สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล
Office of Province Election Commission of Satun


 
 
งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ที่เปิดสอบ
การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
หนังสือเวียนอปท.
กกต.ท้องถิ่น
แบบรายงานการรับสมัคร
facebook Ect sathun
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม
รวมกฏหมายเลือกตั้ง
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
โครงการลูกเสือ กกต.
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล

        คำพ่อสอน..."ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นว่ายได้..." พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2512 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล  ยินดีต้อนรับ...  ผู้เข้าชมทุกท่าน     
 
 

 

 
 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs

       
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล  เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP)  hot
ประมวลภาพการจัดการออกเสียงประชามติ จังหวัดสตูล
ประมวลภาพการจัดการออกเสียงประชามติ จังหวัดสตูล  update
รวมภาพกิจกรรมการเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดสตูล
รวมภาพกิจกรรมการเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดสตูล
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ท่านศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.สตูล
ท่านศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.สตูล  new
แสดงทั้งหมด
 
>>>ปฏิทินการเลือกตั้ง
6 เม.ย. 57 6 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนโดน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลควนโดน ประกาศให้มีการเลือกตั้
31 มี.ค. 57 - 6 เม.ย. 57
08:00 - 16:30 วันสุดท้ายแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  6  เมษายน  2557  วันสุดท้ายของการแจ้งเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
30 มี.ค. 57 30 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ.2557
  เลือกตั้งสมาชิกว
23 มี.ค. 57 23 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 วันลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ว. ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและนอกเขตจังหวัดสตูล
  วันเลือกตั้ง ส.ว. ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง แล
2 มี.ค. 57 2 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีเหตุอื่น
  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกำแพงประกาศให้มีการเลือกตั้ง
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
แจ้งย้ายรายชื่อเลือกตั้ง สส. สว.
อ่าน : 172 | สร้างเมื่อ : 15 ธ.ค. 57 โดย : นายเรวัติ
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1
การประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
ขยายระยะเวลาการขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
ขยายระยะเวลาการขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร  hot
การบริจาคภาษี ให้พรรคการเมืองที่ชอบ
การบริจาคภาษี ให้พรรคการเมืองที่ชอบ  update
ข่าวประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ส.ส. 2 ก.พ.57
ข่าวประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ส.ส. 2 ก.พ.57
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
ประกาศ กกต.ประจำเขตเลือกตั้ง เรื่อง ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ประกาศ กกต.ประจำเขตเลือกตั้ง เรื่อง ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.36)
กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.36)  hot
ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ส.ว.33 อย่างไม่เป็นทางการ
ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ส.ว.33 อย่างไม่เป็นทางการ  new
แสดงทั้งหมด
 
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 30 มีนาคม 2557
การแจ้งเหตุ ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
การแจ้งเหตุ ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  hot
ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เป็นการทั่วไป พ.ศ.2557 ( 30 มีนาคม 2557 )  อย่างไม่เป็นทางการ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เป็นการทั่วไป พ.ศ.2557 ( 30 มีนาคม 2557 ) อย่างไม่เป็นทางการ  hot
ข้อมูลพื้นฐานการเลือกตั้ง ส.ว. ( จำนวนประชากร/จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/จำนวนหน่วยเลือกตั้ง/จำนวนหลังคาเรือน)
ข้อมูลพื้นฐานการเลือกตั้ง ส.ว. ( จำนวนประชากร/จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/จำนวนหน่วยเลือกตั้ง/จำนวนหลังคาเรือน)  update
ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.22)
ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.22)  hot
ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล  เรื่องกำหนดที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด   ส.ว.5/ก
ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล เรื่องกำหนดที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ส.ว.5/ก  hot
แสดงทั้งหมด
 
