สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล
Office of Province Election Commission of Satun


 
 
งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ที่เปิดสอบ
การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
หนังสือเวียนอปท.
กกต.ท้องถิ่น
แบบรายงานการรับสมัคร
facebook Ect sathun
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม
รวมกฏหมายเลือกตั้ง
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
โครงการลูกเสือ กกต.
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล

        คำพ่อสอน..."ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้..." พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2512 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล  ยินดีต้อนรับ...  ผู้เข้าชมทุกท่าน     
 
 

 
 
 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs

       
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  new
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล  เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง ครั้งที่ 2
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง ครั้งที่ 2  new
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล  เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP)
ประมวลภาพการจัดการออกเสียงประชามติ จังหวัดสตูล
ประมวลภาพการจัดการออกเสียงประชามติ จังหวัดสตูล  update
รวมภาพกิจกรรมการเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดสตูล
รวมภาพกิจกรรมการเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดสตูล
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
แจ้งย้ายรายชื่อเลือกตั้ง สส. สว.
อ่าน : 225 | สร้างเมื่อ : 15 ธ.ค. 57 โดย : นายเรวัติ
แสดงทั้งหมด
 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่การก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่การก่อสร้าง  new
การซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยออกเสียงประชามติ
การซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยออกเสียงประชามติ  new
จ้างเหมาบุคลากรบันทึกข้อมูลการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
จ้างเหมาบุคลากรบันทึกข้อมูลการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล
จ้างพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ว.(เอกสารแจ้งเจ้าบ้าน)
จ้างพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ว.(เอกสารแจ้งเจ้าบ้าน)
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1
การประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
ขยายระยะเวลาการขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
ขยายระยะเวลาการขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร  hot
การบริจาคภาษี ให้พรรคการเมืองที่ชอบ
การบริจาคภาษี ให้พรรคการเมืองที่ชอบ  update
ข่าวประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ส.ส. 2 ก.พ.57
ข่าวประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ส.ส. 2 ก.พ.57
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 29
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 234,507