สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร
Office of Province Election Commission


 
 
facebook
ห้องสมุดออิเล็กทรอนิกส์
ECTmedia
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกรรค
สำนักวินิจฉัยและคดี
ตนไทยดอทคอม
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร


 
 

 


 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สมุทรสาคร
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สมุทรสาคร  new
โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม
โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม  new
เลขาธิการ กกต.บรรยายพิเศษในหัวข้อ
เลขาธิการ กกต.บรรยายพิเศษในหัวข้อ"พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์บรมราชจักรีวงศ์ที่มีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย"  new
รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.สค.
รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.สค.  new
ผู้ตรวจการ ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.
ผู้ตรวจการ ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.  new
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ส.ว. 22
ส.ว. 22.pdf 410 KB ดาวน์โหลด
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ว.
ข่าวลงทะเบียนนอกเขต.pdf 235 KB ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง อบต.ครบวาระ 9 แห่ง
ผลการเลือกตั้ง อบต. 9 แห่ง.pdf 101 KB ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง อบต.หลักสาม
ผลการเลือกตั้ง หลักสาม.pdf 174 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  new
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มขอยกเลิกการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
แบบฟอร์ม.pdf 127 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง
แบบส่งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง.pdf 72 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ. / ผ.ถ.31) (PDF File)
4-9779.pdf 93 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนฯ (ส.ส.28) (PDF File)
6-6590.pdf 95 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.28) (PDF File)
5-7033.pdf 93 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลนาดี
ทต.นาดี.pdf 110 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลท่าจีน
ทต.ท่าจีน.pdf 72 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลกรเลือกตั้งเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก
ทต.บางหญ้าแพรก.pdf 77 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว
ทต.บ้านแพ้ว.pdf 35 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครอ้อมน้อย(เพิ่มเติม)
ทน.อ้อมน้อย.pdf 52 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การคบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
อบต.พันท้ายฯ.pdf 46 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคราย
อบต.แคราย.pdf 67 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 28
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 263,805