สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
Office of Sakonnakhon Province Election Commission


 
 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือเวียน อปท.
Website สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Website กกต.จังหวัดอื่นๆ
กองทุนพรรคการเมือง
สถาบันพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร


   
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ในวาระวันสงกรานต์ ปี 2557 พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รดน้ำขอพร ท่าน ผอ.นรเชษฐ พิทักษ์สฤษดิ์ และ ท่าน รอง ผอ.กิตติคุณ ศิริโยธา
ในวาระวันสงกรานต์ ปี 2557 พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รดน้ำขอพร ท่าน ผอ.นรเชษฐ พิทักษ์สฤษดิ์ และ ท่าน รอง ผอ.กิตติคุณ ศิริโยธา  new
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสกลนคร
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสกลนคร
จัดสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จัดสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
แบบรายงานความพร้อมและรายงานการเปิดปิดการลงคะแนน
แบบรายงานความพร้อมและรายงานการเปิดปิดการลงคะแนน
ส.ส.22 จังหวัดสกลนคร
ส.ส.22 จังหวัดสกลนคร
เอกสารแจ้งเจ้าบ้านจังหวัดสกลนคร (ส.ส.) เขต 1-7
เอกสารแจ้งเจ้าบ้านจังหวัดสกลนคร (ส.ส.) เขต 1-7
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจติดตามการเตรียมการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร
นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจติดตามการเตรียมการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 57
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 57  hot
ผอ.กต.จว.สน. รอง ผอ.กต.จว.สน. และพนักงาน จัดสถานที่รับสมัคร ส.ส. ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผอ.กต.จว.สน. รอง ผอ.กต.จว.สน. และพนักงาน จัดสถานที่รับสมัคร ส.ส. ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
แสดงทั้งหมด
 
เกี่ยวกับงานจัดการเลือกตั้ง
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554
ระเบียบ สส2554.pdf 350 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554
ระเบียบท้องถิ่น2554(2).pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ.2553
ระเบียบทำลายบัตรเลือกตั้ง2553.pdf 112 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเก็บรักษาและการทำลายเอกสาร พ.ศ.2552
ระเบียบทำลายเอกสาร2552.pdf 139 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ/กฎหมาย การเลือกตั้งท้องถิ่น
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
6.pdf 974 KB ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546
พรบ ทถ(2)2546.pdf 49 KB ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554
พรบ ทถ(3)2554.pdf 70 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2554
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวนฯ.pdf 206 KB ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2546
0 ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
คำสั่งศาลกรณีการเลือกตั้งท้องถิ่น
คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 กรณีคัดค้านการเลือกตั้งนายก อบต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 กรณีคัดค้านการเลือกตั้งนายก อบต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร  hot
คำสั่งศาลอุทธรณ์ ภาค 4 กรณีคัดค้านการเลือกตั้ง นายก อบต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
คำสั่งศาลอุทธรณ์ ภาค 4 กรณีคัดค้านการเลือกตั้ง นายก อบต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร  hot
แสดงทั้งหมด
 
คำสั่งศาลกรณีการเลือกตั้ง ส.ส./ ส.ว.
คำสั่งศาลฎีกา ส.ส.สกลนคร เขต 3
คำสั่งศาลฎีกา ส.ส.สกลนคร เขต 3
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 160
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 384,967