สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร
Office of Province Election Commission


 
 
facebook
ห้องสมุดออิเล็กทรอนิกส์
ECTmedia
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกรรค
สำนักวินิจฉัยและคดี
ตนไทยดอทคอม
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร 

 

 


 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สมุทรสาคร
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สมุทรสาคร  new
โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม
โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม  new
เลขาธิการ กกต.บรรยายพิเศษในหัวข้อ
เลขาธิการ กกต.บรรยายพิเศษในหัวข้อ"พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์บรมราชจักรีวงศ์ที่มีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย"  new
รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.สค.
รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.สค.  new
ผู้ตรวจการ ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.
ผู้ตรวจการ ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.  new
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
ประกาศราคากลาง เช่าเต็นท์และฉากกั้นหลังคูหาสำหรับที่ออกเสียงที่ไม่อยู่ในอาคารอำเภอกระทุ่มแบน สำหรับการออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
ประกาศราคากลาง เช่าเต็นท์และฉากกั้นหลังคูหาสำหรับที่ออกเสียงที่ไม่อยู่ในอาคารอำเภอกระทุ่มแบน สำหรับการออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559  new
ประกาศราคากลาง เช่าเต็นท์และฉากกั้นหลังคูหาสำหรับที่ออกเสียงที่ไม่อยู่ในอาคารอำเภอบ้านแพ้ว สำหรับการออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
ประกาศราคากลาง เช่าเต็นท์และฉากกั้นหลังคูหาสำหรับที่ออกเสียงที่ไม่อยู่ในอาคารอำเภอบ้านแพ้ว สำหรับการออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559  new
ประกาศราคากลางวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยออกเสียง
ประกาศราคากลางวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยออกเสียง  new
ประกาศราคากลางป้ายบอกสถานที่ออกเสียง
ประกาศราคากลางป้ายบอกสถานที่ออกเสียง  new
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มขอยกเลิกการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
แบบฟอร์ม.pdf 127 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง
แบบส่งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง.pdf 72 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ. / ผ.ถ.31) (PDF File)
4-9779.pdf 93 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนฯ (ส.ส.28) (PDF File)
6-6590.pdf 95 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.28) (PDF File)
5-7033.pdf 93 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 135
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 335,172