สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
Office of Sakonnakhon Province Election Commission


 
 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือเวียน อปท.
Website สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Website กกต.จังหวัดอื่นๆ
กองทุนพรรคการเมือง
สถาบันพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร

บัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำขอยกเลิกระหว่างวันที่ 7 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 28 ก.ค. 2557  และผลการบันทึกข้อมูลคำขอ คลิก!!!


 
 
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
-ร่าง-วิธีการสรรหา : สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระยะเวลา 50วัน)
-ร่าง-วิธีการสรรหา : สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระยะเวลา 50วัน)  update
เปิดรับยื่นคำขอยกเลิกใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด/นอกราชอาณาจักร
เปิดรับยื่นคำขอยกเลิกใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด/นอกราชอาณาจักร  hot
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
กิจกรรมของ กกต.จว.
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งและเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภวิกา วันที่ 21 ก.ค. 2557
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งและเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภวิกา วันที่ 21 ก.ค. 2557  new
ท่านบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จังหวัดสกลนคร วันที่ 18 ก.ค. 2557
ท่านบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จังหวัดสกลนคร วันที่ 18 ก.ค. 2557  new
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งและรับยื่นคำขอยกเลิกการลงทะเีบียนใช้สิทธินอกเขตจังหวัด/นอกราชอาณาจักร
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งและรับยื่นคำขอยกเลิกการลงทะเีบียนใช้สิทธินอกเขตจังหวัด/นอกราชอาณาจักร  new
นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
ฟุตบอลกระชับมิตร สนง.กกต.จว.สกลนคร & กศน.อ.โพนนาแก้ว
ฟุตบอลกระชับมิตร สนง.กกต.จว.สกลนคร & กศน.อ.โพนนาแก้ว
แสดงทั้งหมด
 
เกี่ยวกับงานจัดการเลือกตั้ง
พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน.pdf 134 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554
ระเบียบ สส2554.pdf 350 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554
ระเบียบท้องถิ่น2554(2).pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ.2553
ระเบียบทำลายบัตรเลือกตั้ง2553.pdf 112 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเก็บรักษาและการทำลายเอกสาร พ.ศ.2552
ระเบียบทำลายเอกสาร2552.pdf 139 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
คำสั่งศาลกรณีการเลือกตั้ง ส.ส./ ส.ว.
คำสั่งศาลฎีกา ส.ส.สกลนคร เขต 3
คำสั่งศาลฎีกา ส.ส.สกลนคร เขต 3
แสดงทั้งหมด
 
