สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร
Office of Province Election Commission


 
 
facebook
ห้องสมุดออิเล็กทรอนิกส์
ECTmedia
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกรรค
สำนักวินิจฉัยและคดี
ตนไทยดอทคอม
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร 

 

 


 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สมุทรสาคร
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สมุทรสาคร  new
โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม
โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม  new
เลขาธิการ กกต.บรรยายพิเศษในหัวข้อ
เลขาธิการ กกต.บรรยายพิเศษในหัวข้อ"พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์บรมราชจักรีวงศ์ที่มีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย"  new
รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.สค.
รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.สค.  new
ผู้ตรวจการ ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.
ผู้ตรวจการ ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.  new
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงาน
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงาน  new
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP)
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP)
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มขอยกเลิกการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
แบบฟอร์ม.pdf 127 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง
แบบส่งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง.pdf 72 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ. / ผ.ถ.31) (PDF File)
4-9779.pdf 93 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนฯ (ส.ส.28) (PDF File)
6-6590.pdf 95 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.28) (PDF File)
5-7033.pdf 93 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 44
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 358,715