สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ
Office of Province Election Commission of Sisaket


 
 
เว็บกกต
จังหวัดศรีสะเกษ
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรค
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เครื่องลงคะแนน
ราชกิจจา
หน่วนงานของรัฐ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษhttp://ผลการออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559--->  www.ect.go.th/th/?page_id=8583
www.ect.go.th/th/wp-content/uploads/2016/08/ect110816.pdf


 
 
ข่าว/กิจกรรมของ สนง.กกต.จว.
เวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดศรีสะเกษ
เวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดศรีสะเกษ
สนง.กกต.จว.ศก. ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
สนง.กกต.จว.ศก. ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
สนง.กกต.จว.ศก.ร่วมต้อนรับผู้ตรวจการ สนง.กกต.
สนง.กกต.จว.ศก.ร่วมต้อนรับผู้ตรวจการ สนง.กกต.
กิจกรรมประชุมทางไกล คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กิจกรรมประชุมทางไกล คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สนง.กกต.จว.ศก.ร่วมมอบสิ่งของเป็นรางวัลธารากาชาด ในงานกาชาดศรีสะเกษ2558
สนง.กกต.จว.ศก.ร่วมมอบสิ่งของเป็นรางวัลธารากาชาด ในงานกาชาดศรีสะเกษ2558
แสดงทั้งหมด
 
สถิติการเลือกตั้งท้องถิ่น และการจัดทำประกาศค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สถิติการเลือกตั้งการยื่นคชจและทำประกาศ
สถิติการเลือกตั้งการยื่นคชจและทำประกาศตั้งแต่ปีงบ56.pdf 154 KB ดาวน์โหลด
สถิติการเลือกตั้งการยื่นคชจและทำประกาศตั้งแต่ปีงบ55.pdf 165 KB ดาวน์โหลด
เลือกตั้งท้องถิ่นห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2556
เลือกตั้งกพ56.pdf 83 KB ดาวน์โหลด
เลือกตั้งท้องถิ่น 1 ต.ค. 2554 ถึงปัจจุบัน
อปท.ที่เลือกตั้งตั้งแต่ 1 ต.ค.54 ถึงปัจจุบัน.pdf 53 KB ดาวน์โหลด
เลือกตั้งท้องถิ่น 1 ต.ค. 2553 ถึง 30 กันยายน 2554
การเลือกตั้งท้องถิ่นปี 54.pdf 186 KB ดาวน์โหลด
เลือกตั้งท้องถิ่น 1 ต.ค. 2552 ถึง 30 กันยายน 2553
การเลือกตั้งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552- 30 กันยายน 53.pdf 112 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
ประกาศสอบราคารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP) ครั้งที่ 3
ประกาศสอบราคารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP) ครั้งที่ 3  update
ประกาศยกเลิกการสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP) ครั้งที่ 2
ประกาศยกเลิกการสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP) ครั้งที่ 2
ประกาศสอบราคารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP) ครั้งที่ 2
ประกาศสอบราคารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP) ครั้งที่ 2
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด และ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด และ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  new
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์(ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP)
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์(ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP)
แสดงทั้งหมด
 
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระปีงบประมาณ 2557-2559
ครบวาระ57-58.pdf 77 KB ดาวน์โหลด
ครบวาระ59.pdf 108 KB ดาวน์โหลด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระปีงบประมาณ 2556
ครบวาระ2556.pdf 193 KB ดาวน์โหลด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระปีงบประมาณ 2555
ครบวาระ ปี 55ข้อมูล1มค55.pdf 118 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ข้อมูลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
แสดงทั้งหมด
 
ผลการเลือกตั้ง/ประกาศรับรองฯ
ประกาศผลการเลือกตั้งห้วงเดือนพฤษภาคม2557
ลต 18 พ.ค.57[นายกหนองม้า].pdf 59 KB ดาวน์โหลด
ลต 25 พ.ค.57[อบตปรือใหญ่พยุห์].pdf 80 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งห้วงเดือนเมษายน2557
ลต 20 เม.ย.57[นายกทตสิ].pdf 62 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งห้วงเดือนมีนาคม2557
ลต 23มี.ค.57[ทตเมืองขุขันธทตเมืองคงสอบตเมืองคง].pdf 110 KB ดาวน์โหลด
ลต 1 มี.ค.57[1นายกโนนเพ็ก].pdf 61 KB ดาวน์โหลด
ลต 16 มี.ค.57[ทตสวนกล้วยโนนสูงโคกจานสระกำแพงใหญ่อุทุมพรพิสัย].pdf 295 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งห้วงเดือนกุมภาพันธ์2557
ลต 23 ก.พ.57[หนองแก้ว].pdf 61 KB ดาวน์โหลด
ลต 8 ก.พ.57[ทตบึงบูรพ์].pdf 66 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งห้วงเดือนมกราคม2557
ลต5ม.ค.57[นายกทตเมืองคง].pdf 61 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 28
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 287,928