คำสั่งศาลกรณีการเลือกตั้งท้องถิ่น
คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค4 กรณีร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.อบจ. เขต 4 อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค4 กรณีร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.อบจ. เขต 4 อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  new
คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 กรณีคัดค้านการเลือกตั้งนายก อบต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 กรณีคัดค้านการเลือกตั้งนายก อบต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร  hot
คำสั่งศาลอุทธรณ์ ภาค 4 กรณีคัดค้านการเลือกตั้ง นายก อบต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
คำสั่งศาลอุทธรณ์ ภาค 4 กรณีคัดค้านการเลือกตั้ง นายก อบต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร  hot
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ คสช. และมติ กกต. เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
รธน.(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 (1).pdf 76 KB ดาวน์โหลด
รธน.(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 (2).pdf 61 KB ดาวน์โหลด
รธน.(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 (3).pdf 51 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต. รับทราบและแนวทางปฏิบัติตาม ประกาศ คสช. ฉบับที่ 85 และ 86
มติ กกต. รับทราบ ประกาศ คสช. ฉบับที่ 85 และ 86.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 86
ประกาศฉบับที่ 86 เรื่อง การได้มาซื่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว.pdf 521 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 85
ประกาศฉบับที่ 85 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว.pdf 598 KB ดาวน์โหลด
มติ กกต. ครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 (ระงับการเลือกตั้งท้องถิ่นจนกว่าจะมีมติเปลียนแปลง)
มติ กกต. ครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 (ระงับการเลือกตั้งท้องถิ่นจนกว่าจะมีมติเปลียนแปลง).pdf 363 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
อปท. ที่อยู่ระหว่างระงับการจัดให้มีการเลือกตั้งตามมติ กกต. และประกาศ คสช.
รายละเอียดข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสกลนคร.pdf 92 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ผลการรับสมัครรับเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ผลคะแนนเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ)
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
หนังสือเวียน อปท.
การอนุมัติให้ทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (23 แห่ง)
Doc1.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
แจ้งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีีีีีแนบท้าย.pdf 997 KB ดาวน์โหลด
หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ยกเว้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีแนบท้าย.pdf 648 KB ดาวน์โหลด
การขออนุมัติทำลายบัต (128 แห่ง)
Doc1.doc 1 MB ดาวน์โหลด
Doc12.doc 1 MB ดาวน์โหลด
กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
Doc12.pdf 513 KB ดาวน์โหลด
กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรณีการบันทึกเหตุการณ์ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง
Doc1.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์มการเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบฟอร์มการรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร
แบบ 4 แบบรายงานการรับสมัคร.doc 37 KB ดาวน์โหลด
แบบ 1.1 ใบสมัคร กกต.ท้องถิ่น.doc 65 KB ดาวน์โหลด
แบบ 1.2 บันทึกการให้ถ้อยคำของผู้สมัครหรือรับการทาบทามเพื่อเข้ารับการคัดเลือก.docx 19 KB ดาวน์โหลด
แบบ 3 แบบสรุปประวัติผู้สมัคร.doc 58 KB ดาวน์โหลด
แบบ ลต. แนบท้ายภาคผนวกแนวทางการปฏิบัติเลือกตั้ง
ลต.13.1 และ ลต. 13.2การรายงานการเปิด-ปิดหน่วยเลือกตั้ง.doc 40 KB ดาวน์โหลด
ลต.14.1 ,14.2 และ 14.3 แบบสรุปข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง (อบต.).xls 67 KB ดาวน์โหลด
ลต.14 หนังสือนำส่งรายงานผลการใช้สิทธิเลือกตั้ง.doc 123 KB ดาวน์โหลด
ลต.14.1 ,14.2 ,14.3 และ 14.4 แบบสรุปข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง (เทศบาล).xls 80 KB ดาวน์โหลด
ลต.5.3 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น กก.จัดซื้อบัตรเลือกตั้ง (คณะที่ ๑).doc 34 KB ดาวน์โหลด
ลต.5.5 ฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับบัตรเลือกตั้งฯ (คณะที่ 2) และคณะกรรมการตราประทับ (คณะที่ 3).doc 133 KB ดาวน์โหลด
ลต.5.4 แบบฟอร์มหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง.doc 127 KB ดาวน์โหลด
ลต.6 หนังสือนำส่งการประกาศ ส.ถ. และ ผ.ถ.27 และ 28.doc 125 KB ดาวน์โหลด
ลต.7 นำส่ง ส.ถ. ผ.ถ.4 และ 7 และเสนออัตราค่าตอบแทน.doc 124 KB ดาวน์โหลด
ลต.7.1 แบบเสนออัตราค่าตอบแทน.doc 30 KB ดาวน์โหลด
ลต.8 หนังสือนำส่งแจ้งกำหนดการอบรม จพง.ปน..doc 124 KB ดาวน์โหลด
ลต.9 รายงานการรับ และส่งมอบบัตรเลือกตั้ง.doc 131 KB ดาวน์โหลด
ลต.10 ป้ายประชาสัมพันธ์การทักท้วงการนับคะแนน.doc 30 KB ดาวน์โหลด
ลต.11 แนวทางการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง.doc 557 KB ดาวน์โหลด
ลต.12 โทรสารรายงานความพร้อมการเลือกตั้ง.doc 51 KB ดาวน์โหลด
ลต. 2 นำส่งประกาศให้มีการเลือกตั้งภายหลัง ผอ.กต.อปท. ประกาศแล้ว.doc 126 KB ดาวน์โหลด
ลต. 1 เสนอร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง.doc 123 KB ดาวน์โหลด
4.1 บัญชีสรุปรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง.xlsx 12 KB ดาวน์โหลด
ลต.5 แจ้งจำนวนผู้มีสิทธิ และเสนอขอซื้อบัตรเลือกตั้ง.doc 124 KB ดาวน์โหลด
ลต.5.1 แบบรายงานการสั่งซื้อบัตรเลือกตั้งท้องถิ่น (บลต.1).doc 48 KB ดาวน์โหลด
ลต.5.2 รายละเอียดบัตร ฯ รายหน่วยประกอบขอซื้อบัตรเลือกตั้ง.xlsx 15 KB ดาวน์โหลด
ลต.3 รายงานผลการรับสมัครประจำวัน.doc 38 KB ดาวน์โหลด
ลต.4 หนังสือนำส่งสรุปรายงานผลการรับสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร.doc 124 KB ดาวน์โหลด
แบบ ส.ถ./ผ.ถ.15
แบบฟอร์ม ส.ถ.ผ.ถ.15 (อบต.).doc 86 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ส.ถ.ผ.ถ.15 (เทศบาล).doc 86 KB ดาวน์โหลด
ขั้นตอนและแบบฟอร์มการทำลายบัตรเลือกตั้ง
ขั้นตอนและแบบฟอร์มการขอทำลายบัตรเลือกตั้ง.doc 949 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
คู่มือการเลือกตั้งท้องถิ่น
คู่มือการรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร
คู่มือรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น (2).pdf 1,017 KB ดาวน์โหลด
คู่มือรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น (1).pdf 1 MB ดาวน์โหลด
เล่ม 1 คู่มือการปฏิบัติงานก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง
3.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
1.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
2.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
เล่ม 2 บทบาทหน้าที่นายทะเบียน ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
เล่ม 2 บทบาทหน้าที่นายทะเบียน ฯ ในการเลือกตั้งท้องถิ่น.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
เล่ม 3 (1) คู่มือขั้นตอนการรับสมัคร ส.ถ./ผ.ถ. (อบต.)
1.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
2.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
3.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
4.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
เล่ม 3 (2) คู่มือขั้นตอนการรับสมัคร ส.ถ./ผ.ถ. (เทศบาล)
2.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
1.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
3.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
4.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ/กฎหมาย การเลือกตั้งท้องถิ่น
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ.2554
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ.ผ.ถ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2557.pdf 43 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ.ผ.ถ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556.pdf 92 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ.ผ.ถ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556.pdf 47 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ.ผ.ถ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556.pdf 155 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ.ผ.ถ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554.pdf 26 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ.ผ.ถ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554.pdf 974 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2554
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวนฯ.pdf 206 KB ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2546
0 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
0 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
0 ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 231
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 422,692