>>> แบบพิมพ์เลือกตั้งท้องถิ่น
แบบรายงานการรับบัตรเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบรายงานการรับบัตรเลือกตั้งท้องถิ่น (โทรสาร).pdf 205 KB ดาวน์โหลด
บัญชีรายชื่อบุคคลผู้ช่วยในการหาเสียง
บัญชีรายชื่อบุคคลผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้ง.pdf 90 KB ดาวน์โหลด
หนังสือ แจ้งรายชื่อและจำนวนบุคคลผู้ช่วยในการหาเสียง
หนังสือ แจ้งรายชื่อและจำนวนบุคคลผู้ช่วยหาเสียง.pdf 42 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงความยินยอม
หนังสือ แสดงความยินยอม.pdf 80 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งส.ถ./ผ.ถ.1
ตัวอย่างร่าง ส.ถ ผ.ถ1 อบต.ตำมะลัง.pdf 150 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ.17)
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนโดนอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
17_ทต.ควนโดน (6 เม.ย 57).pdf 780 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (2 มี.ค.57)
ส.ถ.17 ทต.กำแพง .pdf 671 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เขตเลือกตั้งที่ 5 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (16 ก.พ.57)
สถ.17 เขต 5.pdf 668 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง กรณี ครบวาระ (4 มกราคม 2557)
17 เจ๊ะบิลัง.pdf 438 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (28 อบต.)
17 ควนกาหลง.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
17ทุ่งนุ้ย.pdf 689 KB ดาวน์โหลด
17อุใดเจริญ(นายก17_3).pdf 845 KB ดาวน์โหลด
17ควนโดน.pdf 821 KB ดาวน์โหลด
17ควนสตอ.pdf 542 KB ดาวน์โหลด
17ท่าแพ.pdf 840 KB ดาวน์โหลด
17แประ(17_3นายก).pdf 816 KB ดาวน์โหลด
17สาคร.pdf 811 KB ดาวน์โหลด
17ท่าเรือ.pdf 671 KB ดาวน์โหลด
17นาทอน.pdf 822 KB ดาวน์โหลด
17ป่าแก่บ่อหิน.pdf 503 KB ดาวน์โหลด
17ทุ่งหว้า.pdf 369 KB ดาวน์โหลด
17เกตรี.pdf 803 KB ดาวน์โหลด
17เกาะสาหร่าย.pdf 802 KB ดาวน์โหลด
17ควนขัน.pdf 673 KB ดาวน์โหลด
17ควนโพธิ์.pdf 806 KB ดาวน์โหลด
17นิคมพัฒนา.pdf 820 KB ดาวน์โหลด
17ปาล์มพัฒนา.pdf 838 KB ดาวน์โหลด
17เจ๊ะบิลัง.pdf 673 KB ดาวน์โหลด
17_1 (17_3) ฉลุง.pdf 848 KB ดาวน์โหลด
17ตำมะลัง(17_3นายก).pdf 525 KB ดาวน์โหลด
17กำแพง(17_1,17_3).pdf 1,007 KB ดาวน์โหลด
17เขาขาว(17_1,17_3).pdf 901 KB ดาวน์โหลด
17ปากน้ำ.pdf 409 KB ดาวน์โหลด
17ละงู.pdf 741 KB ดาวน์โหลด
17แหลมสน.pdf 525 KB ดาวน์โหลด
17น้ำผุด.pdf 446 KB ดาวน์โหลด
17บ้านควน.pdf 806 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนโดน แทนตำแหน่งที่ว่าง ( 6 เมษายน 2557)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนโดน แทนตำแหน่งที่ว่าง ( 6 เมษายน 2557)  hot
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 5
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 5  new
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2557(อย่างไม่เป็นทางการ)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2557(อย่างไม่เป็นทางการ)  hot
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จ.สตูล 28 อบต  (อย่างไม่ไม่เป็นทางการ)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จ.สตูล 28 อบต (อย่างไม่ไม่เป็นทางการ)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งส.อบต.วังประจัน เขตที่ 3
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งส.อบต.วังประจัน เขตที่ 3
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
แบบคำขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
แบบคำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร.pdf 104 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
แบบ คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด.pdf 113 KB ดาวน์โหลด
แบบตรวจสอบข้อมูล อปท. ก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง
แบบตรวจสอบข้อมูล อปท..pdf 501 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ File Excel ( แบบรายงานการรรับสมัคร )
แบบฟอร์มนำข้อมูลเข้าระบบ.xls 50 KB ดาวน์โหลด
วิธีการบันทึกข้อมูลผู้สมัคร.pdf 291 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร.pdf 58 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 30
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 219,088