อ่าน : 318 | สร้างเมื่อ : 23 พ.ย. 56 โดย : motesound
การนับ 30 วันหลังเลือกตั้งนับยังไง
อ่าน : 257 | สร้างเมื่อ : 7 พ.ย. 56 โดย : แกรม
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มคำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
แบบฟอร์มคำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร  hot
แบบรายงานแสดงรายรับรายจ่ายสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ.30)
แบบรายงานแสดงรายรับรายจ่ายสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ.30)  hot
แบบฟอร์มสำหรับการเลือกตั้งการขอลงทะเบียนเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ืง ส.ส. และส.ว.
แบบฟอร์มสำหรับการเลือกตั้งการขอลงทะเบียนเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ืง ส.ส. และส.ว.  hot
แบบฟอร์มทักท้วงการเลือกตั้ง
แบบฟอร์มทักท้วงการเลือกตั้ง  hot
แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  new
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 30
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 403,833